lördag 31 januari 2009

EU på torget - och besök på EG-domstolenVad gör en flitig politiker en lördag?

Ja, varje sista lördag i månaden finns vi i Folkpartiet Linköping på Gyllentorget. Vi snackar med folk och idag hade vi tema europaparlamentsval. Man antar ju att valdeltagandet inte blir så särskilt högt så det gäller ju att först och främst tala om att valet kommer hållas den 7 juni (dagen efter nationaldagen).

Nästa helg beslutar vi i folkpartiet om hur vår lista till europaparlamentsvalet ska se ut. Jag åker till Göteborg för att påverka att östergötlands kandidat (José Kimenga) får en bra placering och att det politiska programmet blir det mest intressanta för väljarna.

Innan dess åker jag till Luxemburg för att besöka EG-domstolen. Vid ett möte i veckan blev det tydligt för mig att Sverige använder EG-domstolen och driver många mål för att tvinga EU att bli mer öppet. Det är bra!

När resan är klar skriver jag mer om det. För den som vill veta mer redan nu kan jag tipsa om radions lördagsintervju där Pernilla Lindh, svensk domare vid EG-domstolen i Luxemburg, intervjuades för bara två veckor sedan.
KGE

onsdag 28 januari 2009

El-avfall och återvinning som klimatinsatsIdag har jag träffat representanter för Avfall Sverige (en branschorganisation som främst företräder kommuner) varav en är expert på farligt avfall. Varför träffas vi?

Jo, i höstas skrev jag en motion till riksdagen om att det behövs ökad återvinning av små elprodukter (och då talar jag inte om stora produkter som kylskåp och motorgräsklippare, utan om mobiltelefoner, el-tandborstar, mp3-spelare, etc.) Det handlar om sånt som vi numera nästan räknar som konsumtionsvaror.

Konsumtionen av små elprodukter har ökat markant under de senaste åren. Man kan förvänta sig att den kommer att fortsätta att öka. Med detta finns risken att mycket kommer kastas fel och inte återvinnas. Hur kommer detta sig?

-Jo stora el-produkter har blivit mycket mindre, såsom att datorer och skivspelare har blivit tillhanddatorer och mp3-spelare.

-Produkter utan el förses med elektronik, som t.ex. leksaker, verktyg och tandborstar. Produkter med inbyggda, uppladdningsbara, och därmed miljöfarliga batterier ökar kraftigt.

-Priserna på elektronik sjunker, vilket gör att elektronik kan ses som en slit-och släng-vara och som något man kan få gratis, t.ex. som reklamprodukt.

-Teknikutvecklingen nu är så snabb att produkter får en mycket kortare livslängd hos konsumenten. Fungerande produkter ersätts med nyare.

Många, och då särskilt unga, tänker nog inte på att de faktiskt hanterar ett farligt avfall när man ska göra sig av med något av ovanstående.

Därför jobbar jag för att insamlingen av smått el-avfall ska bli bättre och att kunskapen ska öka.

I dagens DN finns en artikel om hur vi kan rädda jordens klimat (baserad på en rapport från konsultfirman McKinsey). Framför allt handlar det om att vi måste göra många olika saker. Att återvinna mer är ett viktigt tillskott för klimatet. Det tycker jag inte uppmärksammats tillräckligt i klimatdebatten.

Men i bilden som illustrerar DN-artikeln om olika klimatåtgärder finns ökad återvinning med - och det uppmärksammas t.o.m. att återvinning bidrar till utsläppsminskningar utan att det blir en kostnad - tvärtom det är lönsamt för samhället.

Nu under våren ska jag åka på turné för att träffa företag som sysslar med återvinning. På fredag ska jag träffa två Norrköpingsföretag. Jag berättar mer om det.

Tills dess, gör en klimat(och miljö-)insats - återvinn lite mer!

torsdag 22 januari 2009