torsdag 28 april 2011

Moderaterna vill minska det hemliga stödet. Äntligen!

Idag på DN-debatt går Moderaternas partisekreterare ut och säger att
Moderaterna är beredda att offentliggöra namnen på dem som ger bidrag till
partier som är större än 20.000 kr/år. Ett bra steg framåt för ökad insyn i
det politiska livet!

I höstas i samband med att denna fråga behandlades i KU och riksdagen var
Moderaterna de stora motståndarna till ökad öppenhet. Jag minns
DN-löpsedeln ”Var är pengarna M?”

Socialdemokraterna, som under lång tid tagit emot stora bidrag från LO
utan någon nämnvärd insyn, visade sig nu vilja offentliggöra ekonomiska
bidrag till partier (här riksdagsdebatt där jag har ett replikskifte, anförande 12-16, med socialdemokraternas representant i KU).

Vi i FP har drivit på för ökad insyn i partiernas finansiering. Vi ser att
vi gjort skillnad och välkomnar att Moderaterna nu tar steg framåt.
Moderaterna öppnar dock inte idag för lagstiftning utan vill se en
överenskommelse mellan partierna i riksdagen.

En överenskommelse mellan riksdagspartierna, likt den som nu finns från år 2000
men utvidgad, betyder att vi kan få ökad insyn i bidragen till partier till
nästa val. Det återstår dock att se om överenskommelsen verkligen blir av.
Sverigedemokraterna visade sig vara motståndare till att offentliggöra
donationer. En överenskommelse bör gälla alla partier. En ytterligare brist
med överenskommelser till skillnad mot lagstiftning är att den gäller bara
etablerade riksdagspartier och inte eventuellt nya partier.

I framtiden kommer personvalet spela en större roll än idag - inte minst
mot bakgrund av att spärren i riksdagsvalet för personval till riksdagen nu
sänkts till 5%. Idag finns det etiska överenskommelser i partier om hur
mycket enskilda personer får ta emot. Men det är etiska regler och kan inte
kontrolleras eller sanktioneras.

Enskilda ledamöters röst kan vara helt avgörande. Det kan vara viktigt
att veta vad ledamöterna har för eventuellt ekonomiskt stöd och därmed intressen bakom sig. Det blir också mer fair play i kampen om väljarnas röster om väljarna med större säkerhet vet hur mycket som investerats i personvalskampanjer. En överenskommelse mellan partierna i riksdagen fångar inte upp behoven av ökad redovisning i personvalet.

Bra dock att Moderaterna tänker nytt!

KGE

onsdag 27 april 2011

Debatt om förstärkningar i meddelarskyddet

Ikväll har det varit debatt om tryck - och yttrandefrihet. Fokus var på förstärkt meddelarskydd i privat verksamhet som drivs med skattemedel. Majoriteten har sagt att frågan bör kunna lyftas av den pågående yttrandefrihetskommittén medan s, mp och v vill tillsätta en särskild utredning.

Jag hoppas Yttrandefrihetskommittén kan påbörja ett arbete med att se över en förstärkning av meddelarskyddet så att det blir mer likvärdiga villkor i offentlig verksamhet och privat verksamhet som drivs med offentliga medel. Folkpartiet har uttalat att vi vill se en utvidgning av meddelarskyddet i friskolor och i verksamheter där människors liv och hälsa står på spel, som exempelvis i sjukvården.

En orsak till att förstärka meddelarfriheten är att öka möjligheten att få vetskap om missförhållanden i verksamheter. Meddelarfrihet är en rättighet och ett skydd för att slå larm om missförhållanden. En slags spegelbild för att upptäcka missförhållanden är att införa en skyldighet att slå larm om missförhållanden. Detta finns t.ex. inom socialtjänsten och i hälso- och sjukvården genom lex Sarah och lex Maria.

Med utbildningsdepartementet i spetsen, tillsatte regeringen för ungefär ett år sedan en utredning med uppdrag att föreslå hur en skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen kan utformas.

Nu har utredningen "Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa” blivit färdig och ett förslag om att de som jobbar i skolan och förskolan kan bli skyldiga att anmäla missförhållanden har lämnats.

Detta är ett exempel på den goda tradition vi har i Sverige att utreda frågor för bra beslutsunderlag. Tids nog kan vi förhoppningsvis få bra underlag även för beslut om utökat meddelarskydd.

KGE

torsdag 14 april 2011


Har idag blivit vald till ordförande för svensk-franska parlamentarikerföreningen. Kul!

Vid mötet berättade franska ambassaden om franska universitetsreformer. Bl.a. har universiteten, liksom i Sverige, nyligen fått större självständighet. Detta leder till sammanslagningar av universitet till större universitet och ämneskluster. Att det nu görs stora franska satsningar på förnybar energi var en glad nyhet för mig.

KGE

- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 12 april 2011

På gång i riksdagen -samtal i radio Östergötland

En hel del händer i riksdagen. Radio Östergötland intervjuade idag mig och Billy Gustafsson (s) om politiska läget.

Vårt samtal kom att handla om Konstitutionsutskottets pågående utfrågningar av ministrar, vårpropositionen som presenteras imorgon och de förslag till justeringar i sjukförsäkringen som nyligen presenterats.

Cirka kl. 15.35 startade intervjun och varade i tjugo minuter. Du hittar inslaget här .

KGE

måndag 11 april 2011

Öppna utfrågningar i KU ger klarhet

Förra veckan startade vi i KU med våra öppna utfrågningar. Då ställde vi frågor till tre representanter för media: Sveriges radios ledning och Lars-Göran Svensson, f.d. ansvarig utgivare för Uppdrag granskning i SVT. Vad det handlade om kan ni läsa här.

För att få klarhet i hur regeringen ingått avtalet om sänkta svavelhalter för sjöfarten frågades fd generaldirektören för Sjöfartsverket ut tillsammans med chefen som ledde förhandlingarna för svensk räkning. Dagens industri följde upp – och på samma sida skrev de om regeringens kommande satsningar på forskning och företag. Björklund på bild eftersom det är Folkpartiet som främst drivit på för att skapa bättre förutsättningar att attrahera experter till Sverige och för att företag ska kunna göra avdrag för investeringar i forskning och utveckling.

Eskil Erlandsson var årets förste minister att bli utfrågad i KU. I morgon är det dags för tre ministrar till. Kulturministern får ge sin version av det som vi talade med radions ledning om. Jan Björklund ger sin bild av vad Lars-Göran Svensson hävdar kring att utbildningsdepartementet skulle vilja påverkat deras program. Försvarsminister Tolgfors har fått tre KU-anmälningar och även dessa försöker vi bringa klarhet i. Allt direktsänds i TV för den intresserade.

Själv tycker jag utfrågningarna varit mycket klargörande – en riktig granskning av makten och i förlängningen ett viktigt bidrag till demokratin!

KGE