tisdag 31 januari 2012

Ledarskifte i S och "Övningsskolor" för lärarstudenter

Idag har jag deltagit i programmet ”Riksdagen idag” i Radio Östergötland. Två teman var uppe för diskussion: 1. partiledarbyte för Socialdemokraterna och 2. Jan Björklunds nya utredning om övningsskolor. Här finns länk till inslaget som började ungefär kl. 15.37.

Ny partiledare för S

Jag välkomnar Stefan Löfven som ny partiledare för S. Det har varit väldigt mycket fokus på personfrågor under senaste året eftersom alla partier utom Folkpartiet och Moderaterna haft diskussioner om partiledarskiften. Nu hoppas jag på mer spänstiga politiska diskussioner.
Frågan är dock vilken politik Löfven ska driva? Diskuterades alls hans politiska åsikter eller bara hans personlighet i valet av honom? Man kan ju konstatera att han inte har någon direkt politisk bakgrund, utan en facklig, så det är svårt att se vilken politik han tidigare förespråkat.


Tre saker med Löfven som jag tycker verkar intressanta och lovande:

1. Han har varit öppen för att diskutera åtgärder mot ungdomsarbetslösheten som S avvisat. Exempelvis har han som Metallordföranden öppnat upp för ungdomsavtal, där ungdomar inledningsvis får lägre lön och handledning för att kunna komma in på arbetsmarkanden. Detta har stora likheter med den politik som vi i FP för fram om lärlingsanställningar och lägre ingångslöner för unga.

2. Han har en positiv grundinställning till EU-samarbete och var tydligt för ett svenskt euromedlemskap.

3. Han klargjorde i sitt första tal som partiordförande att han är feminist. Vad betyder det konkret? Han har ju som Metallordförande inte varit för att driva kvinnors intressen, men eftersom detta med feminist var viktigt för honom att säga ska det bli spännande att se hur han framöver tänker sig verka för mer jämställdhet.

Övningsskolor för lärarstudenter

Resultaten i den svenska skolan måste förbättras. I det arbetet är lärarnas kompetens och utbildning är avgörande.  Från och med höstterminen 2011 har vi en ny lärarutbildning med fyra examina med större fokus på vilken lärare studenten ska bli och större fokus på ämneskunskaper för dem som ska undervisa äldre barn.

En viktig del av utbildningen är verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Då ska studenten öva sig i att tillämpa kunskaper i klassrum. Flera studier visar att den verksamhetsförlagda utbildning inte fungerar tillräckligt bra idag. En studie från Lärarförbundet visar t.ex. att kontakterna mellan VFU-skolan och lärarutbildningen/högskolan fungerar dåligt. Lärarna som ska ta emot lärarstuderande hinner inte förbereda handledning och är heller inte utbildade för att handleda. Därtill har studenterna ofta inte sin VFU i den ålderkategori som de avser jobba med. Särskilt dålig matchning är det för dem som ska bli gymnasielärare.

Vi i Sverige behöver kraftsamla för att lärarstudenter ska få större praktiska, pedagogiska färdigheter. Därför ska ett system med ”övningsskolor”utredas. Finland har änge haft framgångsrika övningsskolor där man samlat lärarstudenter för VFU. Nu tillsätts en utredning som ska vara klar till sommaren för att dra erfarenheter från Finland och bygga ett liknande system i Sverige.

Målet är hög kvalitet på handledarna och stark forskningsanknytning i övningsskolorna, så att nya pedagogiska metoder får genomslag i praktiken. Likaså ska studenterna få träna sig med elever i rätt ålder.

Jag stödjer förslaget och hoppas att detta blir ytterligare ett steg för en vassare lärarutbildning, som i förlängningen bidrar till att fler vill bli lärare och att lärarna blir bättre.


KGE

tisdag 17 januari 2012

Riksdagen har startat igenEfter juluppehåll och arbetet på hemmaplan är nu riksdagen återigen samlad i Stockholm.

Juholt verkar idag ha sagt nej till svenskt deltagande i europakten. Enligt mina källor band han sig hårt vid sitt nej. Samtidigt är han en mästare på att ändra sig, så kanske är loppet inte kört ännu. Det vore tragiskt om Sverige ska stå utanför ensamt med Storbritannien. I stället borde Sverige försöka förhandla tillsammans med Danmark eller annat icke-euroland som tror på EU-samarbetet. Imorgon är det partiledardebatt kl. 09.00. Fortsättning på frågan kommer då.Idag har det varit en minnesstund för Raoul Wallenberg i riksdagens kammare med musik, poesi och tal av talmannen. För egen del tänkte jag tillbaka på mitt besök i Budapest i oktober då jag besökte svenska ambassaden där Wallenberg arbetade, hus där han räddat judar och österriskiska ambassaden som var den sista plats han sågs på. Wallenberg är individen som gjorde skillnad. Under sin korta tid i Budapest gjorde han en enorm insats som är hyllad internationellt. I Budapest finns flera statyer, en gata och andra minnesmärken. I Sverige är Wallenberg ett tragiskt exempel på hur undfallande Sverige var under lång tid mot Sovjet. Det är på tiden att Wallenberg nu lyfts fram också i Sverige!
 
 
Slutligen, två länkar. Just nu pågår en enkätundersökning inför att Folkpartiet ska forma ett nytt partiprogram. Alla får möjlighet att bidra med sina farhågor och visioner om framtiden och komma med förslag om vilka liberala värden som kommer att vara särskilt viktiga att lyfta fram under de närmsta tio–tjugo åren. Ta chansen och påverka genom att klicka här.
Den andra länken går till en debattartikel som jag fick publicerad i fredags i Corren som är ett svar till socialdemokraterna om högskolepolitik.

KGE


PS. Bilden visar en staty i Budapest till minne av Wallenbergs gärningar... eller var det Juholts kamp mot Europa ? ;-)
måndag 9 januari 2012

Världsunikt elektronmikroskop vid Linköpings Universitet - kan det förenas med kommande bomässa?Idag har jag träffat professor Lars Hultman vid Linköpings universitet och tittat på det nya elektronmikroskopet - ett världsunikt mikroskop med vars hjälp man kan titta in i material för att se atomer, vilket i förlängningen kan bidra till framgångsrik materialutveckling och attraktiva svenska exportprodukter. Mikroskopet kommer att locka forskare och studenter till Sverige och Linköping. Just för att mikroskopet är så speciellt valde årets nobelpristagare i kemi att besöka just Linköpings universitet i samband med att han mottog priset.

Platsen för mikroskopet är mycket väl utvalt. Det gjordes 90 hål i marken på campusområdet för att hitta den mest stabila platsen - och de fann bra berg i de södra delarna, bakom K-huset, mot räddningstjänsten. Anläggningen är fascinerande! Det finns värme-och kylelement över hela provrummet för att hålla stabil temperatur och hela byggnaden är mycket välisolerad för när prover ska tas måste det vara absolut vibrationsfritt för att bilderna inte ska bli suddiga. Inte ens en radio kan vara påslagen.

Nu planeras för Bomässa år 2016 i Linköping och det finns planer att förlägga mässan, som sedan ska bli bostadsområde, i närheten av universitetet. Det är spännande med en samhällsbyggnadsmässa i Linköping som kan utveckla vår stad, men samtidigt är det viktigt att LinköpingsBo 2016 inte negativt påverkar forskningen med det nya elektronmikroskopet. Exempelvis vore det mycket olyckligt om spårväg byggs på området utanför mikroskopet. Det skulle störa både genom vibrationer och magnetfält. Även byggnationen av mässan måste utföras utan att störa verksamheten i mikroskoplabbet. Mikroskopet och det avancerade huset med titanfasad ritat av arkitektfirman Tham & Videgård har tillsammans en prislapp på cirka 70 miljoner kronor.  Anläggningen är en investering som inte får förstöras av de beslut som ska tas för  bomässan.

Kommunpolitikerna har därför en viktig uppgift: att dessa två framtidsintressen - forskningen och mässan - ska kunna gå ihop!

KGE