tisdag 31 januari 2012

Ledarskifte i S och "Övningsskolor" för lärarstudenter

Idag har jag deltagit i programmet ”Riksdagen idag” i Radio Östergötland. Två teman var uppe för diskussion: 1. partiledarbyte för Socialdemokraterna och 2. Jan Björklunds nya utredning om övningsskolor. Här finns länk till inslaget som började ungefär kl. 15.37.

Ny partiledare för S

Jag välkomnar Stefan Löfven som ny partiledare för S. Det har varit väldigt mycket fokus på personfrågor under senaste året eftersom alla partier utom Folkpartiet och Moderaterna haft diskussioner om partiledarskiften. Nu hoppas jag på mer spänstiga politiska diskussioner.
Frågan är dock vilken politik Löfven ska driva? Diskuterades alls hans politiska åsikter eller bara hans personlighet i valet av honom? Man kan ju konstatera att han inte har någon direkt politisk bakgrund, utan en facklig, så det är svårt att se vilken politik han tidigare förespråkat.


Tre saker med Löfven som jag tycker verkar intressanta och lovande:

1. Han har varit öppen för att diskutera åtgärder mot ungdomsarbetslösheten som S avvisat. Exempelvis har han som Metallordföranden öppnat upp för ungdomsavtal, där ungdomar inledningsvis får lägre lön och handledning för att kunna komma in på arbetsmarkanden. Detta har stora likheter med den politik som vi i FP för fram om lärlingsanställningar och lägre ingångslöner för unga.

2. Han har en positiv grundinställning till EU-samarbete och var tydligt för ett svenskt euromedlemskap.

3. Han klargjorde i sitt första tal som partiordförande att han är feminist. Vad betyder det konkret? Han har ju som Metallordförande inte varit för att driva kvinnors intressen, men eftersom detta med feminist var viktigt för honom att säga ska det bli spännande att se hur han framöver tänker sig verka för mer jämställdhet.

Övningsskolor för lärarstudenter

Resultaten i den svenska skolan måste förbättras. I det arbetet är lärarnas kompetens och utbildning är avgörande.  Från och med höstterminen 2011 har vi en ny lärarutbildning med fyra examina med större fokus på vilken lärare studenten ska bli och större fokus på ämneskunskaper för dem som ska undervisa äldre barn.

En viktig del av utbildningen är verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Då ska studenten öva sig i att tillämpa kunskaper i klassrum. Flera studier visar att den verksamhetsförlagda utbildning inte fungerar tillräckligt bra idag. En studie från Lärarförbundet visar t.ex. att kontakterna mellan VFU-skolan och lärarutbildningen/högskolan fungerar dåligt. Lärarna som ska ta emot lärarstuderande hinner inte förbereda handledning och är heller inte utbildade för att handleda. Därtill har studenterna ofta inte sin VFU i den ålderkategori som de avser jobba med. Särskilt dålig matchning är det för dem som ska bli gymnasielärare.

Vi i Sverige behöver kraftsamla för att lärarstudenter ska få större praktiska, pedagogiska färdigheter. Därför ska ett system med ”övningsskolor”utredas. Finland har änge haft framgångsrika övningsskolor där man samlat lärarstudenter för VFU. Nu tillsätts en utredning som ska vara klar till sommaren för att dra erfarenheter från Finland och bygga ett liknande system i Sverige.

Målet är hög kvalitet på handledarna och stark forskningsanknytning i övningsskolorna, så att nya pedagogiska metoder får genomslag i praktiken. Likaså ska studenterna få träna sig med elever i rätt ålder.

Jag stödjer förslaget och hoppas att detta blir ytterligare ett steg för en vassare lärarutbildning, som i förlängningen bidrar till att fler vill bli lärare och att lärarna blir bättre.


KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar