fredag 11 oktober 2013

Insyn i partiers och valkandidaters finansiering - artikel på DN-debatt

Sverige är ett av få länder i Europa som inte har en lagstiftning om offentlig redovisning av bidrag till partier och politiska kandidater. Vi har bara en frivillig överenskommelse på nationell nivå mellan partierna underskriven av partisekreterarna. En sådan överenskommelse duger inte alls! Det går inte att kontrollera att den följs, det finns inga sanktioner och sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen är inte ens alla partier i riksdagen med på överenskommelsen. Dessutom behövs en reglering för kandidater och lokala och regionala organisationer.

Att få till lagstiftning på detta område handlar om att skapa ett verktyg för att hålla Sverige så långt som möjligt korruptionsfritt. Det handlar om öppenhet, något som vi i Sverige är bra på i vanliga fall.

En rättslig reglering av redovisning av bidrag till partier och politiker är är en fråga som jag motionerat om till Folkpartiets landsmöte för att få tydliga, skarpa ställningstagande från Folkpartiet. Jag har i riksdagens kammare under flera år framhållit att det behövs en lag om redovisning. Folkpartiet har legat i framkant i frågan.

Nu hoppas jag, och vill verka för, att en sådan lagstiftning finns på plats till nästa års valkampanj. 

Dagens Nyheter publicerade igår en artikel av justitieministern och oss fyra gruppledare för allianspartierna i KU. Vi skriver att vi är besvikna på Socialdemokraterna i detta arbete. Vill de inte hålla ett respektfullt tonläge och jobba konstruktivt får vi gå vidare själva med lagstiftning.

Läs DN-artikeln här:  "Ny lag om partibidrag utan oppositionens medverkan".

Läs gärna också det förslag som vi utgår från för kommande lagstiftning "Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering". 

KGE.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar