tisdag 14 februari 2012

Alliansen bättre på att utse toppjobb - nu hoppas jag på stärkt meddelarskydd

Transparency International har ett viktigt idéarbete för att motverka korruption. Jag stödjer dem genom medlemskap. Nyligen släppte de en rapport om Sveriges motståndskraft mot korruption. Bl.a. påpekar de vikten av öppenhet och insyn i rekryteringsprocesser till höga poster. I KU har vi under hösten granskat regeringen utnämningar till statliga toppjobb och ser att utnämningspolitiken blivit bättre, både vad gäller jämställdhet och öppenhet. Om detta har jag och några allianskollegor idag en debattartikel "Färre ur den politiska eliten får toppjobb" på Svenska dagbladets debattsida Brännpunkt.

Mer om KU:s höstgranskning där bl.a. utnämningspolitiken granskades, finns att läsa här. På denna sida hittar du även följande riksdagsdebatt.

I utskottet håller vi just på att hantera frågor om yttrandefrihet och meddelarskydd. I år borde det kunna bli lite skjuts i dessa efter vad regeringen lovat efter Caremaskandalen. Även anställda i privat sektor finansierad med skattepengar måste få meddelarskydd likt det som finns hos offentliga arbetsgivare. Personligen anser jag också att det är passande att ta tag i tillkännagivandet från KU i våras om att regeringen bör se över skyddet för whistleblowers i all verksamhet. I ett interpellationssvar har Beatrice Ask meddelat att regeringen före sommaren ska tillsätta en utredning om stärkt skydd för privatanställda i offentlig verksamhet. Direktiv bör förhandlas snarast och ju förr utredningen kan komma igång desto bättre.


KGE


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar