söndag 8 augusti 2010

Fp lyfter elevhälsan och de mest utsatta barnen

Idag har Jan Björklund hållit sommartal i Marstrand, samtidigt som han presenterade en rapport om trygghet i skolan. En av huvudpunkterna är ökade satsningar på elevhälsa. Fp vill satsa en halv miljard för att Sveriges unga ska få större tillgång till skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer. Det räcker till 1000 nya tjänster i skolan.

Förutom att det finns ett stort egenvärde i att unga mår bra är jag övertygad om att det är en superinversting rent ekonomiskt. Den som inte mår bra får svårare att koncentrera sig på skolan och riskerar bli en pinne i statistiken för arbetslöshet, kriminalitet eller i psykiatrin. Så alldeles rätt: stäm i bäcken och låt inte ungas problem bli större!

I fp-rapporten framförs också att det måste till mer stöd för att barn placerade i familjehem eller på ungdomshem ska få en bra skolgång. Lysande att detta lyfts!

Före sommaren läste jag en artikel av barnombudsmannen Fredrik Malmberg som gjorde stort intryck på mig. Artikeln handlade om att omhändertagna barns skolgång allvarligt nonchaleras trots att utbildning och skolresultat är den starkast påverkande faktorn för utsatta barns framtidsutsikter.

Socialstyrelsen presenterade i mars en rapport Social rapport som visar att goda betyg i nian är avgörande för om barn längre fram kommer ha allvarliga problem såsom missbruk, allvarlig kriminalitet, minst halva inkomsten från ekonomiskt bistånd eller delta i vård för självmordförsök. (Se sid 228 och framåt, se särskilt tabell 7:15 i den långa rapporten.)

Enligt professor Bo Vinnerljung vid Socialhögskolan i Stockholm är skolresultat en starkare indikation på hur det kommer att gå för barn än social bakgrund.

Barnombudsmannen har gjort en utredning som visar att en tredjedel av barn på HVB-hem inte får den utbildning de önskar. Skolverket har gjort en granskning som visar att av 31 HVB-hem får bara ett godkänt!

Jättebra att Folkpartiet nu lyfter fram att de mest utsatta barnen måste få en bättre skolgång och därmed större chanser till rika liv.

KGE

2 kommentarer:

  1. Helt rätt! Det har även gjort studier som visar att samhället rent ekonomiskt vinner på att satsa på barn och barnens skolgång. Bitte Lundborg har skrivit om detta i Stiftelsen Allmänna Barnhusets Skriftserie (2009:3) "NU - inte senare. Om att hjälpa barn i tid och om klok samhällsekonomi"

    Folkpartist och socionom

    SvaraRadera