torsdag 17 december 2009

Hösten 2009, mina två bästa:


Under juluppehållet kommer jag inte blogga, så lägger in en slags sammanfattning av hösten09. Den går på temat: "Mina två bästa..."


Tal på torg
-Arrangerade manifestation och talade för ett frigivande av den eritreanske journalisten Dawit Isaak på Stora Torget den 19 sept.
-Talade till minne av Kristallnatten den 9 nov på Stora Torget i Linköping.

Föredrag för allmänheten
-Höll den 3 nov föredrag på Rotary om vad det betyder att Sverige är ordförande i EU. Det gillades, så jag fick göra favorit i repris för en annan klubb. Fick därefter frågan att bli medlem. Det får ju anses vara bra betyg!

Motioner
-Jag har motionerat både till landsmötet (folkpartiets hösta beslutande organ) och till riksdagen om att göra engelska till ett obligatoriskt skolämne från första klass. Motionen bifölls på landsmötet och är nu hela partiets förslag. Förslaget skapade också stor debatt i riksmedia där hjärnforskare och Svenska akademin deltog.
-Har också motionerat både till landsmötet och till riksdagen om att barnkonventionen ska bli svensk lag. Också denna motion bifölls på landsmötet.

Ministerfrågor
-Ställt två frågor till statsministern inför europeiska toppmöten. Den ena handlade om att bevara skogen i klimatarbetet, den andra om klimatflyktingar.

Seminarier i riksdagen där jag varit värd
-Ett seminarium om ”Asyl- och flyktingsfrågor med fokus Irak”. Detta, tillsammans med andra möten under hösten, gav mig så pass mycket information att jag fick möjlighet att ensam träffa migrationsministern och lägga fram mina tankar.
-Ett seminarium på temat ”Biologisk mångfald och klimatet” med Stefan Edman och Lena Lindén, vd för Nordens Ark. Frågan om förlusten av biologisk mångfald kan i framtiden bli lika stor som klimatfrågan är nu.

Mediainslag
-Vecka 40 var jag omslagstjej för LinköpingsPosten och det var ett personporträtt av mig på dubbeluppslag med rubriken ”Internationellt engagemang en stor drivkraft”.
-Den 18 november fanns en stortskrattande Karin som besöker McDonalds på Correns förstasida. Inuti tidningen fanns en bra artikel med rubriken ”Sänkt arbetsgivaravgift gav fler ungdomar jobb”.

Artiklar
-Debattartikel med Helena von Schantz i ÖstgötaCorrespondenten med tre förslag för stärkt språkundervisning i grundskolan.
-Debattartikel i Norrköpings Tidningar med partiledare Jan Björklund om varför skolan bör få statligt huvudmannaskap. Tre argument: 1. tydligare ansvarsutkrävande, 2. barns rätt till likvärdig utbildning, 3. läraryrkets status och attraktionskraft skulle öka

Kontakt med utländska ambassader
-Lunchade med amerikanske ambassadören 2 nov, då jag var tydlig med att USA:s bud i klimatförhandlingarna inte duger.
-Har kopplat ihop koreanska ambassadens forskningsattaché med Clean Tech Östergötland. Ser ut som att det blir en koreansk delegationsresa efter nyår för att lära mer om östgötsk miljöteknik.

Valet 2010 i sikte
Under hösten röstade medlemmarna i Folkpartiet Östergötland fram mig till att stå överst på 2010 års valsedel till riksdagen. Hälften av alla som röstade i medlemsvalet vill se mig på toppen. Är mycket glad för det tydliga stödet.

Min målsättning är att väljarna i valet 2010 också ska ge mig förnyat förtroende för att jag ska kunna fortsätta att knuffa saker åt rätt håll när det gäller skola och universitet, utsatta barn, klimat och miljöskydd, jobb, kommunikationer i Östergötland och svenskt agerande i EU.

Vill du bidra i min kampanj, stötta mig genom att öppna dörrar till nätverk eller lägga ett gott ord för mig hos vänner och bekanta vore jag mycket tacksam. Hör gärna av dig!

God Jul och Gott Nytt År!

Karin Granbom Ellison
karin.granbom@riksdagen.se .

tisdag 15 december 2009

Rapport från EU-toppmöte i Kammaren

Har ägnat dagen åt att formulera en bra fråga till statsministern till återraporteringen från europeiska toppmötet. På grund av en frågefördelning i Kammaren som inte gynnade små partier från majoriteten fick jag inte ställa den. Nu är jag lite besviken och klagat för att få en bättre frågefördelning nästa gång!

Hur som helst, den som vill höra återrapporten kan gå in här.

Jag tänkte berömma statsministern för att han fått till en bra start på finansieringen av anpassningar till klimatförändringar i u-länder. Tänkte hänvisa till det tal som Barrosso höll på toppmötet. Det finns här i text och här hittar ni det i rörlig bild.

Det är dock värt att betänka att EU nu fått ihop 7,2 miljarder euro i eu-bistånd för anpassningar för tre år. Efter 2020 sägs det att världen totalt behöver få ihop ca 100 miljader euro per år. Åren 2012-2020 sägs det väldigt lite om. Det beslut som tagits nu är ett viktigt steg för en snabbstart innan Kyotoavtalet upphör 2012, men i framtiden kommer JÄTTEANSTRÄNGNINGAR att krävas!

Hade också tänkt återknyta till frågan jag ställde förra veckan till statsministern om att politikområdena migration och klimat måste kopplas ihop i framtiden. Ökenutbredning, havsnivåhöjningar och svårigheter att hitta drickvatten och odla är realiteter för många i den fattiga världen. Detta kommer leda till migrationsströmmar. Senast idag en film om detta i DN.

Nu hålls gruppmöte om det politiska läget!

KGE

måndag 14 december 2009

Filosofisk Fuglesang i Riksdagen

Idag besöker Christer Fuglesang Riksdagen. Kanske går jag och kollar om han är kvar för lite mingel nu på kvällen.

Läste ett citat av honom i en tänkvärd bok kallad "Fred! 100 röster mot våld och krig" som passar såhär i klimatkonferenstider:

"JAG SÅG ALLT. Jag såg hav och kontinenter. Jag såg öknar, bergskedjor och enorma skogar- men inga gränser mellan länder. Det går inte att se några nationer, bara en gemensam planet."

KGE

PS Det är en myt att kinesiska muren syns från månen (38400 mil bort), men den syns från omloppbanan kring jorden (40 mil bort).

fredag 11 december 2009

Möte med migrationsministern och barnombudsmannen

Hade två bra möten igår: ett med migrationsministern och ett med barnombudsmannen.

Under hösten har jag noga följt situationen för de kristna irakier som söker asyl i Sverige. Igår blev jag inbjuden till migrationsminister Tobias Billström. Vi satt ensamma och hade ett konstruktivt samtal under 45 minuter.

I Linköping finns cirka 400 kristna irakier och i Norrköping cirka 300 varav en stor andel snart ska avvisas. De är rädda och ser ingen framtid i Irak. Minoriteter förföljs och skyddet är svagt. För mindre än två veckor sedan bombades en kyrka och ett barnhem i Mosul.

Under hösten har jag deltagit i ett flertal möten med representanter från Svenska Kyrkan och kristna iraker, jag har ordnat ett seminarium i Riksdagen och talat med journalister och representanter från UNHCR.

Vill någon träffa de kristna irakierna jag talar om är det bara att delta i den mässa som startar kl. 12.00 på fredagar i Linköpings Domkyrka. Jag var där för en vecka och då var också Dagens Nyheter där och det ledde till ett bra reportage i söndagens DN.

I reportaget framkommer att Migrationsverket nu ser över de kristna irakiernas skyddsbehov. Nästa vecka kommer rättschefen Mikael Ribbenvik med ett nytt utlåtande om hur säkerhetsläget i Irak ser ut för minoriteter. Det blir avgörande.

Barnombudsmannen träffade jag för att diskutera barnkonventionens rättsliga ställning, dvs ska barnkonventionen bli lag?

Barnombudsmannen har tagit ställning för, men inte lättvindigt. Det viktiga är ju att ett sådant ställningstagande måste leda till skillnad i praktiken för barn.

Norge gjorde Barnkonventionen till lag 2003 och det har lett till att konventionen fått en starkare ställning. Konventionen har blivit mer känd: media skriver mer, barn känner bättre till sina rättigheter och domstolarna efterfrågar utbildning i barns internationella rättigheter, eftersom konventionen kan åberopas i domstol.

Island kommer att göra Barnkonventionen till lag i januari 2010. I Finland har den varit lag sedan 1991. Sverige gjorde Europakonventionen för mänskliga rättigheter till lag 1995. Det är dags att vi nu också tar det steget med Barnkonventionen.

KGE

onsdag 9 december 2009

Fråga till statministern om klimatflyktingar

Kommer just från möte med statsministern inför EU:s toppmöte fredag-lördag. Vid toppmötet kommer EU:s statsministrar och presidenter diskutera ekonomi, klimat och ”Stockholmsprogrammet”, dvs ett program om rätts- och migrationspolitik.

Jag frågade statsministern om han var beredd att verka för att EU:s ledare ska diskutera klimat och migrationspolitik samtidigt, i syfte att möta problematiken med att allt fler kommer att tvingas lämna sina hem och bli ”klimatflyktingar”.

Redan idag tvingas över 30 miljoner människor årligen att lämna sina hem på grund av torka, översvämning och miljöförstörelse. Följder av klimatförändringarna, såsom ökenutbredning, havsnivåhöjning, brist på dricksvatten och svårigheter att odla, kommer att leda till att antalet människor som nödgas fly kraftigt kommer öka.

Tina Acketoft, riksdagsledamot för fp och ledamot i Europarådet har skrivit en mycket intressant rapport om just klimatflyktingar.

Hon skriver bl.a. att det inte finns någon definition av vad en klimatflykting är och att det inte är lätt att skilja på frivillig flyttning och tvångsförflyttning. Hon menar att det behövs ny internationell lagstiftning på detta område eftersom klimatflyktingarna kommer att utgöra en av vår tids största utmaningar.

Statsministerns svar på min fråga fokuserade på den snabbstartsfond som ska inrättas för anpassningsåtgärder i utvecklingsländer. Statsministern angav att Sverige ska satsa ungefär 250 miljoner euro per år i denna ”snabbstartsfinansiering” tills nästa klimatprotokoll finns på plats. Dessa pengar är helt frivilliga och inget som ens EU-länderna kommit överens om. Vissa länder kommer bidra hyfsat (som Sverige) andra inget alls.

Statsministern sa att han inte väntade sig någon diskussion kring ”Stockholmsprogrammet” och därmed flyktingpolitiken (allt har förhandlats på tjänstemannanivå tidigare –länderna är verkligen inte eniga på detta område!).

Jag vet dock att i ”Stockholmsprogrammet” har Kommissionen fått ett uppdrag att analysera sambandet mellan klimat, migration och vilka effekter det kan få på invandringen till EU. Frågan kommer alltså upp igen!

Den som vill titta på eu-nämndens möte kan gå in på riksdagens tv-arkiv ( sök på "Öppet samråd i eu-nämnden 9 dec." Jag ställer min fråga under ”fortsättning 3” efter ca 2 min.)

Slutligen, ett reportage från Tanzania om klimatförändringar och påverkade levnadsförhållanden.

KGE

måndag 7 december 2009

Dags för en ny vecka

Öppnade lördagens tidning och sett att Otek Kuzminski får Linköpings kommuns honnörspris. Jättekul! Jag har varit pianoelev till Otek en är en av dem som nominerat honom till priset. Han var en oförglömlig lärare och har starkt bidragit till kulturen i Linköping.

I fredags närvarade jag vid prisutdelningen för Right Livelyhood Award, "det alternativa nobelpriset". Fyra pristagare som gjort extraordinära personliga insatser belönades. Två av dem hade passande nog koppling till klimatfrågan. Fick en pratstund både med Rene Ngongo som räddat regnskog under brinnande inbördeskrig i Kongo och med David Suzuki som fick priset för sin opinionbildning för miljön i Kanada. Suzuki framhöll att han var besviken på Kanadas bud inför klimatförhandlingarna och hade höga förhoppningar på Sverige.

Idag ska jag föreläsa på Rotary i Linköping om vad det betyder att vara ordförandeland i EU. På onsdag har jag möte med statsministern inför toppmötet torsd-fredag. Frågan är vad jag ska ta upp med honom: klimat eller det nya programmet om brottsbekämpning och asylpolitik, det s.k. stockholmprogrammet som Cecilia Malmström ska göra verklighet av?

KGE

torsdag 3 december 2009

Klimat, barn och djurskydd

Åt lunch med amerikanska ambassadören igår. Det var intressant med tanke på att USA nu för en helt ny utrikespolitik. Jag var mycket tydlig med att deras bud inför klimatkonferensen i Köpenhamn är otillräckligt. Ambassadörens svar var att i USA kan saker svänga snabbt, men ännu är inte opinionen med på krafttag för klimatet. Jag sa att jag hört det för flera år sedan, bl.a. då jag besökt Washington DC och Kalifornien under en resa med tema energi. Det är dags att USA rör på sig nu, eftersom läget är kritiskt och brådskande! Det är i dessa informella sammanhang man måste ta upp vad hjärtat är fullt av.

Jobbar just med en artikel om att vi bör stärka barnens ställning genom att göra barnkonventionen till lag. Jag har motionerat om detta till Riksdagen och till landsmötet (folkpartiets högsta beslutande organ). Barnombudsmannen, Unicef och Rädda Barnen vill också ta detta steg. Mycket glädjande beslutade landsmötet nu i november att hela partiet nu står för att konventionen ska gälla som svensk lag. Här finns riksdagsmotionen.

Har varit på min första julfest. Miljö- och jordbruksutskottets julbord heter duga. Där är intresset för mat stort! En av tjejerna, som jagar älg, hade med sig en älgtunga som hon lagt in och kokat själv. Inte helt och hållet min grej.

Har på morgonen träffat jordbruksministern för att tala grisar och djurskydd. Det blir särskild debatt om detta nästa vecka i riksdagen. Lars Hultström har avgått, branschen har lovat certifiering, mer tryck ställs på producenterna att de måste följa lagen, den utrednings som pågår om djurskyddet av Eva Eriksson kommer att få mer uppmärksamhet, och sist men inte minst, konsumenterna måste vara tydliga i sin efterfrågan. Få år kommer det bli sådan efterfrågan på krav-skinka!

KGE