onsdag 25 februari 2009

Middag med jordbruksminister och kårobligatoriet
Just tillbaka från en middag på Rosenbad med jordbruksministern. Han har ju bestämt att Sverige ska bli ett riktigt matland och det märktes i anrättningarna. Naturligtvis serverades inte bara mat utan också politik. En hel del handlade om planering inför EU-ordförandeskapet. Jordbruksdepartementet håller faktiskt redan i ordförandeskaps klubban inom fiskeområdet, eftersom Tjeckerna av geografiska skäl inte är så hemma på den banan. Imorgon har jag debatt om kemikalier och miljöpåverkan men innan dess utskottsmöte som börjar 08.00. Så det blir väl någon timme till på kontoret för att hinna med alla förberedelser.

Lars Leijonborg har idag presenterat ett avskaffande av kårobligatoriet. Det är bra för det är inte rimligt med tvångsanslutning i någon förening -vare sig det är studentkår, parti eller statskyrka. Frågan om ett slags kårobligatorium sägs ha diskuterats sedan 1600-talet då olika nationsföreningar likande kårer bildades, 1908 tillkom kårobligatoriet, det har utretts fem gånger och ett avskaffande har faktiskt röstats igenom en gång i Riksdagen under Per Unckels tid, men eftersom lagen inte hann träda ikraft innan maktskifte rev sossarna upp beslutet. Denna gång hinner förslaget träda ikraft - ifall riksdagen röstar för det- innan valet 2010.


KGE


måndag 23 februari 2009

Fler apotek med andra förutsättningar


I fredags hade jag och mina kollegor i Alliansen från Linköping pressträff om omregleringen av apoteket – och slutet för monopolet. Vi hoppas på fler apotek med bättre service och öppettider. Det är viktigt att det handlar en omreglering – inte en avreglering. Läkemedel kan vara farliga i fel doser och är inte vilken vara som helst. Därför måste det fortsätta att vara en strikt reglering av apoteksverksamheten med utbildad personal på varje apotek.

Från och med 1 juli kan fler än staten få äga apotek och från 1 november ska man kunna köpa receptfria läkemedel i vanliga butiker. Nässprej och huvudvärkstabletter går alltså då att få tag på även på en söndag.

Idag är det förberedelse dag. Har debatt om kemikalier i veckan. Nästa vecka åker jag till Kroatien för att välkomna dem som framtida medlemmar i EU. I slutet av nästa vecka håller folkpartiet riksmöte i Linköping. Som värd är det ju en del att förbereda + att jag där ska hålla i utfrågning av toppkandidaterna till EU. Det fanns en stor artikel i DN i helgen med Marit. Med tanke på att hon inte verkade så förtjust i hamburgare ska jag nog fråga henne vad som är hennes favoriträtt och hur råvarorna till den ska märkas...

KGE

torsdag 19 februari 2009

Ägarlägenheter och betyg i fler steg


Idag har vi voterat om ett antal ovanligt ideologiska frågor. Nu är det klart för ägarlägenheter, utökad betygskala och vårdval i primärvården. Tänker idag kommentera två av nyheterna.

Ägarlägenheter
Från och med den 1 maj blir det möjligt att äga en lägenhet i ett flerfamiljshus (detta gäller nybyggda lägenheter) . Idag kan man köpa en bostadsrätt, men det innebär inte att man äger sin lägenhet – man har köpt sig en andel i en bostadsrättsförening och rätten att bo i lägenheten. Detta ger vissa begränsningar, t.ex. är det styrelsen för bostadsrättsföreningen som bestämmer om man får hyra ut sin bostad. I stora delar av Europa äger man sin bostad –t.ex. kan man göra det i Norge. Nu blir det också möjligt i Sverige.

Och vad är så ideologiskt med detta? 1999 krävde de borgerliga och miljöpartiet att en utredning skulle tillsättas för att se över en möjlig reglering för ägarlägenheter. År 2004 kom den dåvarande socialdemokratiska regeringen med en proposition som hette ”Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m.” I ”m.m.” dolde sig ett avslag om att införa ägarlägenheter. Så viktig var frågan för dem att den rymdes i ett ”med mera”.

Ett antal folkpartister hade 2005 en interpellationsdebatt med dåvarande samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin och hon sa då: ”Jag ser inget behov av ägarlägenheter. Vi gör olika bedömningar, och så kan det ofta och ska vara, i den politiska debatten.”

Vi i Folkpartiet tycker inte att det är politiker som ska göra bedömningar av vad folk har behov av eller inte. Ägarlägenheter är en möjlighet – en valmöjlighet att äga sitt boende också om man vill bo i lägenhet.

Betyg i fler steg
I valrörelsen var det stor diskussion om när betyg ska ges och hur de ska se ut. Idag blev det klart att det blir fler steg, så som Alliansen lovat med folkpartiet i spetsen. Betygskalan blir från A-F och streck om närvaron är så låg att underlaget är otillräckligt för att sätta betyg.

Idag ges betyget godkänt till fler än hälften av alla elever och till detta får de plus och minus i kanten som inte syns när det verkligen gäller. Vad är det för rättvisa? Vem blir motiverad att plugga om man ligger på G- eller G om man bara får G eller G+, dvs samma betyg?

Oppositionspartierna tycker alla olika. Vänstern vill förbjuda betyg och läxor. Vad miljöpartiet vill är otydligt men jag tolkar det som att de vill ha betygsfria skriftliga omdömen och från sista terminen i årskurs nio och i gymnasiet ska det vara betyg enligt dagens modell.
Socialdemokraterna accepterar vårt förslag i brist på egen politik, men tycker inte om att det läggs nu eftersom beslutet inte är blocköverskridande.

Det är verkligen spretigt på vänsterkanten. Hur skulle de kunna vända utvecklingen att allt fler svenska elever inte får med sig tillräckliga kunskaper från skolan? De har inte ens en arbetsgrupp för utbildningspolitiken utan den sociala arbetsgruppen ska sköta skolfrågorna.

Det var skönt att idag ha ett klart betänkande på bordet om betyg i fler steg. Ytterligare ett vallöfte har genomförts.

KGE

onsdag 18 februari 2009

Utrikespolitisk debatt


När jag kom till riksdagen på morgonen trängdes jag med svarta bilar med blå registreringsskylt. Utrikespolitiska debatten får ambassadörerna att bänka sig på Kammarens läktare.

Oppositionen hävdade att utrikespolitiska deklarationen var för blek. I viss mån kan jag hålla med om det. Sverige kan med sina 9 miljoner invånare inte tro att vi ensamt förändrar världen, men i utrikespolitiska deklarationen borde svenska ambitioner och mål kunna vara tydligare än vad som var fallet denna gång. Kina nämndes inte alls av Bildt och relationen med Ryssland nämnde han mycket sparsamt.

Socialdemokraternas representant ville mest bara få rätt i vad han hävdat i förra årets debatt. Han hade inte mycket framåtsyftande att komma med. Miljöpartiet använde hela sitt huvudanförande till att tala om klimatet. Intressant, men eftersom de fortfarande är emot EU fattas ju hela tiden den nödvändiga pusselbiten om hur ett konkret internationellt samarbete ska bedrivas.

Birgitta Ohlssons, folkpartiets representant, förtjänster låg bl.a. i att hon vågade peka ut den dystra utvecklingen i Kina, Ryssland och Sudan. Bästa sättet att följa ett lands utveckling är att titta på ratingen från Freedom House. Kina får sämsta betyg för politiska rättigheter. Ryssland får näst sämsta.

Jag har hört exempel där planer på att offentligt uttala kritik mot Kina följts av hot om att det ska straffa Sverige och därmed har uttalanden dragits tillbaka. Det är mycket olyckligt. I våras gjorde jag och mina östgötska allianskollegor en manifestation för att visa att vi inte vill se export av den begränsade kinesiska yttrandefriheten. Detta efter att Kinesiska Ambassaden velat hejda en dansföreställning i Linköping. Vi alliansledamöter gick på föreställningen och fanns med i olika media och i Kammaren ställde jag en fråga om stöd för yttrandefrihet till biståndsministern.

Sammanfattning: Bildt var lite blek och visst undrar man om han söker en internationell post, typ Kommissionär i EU, eftersom han var så neutral om Sveriges positioner. Oppositionen var tydligt splittrad. Miljöpartiet och Vänsterpartiet instämde i varandras anföranden. Socialdemokraterna medgav att det fanns vissa förtjänster i deras politik, men det var allt. Oppositionen är inte statsbärande i utrikespolitiken.

Resten av dagen har jag ägnat åt Kriminalvården som jag följer som ledamot av insynsrådet (tidigare satt jag i kriminalvården styrelse men den ombildades till ett insynsråd) samt har jag funderat kring djurförsök eftersom EU nu kommer med ett direktiv. Det är bara att konstatera: uppdraget som riksdagsledamot är brett.

KGE

tisdag 17 februari 2009

SAAB och besök hos Islamiska förbundet

I fredags besökte jag Ageratec, ett företag i Norrköping som producerar biodiesel. Vi talade om framtidens bränslen och företagens villkor. Företagarna har det tufft nu i lågkonjunktur där få vill köpa och bankerna inte vill ge kredit.

Detta för mig osökt in på SAABs situation. I natt lägger General Motors fram sin räddningsplan för den amerikanska kongressen. Det finns risk, kanske rent av är troligt, att svenska SAAB inte är prioriterat att rädda för amerikanerna. I nuläget ser det ut som ingen annan kan tänka sig att investera i SAAB. Är konkurs enda alternativet?

Ska svenska staten gå in och köpa SAAB? Nej, det kan inte vara rätt väg att gå. Staten ska inte äga och driva fordonsföretag. Dessutom har SAAB gått med förlust varje år sedan 1994. Det har inte ens GM kunnat ändra på och det skulle inte vara korrekt att använda skattemedel till en sådan affär.

Från regeringens sida har man däremot varit beredd att gå in som borgenär med skattemedel om någon velat ta över ägandet genom att satsa hälften själv och låna andra hälften från Europeiska investeringsbanken (den jag besökte förrförra veckan). Men det har inte funnits någon som tror så mycket på SAABs framtida lönsamhet att de velat ta fram plånboken.

Från politikernas sida gäller det nu, om det blir ett trist beslut i natt, att sätta in alla möjliga åtgärder för de människor som kan drabbas av att deras arbetsplats eller kund (finns massor med små underleverantörer till bilindustrin) inte längre finns. Vad det kan vara är för tidigt att säga.

På fredagskvällen besökte jag Islamiska förbundet i Linköping. Diskussionerna kom till stor del att handla om integration, kvinnors ställning och vikten av att mötas över kulturer. Det blev en artikel i lördagens Östgöta Correspondenten, men tyvärr tror jag inte att den finns på nätet.

I förbundet finns ca 650 medlemmar som samlas för att be, hjälpa nyanlända med det svenska språket och hjälpa barnen med läxorna.

Jag passade på att fråga hur Islamiska förbundet ser på situationen för kvinnor och framför allt för flickor som jag tror känner sig klämda mellan två kulturer. Bl.a. undrade jag hur de ser på skolornas möjlighet att ordna simundervisning som funkar för flickorna. Jag har nämligen skrivit en motion som går ut på att alla barn ska ha rätt och plikt att delta i all undervisning.

Idag kan föräldrar ansöka om dispens för att deras barn inte ska delta i viss undervisning. Det förekommer att flickor mot sin vilja på detta sätt inte får undervisning i gympa, sexualundervisning och musik. Självklart ska samhället ställa upp på flickornas sida och kräva att alla elver deltar i all undervisning. Men skolorna måste vara lyhörda och se till att undervisningen kan gå till på ett sätt som känns okej för flickorna.

Jag tror inte jag fick något svar om skolorna är tillräckligt flexibla, men islamiska förbundet berättade att de tidigare ordnat särskilda simtillfällen i Ljungsbro simhall där endast muslimska flickor fått delta, vilket var mycket lyckat. Men nu är det slut med det eftersom kommunen inte vill ge bidrag till församlingar. Men varför inte försöka fortsätta i föreningsform? Klart att muslimska flickor och kvinnor (som inte genom skolan kan få simundervisning) också ska lära sig att simma!

tisdag 10 februari 2009

Djurskydd och märkning, vindkraft och Taiwan


I helgen var det partiråd. Programmet och listan inför Europaparlamentsvalet fastställdes, liksom att alliansens energiöverenskommelse formellt antogs.

Marit Paulsen ”is still going strong” och toppar listan. Hon träffade oss liberala riksdagsledamöter i eftermiddags (bilden är från riksdagsgruppsmötet - jag är mitt i bilden) och talade om att hon ska slåss för en EU-polis som sätter dit djurplågare, t.ex. de som plockar dunet av levande gäss. Hon ska också fortsätta kämpa för märkning och bättre livsmedel. Hon hävdar att livsmedelskontrollen i Sverige är i särklass sämst i EU. Det är beklagligt. Jag är otroligt glad att vi har Marit som på sitt snusförnuftiga och tydliga sätt tar fasta på det som är självklart. Det vi stoppar i oss ska vara äkta och etiskt. Själv vänder och vrider jag på förpackningar när jag handlar med ledning av bl.a. Mats-Eric Nilssons bok ”Äkta vara” och tidningen ”Allt om mat”.

På tisdagarna brukar alliansledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet ofta träffa ledningen på miljödepartementet. Idag diskuterade vi kommande proposition om vindkraft. Energiöverenskommelsen som alliansen kom överens om förra veckan innehåller en stor utbyggnad av förnybar energi. Till 2020 ska det ske en tio-femtondubbling av vindkraften. Bl.a måste tillståndsprocesser snabbas upp. Sveriges regering har nu samlat ihop sig för att kunna ha Europas högsta ambition för att hejda klimatförändringarna och ta sig ur fossilsamhället. Vi i Sverige ska från 1990 sänka våra klimatgaser med 40%. En fjärdedel är avklarat, tre fjärdedelar kvar.

Sista händelsen för idag: årsmöte med taiwanesiska parlamentarikerförbundet. Jag är sammankallande i valberedningen. I riksdagen har vi många vänskapsföreningar med andra länder där vi bl.a. träffar ambassadörerna. Man hinner inte med alla sociala tillställningar som finns, men taiwanesiska prioriterar jag utifrån att det är ett politiskt ställningstagande.

Relationerna har varit väldigt spända mellan Kina och Taiwan och Taiwan har varit lilla demokratin gentemot stora diktaturen. Ambassadören (som kan kalla sig så för att han varit ambassadör i Tchad tidigare –det finns ingen taiwanesisk ambassad i Sverige utan en representation) berättade att relationerna mellan Kina och Taiwan förbättrats rejält under året som gått. En solstråle såhär i vinterkvällen!

KGE

torsdag 5 februari 2009

Hemma från Luxemburg

Nyss hemkommen från ett besök i Luxemburg. Mycket bra besök på europeiska investeringsbanken (som har en större utlåning än den mer kända "världsbanken"), EG-domstolen och träff med luxemburgs utrikesminister och luxemburgs stads borgmästare.

Ett fascinerande litet land med höga inkomster, stor rörlighet (över 100.000 pendlar dit varje dag för att jobba) och viktiga maktcenter politiskt, juridiskt och ekonomiskt. Låga skatter har de och 17% av statens skatteinkomster kommer från "tank-turism", dvs folk som kör genom landet och handlar lågbeskattad bensin, cigaretter och "schnaps". Hur luxemburgarna ska göra i dessa klimattider med energiskatterna vållar stort huvudbry eftersom försäljning av fossilt bränsle ger dessa enorma inkomster.

Nu sitter jag på restaurang i Motala. Just besökt ett återvinningsföretag i trakten och ska vidare till årsmöte.

Hörs!

KGE