tisdag 12 oktober 2010

Hemligheter i KU och BP11 är lämnad till riksdagen

Första utskottsmötet för denna mandatperioden är avklarat. Tjusig sal KU-salen! Vid varje ledamotsplats låg en liten tygficka märkt med Sectra - linköpingsföretaget! I den ska mobilen läggas eftersom samtalen i KU inte ska kunna avlyssnas. Förstås kan då ingen heller ringa in. En sån brandväggsficka skulle kanske finnas på fler ställen... t.ex. skulle nog många lärare gärna se en sån på bänkraderna!

Just nu pågår debatten om nådiga luntan, BP11, som vi kallar dem. Anders Borg har lagt kommande års budgetsproposition på talmannens bord och den var det första jag såg när jag klev in i arbetsrummet i morse. Det är den som utgör underlaget för största delen av riksdagens arbete under hösten.

Något kort om ekonomiska läget: Regeringen uppskattar att den svenska ekonomin kommer att växa med nästan 5 procent i år -det är en mycket stark tillväxt som gör att fler får jobb. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande hög och kommer i år att ligga på cirka 8,4 %. Prognosen är att arbetslösheten sjunker till cirka 6% till 2014, särskilt för att jobben i tjänstesektorn ökar. Samtidigt är osäkerheten i omvärlden mycket stor och därför behöver vi i Sverige vara försiktiga med stora, dyra reformer.
Orange är årets färg på BP:n, hur nu det kan komma sig!
KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar