tisdag 21 december 2010

Bokslut för riksdagsarbete hösten 2010

Sista veckan i riksdagen innan juluppehållet. Några länkar till saker jag gjort i höst.

Motioner

Som vanligt började riksdagsåret med allmän motionstid. Då får man som ledamot skriva motioner inom alla områden. Jag skrev ett flertal motioner om utbildning och studiemedel, dessa 1 och 2 är särskilt inspirerade från Valla Folkhögskola i Linköping.

För att främja jämställdhet och företagande inom hushållstjänstesektorn har jag i en motion föreslagit att införa separata tak för skattereduktion för ROT-arbete och hushållsarbete. Idag går hela 90% av skattereduktionen till ROT-arbeten.

De senaste åren har jag årligen motionerat om bättre omhändertagande av avfall. I år handlar motionen om bättre information till konsumenter och märkning av vanliga varor som klassas som giftigt eller farligt avfall, t.ex. aceton, energisparlampor och ugnsrengöring.

Med tanke på den svåra situationen som nu råder för kristna i Irak och att Sverige tvångsavvisar många kristna irakier är jag nöjd med att ha fått in en motion om detta.

Frågan om bluffakturor är fortfarande aktuell. Här en artikel i Folkbladet med anledning av min och Finn Bengtssons (m) motion. Jag ger mig inte heller i frågan om att Sverige måste fortsatt trycka på för att få journalisten Dawit Isaak frigiven från fängelset i Eritrea.

Det har varit stökigt att pendla till och från Stockholm sedan snön kom. Ostlänken ska förstås byggas och det hävdar jag i två motioner, alt 1 och alt 2. Det är också dags att ge barnkonventionen en starkare ställning och därför har jag motionerat om att göra den till svensk lag.

Artiklar

Har skrivit ett antal artiklar utifrån höstens arbete. I ” SD raserar kvinnors frihet” varnar jag för att SD är beredda att riva ner liberala jämställdhetsreformer samt analyserar jag vad deras flykting- och obefintliga integrationspolitik innebär.

För att uppmärksamma att den största reformen på integrationsområdet på 24 år startade 1 december skrev jag och integrationsminister Erik Ullenhag artikeln ”Jobb och svenska –nycklarna in i samhället”

Som vanligt har riksdagshösten handlat om statsbudgeten. Som ledamot av konstitutionsutskottet har det varit en händelserik tid med mycket medieuppmärksamhet. Oppositionen bestämde sig för att skära ned på KU:s budgetområde för att ge regeringen ett tjuvnyp och visa sin makt nu när tiden med egen majoritet i riksdagen är över. Anställda i regeringskansliet fick av oppositionen en nedskärning på trehundra miljoner i julklapp. Fem anbassader måste stängas under 2011. Har skrivit två artiklar om detta, en före beslutet i SvD ”Ambassader kan tvingas stängas” och en i Corren efter beslutet ”Ansvarslös nedskärning av oppositionen”.

Utskottsarbete och debatter

KU har under hösten bjudit på två särskilt intressanta debatter som jag deltagit i: ändringar i grundlagen (anf 19) och budgetdebatten (anf 12) som kom att handla om nedskärningen i regeringskansliet och offentlig redovisning av bidrag till partier.

Ser fram emot våren då vi i KU ska sätta tänderna i granskningen av ministrarna. Innan dess ska jag fira jul och önskar dig som läst ända hit en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

KGE

torsdag 2 december 2010

Beslut om budget i KU - FP fortsätter att jobba för ökad öppenhet i stöd till partier

Idag har vi i KU beslutat om budgeten för vårt område "Rikets styrelse". Förutom att oppositionen lyckades bilda majoritet för en nedskärning av regeringskansliet med 300miljoner kr behandlades frågan om redovisning av bidrag till partier. Att frågan kom upp just nu beror på att motioner från allmänna motionstiden besvarades i samma betänkande. Som vanligt blev det avslag på alla motioner, utom just den om anslag till regeringskansliet.

FP och C vill gå mot mer öppenhet vad gäller redovisning av bidrag till partier och enskilda. Bl.a. har vi drivit det i valrörelsen och enskilda ledamöter har skrivit motioner. Men vi har inte fått med oss M och KD.

En artikel som förklarar situationen på ett bra sätt är den engelska nyhetssajten "The local". På slutet intervjuas jag. Sammanfattningsvis säger jag att läget just nu inte var det rätta för ändringar, vi i FP hoppas kunna komma vidare genom samtal i Alliansen och krav måste också ställas på att inte bara penningbidrag ska redovisas utan också stöd i form av arbetsinsatser och andra förmåner som Socialdemokraterna har.

KGE

torsdag 18 november 2010

Artikel i SvD "Ambassader kan tvingas stänga"

Idag har jag en artikel "Ambassader kan tvingas stänga" publicerad i Svenska Dagbladet tillsammans med Folkpartiets gruppledare Johan Pehrson. Artikeln handlar om möjliga konsekvenser av de neddragningar på 670 miljoner kr som som de rödgröna tillsammans med Sverigedemokraterna föreslår för regeringskansliet.

KGE

måndag 15 november 2010

Besök på Linköpings Universitet med Jan Björklund

Har idag varit på Linköpings Universitet med utbildningsminister Jan Björklund som sedan valet har ansvar också för högskole- och forskningsfrågor.

Ett givet ämne var förstås hur man ökar kvaliteten i forskningen. Linköpings Universitet satsar på ett unikt sätt på lovande individer genom att anställa forskarassistenter med särskilt goda villkor. Forskarassistenten får lön och fasta forskningsmedel under fyra år för att bygga en forskargrupp och kunna producera resultat som ger externa forskarmedel.

Vi träffade tre forskarassistenter, alla disputerade, med post-doc och utlandserfarenhet. De förklarade på ett enkelt sätt vad de håller på med, såsom material som gör att mobiltelefoner funkar bättre, hur droger påverkar hjärnan belöningscentra och alzheimers sjukdom. Verkliga förebilder för många unga! Det sa jag till dem, och då sa en av dem att han snart ska åka till Motala och tala med elever. Vad jättebra om unga kan få inspiration för att kämpa lite extra med matten. Tyvärr är det ju just i matematik svenska skolelever tappar mest och det duger inte om ett land ska ligga i framkant vad gäller teknik.

Det var faktiskt där rektor började samtalet i morse: ska kvaliteten på universiteten vara hög måste kvaliteten i skolan vara hög. I alltför hög grad måste universiteten idag lägga kraft på att kompensera för bristande förkunskaper. Och hur får ungdomar mer kunskaper? Ganska enkelt: genom lärare som kan och gillar sitt jobb och genom plugg.

KGE

torsdag 28 oktober 2010

Mina motioner i riksdagen 2010-2011

Nu är allmänna motionstiden slut för riksdagsåret 2010-2011. Under denna tid kan riksdagens ledamöter lämna in förslag, dvs motioner, om allt som riksdagen kan besluta om.

Jornalister skriver ofta om hur många motioner vi har lämnat in – ett trubbigt sätt att mäta ledamöters aktivitet. I tävlan att skriva flest motioner lämnar ledamöter in motioner de fått avslag på i flera år, de ber om att få skriva på andras motioner och ibland t.o.m. delar upp yrkanden så att de kan skriva en motion för varje yrkande, trots att det handlar om samma ämne.

Själv försöker jag skriva om ämnen som jag verkligen försökt förstå mig på och ämnen som jag känner särskilt för. Jag har också som mål att inte lägga motioner bara för att jag har några sedan förra året.

I år har jag skrivit några nya som jag gärna berättar om:

Under året som gått var jag på besök hos en gymnasiesärskoleklass i Linköping. En kille där sa att han tyckte det var fel att hans studiebidrag heter förlängt barnbidrag bara för att han går i särskolegymnasium. Kränkande eftersom jag är över 18 år, sa han. Tycker jag också och har därmed skrivit en motion som heter Byt namn på förlängt barnbidrag.

Jag har skrivit ett flertal motioner om studiestöd eftersom jag anser att det är oerhört viktigt att de fungerar väl för möjligheten för alla att kunna studera. Här två som jag fått idé till från Valla folkhögskola i Linköping:

Ökade möjligheter till studier vid folkhögskola för personer med funktionsnedsättning

Studiemedel för utbildning vid folkhögskola

Två andra motioner i ämnen som jag drivit i min personvalskampanj:

Separata tak för skattereduktion för ROT-arbete och hushållssarbete

Information för klokare hantering av avfall

Slutligen, även jag har lagt en motion som jag lämnade in förra året:

En starkare ställning för barnkonventionen - Gör barnkonventionen till svenk lag

Motionen är välskriven med hänvisningar till var man kan få mer information, och frågan börjar få tryck i sig. Förhoppningsvis kan vi ta steg i denna riktning med den nya barn- och äldreministern Maria Larsson, som jag tror tycker som jag i denna fråga.

SLUT

tisdag 12 oktober 2010

Hemligheter i KU och BP11 är lämnad till riksdagen

Första utskottsmötet för denna mandatperioden är avklarat. Tjusig sal KU-salen! Vid varje ledamotsplats låg en liten tygficka märkt med Sectra - linköpingsföretaget! I den ska mobilen läggas eftersom samtalen i KU inte ska kunna avlyssnas. Förstås kan då ingen heller ringa in. En sån brandväggsficka skulle kanske finnas på fler ställen... t.ex. skulle nog många lärare gärna se en sån på bänkraderna!

Just nu pågår debatten om nådiga luntan, BP11, som vi kallar dem. Anders Borg har lagt kommande års budgetsproposition på talmannens bord och den var det första jag såg när jag klev in i arbetsrummet i morse. Det är den som utgör underlaget för största delen av riksdagens arbete under hösten.

Något kort om ekonomiska läget: Regeringen uppskattar att den svenska ekonomin kommer att växa med nästan 5 procent i år -det är en mycket stark tillväxt som gör att fler får jobb. Samtidigt är arbetslösheten fortfarande hög och kommer i år att ligga på cirka 8,4 %. Prognosen är att arbetslösheten sjunker till cirka 6% till 2014, särskilt för att jobben i tjänstesektorn ökar. Samtidigt är osäkerheten i omvärlden mycket stor och därför behöver vi i Sverige vara försiktiga med stora, dyra reformer.
Orange är årets färg på BP:n, hur nu det kan komma sig!
KGE

fredag 8 oktober 2010

Mina nya uppdrag i riksdagen

Denna vecka är det uppstart i riksdagen - ingen har väl missat det!

En hel del förberedelser sker för framtida arbete. Ledningar utses och utskottsplatser fördelas. På tisdag klubbas uppdragen i utskotten i riksdagens kammare - men partierna håller nu som bäst på att fördela poster internt. Vi i fp blev klara igår.

Jag får nya uppdrag:

Jag kommer vara FP:s ordinarie ledamot i konstitutionsutskottet (KU). Har också fått uppdrag i utbildningsutskottet och i utrikesutskottet. Det blir en spännande kombination!

KGE

måndag 20 september 2010

Fp framåt i riksdagsvalet i Östergötland

Jag vill först tacka alla östgötar som röstat på Folkpartiet. Ett extra varmt tack till dem som också kryssat mig. Kryssen blir färdigräknade under veckan.

När det gäller riksdagsvalet har FP gått framåt i Östergötland jämfört med valet 2006. 1800 fler i Östergötland har lagt sin röst på Folkpartiet än i förra valet. Det är glädjande!

Just nu är det mycket spekulationer som vad som ska hända. Valresultatet blev oklart och oväntat. Naturligtvis beklagar jag SD:s framgångar. Inom det närmaste ska vi diskutera hur vi hanterar valresultatet.

Några saker kan dock konstateras: Sverige följer den europeiska utvecklingen där främlingsfientliga partier vinner mark. Det finns ett missnöje och en rädsla i samhället som måste mötas. Vid ekonomiskt svåra tider har missnöjespartier förr slagit igenom. Frågor som framtida jobb och integration, och troligen också ideologi, kommer bli allt viktigare framöver. Vi i Folkpartiet är väl rustade att anta den utmaningen.

KGE

torsdag 16 september 2010

Givande samtal med studenter på LiU

Det var roligt att vara på universitetet idag. Tre samtal jag särskilt minns:

En matte-no-lärare läste in behörighet som spansklärare med hjälp av lärarlyftet. Han var fullkomligt övertygad om att betyg ska ges i sexan istället för sjuan. Det måste bli mer kunskapsfokus i mellanstadiet ansåg han, liksom Folkpartiet.

Två tjejer, en sa hon jobbar som florist och den andra inom handel, berättade att de läste pedagogik för att bli behöriga yrkeslärare. Precis som ovan nämnda kille var det viktigt för deras framtid att bli behöriga lärare.

Två studenter kom fram och undrade var vi i Folkpartiet står vad gäller fribelopp. De båda arbetar mycket under studierna och framför allt på sommaren då studiemedlen upphör. De var bekymrade över att det inte skulle löna sig att arbeta under hösten. De gick nöjda från oss när jag berättade att Folkpartiet i maj tagit beslut att helt ta bort fribeloppet för studenter.

KGE

Liberaler står upp för press- och yttrandefrihet

Idag är det toppmöte i EU. Inför detta träffade jag igår Carl Bildt som företräder Sverige. Toppmötet handlar om att stärka EU:s framtida utrikespolitik och förbättra relationerna med strategiska partners.

Jag valde att tala med Carl Bildt om att Sverige och EU måste reagera beträffande utvecklingen i Ukraina – ett land i EU:s omedelbara närhet och ett land som Sverige tydligt stöttat för att på sikt kunna bli EU-medlem. Utvecklingen i Ukraina har sedan presidentskiftet gått i mer auktoritär riktning, bl.a. kommer rapporter om att media blir allt mer ofri. Här finns t.ex. en färsk rapport från Reportrar utan Gränser.

Att lyfta pressfrihet i ett land en bit bort är kanske inte en valfråga -men det är sannerligen en liberal uppgift att vara en vakthund i yttrandefrihetsfrågor. Min liberala kollega Gunnar Andrén följde upp och efterfrågade EU-stöd för ett frisläppande av den svenske journalisten Dawit Isaak -fängslad under grymma förhållanden i Eritrea.

Valrörelsen har inte innehållit särskilt mycket utrikespolitik. Att Sveriges förhållande till EU knappast alls diskuterats tycker jag är synd. Att rösta in Ohly i regeringen slungar förstås ut Sverige från EU:s kärna.

Nu ska jag till universitetet och träffa studenterna för om möjligt fånga någora viktiga kryss och höra vad som är viktigt för dem.

KGE

tisdag 14 september 2010

Unga vill ha ordning och reda i skolan


Idag har jag delat ut material och svarat på frågor i Cloetta Center där Sveriges största politiska debatt hölls för gymnasieungdomar. Tretusen (3000) unga var bänkade för att lyssna till ungdomar från ungdomsförbund till nio partier.

Publiken hade gröna och röda papper för att kunna svara ja och nej på frågor från debattledaren Lennart Ekdahl. Det entydiga svaret på en fråga stack ut: ”Vill ni ha mer ordning och reda i skolan?” Frågan var inte omskriven till ”arbetsro” eller något annat. Säkert 95% räckte upp gröna ja-lappar. Det är alltså inte äldre som förfasas över ungdomen, utan 3000 linköpingsgymnasister som efterfrågar mer ordning och reda i skolan.

Själv håller jag nu på att förbereda morgondagens möte med utrikesminister Carl Bildt inför att han på torsdag åker till toppmöte i EU. Är inte helt färdig med vad jag ska framföra till honom. Troligen blir det något om klimat. Kanske något om att EU borde reagera på att den fria pressen hotas i Ukraina. Temat för mötet är EU:s framtida utrikespolitik. Förstås är jag öppen för goda idéer till inspel!

KGE

måndag 13 september 2010

Radiodebatt med toppkandidater

Just hemma från radiodebatt med de andra sex partiernas toppkandidater till riksdagen.

Debatten handlade om allt möjligt. Men så är ofta politiken - saker ska ju hänga ihop! Samtidigt ska man försöka få ordning på detaljerna i sakfrågorna.

Min ambition var att framhålla vikten av att Alliansen och Folkpartiet får fortsatt förtroende för att skapa fler jobb genom nya och växande företag och en skola där fler når målen.

KGE

onsdag 8 september 2010

Om transporter, försvarsindustri och jämställdhet

Igår var jag på debatt om framtidens transporter arrangerad av åkeriföretagen. De vill ha en transportminister i nästa regering.

En del politiker lovar allt åt alla beroende på var de befinner sig. Men det är oärligt och ohållbart, menar jag. Så jag sa tydligt att innehållet i politiken är viktigare än en ny typ av minister. Det fick jag genomslag för i media med bild i Corren sidan A6. Härligt!

Mycket i debatten kom förstås att handla om företagandets villkor och miljön. Det är kul att vara ute bland folk och höra vad de själva ser för möjligheter. Kilometerskatten var de klart emot. Det är jag också eftersom den blir administrativt dyr. Därtill bidrar den inte till en bättre miljö och bränslesnål körning eftersom det är avstånd som beskattas, inte utsläppen.

För att minska miljöpåverkan efterfrågade åkarna premier för miljöklassade lastbilar, och inte bara för personbilar. En man berättade att han fått ned bränsleförbrukningen och utsläppen rejält genom att ge bonus till de förare som kör eco-driving. Mycket går alltså att göra om man bara vill och styrmedlen är smarta!

Eftersom dagens artikel i Corren från transportdebatten ännu inte finns på nätet länkar jag till min senaste debattartikel ”Linköpings försvarsindustri hotas vid rödgrön valseger”. På fredag besöker jag Combitech- ett högteknologisk företag i Mjärdevi som ägs av Saab. Det som särskilt lockar är att de har en kvinnlig VD i en bransch som är klart dominerad av män. Enligt deras hemsida jobbar de aktivt för att öka andelen kvinnor i företaget. Ska bli spännande att se hur det går till. Fler tjejer behövs inom teknik och naturvetenskap!

KGE

lördag 4 september 2010

xxx Första kryssen klara! xxx


Förtidsröstningen har startat. Fick igår, när jag var ute och delade foldrar i postlådor, sms om att första krysset var inlämnat! Eller rent av de två första - fick kryss både till riksdag och kommun. Känns jättebra - och det blev ännu mer fart i postlådeutdelningen!


Dagens mediainslag med mig finns under rubriken "Folkpartiet är Sveriges liberala parti " och är en replik på en insändare.

Nu ska jag ner till Trädgårdstorget och valstugan i Linköping. Kampanjen rullar på.

KGE


onsdag 1 september 2010

Liberala höjdare besöker LinköpingDenna vecka kommer många liberala höjdare till Linköping och Östergötland. Carl B Hamilton, ordförande för riksdagens näringsutskott, och jag besökte igår Motala och Linköpings universitet.

Corren har idag en artikel från vårt besök på Saab Underwater Systems med rubriken: FP till attack: ”Rödgrön försvarspolitik utgör ett hot”. Det handlar om att miljöpartiet och vänsterpartiet inte vill ge exportstöd till förvarsmaterielindustrin, vilket nästan alla OECD-länder gör. Utan detta stöd kan många på Saab rensa sitt skrivbord och gå hem. Sjuttiofem procent av deras tillverkning går nämligen på export.

Idag besökte utbildningsminister och partiledare Jan Björklund Katedralskolan i Linköping. Han talade om skola och lärlingsjobb. Jan och jag har en artikel i dagens Corren med rubriken ”Lärlingsplatser ska minska ungdomsarbetslösheten”. Fick på eftermiddagen chansen att kort samtala med integrationsminister Nyamko Sabuni som passerade Linköping. Hann med och köpa hennes nya bok ”Det nya Sverige".

Imorgon möter jag högskole– och forskningsminster Tobias Krantz på LiU. Vi talar med studenter kl 08-11 på Campus. Välkommen du också!

KGE

måndag 30 augusti 2010

Från arbetsrätt till mänskliga rättigheter.

Idag har ÖC en ledare om att krav på heltid inte fungerar i verkligheten. Det är också min uppfattning efter att ha diskuterat frågan med företagare. Valet står mellan att kunna anställa på deltid/timanställning eller att inte kunna ge jobb alls. Detta gäller förstås också i den bransch som jag själv försvarar på debattsidan i Corren idag- hushållsnära tjänster. T.ex får denna bransch mer att göra i slutet av månaden då flyttstädningarna rullar in.

Mona Sahlin går ändå ut och förklarar rätten till heltid vara en prioriterad fråga. Varför? Carl B Hamilton, som jag ska ut och resa med i Östergötland imorgon, skulle nog svarat att Mona Sahlin böjer sig för LO. Carl B har nyligen släppt en skarp rapport där han gått igenom LO:s stöd till S. Stödet uppgår till ett värde av 550 miljoner kronor (som bl.a. inkluderar den lågvattenkampanj de nyligen bedrivit på affischplats). Klart att S måste betala på något sätt. Svårare är det att veta hur miljöpartiet nu ska ställa sig, både i frågan om rätten till heltid och LOs krav på kvävd arbetskraftsinvandring.

Det är märkligt detta att Sverige i internationella sammanhang talar så hjärtligt om öppenhet och demokrati och ändå har vi i internationell jämförelse så bristande lagstiftning kring hur partier och kandidater får ta emot bidrag i hemlighet.

Efter valet kommer riksdagen troligen ta beslut om att personvalsinslaget ska förstärkas. I samband med detta borde det tillkomma lagstiftning som skärper insynen kring finansiering både av partier och kandidater.

Apropå personval, här en artikel i Corren om mina valfrågor och varför man ska kryssa mig. Jag kan därtill lova att jag inte har några kampanjmiljoner i ryggen. ;o)

Kom gärna och lyssna och samtala med mig och Carl B Hamilton kl. 12.00 i C3 på Linköpings Universitet imorgon den 30 septempber.

Från arbetsrätt till mänskliga rättigheter: På kvällen ska jag delta i panelsamtal om mänskliga rättigheter med Amnesty. Plats och tid: Arbetets Museum, Café Strykjärnet (Laxholmen), NORRKÖPING, kl. 18.00-20.00. Alla riksdagspartier är anmälda.

Kom gärna du också!

KGE

fredag 27 augusti 2010

"Heta stolen" med företagare och nej till ogenomtänkt kilometerskatt


Denna vecka startade med en kul utfrågning ”Heta Stolen” hos Svenskt Näringsliv. Företagare ställde frågor om allt mellan himmel och jord och jag fick några tips om förbättringar som kan göras. Här ett kort referat. Jag passade på att sammanfatta mina tankar i ett inlägg till näringslivsdebatt.se.

Mitt viktigaste budskap är att fler unga måste gå ur gymnasiet med fullständiga betyg och att kontakten mellan utbildning och arbetslivet måste bli bättre. Härligt att Jan Björklund lyckats få hela Alliansen att gå med på fler lärlingsplatser och möjligheten till lärlingsanställning.

Efter Svenskt Näringslivs utfrågning åkte jag och hälsade på hos ett åkeri i Norrköping. Förutom företagare träffade jag också Jocke Larsson, VD för Sverige Åkeriföretag Öst (det är vi som är på bilden). Självklart talade vi om de rödgrönas förslag om att lägga en skatt på 14 kr per mil för lastbilstrafik och på så sätt ta in 4 miljarder till statskassan. Kilometerskatten löser inga problem –snarare skapar den problem!

Syftet är att förstås att överföra lastbilstrafik till andra trafikslag – men ofta finns det inga alternativ till lastbil. Det finns t.ex. inga tågförbindelser fram till mjölkbonden eller till en butik. Därtill leder skatten inte till förbättringar för klimatet. Det är avgaser man ska beskatta inte avstånd. Beskattar man avstånd finns det inga drivkrafter för utveckling av bränslesnålare motorer eller bränslesnålare körning. Jag ser gärna en skatteväxling med sänkta arbetsgivaravgifter och högre bränsleskatter. De rödgröna föreslår bara en skattehöjning. Slutligen är de administrativa kostnaderna för kilometerskatten mycket höga. Det blir mycket regelkrångel med kontroller m.m.. Att få in 4 miljarder till staten kan kosta 5-6 miljarder –och det kommer till slut vara hushållen som betalar.

Apropå regelkrångel och företagande, bra reportage om mig i Corren idag sidan A6!

Igår höll jag info-bord på Linköpings Universitet. På tisdag 31 augusti är jag tillbaka på LiU igen. Jag och Carl B Hamilton, professor i internationell ekonomi och ordförande för riksdagens näringsutskott, håller seminarium om att skapa jobb i Östergötland på universitet i C3 kl. 12-13. Välkommen!

KGE

söndag 22 augusti 2010

Mina valaffischer och Rör inte RUT!Nu är mina valaffischer uppe! Detta valårets nyhet sägs vara bloggar. Jag gillar att valkampanjen också syns i det fysiska rummet. Det ena utesluter inte det andra!

Tre budskap har jag: Skola, Forskning och Företagande. Läs mer på min hemsida!

För övrigt vill jag säga Dunderdumt till LO beträffande deras kampanj med uppochnedvända huvuden. Lågt att driva negativ kampanjteknik! Mycket kan vi låna från amerikansk kampanj - men låt oss prata om vad vi själva vill istället för att klanka ner på andra.

En av helgens höjdpunkter var demonstrationen i Linköping för att behålla RUT-avdraget. Träffade då bl.a. Christoffer Sjögren som driver Städarna i Norrköping. Han tror på Alliansseger och satsar på nytt kontor i Linköping. Just nu har han 16 anställda. Om RUT-avdraget försvinner säger han att då måste han varsla hälften. Här en länk till en intervju med Christoffer och mig publicerad i Linköpings Tidning efter att jag besökt företaget Städarna i våras.

KGE

tisdag 17 augusti 2010

Besök hos företag som bidrar med vård, miljöteknik och svenskundervisning


Att besöka företag och lyssna på hur företagare tänker är alltid roligt.

Igår besökte jag och Reza Zarenoe ( toppkandidat till landstingsfullmäktige för Fp i Linköping) vårdföretaget Cordinator (det är vi och VD:n som är på bilden).

Både Reza och jag är övertygande om att det är bra med valmöjlighet för patienter och för personalen i sjukvården. Att kvinnor som är kunniga inom vården kan starta företag är bra för utvecklingen av vården och det främjar jämställdhet. Gunilla Rundqvist, VD för Cordinator, har tidigare varit narkossjuksköterska. Hon menade att vården i Sverige idag håller mycket hög kvalitet, men logistiken fungerar sämre. Det leder till väntetider både inför behandling men också under behandling. Att hon är bra på både logistik och vård ger henne affärsmöjlighet.

Gunilla berättade för oss att en fördel med att ha privata alternativ är att de kan göra vissa uppdrag/tjänster till den offentliga vården och nästan direkt kan se var det finns snabba förbättringar att göra. Detta eftersom de kommer utifrån och därmed inte vant sig vid vissa system och har utvecklat vissa specialistkunskaper.

Svenskt näringsliv var med vid träffen och här finns en kort artikel från vårt besök.

Idag har jag tillsammans med Olle Schmidt, europaparlamentariker (fp), varit på besök hos HTC i Söderköping –ett företag som gör utrustning för att rengöra golv utan att använda kemikalier. Nittio (90) procent av deras produktion går på export. HTC är alltså ett av många företag som bidrar till svensk miljöteknikexport. När vi frågade om de vill ha euro sa VD:n tydligt att det är en nackdel att ha kronan när de gör affärer. De vet aldrig hur mycket de verkligen ska få betalt.

Norrköpings Tidningar fanns med, så kika lite extra i morgondagens tidning om du vill veta mer.

Idag, på morgonen, besökte jag ett företag som bedriver SFI-undervisning (svenska för invandrare) i Linköping. Skolledaren var glad över att det nu startar en speciell utbildning för att bli SFI-lärare. För att SFI-undervisningen ska hålla kvalitet är det förstås avgörande att lärarna är bra. Det är rimligt att skattebetalarna, som betalar undervisningen, vet att lärarna är behöriga. Med Folkpartiet i spetsen lyfter nu Alliansen SFI-undervisningen genom SFI-lyftet. Svenska språket och jobb är förstås nycklarna till integration.

KGE

lördag 14 augusti 2010

Valupptakt, valmanifest och valstuga på plats!


Nu börjar valrörelsen ta fart! Vi i Folkpartiet Linköping hade valupptakt på Scandic Hotell i torsdags kväll. Jag talade om Folkpartiets främsta valfrågor och valde då: Skola och utbildning, Företagande, Integration, Klimat och miljö och Jämställdhet .

Bland det roligaste jag vet är att träffa väljare på stan. Så igår efter ett studiebesök på intensivvården på Universitetssjukhuset i Linköping for jag direkt till Stora Torget och talade med förbipasserande.

Är tacksam för alla tankar människor delar med sig och att jag får chansen att berätta vad jag tror på. En kille kom fram och sa att han egentligen tänkt rösta på Vänsterpartiet, men han kunde inte tänka sig Mona Sahlin som statsminister. Om han inte skulle rösta blankt var det Folkpartiet som återstod. Då fick jag prata flyktingpolitik, jämställdhet och integration. Annars är det folkpartiets skolpolitik som jag möter mest uppskattning för.

Igår presenterades också Folkpartiets valmanifest. Huvudpunkterna där är:

* Lärlinganställningar ska införas i Sverige
En ny anställningsform för ungdomar upp till 23 år, medan man lär sig ett yrke. Lön enligt avtal, men utgångspunkten bör vara en lönetrappa med lägre löner för de yngsta.

*Återförstatliga skolan
Kommunaliseringen har blivit ett stort misslyckande; stora olikheter mellan kommuner; sänkt status för läraryrket; mer omsorgsfokus än kunskapsfokus.

*En halv miljard till elevhälsan
Satsningen räcker till 1000 nya skolsköterskor, kuratorer och -psykologer.

* Sänk skatten för Sveriges pensionärer
I vårbudgeten aviserades 5 miljarder i skattesänkningar för 2011. Nu visar det sig att pensionerna sänks mer än vad vi visste då. Om det finns utrymme för ytterligare skattesänkningar är fortsatt sänkning för pensionärer det viktigaste.

* Äldre inom äldreomsorgen ska ha rätt att välja mellan olika maträtter och att få gå ut varje dag.

En ut och gå-garanti, välja mat-garanti och parboendegaranti införs i äldreomsorgen.

Idag, lördag, inviger vi valstugan på Trädgårdstorget i Linköping kl. 13.00. Du är varmt välkommen dit fram till 19 september!

KGE

torsdag 12 augusti 2010

Klimatförändringar kräver klimatbistånd och miljöteknik

Idag är Moderaternas Gunilla Carlsson framsidesnyhet på Corren. Det är roligt att Gunilla Carlsson blivit medlem av FN-panelen om global hållbarhet. Gunilla har gjort en hel del bra för att se till att svenskt bistånd blir verkningsfullt. Så stort grattis till Gunilla. Men hur ser egentligen Moderaterna på klimatbiståndet i förhållande till annat bistånd?

Under året som gått har jag ställt ett flertal frågor till statsministern med olika vinkel på klimatfrågan. Jag har tagit upp frågor om klimatflyktingar, EU:s relation till USA för att öka möjligheten att påverka dem, skogen och den biologiska mångfalden i klimatarbetet och senaste frågan handlade om klimatbiståndet.

Det kommer framöver att bli nödvändigt att satsa stora biståndssummor på klimatåtgärder i fattiga länder. Vissa klimatåtgärder, exempelvis insatser för rent vatten och odlingsbara jordar, kan ses som utvecklingsbistånd. Men till största delen behöver klimatbiståndet läggas till det traditionella biståndet, som bl.a. handlar om insatser mot mödradödlighet och grundläggande utbildning. På politikerspråk talar man om ifall att klimatbiståndet ska vara ”additionellt”, dvs läggas till det traditionella biståndet.

Jag menar att det är det senare är det enda rätta. Biståndet måste framöver öka för att rymma både möjligheten att nå milleniemål och göra insatser för att hantera och hejda klimatförändringar.

Statsministerns svar till mig i frågan om ”additionalitet” (anf 103) var undvikande. Han sa att det räcker med att 0,7% av BNI går till bistånd och att Sverige är uppe i över 1%. Han menade att varje svenskt riksdagsparti får föra en diskussion om hur man ska ha det.

Vi i FP är klara med att klimatbiståndet behöver ökas. Jag hoppas att Gunilla Carlsson har kraft att förklara för Moderaterna varför satsningar för minskad mödradödlighet, utbildning och demokrati inte ska behöva betala priset för klimatåtgärder.

Därtill ska vi från svensk sida erbjuda tekniklösningar. Östergötland, där det finns många miljöteknikföretag, har mycket att ge på den fronten.

KGE

PS Här finns länk till artikel i Linköpings tidning från Carinas Bobergs och min presskonferens om utbildning och jobb till unga.

onsdag 11 augusti 2010

Att tro att människor kan

Tack för uppmärksamheten på ledarplats Corren, men ni är fel ute! Ledaren menar att Folkpartiet är ett "krav-parti" och att inget parti i svensk politik är socialliberalt. Har ni missat att myntet har två sidor?

När vi i fp säger att ”närvaron i skolan ska följas upp bättre genom att skolk ska skrivas in i betyget” är det för att se till den som håller på att sumpa sin chans till utbildning.

När vi säger att ”det ska vara krav på att lärare är behöriga” är det förstås för att ge elever den bästa möjliga undervisningen.

När vi säger att ”föräldrar ska ta ansvar för att barnen inte stör i skolan” handlar det om att alla tjänar på studiero i klassrummet.

Ett jämlikt samhälle går via utbildning och kunskap till alla. Skolresultat är den starkaste avgörande faktor för en ung människas framtidsutsikter. Idag förmår inte skolan kompensera för vilka föräldrar en elev har – det försöker vi ändra på.

När vi säger att ”socialbidrag inte ska ges utan motprestation till dem som har arbetsförmåga” handlar det om att skattepengarna ska räcka till dem som har det svårast, att aktivering leder till att fler börjar jobba och att de genomsnittliga inkomsterna ökas.

Så vad är socialliberalism? Att ha omsorg om andra människors möjligheter till goda liv, utan att förminska dem. Vi i Folkpartiet har en positiv tro på att människor växer med förväntningar. Så till media: prova gärna med att någon gång byta ut ”krav-politik” till ”förväntans-politik”. Och när nästa förslag kommer, vänd på myntet och se vem vi egentligen värnar.

KGE

PS. Om någon vill mäta engagemang i pengar – vänligen notera att Björklund i sitt senaste tal i Marstrand la ett förslag om att en halv miljard kronor ska satsas för att skapa 1000 extra tjänster i elevhälsan.

måndag 9 augusti 2010

Bra skola ger jobb - temat för dagens pressträff


Enligt en opinionsmätning av FSI är skolan den sakfråga som flest väljare tycker är allra viktigast inför valet. Jag håller med!

Ofta sägs det att jobben är den viktigaste valfrågan. I FSI:s mätning hamnade ekonomi och jobb på plats fyra.

För mig är det självklart att skola och jobb/välstånd hänger ihop. Så idag gjorde jag och Carina Boberg slag i saken och höll presskonferens och talade varmt för hur en bra skola leder till att fler unga får jobb.

Idag har en tredjedel av alla 20-åringar inte klarat gymnasiet. Ett skäl till detta är att många ungdoma är trötta på teori och vill ha mer praktisk kunskap som leder till jobb. Sedan år 2008 har det funnits lärlingsutbildning på försök både nationellt och i Linköping. Fp vill permanenta försöken och kraftigt utöka antalet lärlingsplatser, från dagen 8000 till 4000 platser 2011. Det ska också vara möjligt att bli lärling utanför gymnasiet genom att gå direkt till företagen och få en lärlingsanställning där.

Vid ett besök hos arbetsförmedlingen i våras fick jag tydliga besked från handläggarna om att de vill snabbt kunna sätta in tydligt stöd för ungdomar och inte behöva vänta 100 dagar, som det är idag. Många ungdomar som blir arbetslösa får jobb på egen hand under 100 dagar, men vissa har inte så stora chanser utan behöver stöd för att inte glida längre från arbetsmarknaden. Då menar vi att de omedelbart ska kunna få praktik eller jobbcoachning.

Såklart tog jag också upp detta att vänsterblocket vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Vänsterblocket menar att de arbetsgivare som anställer unga ska beskattas med 10 miljarder. Hur dumt är det på en skala? Man beskattar bensin för att folk ska köra mindre. Vad blir det då för effekt av att lägga straffskatt på dem som anställer unga?

Slutligen nämnde jag också att fribeloppet för studenter bör avskaffas. Det är inget problem att studenter har inkomster. Tvärtom, kontakter med arbetslivet för den som studerar är positivt. Det ska löna sig att arbeta också för studenter.

Håll kollen i morgonsdagens Corren och Linköpings Tidning på onsdag!

KGE

söndag 8 augusti 2010

Fp lyfter elevhälsan och de mest utsatta barnen

Idag har Jan Björklund hållit sommartal i Marstrand, samtidigt som han presenterade en rapport om trygghet i skolan. En av huvudpunkterna är ökade satsningar på elevhälsa. Fp vill satsa en halv miljard för att Sveriges unga ska få större tillgång till skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer. Det räcker till 1000 nya tjänster i skolan.

Förutom att det finns ett stort egenvärde i att unga mår bra är jag övertygad om att det är en superinversting rent ekonomiskt. Den som inte mår bra får svårare att koncentrera sig på skolan och riskerar bli en pinne i statistiken för arbetslöshet, kriminalitet eller i psykiatrin. Så alldeles rätt: stäm i bäcken och låt inte ungas problem bli större!

I fp-rapporten framförs också att det måste till mer stöd för att barn placerade i familjehem eller på ungdomshem ska få en bra skolgång. Lysande att detta lyfts!

Före sommaren läste jag en artikel av barnombudsmannen Fredrik Malmberg som gjorde stort intryck på mig. Artikeln handlade om att omhändertagna barns skolgång allvarligt nonchaleras trots att utbildning och skolresultat är den starkast påverkande faktorn för utsatta barns framtidsutsikter.

Socialstyrelsen presenterade i mars en rapport Social rapport som visar att goda betyg i nian är avgörande för om barn längre fram kommer ha allvarliga problem såsom missbruk, allvarlig kriminalitet, minst halva inkomsten från ekonomiskt bistånd eller delta i vård för självmordförsök. (Se sid 228 och framåt, se särskilt tabell 7:15 i den långa rapporten.)

Enligt professor Bo Vinnerljung vid Socialhögskolan i Stockholm är skolresultat en starkare indikation på hur det kommer att gå för barn än social bakgrund.

Barnombudsmannen har gjort en utredning som visar att en tredjedel av barn på HVB-hem inte får den utbildning de önskar. Skolverket har gjort en granskning som visar att av 31 HVB-hem får bara ett godkänt!

Jättebra att Folkpartiet nu lyfter fram att de mest utsatta barnen måste få en bättre skolgång och därmed större chanser till rika liv.

KGE

torsdag 5 augusti 2010

Liberalism betyder mångfald - också i miljön!


Mitt favoritradioprogram är Sommar i P1. För några dagar sedan lyssnade jag på Lars Jonsson, konstnär och ornitolog. Han höll ett intressant program om målandet och fascinationen för fåglar, men tog också upp den dystra sidan med hotet mot fåglarna och den biologiska mångfalden. Han nämnde några saker han genast ville se: att ett pris sätts på ekosystemtjänster och att Sverige ska ratificera EU:s landskapskonvention.

Idag fick han och många andra svar från Folkpartiet genom att en rapport med förslag inom miljöområdet presenterades.
Vi i folkpartiet har vid sidan av klimatfrågan pekat ut en god havsmiljö och skyddet av hotade arter och bevarandet av biologisk mångfald som huvudsutmaningar inom miljöområdet.

Varje dag försvinner hundratals arter för att aldrig återkomma. Vi vill göra mer än att sätta pris på ekosystemtjänster och ratificera EU-konventionen. De nationella resurserna till bevarandet av biologisk mångfald behöver troligen höjas och Sverige måste vara pådrivande för höga ambitioner inom EU.

Ett förslag för att stärka havsmiljön handlar om att höja beredskapen för oljehot i Östersjön. Inte minst BP-katastrofen utanför USA:s kust förskräcker. Ett vardagsnära förslag mot övergödning är att förbjuda fosfater även i handdiskmedel. Alliansen har under mandatperioden infört förbud mot fosfater i såväl tvättmedel som maskindiskmedel. Dags att ta ett steg till.

Läs gärna rapporten och kom med synpunkter och förslag till mig, som är en av fp:s representanter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Eftermiddagen har jag tillbringar på Skänninge marken och talat med människor om allt möjligt. Kom därtill hem med en ny, efterlängtad plånbok. Bra dag!

KGE

tisdag 3 augusti 2010

Härligt med unga som tar ansvar!

Igår hade jag äran att inviga Vi Ungas riksläger som denna vecka hålls i Norrköping för ungefär 200 ungdomar från hela landet.

Idén bakom Vi Unga är att ungdomar själva ska ta ansvar för att göra sin fritid meningsfull. De unga leder och arrangerar sportaktiviteter, kurser i dans och musik och ordnar kurser för ökad medvetenhet om exempelvis rasism. På köpet får de föreningskunskap, lär sig hur demokrati fungerar och hur man kan påverka sin omgiving.

Tack till lägerchef Alexander Nejdemo för inbjudan. Härligt att träffa dessa kreativa, engagerade och ansvarsfulla ungdomar!

KGE

torsdag 8 juli 2010

Kort från Almedalen - Glad sommar!


Hemma från Almedalen 2010. Väskan är full av böcker, broschyrer och gotländsk mat (särskilt salmbärssylten är jag nyfiken på). Almedalsveckan har slagit nya rekord. Skulle man följa alla seminarier sägs det att man skulle ha att göra tills nästa års almedalsvecka. Det gäller att plocka russinen i kakan och välja!

En nyhet är att en stor del av seminarierna går att följa på webben. Almedalen kan alltså avnjutas var som helst. Toppen! Men att vara på plats i Visby ger en oslagbar fördel och det är alla de spontana samtal som uppkommer i montrar, gathörn, kaféer. Folk åker till Almedalen för att samtala!

Bästa seminariet som jag gick på handlade om höghastighetsbanor och arrangerades av Future Rail Sweden. Jag blev där fångad av Corren och det blev en bra artikel ”Politiker i otålig väntan på Ostlänk”i tisdagens tidning. Mitt budskap var att politiker måste vara visionärer och våga satsa på höghastighetsbanor mellan Sveriges största städer och ut till övriga Europa. Ostlänken ska vara en del av en längre höghastighetsbana. Samtidigt ska byggandet ske på ett ansvarsfullt sätt eftersom det är en mycket stor investering. Därför behöver det också undersökas om privata pengar kan vara med och finansiera.

I ett seminarium om förpackningar och deras miljöpåverkan arrangerat av Skogsindustrierna representerade jag Alliansen. Jag talade om att det behövs mer åtgärder för att göra det enkelt för konsumenter att göra bra miljöval och att drivkrafterna behöver stärkas för att producenter ska tillverka mer miljövänliga produkter som är enkla att återvinna.

Med detta önskar jag alla läsare glad sommar. Återkommer med bloggandet i augusti. Då är det valkampanj!
KGE

torsdag 24 juni 2010

Full fart i riksdagen inför sommaravslutning

Sommaren står för dörren. Riksdagens portar har stängts för denna mandatperiod. Men det politiska livet avstannar inte. Tvärtom kommer valrörelsen göra att fler funderar över samhällets utveckling. Valrörelse betyder för mig många samtal. Jag åker i juli till Almedalen för att mingla och delta i två seminarier om miljöfrågor.

Det blev några intensiva avslutande dagar i riksdagen -min sista riksdagsdebatt denna mandatperiod handlade om svenska miljömål. Jag har suttit med i en utredning om hur dessa kan moderniseras. Debatten handlade om hur vi mäter de stora miljömål vi ska nå inom en generation. Det finns 16 stora mål. På ett trevligt och enkelt sätt kan man på miljömål.se lära sig mycket om miljötillståndet i Sverige idag och hur det ser ut framöver. Jag la mitt krut i debatten på att vi måste ta krafttag för att minska gifter i miljö och produkter.

Förra veckan var det toppmöte för EU-ledarna. Som ledamot i EU-nämnden träffade jag statsministern inför mötet, och efteråt ställer vi frågor till honom för att få reda på vad som hände på mötet. Mest handlade toppmötet om ekonomi -men jag lyfte fram tillståndet för väldens fattiga och sa att det var bra att europas ledare uttalat att de, inför kommande FN-toppmöte, är fast beslutna att nå milleniemålen; dvs halvera fattigdomen i världen, öka barns möjlighet till skola och främja hälsa. Problemet, sa jag, är att milleniemålen inte ser ut att nås och att det inte går ihop att EU-länderna säger att de ska ta krafttag och samtidigt sänks EU:s totala bistånd. Därtill riskerar klimatbiståndet att tränga undan bistånd som ska gå till utbildning och minskad mödradödlighet. I riksdagens protokoll (anf 100) kan man läsa vad jag sa och vad statsministern svarade .

Det sista vi gör på riksdagen innan sommaruppehåll är att rösta för inriktningen av svensk ekonomi. Sverige ligger otroligt bra till i jämförelse med andra europeiska länder. Det som avgör Sverige välstånd på sikt är dock kvalitén i skolan. I måndags röstade vi för en ny skollag som ersätter den nuvarande från 1985. Två socialdemokratiska ministrar har försökt att modernisera lagen -men misslyckats. På väntersidan får de inte ihop sin skolpolitik. Den nya skollagen sätter kunskap i fokus, där rätten till stöd och stimulans för alla förstärks. Äntligen är den nya lagen på plats!

Men vi i Folkpartiet är lång ifrån klara och nöjda. Nu släpps det rapporter med ny politik för att den ljusnade framtid ska bli vår.

Glad sommar!

KGE

tisdag 15 juni 2010

Bravo Björklund - bra steg mot bättre språkkunskaper!

Utbildningsminister Björklund har just lagt fram ett förslag som skickar en tydlig signal till landets elever att det är angeläget att läsa språk. Förslaget innebär att studier i ett främmande språk ska ge extra poäng vid antagningen till gymnasiet. Förslaget är mycket efterlängtat från min sida!

I höstas gick jag och Helena von Schantz, språklärare, ut och uppmärksammade att allt färre ungdomar läser språk i Sverige. Vi har skrivit artiklar, motionerat till folkpartiets högsta beslutande organ och jag har skrivit en riksdagsmotion om förstärkt språkundervisning.

Sedan mitten av 90-talet har antalet elever som läser ett andra främmande språk minskat kraftigt. Endast drygt 60 % av eleverna läser ett andra främmande språk till slutet av årskurs nio. Än färre läser fördjupningskurser. Detta har hänt samtidigt som internationaliseringen ökat. Motsägelsefullt? Tja, systemet har uppmuntrat elever att hoppa av språkstudier eftersom det inte lönat sig. Moderna språk har varit det enda läsämne som inte behövt räknas med vid gymnasieantagningen. Även studiemotiverade elever hoppar av eftersom språkstudierna anses ta tid från andra ämnen. Engelska har ansetts vara tillräckligt.

Meritpoäng infördes i början av denna mandatperiod så att de som läst språk i skolan får extra poäng vid antagning till universitetet. Det har säkert gett vissa effekter, men hur många 13-åringar tänker egentligen på hur de bäst ska meritera sig till universitetet? Det är inte svårt att gissa att det är akademikerföräldrar som många gånger varit avgörande för ungdomarnas språkstudier. Skolan ska kompensera för bakgrund och ansträngningar ska löna sig. Som nation behöver vi fler som kan fler språk än engelska. Att belöningen för språkstudier kommer redan vid gymnasievalet är det enda rätta!

KGE

PS För någon vecka sedan träffade jag några språklärare då jag stod på torget. De undervisade i italienska och sa att det bara är tyska, franska och spanska som ger meritpoäng. Självklart ska det vara meritpoäng för studier i alla främmande språk utöver engelskan, som är obligatorisk.


tisdag 8 juni 2010

En vecka med flyg och försvar


Den här veckan är det flyg och försvar som gäller. Igår besökte Allan Widman (minns ni ledaren i SvD med den fiffiga rubriken ”Varför kan inte Sten Tolgfors spela Allan?) och jag Saab Underwater System i Motala för att informera oss om torpeder och särskilt den lätta torpeden 45 D som Försvarsmakten nu måste nu ge besked om ifall de ska ha eller inte. Kommer inte besked snarast läggs produktionen i Motala ned, och det vore olyckligt efter snart 70 års produktion på orten.

På torsdag besöker jag helikopterflottiljen på Malmen i Linköping. Försvarsminister Tolgfors vill satsa många miljarder skattekronor på nya helikoptrar som vi i riksdagen ska rösta om. Helikopterområdet har de senaste åren varit ett sorgebarn. Svenska helikoptrar har inte kunnat bistå våra trupper i Afghanistan och flera personer inom försvaret har omkommit i helikopterolyckor. Om detta och alla möjliga helikoptermodeller hoppas jag få veta mer på torsdag.

Sedan blir helgen en stor flygfest för oss Linköpingsbor. Det blir flyguppvisning, Flygvapenmuseet nyinviger och svenskt flyg firar 100-års jubileum.

VRRROOOM!

KGE

PS.

Jan Björklund och Allan Widman släppte nyligen en rapport om hur de vill att framtidens försvar ska se ut. De pekar på den negativa utvecklingen i Ryssland och menar att osäkerheten om vad framtiden bär med sig har ökat. Eftersom läget är mer oförutsägbart behöver vi ha bättre beredskap, inte minst i Östersjön. Här rapporten "En ny försvarpolitik för Sverige"

onsdag 2 juni 2010

Boktips, partiråd och besök i Jämtland/Härjedalen
Första gången jag träffade Jan Edling höll han i ett seminarium om att svenska företag som investerar i FoU borde få samma skattelättnader som deras utländska konkurrenter. Detta för att behålla kunskapsföretag i Sverige i globaliseringens tid. Det Edling talade för många år sedan - skatterabatt för forskning - driver folkpartiet och jag som valfråga.

Inför förra valet skapade Edling rabalder genom att säga att var femte svensk befann sig i utanförskap. Det ledde till att han fick lämna sin arbetsgivare LO.

Idag har han haft presskonferens om sin nya bok ”Agenda för Sverige” där han bl.a. skriver att facket borde släppa a-kassan och att det bör införas en obligatorisk arbetslivsförsäkring. Något som vi i Folkpartiet går till val på. Edling fortsätter också tänka vidare kring nödvändigheten att småföretagen blir mer innovativa.

Jan Edling har visat sig frispråkig och intressant tidigare. Jag ska skaffa hans bok.

I helgen var jag på partiråd i Uppsala där vi i Fp antog ett nytt program för jobb och tillväxt.

Är glad över att vi där tydliggjorde att vi vill bygga höghastighetståg. Folkpartiet är för byggandet av Ostlänken!

Andra bra grejor var t.ex. att vi står upp för att fribeloppet för studenter ska slopas. Studenter ska få arbeta så mycket de vill utan att studiemedlen riskeras.

Vi gick också ut med att en storsatsning ska göras på lärlingsutbildning och ungdomar upp till 24 år ska kunna få en lärlingsanställning, utan att behöva vara antagna vid en skola. Det räcker att det finns utbildningsmoment vid en arbetsplats.

Jan B höll ett bra tal som tydliggjorde skillnaderna i svensk politik och vad som står på spel i årets val.

Därefter drog jag snabbt vidare till Jämtland och Härjedalen. Miljö- och jordbruksutskottet var på studieresa för att besöka biobränsleanläggningar, träffa samer för att diskutera rennäring och rovdjur och besöka småskalig matproduktion (på en av bilderna besöker jag ett gårdmejeri i Klövsjö -väldigt trevligt och framgångsrikt!).

Fjällen var storslagna, luften krispig och ren– inte konstigt att turismen växer så det knakar i Jämtlands län! Längtar dit till sommaren.

KGE

måndag 24 maj 2010

Kampanj på Linköpings Universitet och besök hos Trygghetsrådet

Har idag varit på Linköpings Universitet och talat med studenter tillsammans med Liberala Studenter. Helkul! 70 koppar kaffe serverades och 55 enkäter besvarades, bl.a. om vad som är den viktigaste åtgärden för att unga ska få jobb. Vanligaste svaren var: sänkta arbetsgivaravgifter, regelföreklingar för företag, förändring av LAS och mer lärlingsutbildning.

Därefter åkte jag till Trygghetsrådet och träffade Britt Skau, regionchef, för att höra vad som kan göras för akademiker som söker jobb. Trygghetsrådet arbetar med att stötta tjänstemän i det privata näringslivet som blivit uppsagda, att hitta ett nytt jobb. Britt berättade om TRRs unikt goda resultat. Hon visade att med rätt stöd är man inte alls körd på arbetsmarknaden för att man fyllt 50. Tvärtom lyckas TRR stötta väldigt många till jobb - och ofta till fasta jobb i samma eller högre befattning än det de tvingats lämna.

Här kan du läsa mer om vad TRR gör. Tjänsterna ges till dem som blivit uppsagda från företag anslutna till Svenskt Näringsliv och som jobbat i minst ett år. Alla åldrar välkomna. Bäst av allt var attityden som mötte en när man klev in. Framtidtro!

KGE

onsdag 19 maj 2010

Intryck från USA-resa


Förra veckan var jag med ett gäng folkpartister i USA. I Washington DC fokuserade vi på politiska samtal om klimat, ekonomi och jobb, medan i Chicago besökte vi politiker och kampanjorganisationer för att dra lärdomar från Obamas framgångsrika valkampanj.

Här ett mer omfattande blogginlägg med några intryck och länkar.

USAs offentliga ekonomi är inte i ordning. Budgetunderskottet ligger på tio procent. Arbetslösheten har stigit kraftigt. Detta oroar alla och dominerar debatten. Den politiska situationen är instabil. Demokraterna har tappat sin supermajoritet i Senaten. Det är val till kongressen i höst.

Anders Åslund, svensk professor som jobbar för en av de mer välkända tankesmedjorna inom internationell ekonomi, sa att han tyckte USA blivit mer av en plutokrati, dvs ett land där de rika styr, än en demokrati. Han menade att valkampanjerna kostar allt mer pengar och politikerna ägnar en stor del av sin tid till att samla ihop pengar. Därutöver gör lagstiftningsprocessen att det är mycket svårt att skapa nya, bra lagar. Den lag som stiftas är oerhört komplicerad genom att politikerna kohandlar med varann. Läggs ett lagförslag fram kommer andra kräva att hon eller han också får sitt intresse tillgodosett. Detta krångel medför att i genomsnitt en person i varje Washingtonfamilj försörjer sig som jurist.

Åslund berättade också att många i de amerikanska myndigheterna är politiskt tillsatta, mer eller mindre, direkt av presidenten. Vi besökte bl.a. ett centrum för kvinnors företagande. Chefen där berättade att hon var handplockad av presidenten. Ja, visst hade hon arbetat i kampanjen för Obama och också donerat pengar, om än ingen stor summa. Åslund sa att varje västeuropeisk ambassadör har bidragit till presidentens kampanj. Olyckligt, tycker jag, att ha en så genompolitiserad myndighetsstruktur. Men som supporter av Obama kan jag tillägga att det hade varit sämre om republikaner suttit på dessa poster.

Samtidigt som pengar spelar så stor roll, vill jag framhålla att det var överväldigande att se det stora gräsrotsengagemang som funnits i kampanjen för sjukvårdsreformen. Tre unga personer för Organizing for America berättade att de involverat 2.7 millioner människor att göra något för att driva på för sjukförsäkringsreform. De hade fått 240.000 människor att ringa och berätta hur de drabbades av nuvarande system. Dessa personliga berättelser samlades i en databas och gav kraft för förändring.

På klimatområdet besökte vi EPA (en blandning av miljödepartement och naturvårdverk) och två tankesmedjor: the German Marshall Fund and the Pew Center for Global Climate Change. Jag tog upp frågan hur vi går vidare inför nästa FN-konferens om klimatet. Här i Sverige får jag hela tiden beskedet att det inte blir något bindande avtal i Mexiko till hösten, men vi satsar mot Sydafrika 2011.

Tyvärr var beskedet jag fick i USA att det nog är svårt att få till ett avtal ens 2011, men självklart ska vi jobba med vissa frågor som t.ex. finansiering av anspassningsåtgärder i utvecklingsländer och minskad avskogning. USA vill de ha ett ”symmetrisk avtal och ett system som är pålitligt i att kontrollera de insatser som länder gör”. I klarspråk handlar det om att vill inte Kina och andra länder göra sin del så är inte USA med. Inrikes handlar klimatdiskussionen mest om att bli oberoende från andra länders energi. En ljuspunkt var att senatorerna Kerry och Lieberman i förra veckan la fram ett lagförslag till kongressen om klimat och energi.

Några resetips:

Library of Congress -världens största bibliotek med fantastisk arkitektur. En riktig katedral för kunskap!

The Green Mill Jazz Club- jazzklubb från 1907 i Chicago. Att stiga in där är som att resa till 1920-talet. Blev visad var Al Capone hade sitt bås. Direktsändning i radio på torsdagar.

KGE

måndag 17 maj 2010

Mellanlandning hemma med debatt i radio och tidning

Hemma igen i Linköping från att ha varit en vecka i USA och diskuterat ekonomi, klimat och kampanj. Först var det full fart i Washington DC och sedan två dagar i Chicago. Jag återkommer med ett inlägg där jag berättar mer om en otroligt spännande resa.

Nu börjar jetlagen slå till och det är dags att packa ihop väskan inför tre dagar i Riksdagen.

Har idag en debattartikel i Corren om varför vänsterpartiernas ekonomi är riskfylld - främst för att deras ekonomiska politik slår mot företagarna. Under eftermiddagen har jag deltagit i allmänpolitisk debatt med alla riksdagspartiernas toppnamn. Debatten finns att lyssna på här.

KGE

måndag 3 maj 2010

Lyckad manifestation för Dawit och debatt om budgetalternativ


Idag är pressfrihetens dag. Jag arrangerade manifestation för ett frigivande av Dawit Isaak i Linköping. Fyra andra riksdagsledamöter slöt upp – och mycket media. Exempelvis Expressen har stor bevakning av insatserna för Dawit idag – med snygg bild tagen med min mobil!

Har också varit i radiodebatt om vänsterpartiernas skuggbudget (lyssnararkiv 3 maj kl. 15.10). Jag gick mest på Torbjörn Björlund (v) för att de gör det svårare för företagen där framtida jobb ska komma. Särskilt dumt tycker jag att det är att de gör det dyrare att anställa unga. Nu är arbetsgivaravgiften halverad för unga upp till 26 år. Detta vill vänsterpartierna ta bort. Som försvar lyfter de fram att de ska ta bort hela arbetsgivaravgiften för en arbetslös ungdom –men det finns ju redan idag! Det heter nystartsjobb för unga och hela arbetsgivaravgiften är slopad.

Tycker också att de gör fel som vill slopa RUT-avdraget. Det ger jobb och hjälper familjer och äldre att få livet att gå ihop. De rödgröna vill också återinföra förmögenhetsskatt, något som gör det svårare att få riskkapital till Sverige. Bara hotet om förmögenhetsskatt försvårar för att kapital ska stanna i Sverige.

Dessutom vill de ta bort jämställdhetsbonusen – men det är visserligen logiskt. De vill ju bestämma över familjerna och införa kvoterad föräldraförsäkring. det behövs ju inga stimulanser när staten säger till papporna ”var hemma annars ryker pengarna”.

Bra att vi börjar få siffror på bordet. Då blir alternativen tydligare. Valkampanjen är igång!

KGE

onsdag 28 april 2010

Släpp Dawit Isaak och svenska universitet fria!

Idag har jag deltagit i riksdagens debatt om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Jag la krutet på att regeringen måste göra sitt yttersta för en frigivning av den svenske medborgaren Dawit Isaak.

Det har nu snart gått nio år sedan han fängslades i Eritrea. DN skildrade nyligen de vidriga förhållanden han lever under. Dawit kallas inte vid sitt namn, utan har reducerats till ett nummer. Cellen består av en latrin, en dusch och tre filtar. Det går veckor utan färskt vatten. Rättssystemet i Eritrea är ruttet och nästan hälften av befolkningen är undernärd. Behovet av insatser från omvärlden är enormt!

På måndag den 3 maj är det pressfrihetens dag. Då kommer jag och andra i riksdagens tvärpolitiska grupp för Dawit Isaak att hålla manifestationer runt om i Sverige. Jag arrangerar en manifestation i Linköping, i Speakers Corner vid Clas Olsson. Vi blir några riksdagsledamöter och förhoppningsvis fler som kl. 11.30-12.30 talar och delar ut flygblad.

En i regeringen som agerat förtjänstfullt för Dawit Isaak är högskole- och forskningsminister Tobias Krantz. I ett tal vid Unescos generalkonferens, som är det FN-organ som ansvarar för press- och yttrandefrihet, lyfte Tobias Krantz i höstas fram Dawit Isaak och krävde en frigivning.

I fredags var Tobias i Linköping och besökte universitetet tillsammans med mig. Vi träffade ledningen, studentkårerna och särskilt framgångsrika forskare inom genus och fysik. Tobias Krantz har jobbat hårt för att ge högskolorna mer frihet från staten. Det uppskattades. En annan omläggning som den borgerliga regeringen genomfört är att fördelningen av resurser i högre grad ska ges efter kvalitet i forskningen. Det har gynnat Linköpings Universitet som har ett flertal toppforskare. Kårobligatoriet tas bort den 1 juli. Kårerna jobbar nu med att hantera de förändringar som det medför. Det var lugnt och inga sura miner i den frågan. Konstigt egentligen att det skulle ta hundratals år och en liberal högskoleminister för att hävda föreningsfriheten!

Ingen media kom under hela dagen när ministern besökte universitet. Jättesvagt - tycker jag – när högre utbildning och forskning betyder så mycket för vår region och vårt land!
Så då återstår att rekommendera den debattartikel som vi alliansledamöter på östgötabänken hade publicerad i Corren förra veckan: ”Större frihet för Linköpins Universitet”.

KGE

fredag 23 april 2010

Gifter och att gifta sig

Idag får domumentärern "Underkastelsen" högsta betyg i DN. Den handlar om alla kemikalierna som finns i våra hem -helt utan att vi har kontroll. Den filmen ska jag gå och se!

Genom mitt arbete i Miljö- och jordbruksutskottet har jag försökt att sätta mig in i kemikaliesituationen. Tala om komplicerat. Bara att uttala namnen är en tungvrickare! I riksdagen har jag i debatter tagit upp problemen med kemikalier. I mitt senaste debattinlägg i kammaren påtalar jag att ingen vet hur många kemikalier som finns i ett hem och att det finns forskning som anger att det i blodet hos barn finns upp till 200 främmande kemikalier.

Frågan måste högre upp på dagordningen, så det är bra att det kommer en tankeväckande film! I DN finns också en nyhetsartikel där Kemikalieinspektionens generaldirektör ger stöd till filmen och ryter ifrån om att industrin måste få högre krav. Tummen upp!

En annan som rutit ifrån bra är prästen Annika Borg som igår skrev på DN-debatt om brudöverlämning. Annika Borg menar att prinsessan Viktoria själv ska gå uppför altargången med Daniel - och inte bli överlämnad av Kungen.

Symboliken i att bli överlämnad från sin pappa till sin man är att kvinnan är omyndig att ta hand om sig själv. Hon går från man till man. Bröllopet mellan Viktoria och Daniel kommer att vara en förebild för många brudpar. Det är tradition i Sverige att kvinnor går själva med den som de valt uppför altargången- Låt så vara!

Idag finns det 70.000 personer i Sverige som uppger att någon annan kommer välja för dem vem de ska gifta sig med. Det är en stor inskränkning i frihet som vi liberaler arbetare för att ändra på. Det vore ett bakslag om kronprinsessan låter sig överlämnas av farsan till Daniel!

Nu ska ska ge mig av för att tillsammans med högskole- och forskningsminister Tobias Krantz träffa studenter, forskare och ledning vid Linköpings Universitet. Det blir kul!

KGE

torsdag 15 april 2010

Möte med EU-minister och personintervju i P4

Har idag varit på Katedralskolan i Linköping med EU-minister Birgitta Ohlsson. Temat var förstås EU och Europa.

Där träffade jag också journalisten Daniel Klaar som gjort ett personreportage om mig som sändes i tisdags i Radio P4. Här kan man lyssna på programmet Riksdagsporträttet där jag får frågan om varför jag väljer att intervjuas på Medelhavsmuseet, varför jag är folkpartist, vilken fråga jag brinner för mest, hur många språk jag kan och vad jag gör på lördagskvällar eftersom jag avslöjas med att ha missat melodifestivalen.

Imorgon träffar jag ungdomar i Motala på Platengymnasiet. Ska bli intressant att höra vad som är viktigast för dem och hur de tänker om framtiden.

KGE

tisdag 13 april 2010

Möten om biogas och jobb för unga

På måndagar åker jag gärna och träffar folk som gör angelägna saker. Igår han jag med tre besök: Clean Tech Östergötland och Svensk Biogas, Communicare och slutligen Arbetsförmedlingen för att prata om jobb för unga.

Biogasproduktionen ökar och bränslet har framtidspotential. Just nu utarbetas en nationell biogasstrategi hos Energimyndigheten som ska vara klar i maj. Östergötland ligger långt framme och inte sällan frågar utlänningar mig om biogas eftersom jag är från en region känd i det sammanhanget. Sist träffade jag ett gäng senatorer från Frankrike som ställde en massa tekniska frågor om biogas så nu känns det skönt att ha uppdaterat sig på den fronten. Clean Tech Östergötland samlar ett 90-tal miljöteknikföretag i Östergötland. Biprodukter från ett företag blir råvaran in i ett annat företag. Det är unikt!

Därefter var jag på Communicare – en non-profit organisation som hjälper unga mellan 20-24 i ungdomsgarantin (efter 90 dagars arbetslöshet) att komma till egenförsörjning. Statsministern besökte för en månad sedan huvudkontoret i Karlstad. På Communicare talade vi mycket om behovet av att individanpassa den hjälp som unga arbetslösa får och vikten av en gymnasieskola som funkar.

På Arbetsförmedlingen uttryckte de stor frustration över att de inte får göra individuella insatser för unga, utan att det är avgörande om en person är över eller under 25 år. De sa t.ex. att det är heltokigt att de inte kan bevilja praktik från dag ett för en ungdom. Nu måste den unge och AF vänta 90 dagar för detta (under dessa tre månader kan AF ge en timmes coaching i veckan och de vet att det är otillräckligt för många), när en person över 25 kan få programinsatser och praktik från start. Bort med åldergränser och se individen, var deras budskap!

De avrådde tydligt gymnasister från att ta sabbatsår efter skolan om de inte hade klart med jobb till hösten. Arbetsmarknadsläget är så tufft att har man inget jobb kan man inte vänta sig att det ska dyka upp ett. Just nu planerar AF för att ta emot ett stort antal, ca 400 linköpingungdomar när skolan slutar. De berättade att de bjuder in sistaårselever redan under senvintern/våren för att informera hur man söker sommarjobb och jobb. Man ska inte behöva bli arbetslös för att få den informationen, sa handläggarna. Det var positivt, tycker jag, och många kommunala skolor har nappat och sett till att eleverna redan besökt Arbetsförmedlingen.

KGE

onsdag 7 april 2010

Riksdagsdebatt om återvinning av avfall


Idag har mitt arbete i riksdagen kretsat kring dagens debatt om återvinning, kemikalier och läkemedel i miljön.

Bl.a. har vi diskuterat möjligheten att införa ett europeiskt pantsystem för dryckesförpackningar. En utredning har gjorts av Nordiska rådet som visar att ungefär en miljard burkar privatimporteras per år till Norden. Utredaren säger att det finns goda förutsättningar att starta ett gemensamt pantsystem i Norden för att sedan utvidga det till Norden. Det låter vettigt och jag hoppas att regeringen driver på för det.

Vi debatterade också intensivt smuggling av farligt avfall till utvecklingsländer, där inte heller Sverige är fritt från skuld. På det området har det nyligen hänt något bra. I mars röstade riksdagen för sanktioner för smuggling av miljöfarligt avfall. Också försök till smuggling är från 1 maj kriminaliserat. Åklagarna har sagt att det varit mycket svårt att åtala någon för smuggling av miljöfarligt avfall eftersom containrarna måste ha lämnat svensk territorium. Detta behövs inte längre utan man kan nu ingripa redan i hamnen.

Avslutade mitt anförande på ett sätt som flera tyckte var kul: Jag berättade att nio av 32 fotbollslag ska spela i VM-tröjor gjorda av återvunna plastflaskor. Till varje tröja har det används ungefär 8 flaskor. Samma sorts tröjor kommer att finnas att köpa och till dessa har 13 miljoner gamla flaskor använts. Detta får tjäna som exempel på att det ligger något i uttrycket ”Avfall är det som är kvar när fantasin tagit slut!”

KGE

onsdag 31 mars 2010

Citerad idag i P1 Språket

I dag har jag varit med i Språket i P1 på ett kul sätt!

En kvinna hade hört att en kall sås skulle stå och ässa sig. Programledarna diskuterade ordet "ässa sig" och en av dem hade undersökt hur ordet användes på nätet och funnit en lasagne som fått ässa sig och sedan hade han hittat ett ”roligt exempel från riksdagens talarstol där folkpartisten Karin Granbom sagt att utredningen har fått ligga och ässa sig på regeringskansliet i fyra år. Det är något annat än lasagnen!”

It made my day! Jag älskar ord och det är ju roligt att ett tal i en gles riksdagskammare några år senare lyfts fram i vetenskapsradion. Vill du höra själv, lyssna här (ev behöver man gå via pod-radio) 19.50 min in i programmet.

KGE


måndag 29 mars 2010

Från sjukförsäkring till jobb - hur går det?

Har idag varit hos Försäkringskassan i Motala och frågat om plus och minus med den nya rehabiliteringskedjan. På torsdag ska jag till Arbetsförmedlingen för att höra hur de gör för att hitta jobb åt de som gått på sjukpenning.

Över lag mycket positiv feed back för tydliga tidsgränser. "Det är det bästa som hänt!" , utropades. "Många fler går nu tillbaka till arbete efter 180 dagar med sjukpenning."

Det första problemet FK lyfte var dåliga läkarintyg, vilket ger mycket dyrt merarbete. Bara 25% av alla läkarintyg duger som beslutsunderlag för sjukpenning. Läkare beskriver ofta kortfattat skadan/sjukdomen men fokuserar inte på arbetsförmåga. Ofta syns det att läkare månar om sin relation till patienten, istället för att vara tuffa med återgång i arbete.

Fick flera bra förslag för små förbättringar som kan göras i rehabiliteringskedjan av oss politiker. Håller på att sammanställa detta för att kunna skriva en rapport tillsammans med andra folkpartister som också checkar av hur det går med sjukförsäkring och övergång i jobb, vilket absolut blir en viktig valfråga!

KGE

onsdag 24 mars 2010

Framtida strategier för klimatet -idag haft möte med statsministern

Kommer just från möte med statsministern. Eu-nämnden och statsministern har tv-sända möten inför varje europeiskt toppmöte. Imorgon och på fredag träffas de europeiska statsministrarna för att lägga fast en strategi för kommande klimatförhandlingar och en strategi för hur EU ska bli mer konkurrenskraftigt (EU2020-strategin).

Jag fokuserade på klimatet. FN-konferensen i Köpenhamn misslyckades med att få till ett globalt avtal där länder lovar att vidta åtgärder. Det ser kanske lite ljusare ut nu i och med att Obama fått igenom sin sjukvårdsreform, men det är högst osäkert hur USA kommer ställa sig i det fortsatta klimatarbetet. Nästa FN-möte är i Mexico i höst och det ser svårt ut att komma fram till ett bindande klimatavtal där. Många vill redan nu lägga kraften på FN-mötet i Sydafrika 2011. Jag framförde vid dagens möte att går det inte att få till ett bindande avtal i Mexiko i år måste åtminstone bindande delmål antas för att inte tappa tid. Det är bråttom i klimatfrågan! Människor är redan drabbade och det blir dyrare att genomföra åtgärder ju längre vi väntar.

Statsministern och jag har tidigare i kammaren talat om att det kan behövas en strategi där ett begränsat antal länder sätter sig ned för att binda sig för åtgärder. Idag fortsatte statsministern på det spåret och sa att FN-strukturen inte fungerar för att fatta beslut. När var och en av 192 länder har veto blir det noll. Med tanke på att 16 av världens länder står för 90% av utsläppen måste dessa länder tydligare avkrävas ansvar. EU måste nu föra separata samtal med dessa länder för att komma till beslut.

Det pågår en diskussion om EU ska gå med i ett förlängt Kyotoprotokoll. Problemet är att många industriländer som tidigare varit med nu vill hoppa av. USA vill definitivt inte vara med. Kvar blir bara Europa! Statsministern var öppenhjärtig och gav information om olika tänkbara scenarion för framtida avtal. Ett av hans bidrag till kommande EU-toppmöte är att han tänkte berätta om sin insikter som fd EU-ordförande om problematiken kring beslutsfattande på internationell nivå. En del av detta tog han upp på vårt möte. Bl.a. fastnade jag för något konstruktiv: det är viktigt att se att det finns nationella aktionsplaner i flera (motsträviga) länder, t.ex. i Kina, som EU bör stötta upp.

Den som på djupet är intresserad av klimatfrågan och hur politik på högsta nivå fungerar kan få ut en hel del av att se vårt möte som finns här. Slutligen kan man konstatera att miljöpolitik har
blivit storpolitik och EU är för närvarande världens bästa miljöorganisation.

På tisdag följer jag upp EU-toppmötet genom möte med statsministern. Tar gärna emot förslag på vad jag kan ta upp.

KGE

söndag 21 mars 2010

Besök hos Nordens Ark och om det akuta behovet att stoppa utrotningen av arter

Imorgon ska jag göra något jag länge sett fram emot. Det är gott att ha något roligt att se fram emot när man sitter på Katrineholms C och fruset väntar på ännu ett försenat tåg. Ska besöka Nordens Ark med miljö- och jordbruksutskott. Vi ska dit och lära oss mer om utrotningshotade arter och vilka konsekvenserna blir för ekosystemen och i förlängningen för människan.

Förlusten av biologisk mångfald kommer troligen att bli nästa stora, globala miljöfråga, tillsammans med klimathotet.

I förra veckan var frågan om biologisk mångfald och rubbade ekosystem den stora frågan när EU:s miljöministrar träffades. I Rio de Janeiro år 1992 antogs en internationell konvention att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2010 (CBD). Det kommer inte att gå att nå målet– tvärtom försvinner arter i allt högre takt!

Hur många har hört att frågan om biologisk mångfald är akut och en fråga i storleken av klimathotet? Det var när Sternrapporten kom och det sattes en prislapp på klimatproblemet som folk vaknade i den frågan. Nu arbetas det med att räkna kostnaderna för förlusterna av biologisk mångfald inom en studie som kallas TEEB. Kostnaderna beräknas bli enorma, det talas om årliga kostnader på 50 miljarder euro per år om inget görs. I utskottet har vi gett regeringen klartecken att driva på inom EU för högsta möjliga ambitionsnivå i att stoppa utrotningen av arter.

Ska nu återgå till kvällens förströelse – en bok av diplomaten Diana Janse som handlar om hennes tid i Afghanistan. Lättläst, modern och intressant. Rekommenderas!

KGE

PS. Alla är välkomna till Nordens Ark. Verkar finnas trevliga övernattningsmöjligheter.

onsdag 17 mars 2010

Snack med företagare


Träffade i måndags Christoffer Sjögren som startat städfirman Städarna efter att Alliansen infört RUT-avdraget. Han berättade att om RUT försvinner måste han varsla flera av sina anställda. I dagens Linköpings Tidning står vi upp tillsammans för RUT-avdraget. Tjusig bild med mopp i mitten!

På förmiddagen var jag och två medlemmar från Liberala Ungdomsförbundet, Niklas Odelberg och Johan Vesterling, hos Linköpingsföretaget Centric (det är vi + ägaren som är på bilden). Ägaren och VD:n Malin Bodén berättade att hon startat med städtjänster efter att tppat jobbet i en fusion – nu är hennes företag inriktat mot klottersanering och snöröjning (högkonjunktur i vinter!).

Båda dessa företagare sa något som är värt att lyssna till: de vill så lite som möjligt vara i kontakt med Arbetsförmedlingen. Det är bara krångel, så de båda. Deras rekrytering sker genom rekryteringsfirmor eller kontakter. Malin sa att hon gärna skulle vilja ta emot praktikanter, men hon visste inte vart hon ska vända sig. Att vända sig till skolorna är bara krångligt. Hon hade försökt med arbetsförmedlingen, men tänkte bara göra det igen om det var nödvändigt. Är det något dessa engagerade företagare verkligen inte önskade sig var det krångel! Jag hoppas kunna besöka arbetsförmedlingen snart för precis som Nyamko Sabuni sagt: det är trött organisation som behöver piggna till. Samhället är verkligen i behov av att den funkar!

Båda företagarna var mycket positiva till lärlingsanställningar och sa att det skulle vara mycket uppskattat om unga först kunde komma in på lite lägre ungdomslöner. Christoffer sökte en administratör som han vill ge 16.800 i ingångslön. Han fick ofta svaret att skillnaden med att gå på bidrag var för liten och därför hittar han ingen.

Jag berättade för Christoffer att vi i riksdagen just röstat bort ett förslag av vänstern och sossarna om att ge anställda rätt till heltid. Han avvisade denna vänsteridé snabbt. Det skulle innebära att vissa av mina anställda inte skulle få ett jobb alls, sa han. Efterfrågan på städning är mycket större i slutet av månaden pga flyttstädningar. Han skulle gärna heltidsanställa om det fanns jobb, men det gör det inte. Idén funkar inte i verkligenheten, konstaterad han.

Kände mig, efter att ha träffat dessa båda företagare, stärkt om att folkpartiet och alliansen är inne på rätt väg när det gäller lärlingar, ungdomslöner, rut-avdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för dem med sämre fotfäste på arbetsmarknaden.

KGE

torsdag 11 mars 2010

Liberalt riksmöte, företagsbesök och vården har en nyckelroll i kampen mot våld mot kvinnor

Till helgen är det liberalt riksmöte i Västerås. Kul att träffa folkpartister från hela landet!

På måndag besöker jag företagare. Ska till Städarna i Norrköping. De erbjuder bl.a. hemstädning. Grundaren Christoffer Sjögren hade nyligen en mycket bra krönika i Folkbladet där han berättar vad RUT-avdraget betytt för hans företag. Tas RUT-avdraget bort, såsom oppositionen vill, tvingas han varsla minst 50% av hans medarbetare.

På måndagförmiddagen är jag hos Centric i Linköping som arbetar med klottersanering. Några engagerade i Liberala Ungdomsförbundet kommer med så jag hoppas få igång en diskussion om jobb för unga.

Idag har jag och Reza Zeranoe en debattartikel i Corren om att vården spelar en nyckelroll i kampen mot våld mot kvinnor. Fick direkt positiv feed back från en av Östergötlands kvinnojourer. Verkligen kul!

KGE