måndag 9 augusti 2010

Bra skola ger jobb - temat för dagens pressträff


Enligt en opinionsmätning av FSI är skolan den sakfråga som flest väljare tycker är allra viktigast inför valet. Jag håller med!

Ofta sägs det att jobben är den viktigaste valfrågan. I FSI:s mätning hamnade ekonomi och jobb på plats fyra.

För mig är det självklart att skola och jobb/välstånd hänger ihop. Så idag gjorde jag och Carina Boberg slag i saken och höll presskonferens och talade varmt för hur en bra skola leder till att fler unga får jobb.

Idag har en tredjedel av alla 20-åringar inte klarat gymnasiet. Ett skäl till detta är att många ungdoma är trötta på teori och vill ha mer praktisk kunskap som leder till jobb. Sedan år 2008 har det funnits lärlingsutbildning på försök både nationellt och i Linköping. Fp vill permanenta försöken och kraftigt utöka antalet lärlingsplatser, från dagen 8000 till 4000 platser 2011. Det ska också vara möjligt att bli lärling utanför gymnasiet genom att gå direkt till företagen och få en lärlingsanställning där.

Vid ett besök hos arbetsförmedlingen i våras fick jag tydliga besked från handläggarna om att de vill snabbt kunna sätta in tydligt stöd för ungdomar och inte behöva vänta 100 dagar, som det är idag. Många ungdomar som blir arbetslösa får jobb på egen hand under 100 dagar, men vissa har inte så stora chanser utan behöver stöd för att inte glida längre från arbetsmarknaden. Då menar vi att de omedelbart ska kunna få praktik eller jobbcoachning.

Såklart tog jag också upp detta att vänsterblocket vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Vänsterblocket menar att de arbetsgivare som anställer unga ska beskattas med 10 miljarder. Hur dumt är det på en skala? Man beskattar bensin för att folk ska köra mindre. Vad blir det då för effekt av att lägga straffskatt på dem som anställer unga?

Slutligen nämnde jag också att fribeloppet för studenter bör avskaffas. Det är inget problem att studenter har inkomster. Tvärtom, kontakter med arbetslivet för den som studerar är positivt. Det ska löna sig att arbeta också för studenter.

Håll kollen i morgonsdagens Corren och Linköpings Tidning på onsdag!

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar