lördag 22 oktober 2011

Besök i Motala och Norrköping om infrastruktur, lärlingsutbildning och etableringsreform

Var igår i Motala, bl.a. för att titta på hur bron över Motalaviken fortskrider. Här kan man följa bygget i realtid med web-kamera. Häftigt att ha varit med om att ta ett beslut att bygga något (som man funderade på att bygga i nästan 70 år ) och nu se det byggas! Bron är en del av en ny riksväg 50 och så bygger man samtidigt dubbelspår för järnvägen mellan Motala och Mjölby för att godset bättre ska komma fram. Tillsammans med Kjell Fransson, gruppledare för FP i Motala, åkte vi hela sträckan och kollade av hur det går. Om två år ska det vara klart!

Besökte också Motalas två gymnasieskolor – Platensgymnasiet och Carlsunds Utbildningscentrum. Stor oro på Platens med tanke på att den röda majoriteten i Motala nu talar om att skära ned så mycket att skolan kan behöva läggas ned. Det vore sällsynt oklokt att lägga ned Motalas enda gymnasium för teoretiska program och låta eleverna pendla till en annan ort. Skola är en kommuns kärnuppgift! Hur som helst var det roligt att träffa elever och tala demokrati och politik och frågor som de funderar kring, t.ex. kriminella gäng.

Sedan åkte jag till Carlsunds för att lyssna till de som byggt upp den mycket framgångsrika lärlingsutbildningen. Ungefär 100 elever går nu lärlingsutbildning där och en mycket stor andel får jobb efter utbildningen. Nu ska de också starta upp med lärlingsutbildning för vuxna. Bravo!

På måndag besöker jag arbetsförmedlingen i Norrköping för att lyssna hur arbetet med etableringsreformen går. Det är nu 10 månader sedan Alliansen, med FP i spetsen, tog beslut att göra reformen i syfte att öka möjligheterna för nyanlända att snabbare få jobb. Dags för en första uppföljning!

KGE

onsdag 12 oktober 2011

Mina förslag till landsmötet och riksdagen

Imorgon och över helgen håller Folkpartiet landsmöte. Det är partiets högsta beslutande organ dit alla medlemmar kan motionera om saker som de vill att partiet ska stå för. Inför ett landsmöte finns också arbetsgrupper som jobbar fram politik på olika områden. Jag finns med i en miljöarbetsgrupp, men vi ska bli klara först till våren och siktar mot nästa landsmöte.

Till detta landsmöte har jag skrivit tre motioner. En handlar om att förenkla för doktorander att stanna i Sverige efter att de tagit sin examen. Även anhöriga till doktorande måste lättare få tillstånd att jobba i Sverige under doktorandetiden. Om detta har jag, tillsammans med Reza Zarenoe (ordf Folkpartiet i Linköping), skrivit en artikel i ÖstgötaCorrespondenten. Jag har också skrivit en motion till riksdagen i samma ämne.

En annan motion till landsmötet som jag fått mycket uppskattning för av folkpartisterna hemma i Östergötland är den om att även 19-åringar som kommer direkt från gymnasiet ska kunna få studiemedelför studier vid folkhögskola. Samma förslag skrev jag en motion om till riksdagen förra året, som jag tyckte avslogs utan att bli ordentligt besvarad i sak.

Den tredje motionen handlar om att jag vill att Folkpartiet tydligt ska verka för lagstiftning kring hur partier och folkvalda får ta emot bidrag. I höstas var det en stor debatt kring detta eftersom moderaterna var emot att offentligt tala om vem de får bidrag från. Vi i FP skulle genom bifall till min motion, som stöds av partistyrelsen, bli ännu tydligare med att vi vill se lagstiftning för partier och också vidga detta till att gälla för valda personer. Personvalet blir allt viktigare, inte minst eftersom spärren vid nästa val kommer att ligga på fem procent till riksdagen, istället för åtta procent. I Finland är det lag på att valda personer deklarerar bidrag över en viss nivå. Det är bra för demokratin och minskar risken för korruption.

Appropå korruption har jag glädjen att få delta i ett seminarium om whistleblowing arrangerat av Transparency International den 16 november i Stockholm. Medverkande är också Claes Sandberg som hade en debattartikel i DN för några dagar sedan. På den debattartikeln fick han ett svar av bl.a. forskare. Ämnet engagerar! Jag blev inbjuden därför att TI uppmärksammat mitt engagemang för frågan då vi i KU uppmanat regeringen att se över hur skyddet för whistle-blowers kan stärkas. Läs gärna mitt anförande i riksdagsdebatten, nummer 21.

Slutligen, allmänna motionstiden är slut för år 2011. Här hittar du mina motioner för i år.

KGE

måndag 10 oktober 2011

Riksdagen tar tag i statsbudgeten för 2012 - Kommentarer till oppositionen skuggbudgetar.

Riksdagens huvudarbete under hösten är budgeten. Imorgon börjar utskotten sin behandling av statsbudgeten för år 2012.

Här finner du regeringen och regeringspartiernas förslag. När detta förslaget är lagt får oppositionen lägga motförslag, s.k. skuggbudgetar.

Förresten, svagt av Juholt att inte kunna delta i direktsänd TV-debatt om statsbudgeten bara för att SD också får berätta om sitt förslag. Tydligen är han så orolig för att inte kunna skilja ut sig att han hellre låter SD och MP utgöra hela oppositionen.

Några kommentarer till oppositionens skuggbudgetförslag:

Vänsterpartiet har ingen hejd på sina skatteökningar. Skatten på arbete ska chockhöjas. De vill höja skatten kraftigt för alla som tjänar över 28 000 kr i månaden. För en person med en lön på 35 000 kr i månaden blir skattehöjningen drygt 600 kronor i månaden. Häftiga marginaleffekter alltså, främst på dem med utbildning!

De vill också återinföra förmögenhetsskatten och arvsskatten samt höja fastighetsskatten. Konsekvensen blir kapitalflykt = pengar investeras i företag utanför Sverige.

V vill helt slopa RUT. Men däremot får de manliga byggjobbarna behålla ROT-avdraget.
Är det att vara feminist?

Socialdemokraterna köper i stora delar regeringen politik, trots alla löften som Juholt ställt ut. Några skattehöjningar hör ju dock till socialismen och S föreslår t.ex. inkomstskattehöjningar, höjda arbetsgivaravgifter för unga, minskade ROT och RUT och skatt på lastbilstrafik, vilket slår mot företagen utan att ge bra drivkrafter till att bli mer miljövänliga.

Att notera: Trots Juholts retorik kring barnfattigdom finns det enbart en riktad satsning mot de sämst ställda barnfamiljerna, och det är att underhållsstödet höjs med 100 kronor i månaden. Kanske anser han att regeringens satsningar räcker?

Miljöpartiet
säger sig göra en satsning på företagande. Vad de gör är en omfördelning av skatterna och faktiskt en skattehöjning på närmre 6 miljarder. De vill slopa jämställdhetsbonusen för att införa kvotering i föräldraförsäkringen. Därtill vill de införa ökade skatter för dem med inkomster på 40.000 kr. Detta trots att Sverige har bland världens högsta marginalskatter.

Sverigedemokraterna bygger hela sin budget främst på att invandringen minskar tvärt med 90 procent från och med år 2012. Bara detta är orealistiskt och beräkningarna av vad det skulle spara staten tror jag inte heller på. Därför inga mer kommentarer.

I riksdagen har vi just avslutat den allmänna motionstiden då vi ledamöter kan motionera om vad som ligger dem varmt om hjärtat. Detta skriver jag om i nästa blogginlägg!

KGE