tisdag 8 oktober 2013

Bättre regelverk för utländska doktorander


Tidningen Ingenjören har just kommit ut med ett nummer på temat utländska doktorander (15 sidor artikel inkl bilder). Rubriken är satt till fyndiga ”Hjärnsläpp!”
Inför artikeln intervjuades jag i nästan en timme.  Journalisten fick bakgrundsinfo – jag har opinionsbildat och följt frågan i år nu. Här finns t.ex. länk till artikeln ”Sverige slösar bort spetskompetens” där jag för samma tidning intervjuas för ett och ett halvt år sedan.

Vad handlar frågan om? Jo, drygt hälften av alla som börjar doktorera i Sverige i naturvetenskap och teknik är utländska. De flesta av dem är anställda av universiteten – ändå räknas de som studenter i kontakterna med Migrationsverket och har därmed sämre villkor än andra anställda att få stanna i Sverige och att frun/mannen/sambon ska få arbeta. Efter de tagit sin doktorsexamen lämnar många Sverige, inte sällan mot sin vilja, för att regelverket inte är tillräckligt smart. Svenska skattebetalare har investerat miljoner i forskarutbildning och kunskapen flyttar alltså med personen till något annat land.

Många länder har strategier för att attrahera den bästa arbetskraften. Det behövs i en globaliserad värld. Sverige stöter bort de mest välutbildade. Det är detta som kan sammanfattas i uttrycket ”hjärnsläpp”.

Bläcket har just torkat på min uppdaterade riksdagsmotion ”Bättre regelverk för utländska doktorander”.  Efter år av opinionsbildande ser jag fram emot att regeringen och justitiedepartementet snarast kan leverera ett förslag på lösning!

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar