onsdag 29 februari 2012

Besök på Karolinska institutet för framtidens forskning

Christian Broberger pekar på delar i hjärnan
Idag har jag besökt Christian Broberger, forskare i neurovetenskap - dvs hjärnan - vid Karolinska Institutet.  Jag och Nina Lundström, ledamot i utbildningsutskottet för FP, var där för att inhämta tankar och förslag inför kommande forskningsproposition. Christian Broberger är vice ordförande i Sveriges Unga akademi och genom RIFO (Riksdagsledamöter och Forskare, där jag är med i styrelsen) hade jag snappat upp att han har tankar kring hur framtida forskning kan utvecklas med stöd av bra politik.

Det var mycket spännande att besöka labet där vi såg en doktorand iordningsställa ett prov av en mushjärna i syfte att titta på tunna skivor av djurets hypothalamus i mikroskop. Hypthalamus styr mycket vitala funktioner och därför fungerar människans hypathalamus mycket likt den hos en mus. Att förstå elektriska signaler och cellernas funktion i hypothalamus kan bl.a. ge ökad förtåelse och i bästa fall botemedel för olika sjukdomstillstånd. Otroligt fascinerande!


Förberedelse av prov för att titta på mushjärna i mikroskop
På labet träffade vi medarbetare med olika bakgrund - och konstaterade att bra forskning kräver människor med olika infallsvinklar, vilket kan vara resultatet av olika utbildningar och att de vistats i olika miljöer. Vi talade om att forskningen är mycket internationell och att det är viktigt att främja rörlighet bland forskare och kunna attrahera utländska forskare till Sverige. Bl.a. nämnde Broberger att det vore värdefullt att öka möjligheten att anställa post docs från andra länder. Kanske vore det minst lika viktigt att satsa på fler unga post docs och försöka få dem att stanna i Sverige som att satsa på att överföra "superprofessorer" och hela labmiljöer, vilket ibland kan vara svårt och ta mycket tid och resurser.

Vi talade också om att det är viktigt att unga forskare som varit ute och lärt nya saker måste beredas utrymme att utveckla sig när de kommer tillbaka till Sverige. Det leder in på frågan hur forskningsmedel ska fördelas. Broberger framhöll att visst är publicering ett viktigt mått, men forskningsplaner för framtida projekt måste få större betydelse.

Slutligen kom vi in på slumpens betydelse i forskningen och den enskilde forskarens drivkraft. Riktigt stora upptäckter vet man inte när man ska hitta. Broberger sa att de kan t.ex. vara resultatet av ett möte med en annan forskare som leder till en givande diskussion och så testar de något nytt tillsammans. Ska jag försöka mig på en sammanfattning av vad vårt möte förde med sig skulle jag säga: att ett öppet klimat, vettiga resurser, människor med olika bakgrund och stimulans av enskildas nyfikenhet ger goda förutsättningar för framgångsrik forskning.

KGEtorsdag 16 februari 2012

Ungerska regeringen förtjänar kritik av EU och liberaler

Utvecklingen i Ungern är allvarlig. Konservativa och nationalister röstar där igenom lagar och förändringar i grundlagen med tydliga demokratiska brister. Den ungerska regeringen griper in i medias frihet och hotar pressfriheten. En ny medielag och mediemyndighet utövar nu styrning och kontroll över det fria ordet.

Idag har Europaparlamentet röstat om en resolution som uttrycker oro över den politiska utvecklingen i Ungern. Liberalerna, Socialdemokratern, De Gröna och vänstern nådde framgångar. De konservativa röstade emot och menar att EU inte ska lägga sig i länders inre angelägenheter.

Förra veckan hade de liberala svenska europaparlamentarikerna en vass artikel i SvD med uppmaning till de svenska moderata ledamöterna att göra gemensam sak med dem och ta avstånd från Ungerns konservativa regering.  I nuläget är det oklart hur de svenska moderaterna röstade. Det går inte att utläsa ur röstsiffrorna.

Idag ställde jag en fråga till EU-minster Birgitta Ohlsson vid riksdagens frågestund (anf 81) om hur regeringen ser på EU:s möjligheter att säkerställa att enskilda medlemsstater respekterar demokrati och fri- och rättigheter. Precis som att diskussioner förs om granskning och sanktioner på det ekonomiska området måste EU få konkreta redskap att trygga att demokrati och grundläggande fri- och rättigheter följs. Birgitta Ohlsson gav ett bra svar om att hon som EU-minister jobbar hårt med att få till en årlig granskning av mänskliga rättigheter i EU-länderna.

Folkpartiet tog vid senaste landsmötet beslut om att vi ska verka för att det införs ett övervaknings- och sanktionssystem för att trygga efterlevnaden av grundläggande rättigheter inom EU. I Tidningen NU 4/12 finns om detta en utmärkt artikel "Konservativt dråpslag för Ungern" av Birgitta Ohlsson.

Det räcker inte att EU ställer omfattande krav på frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna inför att länder blir medlemmar i unionen. Det måste finnas tydliga regler och muskler för att hindra länder som är medlemmar att göra övertramp.

KGE

tisdag 14 februari 2012

Alliansen bättre på att utse toppjobb - nu hoppas jag på stärkt meddelarskydd

Transparency International har ett viktigt idéarbete för att motverka korruption. Jag stödjer dem genom medlemskap. Nyligen släppte de en rapport om Sveriges motståndskraft mot korruption. Bl.a. påpekar de vikten av öppenhet och insyn i rekryteringsprocesser till höga poster. I KU har vi under hösten granskat regeringen utnämningar till statliga toppjobb och ser att utnämningspolitiken blivit bättre, både vad gäller jämställdhet och öppenhet. Om detta har jag och några allianskollegor idag en debattartikel "Färre ur den politiska eliten får toppjobb" på Svenska dagbladets debattsida Brännpunkt.

Mer om KU:s höstgranskning där bl.a. utnämningspolitiken granskades, finns att läsa här. På denna sida hittar du även följande riksdagsdebatt.

I utskottet håller vi just på att hantera frågor om yttrandefrihet och meddelarskydd. I år borde det kunna bli lite skjuts i dessa efter vad regeringen lovat efter Caremaskandalen. Även anställda i privat sektor finansierad med skattepengar måste få meddelarskydd likt det som finns hos offentliga arbetsgivare. Personligen anser jag också att det är passande att ta tag i tillkännagivandet från KU i våras om att regeringen bör se över skyddet för whistleblowers i all verksamhet. I ett interpellationssvar har Beatrice Ask meddelat att regeringen före sommaren ska tillsätta en utredning om stärkt skydd för privatanställda i offentlig verksamhet. Direktiv bör förhandlas snarast och ju förr utredningen kan komma igång desto bättre.


KGE