fredag 11 december 2009

Möte med migrationsministern och barnombudsmannen

Hade två bra möten igår: ett med migrationsministern och ett med barnombudsmannen.

Under hösten har jag noga följt situationen för de kristna irakier som söker asyl i Sverige. Igår blev jag inbjuden till migrationsminister Tobias Billström. Vi satt ensamma och hade ett konstruktivt samtal under 45 minuter.

I Linköping finns cirka 400 kristna irakier och i Norrköping cirka 300 varav en stor andel snart ska avvisas. De är rädda och ser ingen framtid i Irak. Minoriteter förföljs och skyddet är svagt. För mindre än två veckor sedan bombades en kyrka och ett barnhem i Mosul.

Under hösten har jag deltagit i ett flertal möten med representanter från Svenska Kyrkan och kristna iraker, jag har ordnat ett seminarium i Riksdagen och talat med journalister och representanter från UNHCR.

Vill någon träffa de kristna irakierna jag talar om är det bara att delta i den mässa som startar kl. 12.00 på fredagar i Linköpings Domkyrka. Jag var där för en vecka och då var också Dagens Nyheter där och det ledde till ett bra reportage i söndagens DN.

I reportaget framkommer att Migrationsverket nu ser över de kristna irakiernas skyddsbehov. Nästa vecka kommer rättschefen Mikael Ribbenvik med ett nytt utlåtande om hur säkerhetsläget i Irak ser ut för minoriteter. Det blir avgörande.

Barnombudsmannen träffade jag för att diskutera barnkonventionens rättsliga ställning, dvs ska barnkonventionen bli lag?

Barnombudsmannen har tagit ställning för, men inte lättvindigt. Det viktiga är ju att ett sådant ställningstagande måste leda till skillnad i praktiken för barn.

Norge gjorde Barnkonventionen till lag 2003 och det har lett till att konventionen fått en starkare ställning. Konventionen har blivit mer känd: media skriver mer, barn känner bättre till sina rättigheter och domstolarna efterfrågar utbildning i barns internationella rättigheter, eftersom konventionen kan åberopas i domstol.

Island kommer att göra Barnkonventionen till lag i januari 2010. I Finland har den varit lag sedan 1991. Sverige gjorde Europakonventionen för mänskliga rättigheter till lag 1995. Det är dags att vi nu också tar det steget med Barnkonventionen.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar