torsdag 24 juni 2010

Full fart i riksdagen inför sommaravslutning

Sommaren står för dörren. Riksdagens portar har stängts för denna mandatperiod. Men det politiska livet avstannar inte. Tvärtom kommer valrörelsen göra att fler funderar över samhällets utveckling. Valrörelse betyder för mig många samtal. Jag åker i juli till Almedalen för att mingla och delta i två seminarier om miljöfrågor.

Det blev några intensiva avslutande dagar i riksdagen -min sista riksdagsdebatt denna mandatperiod handlade om svenska miljömål. Jag har suttit med i en utredning om hur dessa kan moderniseras. Debatten handlade om hur vi mäter de stora miljömål vi ska nå inom en generation. Det finns 16 stora mål. På ett trevligt och enkelt sätt kan man på miljömål.se lära sig mycket om miljötillståndet i Sverige idag och hur det ser ut framöver. Jag la mitt krut i debatten på att vi måste ta krafttag för att minska gifter i miljö och produkter.

Förra veckan var det toppmöte för EU-ledarna. Som ledamot i EU-nämnden träffade jag statsministern inför mötet, och efteråt ställer vi frågor till honom för att få reda på vad som hände på mötet. Mest handlade toppmötet om ekonomi -men jag lyfte fram tillståndet för väldens fattiga och sa att det var bra att europas ledare uttalat att de, inför kommande FN-toppmöte, är fast beslutna att nå milleniemålen; dvs halvera fattigdomen i världen, öka barns möjlighet till skola och främja hälsa. Problemet, sa jag, är att milleniemålen inte ser ut att nås och att det inte går ihop att EU-länderna säger att de ska ta krafttag och samtidigt sänks EU:s totala bistånd. Därtill riskerar klimatbiståndet att tränga undan bistånd som ska gå till utbildning och minskad mödradödlighet. I riksdagens protokoll (anf 100) kan man läsa vad jag sa och vad statsministern svarade .

Det sista vi gör på riksdagen innan sommaruppehåll är att rösta för inriktningen av svensk ekonomi. Sverige ligger otroligt bra till i jämförelse med andra europeiska länder. Det som avgör Sverige välstånd på sikt är dock kvalitén i skolan. I måndags röstade vi för en ny skollag som ersätter den nuvarande från 1985. Två socialdemokratiska ministrar har försökt att modernisera lagen -men misslyckats. På väntersidan får de inte ihop sin skolpolitik. Den nya skollagen sätter kunskap i fokus, där rätten till stöd och stimulans för alla förstärks. Äntligen är den nya lagen på plats!

Men vi i Folkpartiet är lång ifrån klara och nöjda. Nu släpps det rapporter med ny politik för att den ljusnade framtid ska bli vår.

Glad sommar!

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar