måndag 31 januari 2011

Härligt att göra skillnad!

Idag har jag varit på Valla Folkhögskola för att bättre förstå vad folkhögskolan kan göra för personer med utvecklingsstörning. Frågan för mig var förstås också vad vi politiker kan göra för att bidra till en bra undervisning och att situationen omkring skolan funkar för studenten .

I höstas skrev jag motioner med inspiration från Valla Folkhögskola, bl.a. en om studier för personer med funktionsnedsättning. Nu följer jag upp dem med att träffa dem det gäller. Jag fick vara med på engelsklektion på programmet STUDS. Det var härlig stämning i klassrummet med mycket spontanitet. "Det var det roligaste jag gjort på hela veckan!", utropade jag spontant när jag skulle gå. Men så har det ju inte gått så långt av veckan heller och förhoppningsvis händer det mer spännande.

Idag kom förresten utredningen ”Den framtida gymnasiesärskolan”. Jag har bl.a. motionerat om att studiebidraget ska heta studiebidrag också för dem i gymnasiesärskolan. Idag heter det förlängt barnbidrag. Svaret på motionen blev att riksdagen väntar med beslut för att se vad ovanstående utredning kommer fram till.

När frågan kom upp i kammaren hade Sverigedemokraterna skrivit en reservation nästan ordagrant från mitt förslag som sa att förändringen borde genomföras istället för att invänta utredningen. Ska man i en den sitsen skratta eller gråta? Ta det som ett exempel på att i politiken finns det inte mycket till copy right, det är lätt att vara bestämd och otålig i opposition och uppenbarligen är det så SD utvidgar sin politik så att den inte enbart handlar om att göra livet svårt för människor med utländsk bakgrund. Förslaget om studiebidrag var mitt först, bara så ni vet det! Hur som helst verkar utredningen kommit till en bra slutsats. På sidan 298 står det:

”Onödiga skillnader i bidragssystemen bör således undvikas mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan”. Utredaren utgår från ”att det förlängda barnbidraget till elever i gymnasiesärskolan ersätts med studiehjälp enligt samma förutsättningar som för ungdomar utan funktionsnedsättning”.

Torrt låter det, men det låter också som bifall, dvs ja, till min motion och att unga över 18 år i gymnasiesärskolan ska sluta att kallas för barn. Yeeeees!!

Idag har det hänt en annan rolig sak som sätts på ”resultatkontot”. I början av januari blev jag kontaktad av en chef för en stor språkskola som bl.a. ordnar utbytesår. Han sa att antalet ungdomar som väljer att åka på utbytesår under läsåret 2011/2012 riskerar att kraftigt minska p.g.a. oklarheter i informationen om utbytesstudenter har rätt att slutföra sina gymnasieprogram när de kommer tillbaka. Oroligheterna beror på att den nya gymnasiereformen snart blir verklighet.

Jag hörde genast av mig till utbildningsdepartementet. Ärendet har gått några turer där och jag har fått bra svar om att det inte ska vara problem att göra uppehåll i gymnasiestudierna för utbytesår. Skolverket ska nu också informera om detta på webben.

Idag fick jag mail från chefen vid språkskolan som skriver att två studenter är räddade, de vågar nu åka på utbytesår tack vare att jag fått fram lagtext och svar från departementet. Wow! Det känns fint att göra skillnad.

KGE

onsdag 26 januari 2011

Spännande riksdagsdebatter och höstgranskning övergår i vårgranskning

Idag har det hållits två aktuella riksdagsdebatter - den ena om våldsbejakande extremism och den andra om svenska elevers skolresultat. Den senare hann jag lyssna till. Oppositionens förslag om hur resultaten ska förbättras lyste med sin frånvaro. Björklund och regeringen gav besked om att tillsätta en parlamentarisk (= alla partier ingår) utredning för att se över regelverket kring vinst för friskolor. Det kan bli konstruktivt, åtminstone finns det hopp om det från MP och S sida.

Under debatten om extremism la jag sista handen vid de två debatter jag själv haft idag. Den ena debatten är slutpunkt för den granskning KU gör på hösten. Lite mer formellt kallas den för KU:s administrativa granskning. Då går KU igenom "statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning". Lite torrt säger säkert de flesta. Medieuppmärksamheten för höstgranskningen kan inte jämföras med det stora intresse granskningen av enskilda statsråd får dvs. vårgranskningen. Ändå påverkar kanske höstgranskningen regeringskansliets arbetssätt i väl så stor utsträckning som vårgranskningen.

Höstgranskningen handlar om att KU granskar olika delar av regeringens ”rutinarbete” - att de utför sitt arbete enligt lagen, t.ex. att offentlighetsprincipen följs, att dokumentationen fungerar, kontroll av hur lång tid ett överklagande tar, m.m. Varje år går KU igenom alla regeringsprotokoll. Häromdagen besökte jag KU-kansliet för att titta på regeringsprotokollen. Det handlar om kartonger som nu kan återlämnas till regeringen. Totalt sett ligger det månader av noggrann och systematisk granskning av akter och frågesvar bakom betänkandet som riksdagen klubbat idag. Lite högtidligt sagt är betänkandet ett av de sätt KU bidrar till att utveckla svensk demokrati och hålla ordning och reda i Regeringskansliet.

På fredag är sista dag då ledamöter kan anmäla ministrar till KU-granskning för detta riksdagsår. Här finns de KU-anmälningar som hittills kommit in. Imorgon tas första stegen i granskningen av enskilda ministrar. De offentliga utfrågningarna hålls i april och den uppmärksammade debatten då KU talar om vad man funnit hålls preliminärt den 13 juni.

Den andra debatten jag idag deltagit i handlade om JOs rapport till riksdagen. Rapporten är en 750 sidor lång bok där Justietieombudsmännen granskat om domstolar och statliga och kommunala myndigheter följer lagen. Aldrig någonsin i JOs 200-åriga historia har de fått så många anmälningar som nu, drygt 7000 på ett år. Många kommer från kriminalvården eftersom de inte har något annat tillsynsorgan. Det borde finnas! Därför har jag motionerat om att skapa ett fristående tillsynsorgan av kriminalvården som skulle kunna ta över en del av JOs arbete. Detta och lite till sa jag i debatten.

I kväll besöker jag biståndsmyndigheten SIDA med utrikesutskottet.

KGE

onsdag 19 januari 2011

Partiledardebatt och en månad efter vitryska "valet"
Så har riksdagen startat efter vinteruppehåll. Första utskottsmötet 2011 hölls igår och idag var det partiledardebatt.

Alla partiledardebatter har sina överraskningar. Idag avtackades tre partiledare vilket gjorde att fler vänliga ord sades än vanligt, ja det delades t.o.m. ut presenter.

Maria Wetterstrand höll ett annorlunda och bra tal där hon kritiserade utvecklingen mot slutenhet och intolerans i Danmark, förstås med udden riktad mot Sverigedemokraterna.

Jan Björklund lyfte blicken från dagspolitiken och tog upp långsiktiga frågor om hur Sverige ska stå starkt i globaliseringens tid. Han talade om skola, forskning, företagsklimat, att vi måste våga ta steg för att modernisera arbetsrätten och han talade jämställdhet genom att framhålla att akademikerkvinnors löner måste höjas.

Idag besökte fyra ledande vitryska politiker riksdagen. Det är idag exakt en månad sedan det hölls val i Vitryssland. Då fanns det hopp om en bättre framtid för Vitryssland. Hade själv tankar om att åka dit, precis som att jag var där inför presidentvalet 2005. Jag fick andra planer för december men självklart fanns jag på plats vid dagens besök.

Presidentvalet i Vitryssland blev ett stort bakslag för demokratin. Det blev mycket våldsamt. Sju presidentkandidater och flera dussin av deras nära medarbetare greps redan på kvällen den 19 december. Minst 700 personer greps och dömdes till fängelse. Medierna och människorättsaktivister har utsatts för husrannsakningar där datorer beslagstagits.

EU måste vidta åtgärder och klargöra att presidenten inte är legitimt vald! År 2009 i EU-nämnden drev jag frågan om att den vitryska ledningen inte skulle få vistas i de fina salongerna inför toppmötet i maj om det östliga partnerskapet (anförande 87). Jag ville då att EU skulle ställa krav på konkreta demokratiska framgångar, och inte förledas av vackert snack från Lukasjenko, innan han blev inbjuden till möten med andra statschefer. Jag kände mig ensam i mina krav och frispråkighet då. Det hela räddades hem genom att någon mindre högt uppsatt person än Lukasjenko deltog i mötet.
Carl Bildt har idag uttalat att han vill se reserestriktioner för ledningen i Vitryssland. Han publicerade också en mycket bra artikel i New York Times med några andra europeiska utrikesminstrar. Det är bra steg. Nu borde det vara tydligt för alla: i Europa finns en diktatur och läget har förvärrats. EU och grannländer måste svara upp för att stödja demokratin och civilsamhället.

KGE

Tillägg en dag efter (20 jan) : Lisa Bjurwald har idag skrivit ett intressant inlägg "I KGBs grepp" i DN. Artikeln finner du här.