lördag 29 augusti 2009

Torgmöte och japanskt val - tema ungdomsarbetslöshet

Har stått på Gyllentorget idag och diskuterat med folk. Första lördagen efter den 25 i varje månad (lönehelgen alltså) finns vi folkpartister där. Det är kul att höra vad som rör sig i tankarna hos allmänheten.

Idag var det t.ex. en familj som berättade för mig att deras unga söner har jättesvårt att få jobb eller stöd för att starta företag. De sa att sönerna tvingas gå till socialen och söka socialbidrag och för att få bidraget ska de gå en kurs där det också går missbrukare. Att blanda unga, besvikna människor med missbrukare, det låter illa och bör kollas upp! En positiv sak: Det är bra att regeringen i början av veckan kunde presentera att de under 2010 och 2011 vill öka antalet utbildningsplatser på högskola, komvux och yrkeshögskola med 23000 nya platser och också satsa kraftigt på arbetsmarknadsåtgärder, särskilt för unga. Det röstar jag gärna igenom.

Imorgon hålls parlamentsval i Japan. Det verkar som att Liberaldemokraterna som haft makten i stort sett i 50 år tappar stort och förlorar makten. Ungdomarna är besvikna och vill ha jobb. När företag minskar personalen för att klara sig genom recessionen är det ungdomarna som åkt ut först. Utökade dagisplatser har också blivit ett tema i debatten. Födelsetalet i Japan är otroligt lågt, och det förstår jag, eftersom dagis/förskoleverksamheten nästan är obefintlig. De flesta moderna kvinnor vill inte vara hemmafruar!

Jag vet inte vilket parti som är bäst för Japan, men Demokratiska partiet (de som ser ut att vinna) har lovat betydligt större minskningar av CO2-utsläpp. Det vore välkommet eftersom Japan hittills stretat emot rejält inför klimatkonferensen i Köpenhamn.

KGE

tisdag 25 augusti 2009

Flyktingspolitik och statsbudgeten 2010

Idag tar också Sveriges radio upp frågan om de irakiska flyktingarna nationellt. Här finner ni ett inslag där jag upprepar mina förslag.

I Corren lovar jag att framföra idén om ett verkställighetsstopp beträffande irakierna. Har idag på riksdagen, i samband med dkisussion om statsbudgeten 2010, talat med folkpartiets talesperson i migrationsfrågor om detta . Svaret är att det är migrationsdomstolen som måste fatta beslut om verkställighetsstopp -inte vi politiker. Det som spelar roll för ett sådant beslut är att migrationsverket har korrekt underlag om situationen i olika länder. Men som jag sagt tidigare, tyvärr kan nog dessa underlag bli bättre.

För övrigt pågår förhandlingarna om statsbudgeten. I detta läge då ekonomin ser ljusare ut finns det utrymme för några satsningar, men fortfarande måste vi politiker ta ansvar för att fler inte blir arbetslösa. Tyvärr är det ju så att arbetsmarknaden inte reagerar lika snabbt som tillväxtsiffrorna. Kommunerna har i år fått sämre skatteintäkter och har därmed inte lika mycket i kassan att anställa folk för under nästa år. Sverige har också en särskilt hög ungdomsarbetslöshet att jobba med.

Det kommer snart besked, mer kan jag inte säga i detta läge.

KGE

måndag 24 augusti 2009

Möte med irakier

Idag har jag varit på möte med ett hundratal irakier som riskerar avvisas. Här några mediaklipp där jag deltar: Östnytt och Sveriges Radio Östergötland.

Efter USAs tillbakadragande av trupper har våldet ökat i Irak. Många attacker har skett mot kristna irakier. Media har rapporterat om kristna irakier som utvisats från Sverige och direkt tvingats fly igen.

Vi i folkpartiet menar att rutinerna behöver ses över vad gäller uppföljningar av de avvisningar som sker. Vi är tveksamma till att Migrationsverket har tillräcklig kännedom om hur förhållandena ser ut i Irak.

Vi anser också att det är dags att se över vissa delar i utlänningslagstiftningen. Definitionen av väpnad konflikt kan behöva vidgas, reglerna kring asyl för barn behöver ses över, liksom definitionen av särskilt ömmande skäl.

Det var ett bra möte mellan politiker och irakier idag i domkyrkans församlingslokal. Många berättade om svåra situationer. Imorgon när jag träffar min riksdagsgrupp ska jag vidarebefordra vad jag erfarit till personer som arbetar dagligen med migrationsfrågor.

Slutligen, förra veckan hölls en debatt om avvisningar om kristna irakier i Riksdagen. Den finns att läsa här (§13).

KGE

tisdag 11 augusti 2009

Funktionshindrade ska inte placeras med dem som avtjänar straff

Läste en artikel i DN i fredags om att autistiska barn har omhändertagits av socialtjänsten och placerats i statliga slutna ungdomshem avsedda för barn som avtjänar straff för grova brott.

Så kan det inte fortsätta. Det är ingen bra miljö för funktionshindrade. Personer som inte har begått brott ska inte placeras på instution tillsammans med dem som begått brott av flera skäl:

1. icke dömda personer ska inte behöva risker att misstänkas för att ha begått brott
2. icke dömda personer ska inte riskera att bli behandlade som om de avtjänar en påföljd (att vara funktionshindrad är sannerligen inte ett brott!)
3. de unga funktionshindrade som blandas med pesoner med kriminellt beteende kan påverkas av skadliga värderingar
4. det är tveksamt om de funktionshindrade får rätt vård

Har gjort en del research i frågan genom att bl.a. tala med Riksförbundet Attention och med DN-journalisten. Har idag skrivit en fråga till socialminister Göran Hägglund om vilka åtgärder regeringen ska vidta för att unga som inte begått brott inte ska behöva leva i sluten ungdomsvård tillsammans med personer som avtjänar en påföljd.

Det måste bli slut på detta, liksom att det inte är värdigt att vuxna psykist sjuka sätts på rättspsyk utan att vara dömda.

Unga som omhändertas av samhället tillhör samhällets mest utsatta. Det har visat sig att många placeringar på institutioner och statliga hem är oproffsigt gjorda. Det är dåliga krav på vård och stöd i boendena, ja till och med beträffande säkerheten. Här finns en bra rapport av folkpartiet om barn som placeras i samhällets vård och vad som behöver göras.

Aktion Hägglund!