torsdag 19 februari 2009

Ägarlägenheter och betyg i fler steg


Idag har vi voterat om ett antal ovanligt ideologiska frågor. Nu är det klart för ägarlägenheter, utökad betygskala och vårdval i primärvården. Tänker idag kommentera två av nyheterna.

Ägarlägenheter
Från och med den 1 maj blir det möjligt att äga en lägenhet i ett flerfamiljshus (detta gäller nybyggda lägenheter) . Idag kan man köpa en bostadsrätt, men det innebär inte att man äger sin lägenhet – man har köpt sig en andel i en bostadsrättsförening och rätten att bo i lägenheten. Detta ger vissa begränsningar, t.ex. är det styrelsen för bostadsrättsföreningen som bestämmer om man får hyra ut sin bostad. I stora delar av Europa äger man sin bostad –t.ex. kan man göra det i Norge. Nu blir det också möjligt i Sverige.

Och vad är så ideologiskt med detta? 1999 krävde de borgerliga och miljöpartiet att en utredning skulle tillsättas för att se över en möjlig reglering för ägarlägenheter. År 2004 kom den dåvarande socialdemokratiska regeringen med en proposition som hette ”Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m.” I ”m.m.” dolde sig ett avslag om att införa ägarlägenheter. Så viktig var frågan för dem att den rymdes i ett ”med mera”.

Ett antal folkpartister hade 2005 en interpellationsdebatt med dåvarande samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin och hon sa då: ”Jag ser inget behov av ägarlägenheter. Vi gör olika bedömningar, och så kan det ofta och ska vara, i den politiska debatten.”

Vi i Folkpartiet tycker inte att det är politiker som ska göra bedömningar av vad folk har behov av eller inte. Ägarlägenheter är en möjlighet – en valmöjlighet att äga sitt boende också om man vill bo i lägenhet.

Betyg i fler steg
I valrörelsen var det stor diskussion om när betyg ska ges och hur de ska se ut. Idag blev det klart att det blir fler steg, så som Alliansen lovat med folkpartiet i spetsen. Betygskalan blir från A-F och streck om närvaron är så låg att underlaget är otillräckligt för att sätta betyg.

Idag ges betyget godkänt till fler än hälften av alla elever och till detta får de plus och minus i kanten som inte syns när det verkligen gäller. Vad är det för rättvisa? Vem blir motiverad att plugga om man ligger på G- eller G om man bara får G eller G+, dvs samma betyg?

Oppositionspartierna tycker alla olika. Vänstern vill förbjuda betyg och läxor. Vad miljöpartiet vill är otydligt men jag tolkar det som att de vill ha betygsfria skriftliga omdömen och från sista terminen i årskurs nio och i gymnasiet ska det vara betyg enligt dagens modell.
Socialdemokraterna accepterar vårt förslag i brist på egen politik, men tycker inte om att det läggs nu eftersom beslutet inte är blocköverskridande.

Det är verkligen spretigt på vänsterkanten. Hur skulle de kunna vända utvecklingen att allt fler svenska elever inte får med sig tillräckliga kunskaper från skolan? De har inte ens en arbetsgrupp för utbildningspolitiken utan den sociala arbetsgruppen ska sköta skolfrågorna.

Det var skönt att idag ha ett klart betänkande på bordet om betyg i fler steg. Ytterligare ett vallöfte har genomförts.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar