torsdag 5 augusti 2010

Liberalism betyder mångfald - också i miljön!


Mitt favoritradioprogram är Sommar i P1. För några dagar sedan lyssnade jag på Lars Jonsson, konstnär och ornitolog. Han höll ett intressant program om målandet och fascinationen för fåglar, men tog också upp den dystra sidan med hotet mot fåglarna och den biologiska mångfalden. Han nämnde några saker han genast ville se: att ett pris sätts på ekosystemtjänster och att Sverige ska ratificera EU:s landskapskonvention.

Idag fick han och många andra svar från Folkpartiet genom att en rapport med förslag inom miljöområdet presenterades.
Vi i folkpartiet har vid sidan av klimatfrågan pekat ut en god havsmiljö och skyddet av hotade arter och bevarandet av biologisk mångfald som huvudsutmaningar inom miljöområdet.

Varje dag försvinner hundratals arter för att aldrig återkomma. Vi vill göra mer än att sätta pris på ekosystemtjänster och ratificera EU-konventionen. De nationella resurserna till bevarandet av biologisk mångfald behöver troligen höjas och Sverige måste vara pådrivande för höga ambitioner inom EU.

Ett förslag för att stärka havsmiljön handlar om att höja beredskapen för oljehot i Östersjön. Inte minst BP-katastrofen utanför USA:s kust förskräcker. Ett vardagsnära förslag mot övergödning är att förbjuda fosfater även i handdiskmedel. Alliansen har under mandatperioden infört förbud mot fosfater i såväl tvättmedel som maskindiskmedel. Dags att ta ett steg till.

Läs gärna rapporten och kom med synpunkter och förslag till mig, som är en av fp:s representanter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

Eftermiddagen har jag tillbringar på Skänninge marken och talat med människor om allt möjligt. Kom därtill hem med en ny, efterlängtad plånbok. Bra dag!

KGE

2 kommentarer:

 1. Lars Jonsson gjorde ett riktigt bra inlägg i Sommar P1, som många andra deltagare.

  Han lyckades överraska. Hans nära kontakt med fågellivet har säkert hjälpt hans medvetenhet om mångfaldens sårbarhet. I Sommar P1 säger han att ”detta sekels enskilt största fråga är antagligen att kunna utveckla ekonomiska system som möjliggör både tillväxt och samtidigt är långsiktigt ekologiskt hållbara”. Det är lätt att instämma med det. Men det är svårare att veta hur.

  Lars Jonsson tror nämligen inte att koldioxidutsläpp är den viktigaste frågan för miljön idag. Varken isbjörnen eller kejsarpingviner är akut hotade, säger han. Däremot ”är miljön av hundratals andra fåglar, växter och djur hotade” av vår ekonomisk utveckling.

  Jag kan instämma att koldioxidutsläppen bara är en del av vår oroväckande påverkan på miljön. Men den frågan har blivit så känd att det skulle ändå löna sig att börja göra framsteg där, och därigenom också öka vår förståelse för nyttan av en hållbar biologisk mångfald.

  Som Brutus Östling skrev i sin härliga bok Kaxiga Fåglar:
  ”Trots allt lever vi av vad jorden ger. Fågelfauna fungera som en mättare på vårt sätt att utnyttja våra resurser. När antalet fåglar minskar, är det en varning om att vi överskridit miljöns bärkraft”.

  Hoppas att flera politiker i flera länder börja inse att det krävs mer åtgärder för att bevara mångfalden!
  Fortsätt kämpa!

  Hälsar en fågelskådare.

  SvaraRadera
 2. Tack för inlägg och särskilt för påhejande och citatet av Brutus Östling - det var träffande!

  KGE

  SvaraRadera