onsdag 28 oktober 2009

Resa till Madrid inför spanskt EU-ordförandeskap

Har varit i Madrid i två dagar eftersom Spanien är nästa EU-ordförandeland. Snart kommer Spanien presentera sina ordförandeprioriteringar. Högst på EU-agendan kommer de att sätta jämställdhet och innovation.

Några reflektioner om detta:

Jämställdhet: Idag finns det fler kvinnor än män i den spanska regeringen, men de har långt kvar inom jämställdhetsområdet på många fronter. Vi träffade jämställdhetsministern, född 1977 precis som jag. Hon berättade om deras arbete för en mer jämställd föräldraförsäkring och eventuellt en pappamånad. Idag har papporna 15 dagar och den totala föräldraledigheten är 16 veckor. Jag passade på att fråga om den nya abortlagstiftningen som skapar stor splittring i det politiska landskapet. Regeringen lägger nu fram en lagstiftning som ger kvinnor rätt till fri abort upp till 14 veckor. Idag får abort endast ske i Spanien vid våldtäkt och om kvinnans eller fostrets hälsa är i fara. Denna lagstiftning kringgås hela tiden och har inte ändrats på 25 år. Det konservativa partiet med många katolska väljare är i uppror. Ett kraftfullt arbete har inletts om mäns våld mot kvinnor och det har bla skapats en mängd domstolar med särskilt kunnande om relationsvåld. Ministern berättade att besöksförbud upprätthålls genom elektroniska armbojor och hon talade om att Spanien under ordförandeskapet kommer diskutera skapandet av ett europeiskt besöksförbud.

Innovation: Det är dags att göra en översyn av Lissabonstrategin som till år 2010 skulle göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Många länder har inte lyckats följa strategins rekommendationer och strategin som sådan behöver kompletteras med hänsyn till miljö och eventuellt också sociala faktorer. Förmågan att omsätta forskning och utveckling i produkter och tjänster -dvs innovation – kommer vara avgörande för hur Europa klarar dig i den globala konkurrensen med Kina/USA och Indien.

Den svenska delegationen träffade Carlos Westendorp, som är fd utrikesminister och efterträdare till Carl Bildt i Kosovo och numera rådgivare till Felipe Gonzáles som leder den reflektionsgrupp som tillsattes av det franska ordförandeskapet (det är Westendorp och jag som syns på fotot överst). Då gruppen tillsattes var det för att EU-ledarna skulle slippa diskutera vissa frågor, t.ex. utvidgningen. Det kallades att ett antal visa män skulle fundera över Europas framtid. Jag var skeptisk och bekymrad att detta skulle bli en grupp fast i den förgångna. Men denne man vi träffade var mycket inspirerande.

Westendorp talade varmt om den nordiska modellen och hoppades att många länder skulle följa efter. Han menade att Europas konkurrenskraft måste bli mer teknikintensiv, EU måste öppna sig för och attrahera högkvalitativ invandring, säkerligen menade han specialiserad och högutbildad sådan. Han underströk vikten av utbildning på alla nivåer –från förskola till universitet. Spanien har mycket höga ”drop-outs” från skolan och jag hörde siffror om att ungdomsarbetslösheten är nu uppe i 38 (!!) procent. Vidare menade han att inom energi och klimatpolitiken måste enorma investeringar –en riktig revolution - göras eftersom investerar vi inte nu kommer det bli nödvändigt och mycket dyrt senare. På ett snyggt sätt uttryckte han stöd för energieffektivisering: ”the cheapest, safest and cleanest energy is that you do not use”. Spanien har länge legat efter i klimatarbetet, men har på senare tid gjort mycket stora investeringar i vind och solenergi. Jag lovade att skicka Wstendorp rapporter från Gloabliseringsrådet som jag tyckte ligger väl i linje med vad han eftersträvar.

Klimat: Ett besök gjordes också på miljöministeriet för att höra hur de kommer förvalta det fortsatta klimatarbetet. Glädjande var att höga klimatambitioner som uttalades från det spanska miljödepartementet. De var tydliga med att det var av yttersta vikt att det blir ett avtal i Köpenhamn och höll med om Margot Wallströms uttalande: ”there is no plan B since there is no planet B”.

Allmänt var det vackert väder i Madrid. Folk gick i shorts och kortärmat. Överallt var det byggnation –inte minst gatorna var uppgrävda. Spanien lider just nu av de haft en stor fatsighetsbubbla som nu spruckit och en stor mängd människor inom byggsektorn har blivit arbetslösa. Därför har staten i socialistisk anda satt igång ett stort offentligt byggnationsprojekt på 80 miljarder kronor. Det kommer att dröja länge innan Spanien får någon ordning på sin egen ekonomi –men efter denna resa har jag uppfattat att Spanien på ett vettigt sätt nog ska kunna föra EU framåt efter avslutat svenskt EU-ordförandeskap.

KGE

torsdag 22 oktober 2009

Klimatförhandlingarna går trögt och Reinfeldt sjunger i FN

Bekymrar mig lite för hur det går på veckans eu-ministerråd. Denna vecka är det "supervecka" för klimatet och för det svenska eu-ordförandeskapet. Satt i fem timmar i fredags med de svenska ministrarna som denna vecka leder möten med de andra eu-ministrarna. Finansministrarna träffades i förrgår och det gick dåligt. Miljöministrarna träffades igår och det gick lite bättre genom att de beslutade om ett gemensamt långsiktigt mål till 2050 och att den internationella luft- och sjöfarten ska tvingas minska sina utsläpp till 2020.

Nu är det 7 veckor kvar till Köpenhamnskonferensen om klimatet. Jag hoppas fortfarande på ett ambitiöst avtal, men en hel del återstår. Nästa vecka har jag möte med statsministern inför EU:s toppmöte. Då gäller det att åtminstone EU enas kring hur den industrialiserade världen ekonomiskt ska bidra till utvecklingsländerna för att där minska utsläppen av växthusgaser och bygga skydd för de förändringar som drabbar de fattiga pga klimatförändringar.

Har någon ett bra budskap eller fråga till statsministern tar jag gärna emot förslag!

I dessa tider då det går lite trögt i de internationella förhandlingarna får man tillåta sig en lite kul länk på you-tube där Reinfeldt sjunger i FN.

KGE

tisdag 20 oktober 2009

Folkpartiet går min väg

Folkpartiets partistyrelse har tagit beslut om att lägga fram ett förslag till landsmötet (vårt högsta beslutande organ) om att förstatliga skolan. Det skriver Jan Björklund och två framstående folkpartistiska kommunpolitiker idag på DN-debatt.

Utmärkt! Att skolan bör göras till ett statligt ansvar har jag motionerat om i riksdagen (se förra blogginlägget) och det är glädjande att det går framåt i frågan. Som ombud på landsmötet hoppas jag kunna rösta för att hela partiet –som första parti- ställer sig bakom förslaget.

Likaså har nu Björklund lagt fram förslaget om att alla elever ska få undervisning i engelska från första klass. Ordförande för utbildningsutskottet, Sofia Larsen(c), har ställt sig positiv till detta. Min språkmotion där jag yrkar på just detta kommer behandlas under året. Det blir alltså upp till bevis om det är verkstad som gäller!

KGE

måndag 12 oktober 2009

Förstatliga skolan och få en breddad rekrytering till högskolan

Idag i DN finns det en artikel om att svenska högskolor är medelmåttor på att ta in studenter med olika social bakgrund. Trots att den högre utbildningen är avgiftsfri spelar föräldrarnas utbildning stor roll. I sju år har regeringen gett anslag och det har startats projekt för att bredda rekryteringen, men inget har hänt.

Förklaringen tror jag inte ligger så mycket hos högskolan som i skolan. Den 25 september presenterade Skolverket en mycket intressant rapport där de kartlagt faktorer som förklarar varför svenska elever presterar betydligt sämre i skolan idag jämfört med tidigt 1990-tal. Ett av rapportens tydligaste budskap är att skolan har blivit sämre på att kompensera för elevers olika behov och bakgrunder. Bl.a. har lärandet i större utsträckning blivit ett eget ansvar för eleverna, med mindre lärarledd undervisning. Föräldrarna står i högre grad för motivation och kontroll.

En av de stora förändringarna som skolverket dömer ut är kommunaliseringen av skolan. Göran Persson (vår tidigare statsminister om ni minns honom) drev igenom att kommunerna i början av 90-talet blev huvudmän för skolan. Tanken var att kommunerna bättre skulle kunna fördela resurserna för att göra skolan mer likvärdig. Det har blivit tvärtom.

Idag varierar kommunernas anslag till eleverna betydligt mellan kommunerna: från 60.000 kr per elev i den kommun som hade lägst anslag till ca 108 000 i den kommun som hade högst (år 2007/2008). Det är inte särskilt långsökt att tro att fattiga kommuner satsar mindre på skolan än rika. I läroplanen anges att resurser ska fördelas med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov, vilket innebär att resurserna inte ska fördelas lika överallt. Men inom kommunerna varierar anslagen mycket lite. Dvs. områden med stor segregation, och därmed större behov, får inte mer pengar.

Att göra kommunerna ansvariga för skolan var fel. Oavsett var en elev bor ska hon eller han ha lika förutsättningar i skolan. Därför har jag i år lämnat in en motion om att förstatliga skolan. Att förstatliga skolan vore ett krafttag också för breddad rekrytering till högskolan.

fredag 9 oktober 2009

Grattis Obama!

President Obama får Nobels fredspris. Bravo!

Amerikanska folkets val av Barack Obama som president är för mig en av nutidens mest inspirerande händelser. På mitt arbetsrum i Riksdagen har jag bilder av honom när han svär presidenteden och håller sitt installationstal. Bredvid honom har jag en bild på Martin Luther King.

Det var symboliskt viktigt att det allra första Obama gjorde som president var att stänga fångläget på Guantanamo. Hans tal i Egypten om relationen mellan USA och den muslimska världen, som han inledde på arabiska, var storartat. Inte minst för att han då också tog chansen att ta upp kvinnors rätt, världen över, till utbildning och egen försörjning.

Förhoppningsvis har Obama bara startat sitt arbete för en mer fredlig och öppen värld där mänskliga rättigheter respekteras. Priset får inte på något sätt tolkas som annat än vi vill ha mer. Inte minst måste han snarast se till att USA levererar i klimatfrågan som är en fredsfråga av stora mått.

KGE

fredag 2 oktober 2009

Klart med motioner och "Personligt"

Har just skickat in sista motionen för min del för denna motionstid. På onsdag håller jag och mina allianskollegor presskonferens, så ska väl inte avslöja allt för mycket innan dess.

Fokus på mina motioner ligger på utbildning, utsatta barn, en handlar om kriminalvården (ett engagemang jag har med mig sedan tiden i justitieutskottet och nu som ledamot i insynsrådet) och en annan handlar om konkurrensfrågor och småföretagande.

Eftersom jag numera sitter i miljöutskottet har jag i år inte lagt någon motion på miljöområdet. Istället framför jag mina åsikter om återvinning, som jag motionerad om tidigare, i riksdagsdebatt den 14 oktober.

Denna vecka är jag veckans profil i LinköpingsPosten. Inte så ofta ställer jag upp på personporträtt, men här har jag gjort ett undantag.

Trevlig helg!

KGE