onsdag 27 april 2011

Debatt om förstärkningar i meddelarskyddet

Ikväll har det varit debatt om tryck - och yttrandefrihet. Fokus var på förstärkt meddelarskydd i privat verksamhet som drivs med skattemedel. Majoriteten har sagt att frågan bör kunna lyftas av den pågående yttrandefrihetskommittén medan s, mp och v vill tillsätta en särskild utredning.

Jag hoppas Yttrandefrihetskommittén kan påbörja ett arbete med att se över en förstärkning av meddelarskyddet så att det blir mer likvärdiga villkor i offentlig verksamhet och privat verksamhet som drivs med offentliga medel. Folkpartiet har uttalat att vi vill se en utvidgning av meddelarskyddet i friskolor och i verksamheter där människors liv och hälsa står på spel, som exempelvis i sjukvården.

En orsak till att förstärka meddelarfriheten är att öka möjligheten att få vetskap om missförhållanden i verksamheter. Meddelarfrihet är en rättighet och ett skydd för att slå larm om missförhållanden. En slags spegelbild för att upptäcka missförhållanden är att införa en skyldighet att slå larm om missförhållanden. Detta finns t.ex. inom socialtjänsten och i hälso- och sjukvården genom lex Sarah och lex Maria.

Med utbildningsdepartementet i spetsen, tillsatte regeringen för ungefär ett år sedan en utredning med uppdrag att föreslå hur en skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen kan utformas.

Nu har utredningen "Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa” blivit färdig och ett förslag om att de som jobbar i skolan och förskolan kan bli skyldiga att anmäla missförhållanden har lämnats.

Detta är ett exempel på den goda tradition vi har i Sverige att utreda frågor för bra beslutsunderlag. Tids nog kan vi förhoppningsvis få bra underlag även för beslut om utökat meddelarskydd.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar