torsdag 18 november 2010

Artikel i SvD "Ambassader kan tvingas stänga"

Idag har jag en artikel "Ambassader kan tvingas stänga" publicerad i Svenska Dagbladet tillsammans med Folkpartiets gruppledare Johan Pehrson. Artikeln handlar om möjliga konsekvenser av de neddragningar på 670 miljoner kr som som de rödgröna tillsammans med Sverigedemokraterna föreslår för regeringskansliet.

KGE

måndag 15 november 2010

Besök på Linköpings Universitet med Jan Björklund

Har idag varit på Linköpings Universitet med utbildningsminister Jan Björklund som sedan valet har ansvar också för högskole- och forskningsfrågor.

Ett givet ämne var förstås hur man ökar kvaliteten i forskningen. Linköpings Universitet satsar på ett unikt sätt på lovande individer genom att anställa forskarassistenter med särskilt goda villkor. Forskarassistenten får lön och fasta forskningsmedel under fyra år för att bygga en forskargrupp och kunna producera resultat som ger externa forskarmedel.

Vi träffade tre forskarassistenter, alla disputerade, med post-doc och utlandserfarenhet. De förklarade på ett enkelt sätt vad de håller på med, såsom material som gör att mobiltelefoner funkar bättre, hur droger påverkar hjärnan belöningscentra och alzheimers sjukdom. Verkliga förebilder för många unga! Det sa jag till dem, och då sa en av dem att han snart ska åka till Motala och tala med elever. Vad jättebra om unga kan få inspiration för att kämpa lite extra med matten. Tyvärr är det ju just i matematik svenska skolelever tappar mest och det duger inte om ett land ska ligga i framkant vad gäller teknik.

Det var faktiskt där rektor började samtalet i morse: ska kvaliteten på universiteten vara hög måste kvaliteten i skolan vara hög. I alltför hög grad måste universiteten idag lägga kraft på att kompensera för bristande förkunskaper. Och hur får ungdomar mer kunskaper? Ganska enkelt: genom lärare som kan och gillar sitt jobb och genom plugg.

KGE