torsdag 3 december 2009

Klimat, barn och djurskydd

Åt lunch med amerikanska ambassadören igår. Det var intressant med tanke på att USA nu för en helt ny utrikespolitik. Jag var mycket tydlig med att deras bud inför klimatkonferensen i Köpenhamn är otillräckligt. Ambassadörens svar var att i USA kan saker svänga snabbt, men ännu är inte opinionen med på krafttag för klimatet. Jag sa att jag hört det för flera år sedan, bl.a. då jag besökt Washington DC och Kalifornien under en resa med tema energi. Det är dags att USA rör på sig nu, eftersom läget är kritiskt och brådskande! Det är i dessa informella sammanhang man måste ta upp vad hjärtat är fullt av.

Jobbar just med en artikel om att vi bör stärka barnens ställning genom att göra barnkonventionen till lag. Jag har motionerat om detta till Riksdagen och till landsmötet (folkpartiets högsta beslutande organ). Barnombudsmannen, Unicef och Rädda Barnen vill också ta detta steg. Mycket glädjande beslutade landsmötet nu i november att hela partiet nu står för att konventionen ska gälla som svensk lag. Här finns riksdagsmotionen.

Har varit på min första julfest. Miljö- och jordbruksutskottets julbord heter duga. Där är intresset för mat stort! En av tjejerna, som jagar älg, hade med sig en älgtunga som hon lagt in och kokat själv. Inte helt och hållet min grej.

Har på morgonen träffat jordbruksministern för att tala grisar och djurskydd. Det blir särskild debatt om detta nästa vecka i riksdagen. Lars Hultström har avgått, branschen har lovat certifiering, mer tryck ställs på producenterna att de måste följa lagen, den utrednings som pågår om djurskyddet av Eva Eriksson kommer att få mer uppmärksamhet, och sist men inte minst, konsumenterna måste vara tydliga i sin efterfrågan. Få år kommer det bli sådan efterfrågan på krav-skinka!

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar