tisdag 17 augusti 2010

Besök hos företag som bidrar med vård, miljöteknik och svenskundervisning


Att besöka företag och lyssna på hur företagare tänker är alltid roligt.

Igår besökte jag och Reza Zarenoe ( toppkandidat till landstingsfullmäktige för Fp i Linköping) vårdföretaget Cordinator (det är vi och VD:n som är på bilden).

Både Reza och jag är övertygande om att det är bra med valmöjlighet för patienter och för personalen i sjukvården. Att kvinnor som är kunniga inom vården kan starta företag är bra för utvecklingen av vården och det främjar jämställdhet. Gunilla Rundqvist, VD för Cordinator, har tidigare varit narkossjuksköterska. Hon menade att vården i Sverige idag håller mycket hög kvalitet, men logistiken fungerar sämre. Det leder till väntetider både inför behandling men också under behandling. Att hon är bra på både logistik och vård ger henne affärsmöjlighet.

Gunilla berättade för oss att en fördel med att ha privata alternativ är att de kan göra vissa uppdrag/tjänster till den offentliga vården och nästan direkt kan se var det finns snabba förbättringar att göra. Detta eftersom de kommer utifrån och därmed inte vant sig vid vissa system och har utvecklat vissa specialistkunskaper.

Svenskt näringsliv var med vid träffen och här finns en kort artikel från vårt besök.

Idag har jag tillsammans med Olle Schmidt, europaparlamentariker (fp), varit på besök hos HTC i Söderköping –ett företag som gör utrustning för att rengöra golv utan att använda kemikalier. Nittio (90) procent av deras produktion går på export. HTC är alltså ett av många företag som bidrar till svensk miljöteknikexport. När vi frågade om de vill ha euro sa VD:n tydligt att det är en nackdel att ha kronan när de gör affärer. De vet aldrig hur mycket de verkligen ska få betalt.

Norrköpings Tidningar fanns med, så kika lite extra i morgondagens tidning om du vill veta mer.

Idag, på morgonen, besökte jag ett företag som bedriver SFI-undervisning (svenska för invandrare) i Linköping. Skolledaren var glad över att det nu startar en speciell utbildning för att bli SFI-lärare. För att SFI-undervisningen ska hålla kvalitet är det förstås avgörande att lärarna är bra. Det är rimligt att skattebetalarna, som betalar undervisningen, vet att lärarna är behöriga. Med Folkpartiet i spetsen lyfter nu Alliansen SFI-undervisningen genom SFI-lyftet. Svenska språket och jobb är förstås nycklarna till integration.

KGE

1 kommentar: