torsdag 24 juni 2010

Full fart i riksdagen inför sommaravslutning

Sommaren står för dörren. Riksdagens portar har stängts för denna mandatperiod. Men det politiska livet avstannar inte. Tvärtom kommer valrörelsen göra att fler funderar över samhällets utveckling. Valrörelse betyder för mig många samtal. Jag åker i juli till Almedalen för att mingla och delta i två seminarier om miljöfrågor.

Det blev några intensiva avslutande dagar i riksdagen -min sista riksdagsdebatt denna mandatperiod handlade om svenska miljömål. Jag har suttit med i en utredning om hur dessa kan moderniseras. Debatten handlade om hur vi mäter de stora miljömål vi ska nå inom en generation. Det finns 16 stora mål. På ett trevligt och enkelt sätt kan man på miljömål.se lära sig mycket om miljötillståndet i Sverige idag och hur det ser ut framöver. Jag la mitt krut i debatten på att vi måste ta krafttag för att minska gifter i miljö och produkter.

Förra veckan var det toppmöte för EU-ledarna. Som ledamot i EU-nämnden träffade jag statsministern inför mötet, och efteråt ställer vi frågor till honom för att få reda på vad som hände på mötet. Mest handlade toppmötet om ekonomi -men jag lyfte fram tillståndet för väldens fattiga och sa att det var bra att europas ledare uttalat att de, inför kommande FN-toppmöte, är fast beslutna att nå milleniemålen; dvs halvera fattigdomen i världen, öka barns möjlighet till skola och främja hälsa. Problemet, sa jag, är att milleniemålen inte ser ut att nås och att det inte går ihop att EU-länderna säger att de ska ta krafttag och samtidigt sänks EU:s totala bistånd. Därtill riskerar klimatbiståndet att tränga undan bistånd som ska gå till utbildning och minskad mödradödlighet. I riksdagens protokoll (anf 100) kan man läsa vad jag sa och vad statsministern svarade .

Det sista vi gör på riksdagen innan sommaruppehåll är att rösta för inriktningen av svensk ekonomi. Sverige ligger otroligt bra till i jämförelse med andra europeiska länder. Det som avgör Sverige välstånd på sikt är dock kvalitén i skolan. I måndags röstade vi för en ny skollag som ersätter den nuvarande från 1985. Två socialdemokratiska ministrar har försökt att modernisera lagen -men misslyckats. På väntersidan får de inte ihop sin skolpolitik. Den nya skollagen sätter kunskap i fokus, där rätten till stöd och stimulans för alla förstärks. Äntligen är den nya lagen på plats!

Men vi i Folkpartiet är lång ifrån klara och nöjda. Nu släpps det rapporter med ny politik för att den ljusnade framtid ska bli vår.

Glad sommar!

KGE

tisdag 15 juni 2010

Bravo Björklund - bra steg mot bättre språkkunskaper!

Utbildningsminister Björklund har just lagt fram ett förslag som skickar en tydlig signal till landets elever att det är angeläget att läsa språk. Förslaget innebär att studier i ett främmande språk ska ge extra poäng vid antagningen till gymnasiet. Förslaget är mycket efterlängtat från min sida!

I höstas gick jag och Helena von Schantz, språklärare, ut och uppmärksammade att allt färre ungdomar läser språk i Sverige. Vi har skrivit artiklar, motionerat till folkpartiets högsta beslutande organ och jag har skrivit en riksdagsmotion om förstärkt språkundervisning.

Sedan mitten av 90-talet har antalet elever som läser ett andra främmande språk minskat kraftigt. Endast drygt 60 % av eleverna läser ett andra främmande språk till slutet av årskurs nio. Än färre läser fördjupningskurser. Detta har hänt samtidigt som internationaliseringen ökat. Motsägelsefullt? Tja, systemet har uppmuntrat elever att hoppa av språkstudier eftersom det inte lönat sig. Moderna språk har varit det enda läsämne som inte behövt räknas med vid gymnasieantagningen. Även studiemotiverade elever hoppar av eftersom språkstudierna anses ta tid från andra ämnen. Engelska har ansetts vara tillräckligt.

Meritpoäng infördes i början av denna mandatperiod så att de som läst språk i skolan får extra poäng vid antagning till universitetet. Det har säkert gett vissa effekter, men hur många 13-åringar tänker egentligen på hur de bäst ska meritera sig till universitetet? Det är inte svårt att gissa att det är akademikerföräldrar som många gånger varit avgörande för ungdomarnas språkstudier. Skolan ska kompensera för bakgrund och ansträngningar ska löna sig. Som nation behöver vi fler som kan fler språk än engelska. Att belöningen för språkstudier kommer redan vid gymnasievalet är det enda rätta!

KGE

PS För någon vecka sedan träffade jag några språklärare då jag stod på torget. De undervisade i italienska och sa att det bara är tyska, franska och spanska som ger meritpoäng. Självklart ska det vara meritpoäng för studier i alla främmande språk utöver engelskan, som är obligatorisk.


tisdag 8 juni 2010

En vecka med flyg och försvar


Den här veckan är det flyg och försvar som gäller. Igår besökte Allan Widman (minns ni ledaren i SvD med den fiffiga rubriken ”Varför kan inte Sten Tolgfors spela Allan?) och jag Saab Underwater System i Motala för att informera oss om torpeder och särskilt den lätta torpeden 45 D som Försvarsmakten nu måste nu ge besked om ifall de ska ha eller inte. Kommer inte besked snarast läggs produktionen i Motala ned, och det vore olyckligt efter snart 70 års produktion på orten.

På torsdag besöker jag helikopterflottiljen på Malmen i Linköping. Försvarsminister Tolgfors vill satsa många miljarder skattekronor på nya helikoptrar som vi i riksdagen ska rösta om. Helikopterområdet har de senaste åren varit ett sorgebarn. Svenska helikoptrar har inte kunnat bistå våra trupper i Afghanistan och flera personer inom försvaret har omkommit i helikopterolyckor. Om detta och alla möjliga helikoptermodeller hoppas jag få veta mer på torsdag.

Sedan blir helgen en stor flygfest för oss Linköpingsbor. Det blir flyguppvisning, Flygvapenmuseet nyinviger och svenskt flyg firar 100-års jubileum.

VRRROOOM!

KGE

PS.

Jan Björklund och Allan Widman släppte nyligen en rapport om hur de vill att framtidens försvar ska se ut. De pekar på den negativa utvecklingen i Ryssland och menar att osäkerheten om vad framtiden bär med sig har ökat. Eftersom läget är mer oförutsägbart behöver vi ha bättre beredskap, inte minst i Östersjön. Här rapporten "En ny försvarpolitik för Sverige"

onsdag 2 juni 2010

Boktips, partiråd och besök i Jämtland/Härjedalen
Första gången jag träffade Jan Edling höll han i ett seminarium om att svenska företag som investerar i FoU borde få samma skattelättnader som deras utländska konkurrenter. Detta för att behålla kunskapsföretag i Sverige i globaliseringens tid. Det Edling talade för många år sedan - skatterabatt för forskning - driver folkpartiet och jag som valfråga.

Inför förra valet skapade Edling rabalder genom att säga att var femte svensk befann sig i utanförskap. Det ledde till att han fick lämna sin arbetsgivare LO.

Idag har han haft presskonferens om sin nya bok ”Agenda för Sverige” där han bl.a. skriver att facket borde släppa a-kassan och att det bör införas en obligatorisk arbetslivsförsäkring. Något som vi i Folkpartiet går till val på. Edling fortsätter också tänka vidare kring nödvändigheten att småföretagen blir mer innovativa.

Jan Edling har visat sig frispråkig och intressant tidigare. Jag ska skaffa hans bok.

I helgen var jag på partiråd i Uppsala där vi i Fp antog ett nytt program för jobb och tillväxt.

Är glad över att vi där tydliggjorde att vi vill bygga höghastighetståg. Folkpartiet är för byggandet av Ostlänken!

Andra bra grejor var t.ex. att vi står upp för att fribeloppet för studenter ska slopas. Studenter ska få arbeta så mycket de vill utan att studiemedlen riskeras.

Vi gick också ut med att en storsatsning ska göras på lärlingsutbildning och ungdomar upp till 24 år ska kunna få en lärlingsanställning, utan att behöva vara antagna vid en skola. Det räcker att det finns utbildningsmoment vid en arbetsplats.

Jan B höll ett bra tal som tydliggjorde skillnaderna i svensk politik och vad som står på spel i årets val.

Därefter drog jag snabbt vidare till Jämtland och Härjedalen. Miljö- och jordbruksutskottet var på studieresa för att besöka biobränsleanläggningar, träffa samer för att diskutera rennäring och rovdjur och besöka småskalig matproduktion (på en av bilderna besöker jag ett gårdmejeri i Klövsjö -väldigt trevligt och framgångsrikt!).

Fjällen var storslagna, luften krispig och ren– inte konstigt att turismen växer så det knakar i Jämtlands län! Längtar dit till sommaren.

KGE