onsdag 28 januari 2009

El-avfall och återvinning som klimatinsatsIdag har jag träffat representanter för Avfall Sverige (en branschorganisation som främst företräder kommuner) varav en är expert på farligt avfall. Varför träffas vi?

Jo, i höstas skrev jag en motion till riksdagen om att det behövs ökad återvinning av små elprodukter (och då talar jag inte om stora produkter som kylskåp och motorgräsklippare, utan om mobiltelefoner, el-tandborstar, mp3-spelare, etc.) Det handlar om sånt som vi numera nästan räknar som konsumtionsvaror.

Konsumtionen av små elprodukter har ökat markant under de senaste åren. Man kan förvänta sig att den kommer att fortsätta att öka. Med detta finns risken att mycket kommer kastas fel och inte återvinnas. Hur kommer detta sig?

-Jo stora el-produkter har blivit mycket mindre, såsom att datorer och skivspelare har blivit tillhanddatorer och mp3-spelare.

-Produkter utan el förses med elektronik, som t.ex. leksaker, verktyg och tandborstar. Produkter med inbyggda, uppladdningsbara, och därmed miljöfarliga batterier ökar kraftigt.

-Priserna på elektronik sjunker, vilket gör att elektronik kan ses som en slit-och släng-vara och som något man kan få gratis, t.ex. som reklamprodukt.

-Teknikutvecklingen nu är så snabb att produkter får en mycket kortare livslängd hos konsumenten. Fungerande produkter ersätts med nyare.

Många, och då särskilt unga, tänker nog inte på att de faktiskt hanterar ett farligt avfall när man ska göra sig av med något av ovanstående.

Därför jobbar jag för att insamlingen av smått el-avfall ska bli bättre och att kunskapen ska öka.

I dagens DN finns en artikel om hur vi kan rädda jordens klimat (baserad på en rapport från konsultfirman McKinsey). Framför allt handlar det om att vi måste göra många olika saker. Att återvinna mer är ett viktigt tillskott för klimatet. Det tycker jag inte uppmärksammats tillräckligt i klimatdebatten.

Men i bilden som illustrerar DN-artikeln om olika klimatåtgärder finns ökad återvinning med - och det uppmärksammas t.o.m. att återvinning bidrar till utsläppsminskningar utan att det blir en kostnad - tvärtom det är lönsamt för samhället.

Nu under våren ska jag åka på turné för att träffa företag som sysslar med återvinning. På fredag ska jag träffa två Norrköpingsföretag. Jag berättar mer om det.

Tills dess, gör en klimat(och miljö-)insats - återvinn lite mer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar