fredag 11 oktober 2013

Insyn i partiers och valkandidaters finansiering - artikel på DN-debatt

Sverige är ett av få länder i Europa som inte har en lagstiftning om offentlig redovisning av bidrag till partier och politiska kandidater. Vi har bara en frivillig överenskommelse på nationell nivå mellan partierna underskriven av partisekreterarna. En sådan överenskommelse duger inte alls! Det går inte att kontrollera att den följs, det finns inga sanktioner och sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen är inte ens alla partier i riksdagen med på överenskommelsen. Dessutom behövs en reglering för kandidater och lokala och regionala organisationer.

Att få till lagstiftning på detta område handlar om att skapa ett verktyg för att hålla Sverige så långt som möjligt korruptionsfritt. Det handlar om öppenhet, något som vi i Sverige är bra på i vanliga fall.

En rättslig reglering av redovisning av bidrag till partier och politiker är är en fråga som jag motionerat om till Folkpartiets landsmöte för att få tydliga, skarpa ställningstagande från Folkpartiet. Jag har i riksdagens kammare under flera år framhållit att det behövs en lag om redovisning. Folkpartiet har legat i framkant i frågan.

Nu hoppas jag, och vill verka för, att en sådan lagstiftning finns på plats till nästa års valkampanj. 

Dagens Nyheter publicerade igår en artikel av justitieministern och oss fyra gruppledare för allianspartierna i KU. Vi skriver att vi är besvikna på Socialdemokraterna i detta arbete. Vill de inte hålla ett respektfullt tonläge och jobba konstruktivt får vi gå vidare själva med lagstiftning.

Läs DN-artikeln här:  "Ny lag om partibidrag utan oppositionens medverkan".

Läs gärna också det förslag som vi utgår från för kommande lagstiftning "Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering". 

KGE.tisdag 8 oktober 2013

Bättre regelverk för utländska doktorander


Tidningen Ingenjören har just kommit ut med ett nummer på temat utländska doktorander (15 sidor artikel inkl bilder). Rubriken är satt till fyndiga ”Hjärnsläpp!”
Inför artikeln intervjuades jag i nästan en timme.  Journalisten fick bakgrundsinfo – jag har opinionsbildat och följt frågan i år nu. Här finns t.ex. länk till artikeln ”Sverige slösar bort spetskompetens” där jag för samma tidning intervjuas för ett och ett halvt år sedan.

Vad handlar frågan om? Jo, drygt hälften av alla som börjar doktorera i Sverige i naturvetenskap och teknik är utländska. De flesta av dem är anställda av universiteten – ändå räknas de som studenter i kontakterna med Migrationsverket och har därmed sämre villkor än andra anställda att få stanna i Sverige och att frun/mannen/sambon ska få arbeta. Efter de tagit sin doktorsexamen lämnar många Sverige, inte sällan mot sin vilja, för att regelverket inte är tillräckligt smart. Svenska skattebetalare har investerat miljoner i forskarutbildning och kunskapen flyttar alltså med personen till något annat land.

Många länder har strategier för att attrahera den bästa arbetskraften. Det behövs i en globaliserad värld. Sverige stöter bort de mest välutbildade. Det är detta som kan sammanfattas i uttrycket ”hjärnsläpp”.

Bläcket har just torkat på min uppdaterade riksdagsmotion ”Bättre regelverk för utländska doktorander”.  Efter år av opinionsbildande ser jag fram emot att regeringen och justitiedepartementet snarast kan leverera ett förslag på lösning!

KGE

tisdag 1 oktober 2013

Dörrknackning och besök på miljöföretag

Ett glatt gäng knackar dörr en söndagförmiddag för att låta väljarna i god tid inför valet hinna inse att vi har bästa förslagen för framtiden!

Är nu på väg med tåg till Stockholm - höjdpunkten denna vecka är dock att jag ska besöka ett företag i Linköping som arbetar med naturvård. Bättre miljö och tillväxt samtidigt - toppen! Vi ska bl.a. diskutera utbildningens betydelse för att kunna hitta rätt personal.

KGE