torsdag 28 oktober 2010

Mina motioner i riksdagen 2010-2011

Nu är allmänna motionstiden slut för riksdagsåret 2010-2011. Under denna tid kan riksdagens ledamöter lämna in förslag, dvs motioner, om allt som riksdagen kan besluta om.

Jornalister skriver ofta om hur många motioner vi har lämnat in – ett trubbigt sätt att mäta ledamöters aktivitet. I tävlan att skriva flest motioner lämnar ledamöter in motioner de fått avslag på i flera år, de ber om att få skriva på andras motioner och ibland t.o.m. delar upp yrkanden så att de kan skriva en motion för varje yrkande, trots att det handlar om samma ämne.

Själv försöker jag skriva om ämnen som jag verkligen försökt förstå mig på och ämnen som jag känner särskilt för. Jag har också som mål att inte lägga motioner bara för att jag har några sedan förra året.

I år har jag skrivit några nya som jag gärna berättar om:

Under året som gått var jag på besök hos en gymnasiesärskoleklass i Linköping. En kille där sa att han tyckte det var fel att hans studiebidrag heter förlängt barnbidrag bara för att han går i särskolegymnasium. Kränkande eftersom jag är över 18 år, sa han. Tycker jag också och har därmed skrivit en motion som heter Byt namn på förlängt barnbidrag.

Jag har skrivit ett flertal motioner om studiestöd eftersom jag anser att det är oerhört viktigt att de fungerar väl för möjligheten för alla att kunna studera. Här två som jag fått idé till från Valla folkhögskola i Linköping:

Ökade möjligheter till studier vid folkhögskola för personer med funktionsnedsättning

Studiemedel för utbildning vid folkhögskola

Två andra motioner i ämnen som jag drivit i min personvalskampanj:

Separata tak för skattereduktion för ROT-arbete och hushållssarbete

Information för klokare hantering av avfall

Slutligen, även jag har lagt en motion som jag lämnade in förra året:

En starkare ställning för barnkonventionen - Gör barnkonventionen till svenk lag

Motionen är välskriven med hänvisningar till var man kan få mer information, och frågan börjar få tryck i sig. Förhoppningsvis kan vi ta steg i denna riktning med den nya barn- och äldreministern Maria Larsson, som jag tror tycker som jag i denna fråga.

SLUT

tisdag 12 oktober 2010

Hemligheter i KU och BP11 är lämnad till riksdagen

Första utskottsmötet för denna mandatperioden är avklarat. Tjusig sal KU-salen! Vid varje ledamotsplats låg en liten tygficka märkt med Sectra - linköpingsföretaget! I den ska mobilen läggas eftersom samtalen i KU inte ska kunna avlyssnas. Förstås kan då ingen heller ringa in. En sån brandväggsficka skulle kanske finnas på fler ställen... t.ex. skulle nog många lärare gärna se en sån på bänkraderna!

Just nu pågår debatten om nådiga luntan, BP11, som vi kallar dem. Anders Borg har lagt kommande års budgetsproposition på talmannens bord och den var det första jag såg när jag klev in i arbetsrummet i morse. Det är den som utgör underlaget för största delen av riksdagens arbete under hösten.

Något kort om ekonomiska läget: Regeringen uppskattar att den svenska ekonomin kommer att växa med nästan 5 procent i år -det är en mycket stark tillväxt som gör att fler får jobb. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande hög och kommer i år att ligga på cirka 8,4 %. Prognosen är att arbetslösheten sjunker till cirka 6% till 2014, särskilt för att jobben i tjänstesektorn ökar. Samtidigt är osäkerheten i omvärlden mycket stor och därför behöver vi i Sverige vara försiktiga med stora, dyra reformer.
Orange är årets färg på BP:n, hur nu det kan komma sig!
KGE

fredag 8 oktober 2010

Mina nya uppdrag i riksdagen

Denna vecka är det uppstart i riksdagen - ingen har väl missat det!

En hel del förberedelser sker för framtida arbete. Ledningar utses och utskottsplatser fördelas. På tisdag klubbas uppdragen i utskotten i riksdagens kammare - men partierna håller nu som bäst på att fördela poster internt. Vi i fp blev klara igår.

Jag får nya uppdrag:

Jag kommer vara FP:s ordinarie ledamot i konstitutionsutskottet (KU). Har också fått uppdrag i utbildningsutskottet och i utrikesutskottet. Det blir en spännande kombination!

KGE