måndag 20 januari 2014

NY BLOGG - Följ med mig!

Jag har startat en ny blogg som jag hoppas ska vara roligare att läsa.

Välkommen till nya bloggen - prenumerera gärna, den kommer att växa fram emot valet 2014!


Adress: www.karinfp.wordpress.com

KGElördag 18 januari 2014

Vi kan inte nöja oss med plats 28 - reaktion på PISA

Just före jul kom PISA-rapporten som mäter 15-åringars kunskaper  i matematik, läsförståelse och naturvetenskap.  Sveriges kom på plats 28. Resultatet är allvarligt, både för de elever som drabbas och för Sverige som land.

För att kunna göra kloka förändringar och förstärkningar måste man förstå problemet i grunden. Jag kommer därför under våren träffa många människor och samla in deras åsikter om vad skolans utmaningar är och vad som kan göras för att förbättra studieresultaten. Min hemstad Linköping kommer att vara i fokus. Först ut för träff är facken som samlar lärare: Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i Linköping. Utan att vi framöver lyckas rekrytera kunniga och skickliga lärare och förstå de nuvarande lärarnas arbetssituation kan vi inte förbättra elevernas resultat!

KGE

torsdag 16 januari 2014

Unga liberaler på besök

En höjdpunkt denna vecka var att i riksdagen ta emot fem unga folkpartister från Linköping. Dagen var förstås vald för att kunna se partiledardebatten på plats! 

Vi träffade också Barbro Westerholm som talade om sitt liv i politiken och hon berättade bl.a. om hur hon drivit fram att p-piller blev lagliga för just 50 år sedan. Under julledigheten har jag läst en bok som heter "Vad jag tänker på när jag tänker på livet". Där har Barbro skrivit ett avsnitt och det är fantastiskt att få ta del av hur hon mycket hon lyckats åstadkomma och vägen dit. 

Vi träffade också FP:s utrikespolitiske talesperson Fredrik Malm som engagerat talade om situationen i Iran och kärnvapenhotet. Allan Widman delade med sig av erfarenheter från just avslutade Folk och Försvarkonferens i Sälen. 

Vi hade en spännande dag!

KGE

fredag 13 december 2013

En intensiv vecka med debatter och mycket media för mig

Den här veckan startade med möte då Folkpartiet Linköping beslutade om listorna till kommun- och landstingsfullmäktige inför valet 2014. Jag står som nummer två på kommunlistan. Jag har för avsikt att lyfta utbildningsfrågor och vill gärna se ökat samarbete med Linköpings Universitet. Se artikel i Corren ”Folkpartiets listor klara”. Samma dag hade jag också en artikel publicerad i Corren som reaktion på Pisa-undersökningen. Se här "Skolpolitiken är inne på rätt spår".

Jag åkte till Stockholm med klockan-22-tåget för att vara med vid Konstitutionsutskottets möte redan kl 08.00 på tisdagsmorgonen. En majoritet i utskottet beslutade då att köra över riksdagens talman och kräva att han låter riksdagen rösta om att ta bort regeringens föreslagna skattesänkning för vissa som betalar statlig skatt.

Sedan var det inspelning i riksdagsstudien av Radio Östergötland för programmet ”Riksdagen idag” där vi som deltog debatterade skola och riksdagens hantering av brytpunkten för statlig skatt, dvs det vi just tagit beslut om i KU.

Onsdag morgon körde KU-debatten igång. Det var en juridisk och teknisk debatt – det handlade om hur man kan hantera riksdagsordningen som styr riksdagens arbete. Avslutningen i mitt anförande från talarstolen kom med i TV4s nyhetssändning (2.20 in i sändningen). Om oppositionens agerande sa jag: ”Det är inte långsiktigt. Det är inte ansvarsfull. Det är inte bra för Sverige. ” Här länk till mitt anförande (nr 2) där jag försöker vara pedagogisk om vad frågan handlar om.

För att bättre förstå forskares vardag och utmaningar besökte jag i fredags Linköpings universitet och den framgångsrika forskningsmiljön i materialvetenskap. Ett mycket spännande besök som skildras i artikeln "Fysik möter politik" - Här möts två världar i LiU-nytt.

På torsdagen hölls budgetdebatt i riksdagen om miljö- och naturvård och jag representerade Folkpartiet då ordinarie ledamot just kommit med flyget från Colombia. Jag har tidigare arbetat i miljö- och jordbruksutskottet och det var roligt att ta tag i dessa frågor igen. Jag talade om åtgärder för en giftfri vardag och insatser för hav och biologisk mångfald. Här länk till mitt anförande, nr 122. Talade bl.a. om förstasidesnyheten för  SvD den dagen - att mer resurser till Kemikalieinspektionen gör att fler farliga leksaker upptäcks och att åklagare nu kan gå vidare rättsligt med flera ärenden för att skydda barn och miljö. Det är skrämmande att KemI hittar farliga ämnen i 1/4 av undersökta leksaker. Det måste bli bättre ordning på det här området och det är positivt att regeringen nyligen kommit med en proposition som intensifierar arbetet för en giftfri vardag.

Arbetsveckan avslutades idag med att i simhallen presentera Folkpartiets kampanj för att få linköpingsborna att tycka till om vad vi ska göra av tinnerbäcksområdet och badsjön när badhuset stängs. Corren och Linköpings Tidning kom. Här länk till artikel i Corren "FP vill ha nya idéer om Tinnis".


KGE

måndag 9 december 2013

Klart med kommunlistan i Linköping

Ikväll fastställde vi i Folkpartiet Linköping listorna till kommun och landsting inför valet 2014.

Här vi som toppar kommunlistan: 3 Daniel Andersson, 1 Rebecka Gabrielsson, 2 jag.

Vilket härligt gäng!

KGE


- Posted using BlogPress from my iPhone

måndag 25 november 2013

Besök hos Sveriges enda spetsutbildning i samhällskunskap

Besökte i fredags Sveriges enda spetsutbildning i samhällskunskap på högstadiet och den finns på Ånestadskolan i Linköping - min gamla skola. Klart jag är lite stolt!

Det var mycket intressant att prata med rektor och lärare och hur de fått idén. De sa att de ville skapa något nytt för att även en kommunal skola som deras ska vara en skola elever väljer, inte bara den som man tar för att den är närmast.

Denna hösttermin körde de igång med 13 spetselever - elever från Linköping med stort engagemang och kunskapstörst - och jag fick hålla lektion med dem om demokrati och arbetet i riksdagen. Jag fick många frågor och kommentarer och det märktes att eleverna var på hugget! De läser samhällskunskap i lite högre tempo och sista året ska de starta eget företag i den del som handlar om entreprenörskap och läsa gymnasiekurs i internationella relationer.

En utmaning är att hitta något på gymnasiet som ger dessa elever lika mycket tempo och stimulans!

Det slog mig att det skulle kunna finnas många fler sådana här utbildningar i Sverige. Dessa 13 elever läser extra samhällskunskap och sedan "som vanligt" i alla andra ämnen. Detta med spetsutbildning i samhällskunskap var både speciellt och inte så extraordinärt.

Skickar också med en länk till en debattartikel jag fick publicerad i ÖstgötaCorrespondenten i fredags om att Sverige slösar bort kunskap och kompetens genom att inte bättre ta tillvara på utländska studenter och doktorander.

KGE

tisdag 19 november 2013

Korruption i Sverige och EU och en härlig helg i Folkpartiland

@[1502808739:2048:Karin Granbom] mot korruption.


Forskning visar att korruption, faktiskt i ännu högre grad än demokrati, har ett direkt samband med välstånd, välfärd och möjlighet att ta tag i en massa angelägna utmaningar, såsom att bekämpa mödradödlighet och miljöförstöring.

Sverige kommer nu fyra i Transparency Internationals korruptionsindex. Det är en stor tillgång för oss att vi har en så låg grad av korruption. Samtidigt kan vi inte ta det för givet. Vi måste förstå riskerna och hela tiden värna det som håller emot korruption!

I förra veckan debatterade jag med konstitutionsutskottet Riksrevisionensrapport om svenska myndigheters skydd mot korruption. Debatten blev en diskussion om korruptionsbekämpning i allmänhet. Jag lyfte den oroväckande utvecklingen i Europa, där situationen i Grekland försämrats kraftigt och även andra EU-länders korruptionsnivå är sämre än vad fallet är flera länder i Afrika och Mellanöstern. Korruption leder också till att tilliten mellan människor i allmänheten minskar. Det är alltså ett stort problem både ekonomiskt och mänskligt.

Sverige måste ta på sig att hålla emot så denna utveckling inte sprider sig till EU-institutionerna. Ett viktigt bidrag vore att införa meddelarskydd i EU-förvaltningen, precis som vi har här i Sverige. Vi i Sverige och vi som gillar EU kan inte förvänta sig att någon annan tar den kampen – mot korruption, för yttrandefrihet och i förlängningen högre förtroende för EU. Därför var det härligt att Folkpartiet i helgen på landsmötet i Västerås antog att vårt parti ska driva på för meddelarskydd i EU.

Vi beslutade också att korruptionsbekämpning tydligt ska bli ett mål för biståndet, utifrån det jag just skrev om att låg korruption och god stadsförvaltning betyder väldigt mycket för ett lands utveckling. På bilden talar jag om just detta på landsmötet och vad jag sa i riksdagsdebatten hittar du här.

Vill avsluta med att instämma i landsmötet största applåd – till Marit Paulsen som kandiderar om till Europaparlamentet. Hon sa att det viktigaste i kommande valrörelse är att få folk att rösta och att rösta demokratiskt. Marit påminde om att Europa nu går igenom en kris som liknar 30-talets. Det är ett budskap som behöver någon som kan få folk att lyssna.

KGE

PS För dig som vill vara med i kampen mot korruption men inte vet var du ska starta - får jag föreslå ett medlemskap i Transparency International eller kanske registrera dig för deras nyhetsbrev?

 

onsdag 6 november 2013

Internationell utblick om bidrag till partier och kandidater - besök hos IDEA

Jag har idag deltagit vid ett möte med International IDEA – en organisation som ska främja demokrati världen över. Temat var kommande lagstiftning för ökad insyn i bidrag till partier och valkandidater och hur andra länder har gjort. IDEA kunde presentera exempel på hur andra länder utformat sin lagstiftning och på vilket sätt Sverige skulle skilja ut sig eller likna andra länder med en lagstiftning grundad i det förslag som kom från justitiedepartementet i somras och som nu är utgångspunkt för regeringens och riksdagens arbete.

IDEA har en omfattande databas om hur lagstiftningarna kring finansiering av partier och kandidater ser ut i olika länder i världen. 179 länders lagstiftning, eller om det inte finns lagstiftning på området, kan utläsas ur databasen som nås här. Exempelvis kan man söka efter hur många och vilka länder som tillåter anonyma bidrag, ifall kandidater måste redovisa inkomster eller bara partier, vem som inte får ge donationer och om det finns maxgränser för hur mycket man får ge.  

Lagen reglerar också hur redovisningen ska ske. När tekniken utvecklats så har det förstås blivit lättare att offentliggöra bidrag. Det ska vara lätt för allmänheten att kunna se vilka bidrag som givits och lätt för den som måste redovisa att göra det. Hur ofta och när rapportering ska ske skiljer sig mellan länder. Hos IDEA fick jag veta att vissa länder kräver att större donationer snabbt, dvs inom några dagar, måste offentliggöras via Internet så att exempelvis väljare ska kunna ta ställning till dessa donationer innan de går och röstar. Mindre bidrag kan redovisas efter val eller årsvis.

Varje land har sin speciella situation och därför kan lagstiftning behöva se olika ut. Sverige behöver hitta sina behov och sin balans i kraven på å ena sidan insyn å andra administration. Man hittar lättare den balansen om man känner till vad andra gjort och lär från deras misstag och framgångar. Alla länder har ju en gång varit oreglerade på området – likt Sverige till största del är idag – men de flesta demokratier har gått till att stifta lag. När valkampanjen till Europaparlamentet blir som mest intensiv till våren hoppas jag att den som går in i databasen och för Sveriges del söker svar på frågan 36 ” Do political parties have to report on their finances in relation to election campaigns?” får ett tydligt och klart ”ja”.

 
KGE