tisdag 20 december 2011

Snart juluppehåll i riksdagen

Debatt inför statsbudgeten 2012
Det lackar mot jul och riksdagen håller kvällsöppet för att klara av alla budgetdebatter så att statsbudgeten för 2012 ska hinna klubbas igenom i god ordning. Konstitutionsutskottet, där jag är ledamot, var tidigt ut i debatten för att få räkenskaperna för rikets styrelse klara.

I år var KU-debatten betydligt lugnare än förra året, när oppositionen drev igenom en besparing på 300 miljoner på regeringskansliet. Nu har Socialdemokraterna sansat sig, gjort en överenskommelse med Alliansen och lagt tillbaka hela beloppet för att Sverige bl.a. ska kunna behålla ett antal ambassader. Mest positivt i år var dock att Moderaterna öppnat för lagstiftning om redovisning av bidrag för partier, och frågan ser ut att gå i Folkpartiets riktning.

Minoritetspolitiken, som också ligger inom KU:s område, har stärkts kraftigt sedan alliansregeringen tog över med Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag i ledningen. Antalet kommuner som ger tillgång till barnomsorg och äldreomsorg på minoritetsspråken har ökat stadigt. Senast i veckan beslutade regeringen att låta Norrköping ansluta sig till förvaltningsområdet för finska. Den som vill veta mer kan läsa en artikel den 15 dec av mig och Erik Ullenhag i Norrköpings Tidningar:

Vallagen ska ses över för mer demokrati
Fria, slutna och rättssäkra val är en förutsättning för demokrati. Det nyligen genomförda valet i Ryssland är förskräckande. Men även i ett demokratiskt land som Sverige lämnade valen 2010 mycket att önska. Ett enigt KU gav i våras regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att se över valsystemet och vallagen. Förra veckan hade utredningen möte för första gången och jag har blivit utsedd att representera FP.

Vi startade med att tala om att mandatfördelningen inte tillräckligt bra motsvarar antalet röster ett parti fått. I riksdagen har t.ex. Folkpartiet ett mandat mindre än vad antalet röster egentligen borde ge oss. I några kommuner har det varit avgörande i vilka valkretsar rösterna kommit från för antalet mandat partier fått. På sina håll har detta t.o.m. avgjort vilket block som styr! Utredningen kommer arbeta i cirka 1,5 år och hoppas göra skillnad till nästa val.

Fler unga måste få jobb
På landsmötet i november lade Folkpartiet grunden för en framtidsinriktad politik för fler jobb och en bättre arbetsmarknad. Några grupper i samhället, t.ex. de unga, har det särskilt tufft på arbetsmarknaden i svåra ekonomiska tider. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är högre än i andra jämförbara länder. 

Vad är vårt recept? Fler som klarar gymnasiet och som under utbildningstiden får kontakt med arbetsgivare, utbildningar som efterfrågas av arbetsgivare, lägre ingångslöner för unga och förändrad arbetsrätt så att kompetens väger tyngre än anställningstid. Om detta hade jag en debattartikel i Linköpings Tidning den 8 december och på luciadagen blev jag intervjuad på nyhetsplats under rubriken ”Viktigt att ungdomar får jobb”.


Sista dagen på riksdagen för i år. Önskar alla läsare av bloggen God Jul och Gott Nytt År!

KGEtisdag 22 november 2011

FP vill se lagstiftning kring redovisning av bidrag till partier

Folkpartiets linje är glasklar i frågan om offentlig redovisning kring bidrag till partier – vi vill se en rättslig reglering av redovisning av bidrag till partier och till personer valda i allmänna val. Detta vill jag framhålla i och med att vi idag i KU avslagit motioner om lagstiftning kring bidrag till partier.

Tillsammans med S har Alliansen format en majoritet som beslutat sig för att invänta kommande samtal mellan partisekreterarna i syfte att diskutera en ny överenskommelse mellan partierna i riksdagen om redovisning av bidrag, där frågan om framtida lagstiftning självklart kommer diskuteras. Partisekreterarna träffas i detta ärende nästa vecka.

Det finns en majoritet i riksdagen för lagstiftning kring redovisning av bidrag. Att S nu sällat sig till Alliansen i KU är för att hade de stått kvar med MP och V vid en reservation hade inget hänt. MP anklagar nu S för att ha blivit köpta av M genom en utlovad höjning av partibidragen. Sanningen är att vad S fått som svar på en motion är att en majoritet i utskottet sagt att vi förutsätter att regeringen fortlöpande ska beakta i vilken utsträckning som inflationen urholkar det statliga stödet till politisk verksamhet. Mandatbidragen har inte ändrats sedan 2004 och jag kan tycka att det kan vara rimligt att överväga inflationens påverkan om bidragens nivå ska ändras. Utskottet har dock inte ställt sig bakom S-förslaget om en översyn av nivån på partistödet.

I Europa är det bara Sverige, Malta, San Marino och Schweiz som saknar lagstiftning med krav på att partierna öppet ska redovisa ekonomiska bidrag. Våra nordiska grannar har således rättsliga regleringar. Finland har mest omfattande krav. De har nyligen ändrat sin lagstiftning för att öka insynen i både parti- och kandidatfinansieringen. Kostnader, bidrag och i vissa fall namn redovisas på en hemsida i standardiserat format. Se här för hur det går till i praktiken.

Öppenhet och tillförlitlighet i redovisningen av bidrag krävs för att väljarna ska kunna dra egna slutsatser kring vilka hänsyn och drivkrafter som partier, kandidater och valda kan ha i sina prioriteringar av politikområden och ställningstaganden.

Det räcker inte bara med en överenskommelse i riksdagen. Lagstiftning säkerställer jämförbar redovisning med möjlighet till kontroll och sanktioner och att också partier utanför riksdagen omfattas. Samtal mellan partisekreterarna betyder att frågan rör på sig. Nu gäller det att också Moderaterna rör på sig.

KGE

fredag 18 november 2011

Skyddet för whistleblowers behöver stärkas i Sverige

Veckan har gått rasande fort. Sitter nu på tåget upp till Stockholm efter att ha varit en kort tur till Linköpings för att hålla föredrag för nya fp-medlemmar om hur man kan påverka inom politiken. I helgen är vi några miljöengagerade liberaler som ska träffas i Stockholm för att jobba fram ny miljöpolitik.

Mest spännande denna vecka var seminariet om skydd för whistleblowers som Transparency International arrangerade och där jag fick möjlighet att delta i en panel. Birthe Taraldset från Norge berättade insiktsfullt om hur lagstiftningen fungerar där sedan de 2007 införde ny samlad lagstiftning till skydd för whistleblowers i arbetsmiljölagen. Ett problem med den svenska lagstiftningen är just att skyddet för whistleblowers är alltför splittrat och det gör att den som överväger om att larma om missförhållanden på sin arbetsplats har svårt att veta vilket skydd han eller hon har. Forskning visar att just detta -att inte kunna överblicka skyddet- gör att folk låter bli att berätta vad de ser och det skadar samhället.

Efter skandalerna kring Carema vill regeringen se över möjligheterna att stärka meddelarskyddet i privat sektor finansierad med skattepengar. Det är bra att de öppnar för detta, dock anser jag att det är för smalt. Det finns även andra privata verksamheter som allvarligt kan skada samhället, genom t.ex. miljöskador, korruption och påverkan på folks sparpengar, om de inte sköts på ett korrekt och etiskt sätt. I USA infördes efter Enronskandalen av detta skäl 2002 lagen Sarbanes-Oxley Act om att alla börsnoterade bolag ska ha ett whistleblowersystem.

I artiklar rapporterar TCO och Kommunalarbetaren från seminariet.

Transparency International släpper troligen snart en rapport om skydd för whistleblowers. Vill passa på att tipsa om ett examensarbete "Anställdas yttrandefrihet och kritikrätt" av Frida Jakobsson som väl beskriver dagens rättsläge, den norska lagen och lagförstärkningar som gjorts i England.

KGE

onsdag 9 november 2011

Ta bättre till vara på utländska akademiker!

Har idag besökt Saco för att tala med nye ordföranden Göran Arrius om hans och Sacos syn på att snabbare få utländska akademiker in på arbetsmarknaden och i rätt jobb. Det tar idag alltför lång tid att validera och komplettera utländska utbildningar och alltför många utländska akademiker har jobb de är överkvalificerade för.

Bland annat talade vi om ett lyckat projekt i Västra Götaland och ett lyckat mentorprojekt för utländska akademiker som Jusek anordnat. Sveriges ingenjörer är tydligen också på gång med mentorprojekt. Vad det handlar om är att projekt och arbetssätt som varit lyckade behöver få spridning och inte bara vara lokala engagemang.

Vi talade också om att bemanningsföretag ofta är en väg in i arbete för personer med utländsk härkomst. Igår lanserade tankesmedjan Fores en rapport ”Diskriminering eller reglering – vad hindrar etablering?”. Bland annat kom forskarna fram till att bemanningsföretag diskriminerar mindre, liksom kvinnliga chefer.

För en kort tid sedan besökte jag Arbetsförmedlingen i Norrköping för att följa upp hur etableringsreformen fungerar. Reformen trädde i kraft för ungefär 11 månader sedan och syftet är att nyanlända snabbare ska få jobb och kunskap om sina rättigheter och skyldigheter i Sverige.

Mitt intryck var att det nya arbetssättet fungerar väl. Stödet till nyanlända är betydligt snabbare och mer individualiserat. Den obligatoriska samhällsinformationen på minst 60 timmar verkar mycket nyttig. Rent av konstigt att denna information inte funnits tidigare! I framtiden bör fler än de som omfattas av etableringsreformen få ta del av samhällsinformationen.

På Saco diskuterade vi etableringsreformens betydelse för akademiker. Reformen är bra, var beskedet, men det kan vara för kort tid att planen för etablering sträcker sig över två år. För en akademiker, t.ex en jurist, är det rimligt att tänka sig att validering, svenskundervisning och kompletterande utbildning tar längre tid än två år.

Å andra sidan måste validering och komplettering snabbas upp! Riksrevisionen kom nyligen med en utvärdering ”Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning” där de bland annat pekar på hur mycket samhället skulle tjäna på att skynda på denna process. Här en DN-debattartikel i ämnet. Regeringen håller med om brister och svarar på vilka planer de har för åtgärder i en skrivelse som skickats till riksdagen.

Mina planer är att fortsatt driva på för att underlätta för fler akademiker med utländsk utbildning att snabbt komma i rätt arbete. Med det stora generationsskifte som är på gång är det särskilt angeläget ta till vara på dessa människors kunskap. Det lönar sig ur alla aspekter.

Imorgon ska jag träffa utländska doktorander vid Linköpings Universitet. Ska bli kul!

KGE

lördag 22 oktober 2011

Besök i Motala och Norrköping om infrastruktur, lärlingsutbildning och etableringsreform

Var igår i Motala, bl.a. för att titta på hur bron över Motalaviken fortskrider. Här kan man följa bygget i realtid med web-kamera. Häftigt att ha varit med om att ta ett beslut att bygga något (som man funderade på att bygga i nästan 70 år ) och nu se det byggas! Bron är en del av en ny riksväg 50 och så bygger man samtidigt dubbelspår för järnvägen mellan Motala och Mjölby för att godset bättre ska komma fram. Tillsammans med Kjell Fransson, gruppledare för FP i Motala, åkte vi hela sträckan och kollade av hur det går. Om två år ska det vara klart!

Besökte också Motalas två gymnasieskolor – Platensgymnasiet och Carlsunds Utbildningscentrum. Stor oro på Platens med tanke på att den röda majoriteten i Motala nu talar om att skära ned så mycket att skolan kan behöva läggas ned. Det vore sällsynt oklokt att lägga ned Motalas enda gymnasium för teoretiska program och låta eleverna pendla till en annan ort. Skola är en kommuns kärnuppgift! Hur som helst var det roligt att träffa elever och tala demokrati och politik och frågor som de funderar kring, t.ex. kriminella gäng.

Sedan åkte jag till Carlsunds för att lyssna till de som byggt upp den mycket framgångsrika lärlingsutbildningen. Ungefär 100 elever går nu lärlingsutbildning där och en mycket stor andel får jobb efter utbildningen. Nu ska de också starta upp med lärlingsutbildning för vuxna. Bravo!

På måndag besöker jag arbetsförmedlingen i Norrköping för att lyssna hur arbetet med etableringsreformen går. Det är nu 10 månader sedan Alliansen, med FP i spetsen, tog beslut att göra reformen i syfte att öka möjligheterna för nyanlända att snabbare få jobb. Dags för en första uppföljning!

KGE

onsdag 12 oktober 2011

Mina förslag till landsmötet och riksdagen

Imorgon och över helgen håller Folkpartiet landsmöte. Det är partiets högsta beslutande organ dit alla medlemmar kan motionera om saker som de vill att partiet ska stå för. Inför ett landsmöte finns också arbetsgrupper som jobbar fram politik på olika områden. Jag finns med i en miljöarbetsgrupp, men vi ska bli klara först till våren och siktar mot nästa landsmöte.

Till detta landsmöte har jag skrivit tre motioner. En handlar om att förenkla för doktorander att stanna i Sverige efter att de tagit sin examen. Även anhöriga till doktorande måste lättare få tillstånd att jobba i Sverige under doktorandetiden. Om detta har jag, tillsammans med Reza Zarenoe (ordf Folkpartiet i Linköping), skrivit en artikel i ÖstgötaCorrespondenten. Jag har också skrivit en motion till riksdagen i samma ämne.

En annan motion till landsmötet som jag fått mycket uppskattning för av folkpartisterna hemma i Östergötland är den om att även 19-åringar som kommer direkt från gymnasiet ska kunna få studiemedelför studier vid folkhögskola. Samma förslag skrev jag en motion om till riksdagen förra året, som jag tyckte avslogs utan att bli ordentligt besvarad i sak.

Den tredje motionen handlar om att jag vill att Folkpartiet tydligt ska verka för lagstiftning kring hur partier och folkvalda får ta emot bidrag. I höstas var det en stor debatt kring detta eftersom moderaterna var emot att offentligt tala om vem de får bidrag från. Vi i FP skulle genom bifall till min motion, som stöds av partistyrelsen, bli ännu tydligare med att vi vill se lagstiftning för partier och också vidga detta till att gälla för valda personer. Personvalet blir allt viktigare, inte minst eftersom spärren vid nästa val kommer att ligga på fem procent till riksdagen, istället för åtta procent. I Finland är det lag på att valda personer deklarerar bidrag över en viss nivå. Det är bra för demokratin och minskar risken för korruption.

Appropå korruption har jag glädjen att få delta i ett seminarium om whistleblowing arrangerat av Transparency International den 16 november i Stockholm. Medverkande är också Claes Sandberg som hade en debattartikel i DN för några dagar sedan. På den debattartikeln fick han ett svar av bl.a. forskare. Ämnet engagerar! Jag blev inbjuden därför att TI uppmärksammat mitt engagemang för frågan då vi i KU uppmanat regeringen att se över hur skyddet för whistle-blowers kan stärkas. Läs gärna mitt anförande i riksdagsdebatten, nummer 21.

Slutligen, allmänna motionstiden är slut för år 2011. Här hittar du mina motioner för i år.

KGE

måndag 10 oktober 2011

Riksdagen tar tag i statsbudgeten för 2012 - Kommentarer till oppositionen skuggbudgetar.

Riksdagens huvudarbete under hösten är budgeten. Imorgon börjar utskotten sin behandling av statsbudgeten för år 2012.

Här finner du regeringen och regeringspartiernas förslag. När detta förslaget är lagt får oppositionen lägga motförslag, s.k. skuggbudgetar.

Förresten, svagt av Juholt att inte kunna delta i direktsänd TV-debatt om statsbudgeten bara för att SD också får berätta om sitt förslag. Tydligen är han så orolig för att inte kunna skilja ut sig att han hellre låter SD och MP utgöra hela oppositionen.

Några kommentarer till oppositionens skuggbudgetförslag:

Vänsterpartiet har ingen hejd på sina skatteökningar. Skatten på arbete ska chockhöjas. De vill höja skatten kraftigt för alla som tjänar över 28 000 kr i månaden. För en person med en lön på 35 000 kr i månaden blir skattehöjningen drygt 600 kronor i månaden. Häftiga marginaleffekter alltså, främst på dem med utbildning!

De vill också återinföra förmögenhetsskatten och arvsskatten samt höja fastighetsskatten. Konsekvensen blir kapitalflykt = pengar investeras i företag utanför Sverige.

V vill helt slopa RUT. Men däremot får de manliga byggjobbarna behålla ROT-avdraget.
Är det att vara feminist?

Socialdemokraterna köper i stora delar regeringen politik, trots alla löften som Juholt ställt ut. Några skattehöjningar hör ju dock till socialismen och S föreslår t.ex. inkomstskattehöjningar, höjda arbetsgivaravgifter för unga, minskade ROT och RUT och skatt på lastbilstrafik, vilket slår mot företagen utan att ge bra drivkrafter till att bli mer miljövänliga.

Att notera: Trots Juholts retorik kring barnfattigdom finns det enbart en riktad satsning mot de sämst ställda barnfamiljerna, och det är att underhållsstödet höjs med 100 kronor i månaden. Kanske anser han att regeringens satsningar räcker?

Miljöpartiet
säger sig göra en satsning på företagande. Vad de gör är en omfördelning av skatterna och faktiskt en skattehöjning på närmre 6 miljarder. De vill slopa jämställdhetsbonusen för att införa kvotering i föräldraförsäkringen. Därtill vill de införa ökade skatter för dem med inkomster på 40.000 kr. Detta trots att Sverige har bland världens högsta marginalskatter.

Sverigedemokraterna bygger hela sin budget främst på att invandringen minskar tvärt med 90 procent från och med år 2012. Bara detta är orealistiskt och beräkningarna av vad det skulle spara staten tror jag inte heller på. Därför inga mer kommentarer.

I riksdagen har vi just avslutat den allmänna motionstiden då vi ledamöter kan motionera om vad som ligger dem varmt om hjärtat. Detta skriver jag om i nästa blogginlägg!

KGE

fredag 23 september 2011

Tio ohyggliga år och kommentar till Corren-artikel

Idag är det 10 år sedan Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Han har levt under ohyggliga förhållanden. UD har genom tyst diplomati försökt få Isaak frigiven, men misslyckats.

Idag är nyheten i Corren att riksdagsledamöter går till attack mot Carl Bildt för att han gjort för lite. I artikeln skildras jag och Finn Bengtsson (m) som de som är mer milda i tonen.

Här länk (sitter på tåget till bokmässan så får inte till det klickbart):

http://www.corren.se/ostergotland/?articleId=5784798&date=&menuids=

Vad sa jag egentligen?

Jag kan inte uttala mig om Carl Bildt och UD gjort tillräckligt eftersom det ligger i den tysta diplomatins natur - den är tyst och syns inte för omvärlden. Jag kan konstatera att någon frigivning har inte skett och alltså har den tysta diplomatin inte nått resultat. Därför måste nya åtgärder vidtas:

-Biståndet, främst det icke-humanitära, till Eritrea bör villkoras med en frigivning. Det var fel av Gunilla Carlsson (m) att inte hävda detta i EU när biståndet till Eritrea förhandlades.

-President Afewerki bör omnämnas och personligen hållas ansvarig i internationella sammanhang och tal.

-Sverige måste samarbeta med fler EU-länder och bilateralt med andra större länder för att få ökad tyngd i påtryckningarna.

Här länk till riksdagsmotion som några av oss fp-ledamöter skrev under förra året.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GY02U237

Ordförande för Dawit Isaaks tvärpolitiska stödgrupp i riksdagen är Gunnar Andren (fp). Självklart är jag med i gruppen - något inte alla är som idag har högt tonläge mot Carl Bildt.

KGE

tisdag 20 september 2011

Miljardsatsningar på skolan och rapport från en spännande vecka

Idag har jag varit i Motala på Platensgymnasiet och talat med lärare om den stora lärarsatsningen som finns i statsbudgeten för 2012. Det blev positivt gensvar på reformen om karriärsutveckling för lärare som handlar om att inrätta lektorstjänster i skolan och möjlighet till forskning. I förlängningen betyder det högre löner och att lärarjobbet blir mer attraktivt.

Det blir en särskild flermiljardsatsning på matematik eftersom svenska elever tappat i matteresultat i en internationell jämförelse. Matematiklärarna ska få särskild utbildning och fler måste bli behöriga. Idag är bara 40 procent av dem som undervisar i matematik i högstadiet fullt behöriga! Detta är förstås en förklaring till varför matteläraren på Platensgymnasiet sa att det är ett tungt glapp att ta igen när elever kommer till gymnasiet. Positivt var att få veta att meritpoäng har varit ett bra styrmedel. Fler läser nu avancerade kurser i matematik.

Förra veckan var en spännande vecka – då hinner jag tyvärr inte alltid med blogginlägg! Men här kommer en sammanfattning:

Veckan startade med träff hos landshövdingen och seminarium om växande företag och innovation. Lars Diethelm höll ett intressant föredrag om varför vissa företag lyckas skapa snabb, lönsam tillväxt. Därefter var det erfarenhetsutbyte mellan företagare och oss företagarnas vänner.

På tisdagen närvarade jag på seminarium arrangerat av Gröna Liberaler som bjudit in Anders Wijkman att tala om hans och Johan Rockströms bok ”Den stora förnekelsen”.

Onsdagen ägnade jag åt en konferens om farligt avfall. En hel del talare var från Norge då de nog får anses jobba bättre där med hantering av det farliga avfallet.

På torsdagen öppnade kungen riksdagen. Statsminister Reinfeldt läste upp regeringsförklaringen. För övrigt minglade vi och gick på operan. Festligt förstås, som öppnandet alltid är.

På fredagen fick jag besök hemifrån av ungdomar från Skäggetorp och Horn. Jag visade riksdagen och talade om demokrati och hur man kan påverka politiken och samhället. Det är förstås vi som är på fotot.

Denna vecka ser jag fram emot Bok- och Biblioteksmässan. Det är första gången jag är där. Spännande!

KGE

tisdag 6 september 2011

Träff med flyktingar, offentlig utfrågning om sjukförsäkringen och kriminella gäng i Linköping

Veckan började med att Emma Carlsson Löfdahl, riksdagsledamot (fp) från Jönköpings län, och jag träffade ett antal flyktingar. Flyktingspolitik är svårt – och det är lätt att vända bort blicken just för det. Men dessa människor, många utsatta för mycket våld och i svåra familjesituationer, lever i vårt samhälle. Som politiker är det viktigt att få insyn i alla delar av samhället för att kunna utvärdera om gällande politik fungerar som tänkt.

Sedan åkte vi till Finspång där Alliansen ordnat offentlig utfrågning om sjukförsäkringen. Emma Carlsson Löfdahl sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott och har jobbat i vården hela sitt liv. Hon gjorde en lysande insats! Här kan ni läsa rapporter i Norrköpings Tidningar och Folkbladet som skriver om detta idag.

Idag på morgonen har jag varit på Hotell Ekoxen på Rotarymöte och lyssnat på närpolischef
Håkan Stenbäck som talade om kriminella gäng i Linköping. Mycket givande och vilken fantastisk frukost! Vem som vill kan njuta frukost där, vilken dag som helst i veckan för 95kr. Färska croissanter får man inte var som helst!

Det mindre roliga är att kriminella gäng börjar bli ett påtagligt samhällsproblem. Ungefär 5000 unga står i riskzonen att rekryteras enligt beräkningar som görs i en offentlig utredning presenterad förra året och ledd av länspolismästaren Carin Götblad. Utredningen handlar om att samhället måste finna strategier både för att motverka att unga rekryteras och att hjälpa dem som vill lämna de kriminella gängen. Det behövs nära samarbeten mellan skola, socialtjänst, polis och föräldrar för att bryta den ökade gängkriminaliteten.

För den som vill fördjupa sig i ämnet, läs Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15).

Idag publiceras en intervju med mig om pressetik i Secon Opinion.

KGE

onsdag 31 augusti 2011

Nej tack till gift i våra kroppar, hem och miljö!

Nu har jag ställt en skriftlig fråga till miljöministern om behovet av åtgärder mot kadmium för att skydda människor och miljö.

På olika sätt behöver vi agera för att förebygga och minska skador från kemikalier och olika ämnen som används på ett farligt sätt. Idag finns det alldeles för lite kunskap och information om vad vanliga produkter innehåller. Detta kan ge sjukdomar och skador hos människor och i miljö. Grundämnen kan också vara mycket giftiga om de hamnar fel. Särskilt utsatta är barn.

Våra hem är idag fulla av kemikalier på gott och ont. Ett problem är att vi inte vet var de finns. Visste du att det t.ex. går åt cirka tre kg kemikalier att tillverka en t-shirt av bomull? En del finns kvar i textilierna när vi använder dem och lämnar sedan våra hem via tvätten ut i avloppet.

Mycket kadmium kommer till reningsverken via konstnärs- och hobbyfärger. T.ex. kan reningsverken säga om det finns en konstskola i deras verksamhetsområde genom att analysera halterna av kadmium.

”Kadmium är på väg att bli ett folkhälsoproblem. Många svenskar utsätts för så mycket kadmium att det finns risk att det bidrar till skador på skelett och njurar.” Så skriver Kemikalieinspektionen i mars 2011 i den handlingsplan för en giftfri vardag som var svaret på ett regeringsuppdrag givet 22 dec 2010.

Effekter av för kadmium i människan kan man läsa om i Kemikalieinspektionens riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i fokus. Här nämner DN och TT nyligen gjorda studer som visar att kadmium är farligt även i små mängder.

Frågan jag just lämnat in tar upp problemen med kadmium och nämner särskilt färger och gödsel. Jag hoppas miljöministern lämnar ett bra svar om vilka åtgärder han avser vidta för att skydda människor och miljö från kadmium.

Här får du tips om vad DU kan göra för att minska gifterna i ditt hem och i miljön.

KGE

PS. Blev glad i morse då jag såg att regeringen i budgetpropositionen föreslår flera miljarder för underhåll av järnvägen. Just vad jag talat varmt om och som jag nämnde i förra blogginlägget. Bra för både tillväxt och miljö. Bifall!

torsdag 25 augusti 2011

Igång igen efter sommarlov – nästa års statsbudget och arbete för ny miljöpolitik

Nu är jag igång igen i riksdagen efter en härlig sommar. Mest spännande under min sommar var en resa till Jordanien. Anledningen att jag åkte just dit var att jag blivit bjuden på bröllop. Självklart passade vi på att besöka sevärdheter såsom bergsstaden Petra och den mycket intressanta grekisk-romerska staden Jerash. Att bada i Döda havet var en märklig upplevelse – att luta sig bakåt var som att sätta sig i en stol! Därtill fick jag möjlighet att träffa jordanska parlamentariker och andra jordanier, vilket gjorde resan än mer intressant.

För tillfället pågår förhandlingar i regeringen om statsbudgeten 2012. Den ekonomiska situationen i omvärlden har förändrats under sommaren och det påverkar Sverige. Risken finns att fler blir arbetslösa och att det blir mindre skatteinkomster både från företag och enskilda. Därmed går det heller inte att göra stora satsningar. Björklund kämpar på för höjda löner till lärare. Det är viktigt och rättvist! Det måste löna sig att studera (det tar fem år att bli gymnasielärare) och även inom skolans värld måste det finnas möjlighet till löneökningar för lärare som gör bra ifrån sig. Ytterligare satsningar måste förstås göras, både för att stimulera ekonomin och för att omfördela resurser. Bl.a. har jag i riksdagsgruppen talat varmt för satsningar på underhåll av järnvägen. Det kommer en vinter i år också!!

Idag har jag träffat en representant för Svenskt Vatten och diskuterat vad politiken kan göra för att minska kemikalierna i vatten. Jag är med i en arbetsgrupp i Folkpartiet som fått i uppdrag att utveckla vår miljöpolitik. Nu har jag fått ytterligare några idéer som jag ska bolla in i gruppen. Imorgon besöker några av oss Scania i Södertälje för att få goda idéer om framtidens transporter. Har DU förslag på förändringar som gagnar miljön och som stämmer överens med en liberal ideologi är jag glad för inspel!

KGE

onsdag 15 juni 2011

Riksdagen går in på upploppet med stora debatter

Riksdagen går in på upploppet inför sommaruppehåll. Veckan startade med fem timmar debatt om KU:s stora granskningsbetänkande – riksdagens mest omfattande betänkande. Här finns länk till granskningsdebatten (jag hade tre anföranden: i protokollet nr 4, 21 och 57 ).

Vi debatterade också vallagen och hur vi ska få rättsäkrare val i Sverige. Regeringen fick, i och med voteringen idag, i uppgift att bl.a. se över lokalerna för förtidsröstningen, utbildningen för röstmottagare, om det ska få finnas partisymboler på valsedlar och hur man kan öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att rösta och behålla valhemligheten. Mitt anförande i debatten tog utgångspunkt i FP-rappporten "Demokrati har begärts och ska verkställas" som vi släppte i februari och som innehåller 15 konkreta exempel på hur det svenska valsystemet bör förbättras.

Idag på förmiddagen drabbade partiledarna samman i partiledardebatt. Två nya partiledare gav förnyelse till debatten. Juholt själv visade sig dock inte vara mycket av en förnyare utan det lät mest som om Göran Persson var tillbaka igen.

Riksdagveckan förlängs med debatt och votering om fortsatt svenskt deltagande i den militära insatsen i Libyen. Det var ett ämne Juholt höll sig långt ifrån i dagens debatt. Han hittade kanske inte fler vinklar! Björklund (fp) var den enda, så länge jag lyssnade i alla fall, som lyfte utrikespolitiken och den förfärliga situationen bl.a. i Syrien där regimen har avrättat, massarresterat och torterat tusentals människor för att trycka undan demokratirörelsen. Heder åt Björklund att han också ser dessa kämpande människor utanför den svenska landsgränsen!

Efter partiledardebatten var jag, i egenskap av ordförande för svensk-franska parlamentarikerföreningen, bjuden till den franske ambassadören på lunch . Det var trevligt även om vi inte höll med varann om hur framtida EU-budget bör se ut.

Det är sommarväder i Stockholm. Turisterna strömmar till mot Gamla Stan. I vintermörkret, med längtan efter ljusa kvällar, köpte jag en bok om stadsvandringar i Stockholm. Ska se om jag hittar en lämplig tur för en kvällspromenad!

KGE

fredag 10 juni 2011

Studentavslutning - patrullerar med polisen

Fredag hemma i Linköping. Ikväll är det skolavslutning och studentfester - en härlig händelse för många! För vissa är det inte alls kul. Stök på stan med fylla och våld. Jag patrullerar med polisen för att få se hur polisen jobbar med unga och hur stan kan bli säkrare.

Till lunch träffar jag företrädare för universitetet för att se vad jag kan göra för att bidra till Linköpibgs Universitets utveckling.

Eftermiddagen kommer handla om Östergötlands infrastruktur och hur vi i länet ska jobba för att skapa effektivare resor inom, till och från länet. Viktigt, inte minst för att människor ska kunna både bo och jobba här!

KGE

tisdag 31 maj 2011

KU:s granskning av regeringen klar

Idag har Konstitutionsutskottet (KU) presenterat sin årliga granskning av ministrarna. Totalt har vi hanterat 26 anmälningar. Två anmälningar som rör samma sak – Amerikanska ambassadens övervakning utanför sitt ambassadområde – presenterar vi först till hösten därför att det ärendet är så pass omfattande, innehåller mycket sekretess och det har pågått en rättslig utredning som nu är klar.

KU höll idag presskonferens kl. 13.00 – mycket media! Klockan 14 höll utrikesnämnden möte där kungen är ordförande. Tuff konkurrens om uppmärksamheten i dessa tider alltså, men vi klarade det bra!

Mest fokus blev på de fyra ärenden där KU enigt pekar på brister i hur minstrarna hanterat frågor och på det område där vissa medier själva är berörda, nämligen förhandspröving av public-servicetjänster, och möjligen också kulturministerns uttalande i ett brev till Filminstitutet.

Debatt i riksdagens kammare om KU-granskningarna hålls den 13 juni då partiernas nyanser framkommer.

Samma dag debatterar vi också frågor om hur vi ska få bättre och rättssäkrare val. Regeringen kommer få i uppgift att se till att de som arbetar med val får bättre utbildning och att regelverket kring förtidsröstning ses över. Vi vill inte ha fler omval p.g.a. dåliga rutiner.

Även möjligheterna till elektronisk omröstning kommer upp. Att valen funkar väl till 2014 måste vara högst prioriterat, så elektronisk röstning i praktiken blir nog inte klart till 2014. Men med tiden behöver vi absolut få hjälp av tekniken i valen. OBS! Det handlar inte om att man ska kunna rösta från sin dator hemma utan elektroniskt i vallokalen. Att rösta hemma innebär en alltför stor risk att valhemligheten inte hålls genom påverkan på den enskilde. En person en egen röst – det är grundfundament i en demokrati!

Inför valet 2010 trycktes cirka 660 miljoner valsedlar. Av dessa förblev minst 600 miljoner oanvända. Datorer i vallokaler skulle minska miljöbelastningen och underlätta för partierna som idag ska se till att valsedlarna finns i alla vallokaler (partimedlemmar åker ut med dem i påsar till vallokaler under valdagen). I valet 2010 fick vi beklagligen se röstsedlar försvinna under transporter och hamna i både dike och papperskorg. Funkar elektroniken väl blir valresultatet miljövänligare, förhoppningsvis mer tillförlitligt och snabbare sammanräknat.

Sammanfattningsvis, KU:s ledamöter levererar för en bättre svensk demokrati.

KGE

torsdag 19 maj 2011

EU byggdes för att hantera kriser

Det är roligt att se att svenska folket blir allt mer positivt till svensk medelmskap i EU. Det visade en SOM-rapport som presenterades häromdagen. Samtidigt är det trist att vi fått in ett parti i Sveriges riksdag som har en sällsynt dyster syn på europeiskt samarbete. Nu liksom tävlar Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet om vem som kan vara mest emot EU.

Därför kändes det viktigt att idag delta då riksdagens utrikesutskott debatterade utvecklingen i EU under senaste året. Jag företrädde Folkpartiet. EU-minister Birgitta Ohlsson deltog också, men hon får sägas representera regeringen i detta sammanhang.

Jag talade om tre områden där EU har utmaningar och dessa kan bara lösas gemensamt: 1. Miljö och klimat, 2. Ekonomi och den fria rörligheten och 3. Demokrati och mänskliga rättigheter i Nordafrika och Mellanöstern.

Europas länder påverkar varann. EU behövs för att se till att vi löser problemen tillsammans istället för att kasta besvären till någon annan eller rent av gå ut och kriga om hur saker ska vara. Låter det senare otänkbart? Det är bara att konstatera att så hände förr. "Bättre med byråkrater än soldater" har FP:s europaparlamentariker Marti Paulsen klokt och snärtigt sagt.

Det är med gemensamma krafter vi skapar frihet, välmående och utveckling i Europa och omvärlden. Det går inte att lösa gränsöverskridande problem med självcentrerade lösningar. Vissa länder har det särskilt tufft nu. Men de måste lyfta blicken och se långsiktigt - det duger inte att sluta sig! Sverige bör hjälpa dem på traven. Så var det sagt.

Nedan hela anförandet för den som orkar.

KGE


........................................

Fru talman!

Tillsammans gör vi skillnad. Därför har vi inom Folkpartiet – mer än något annat parti – alltid sett till EU:s möjligheter. Genom vårt medlemskap i EU kan vi nå långt längre än vad som annars hade varit fallet. Det gäller inte minst frågor som miljö, ekonomi och den fria röligheten och demokrati och mänskliga rättigheter.

Miljö

Klimat och miljö är ett alldeles uppenbart område där det behövs ett kraftfullt och bindande internationellt samarbete. EU har varit ledaren i det globala klimatarbetet och ska fortsatt vara det. Tyvärr har klimatarbetet något tappat fart. Sverige har nu en uppgift i vara en pådrivande kraft för att återigen få klimat och miljöpåverkan högt på toppmötenas dagordning.

För mig som Folkpartist har det varit glädjande att de akuta problemen kring förlust av arter och livsmiljöer, det som vi kallar för biologisk mångfald fått ökat fokus i EU och världen under det gångna året. Året 2010 var det det internationella året för biologiska mångfaldens år. Det var fantastisk att det blev ett genombrott i Nagoya. I början av maj i år presenterade EU-kommissionen en strategi för biologisk mångfald i EU för det kommande decenniet. Nu gäller det att alla länder också vidtar ambitiösa åtgärder.

Under det svenska EU-ordförandeskapet gavs havsfrågorna en hög prioritet och östersjöstrategin antogs. Under 2010 har det pågått arbete för att genomföra strategin. Sverige måste fortsatt driva på för värnandet av den biologiska mångfald i haven och för krav på minskad tillförsel av gifter till Östersjön.

En verklig utmaning internt i EU är att göra något åt de omfattande jordbrukssubventionerna. Förutom att EU:s jordbrukspolitik kostar Europas skattebetalare 600 miljarder kronor per år – pengar som skulle göra strörre nytta om de exempelvis satsades på forskning – så är subventionerna i vissa fall också är direkt skadliga för miljön. Bara subventioner som bidrar till kollektiv nytta, såsom biologisk mångfald, djurskydd och en omställning till ett miljö- och klimatsmart jordbruk bör finnas kvar. Det vore långsiktigt bäst för miljö, bönder och konsumenter.

Ekonomi

Sverige är en liten öppen ekonom, väl integrerad med de andra europeiska ländernas ekonomier. Vårt välstånd grundar sig till stor del på handel med andra länder. Får andra länder problem märks det hos oss.

Många länder drabbades hårt av den djupa finanskrisen 2008/2009. Nästan alla EU:s medlemsländer bär fortfarande en tung börda i form av underskott i statsfinanser och stora skulder. Sverige är ett lysande undantag. Med ordning i de offentliga finanserna och viktiga reformer i bagaget- och inte minst med fokus på arbetslinjen - har vi klarat oss bra.

Några iakttagelser från krisen kan göras. Flera länder följde inte i goda tider de regelverk som ställts upp för de nationella ekonomierna och därmed fördjupades krisen. EU måste nu se till att efterlevanden av stabilitets och tillväxtpaktens regler blir bättre.

Krisen visade också hur gränsöverskridande bankverksamheten är och att nationella regelverk är otillräckliga för att möta gränsöverskridande risker. Hur en bank agerar i ett land kan slå mot ett annat land. Regelverken i andra länder måste alltså vara bra för att vi ska kunna känna oss trygga. Därför är EUs arbete för tillsyn på finansiella marknader så viktigt.

Europas ekonomier hänger ihop. Det är av stor vikt för oss i Sverige att vi är med och ser till att EU samlas kring de bästa lösningarna.

Demokrati och mänskliga rättigheter i Nordafrika och Mellanöstern

Slutligen vill jag säga något om utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern. När den arabiska våren påbörjades var vi många som hade samma förväntansfulla känsla som efter murens fall 1989. Framgångarna som demonstranterna i Egypten och Tunisien uppnått är förstås fantastiska – att dessa länder om än på lite skakiga ben - är på väg mot en demokratisk utveckling.

Vi har dock i flera länder sett uppror efter uppror som slagits ned. I Iran hann demonstrationer knappt påbörjas innan regimen satte stopp för folkets förhoppningar om en frihetens vår. I Syrien dödas dagligen fredliga demonstranter och dödsantalet är nu uppe i flera hundra. När det gäller Libyen var det lovvärt att FN lyckades samla sig kring en FN-resolution och att Sverige nu deltar med JAS-plan.

Lärdomen från detta är att EU på ett tydligare sätt måste fokusera på demokrati och mänskliga rättigheter i sina kontakter med Nordafrika och Mellanöstern. Det behövs bredare kontaktnät och långsiktiga samarbeten med det civila samhället, liksom ett mer omfattande demokratibistånd. EU måste också bli bättre på att ta ett gemensamt ansvar för de flyktingsströmmar som blivit följden av demokratikampen.

Avslutning

EU byggdes för att hantera kriser. Just nu har vi många utmaningar att hantera i Europa.

Många länder har de senaste åren efter finanskrisen varit under enorm ekonomisk press. Det finns en ökad främlingsfientlighet och minskad tolerans mot minoriteter i många medlemsländer. Det finns signaler om en nationell slutenhet och protektionism.

Det är inte vägen framåt. Detta är på tvärs mot våra liberala värderingar om tolerans och fri rörlighet för människor och varor. Det är också på tvärs mot hela EU:s ide om att genom frihandel och fri rörlighet bidra till ökad tillväxt och välstånd i vår del av världen.

Vi i Sverige har en uppgift att få fler i EU att lyfta blicken och satsa långsiktigt. Det är med gemensamma krafter och ansträngningar vi skapar frihet, välmående och utveckling för oss i Europa och i andra delar av världen.

SLUT

onsdag 18 maj 2011

Utländska doktorander behövs i Sverige

Roligast idag var publiceringen och den uppskattning som följde på min och Reza Zarenoes artikel om att göra det enklare för utländska doktorander att stanna i Sverige. Här finns länk till artikeln i Corren!

Har gjort intressant besök idag med KU hos Riksrevisionen. De kom med en mycket angelägen rapport igår om problemen kring att få ut brottsskadestånd. De lade bl.a fram förslag om att staten ska förskottera skadestånd till den brottsutsatta och sedan har staten fordran på gärningsmannen. Vore lysande om detta kan bli verklighet så brottsoffer får lättare att lägga brottet bakom sig och gå vidare i livet! Här artikel om deras rapport och förslag!

KGE

onsdag 11 maj 2011

Skolk skrivs in i betygen

Idag har Jan Björklund presenterat ett förslag om att skolk ska skrivas in i betygen från årskurs 6 och i gymnasiet, men inte i slutbetyget.

Jag har gett stöd till detta i Radio Östergötland. Varför?

Det skolkas för mycket i skolan. I många fall händer inget. Det finns rapporter som visar att närmre var tredje gymnasielev skolkar minst en gång i månaden.

Om eleverna inte är i skolan och deltar i undervisningen finns helt klart risken att de inte lär sig vad de borde.

Dessutom är detta ett sätt att ställa krav på skolor att verkligen följa upp att elever är i skolan. Har skolan ansvar att faktiskt stå för den siffran som ska hamna i betyget måste de uppmärksamma frånvaro.

Förhoppningsvis leder detta till att fler elever och skolan anser att närvaro är viktigt.

Det finns de som säger att det är synd om vissa elever som får sin frånvaro i betyget. Jag gissar att frånvaron syns redan idag – genom sämre betyg. Vissa elever har problem och skolket är ett tecken på det. Självklart räcker då inte en anmärkning i betyget, utan det behövs insatser av många slag. Men det är ingen lösning att ha det som idag – att dessa elever många gånger inte blir sedda. Därtill kommer frånvaron inte synas i det sista betyget – det som följer eleven resten av livet.

Jag har varit i skolan och sett exempel på mycket stor olovlig frånvaro. En gång skulle jag hålla en presentation i en gymnasieklass. Halva klassen var frånvarande. Läraren hade förberett sig, jag hade förberett mig och de eleverna som kom sa att de visste inte var de andra var, men några hängde i korridoren. Ingen hämtade dem och konsekvenserna verkade vara noll – utöver att de missade lektionen. Självklart kom de som skolkade ohjälpligt efter i kursen och sedan syntes det i betygen och kunskaperna.

I ett annat fall blev jag frågad att komma till en skola och hålla en presentation. Då sa jag att jag kommer om större delen av klassen är där – det behövs en lite större grupp. Vid det tillfället skulle jag behöva göra en del ansträngningar för att få möjlighet att komma. Läraren sa att hon kunde inte vara säker på att eleverna skulle dyka upp, ja det verkade knappt sannolikt. Kommer inte eleverna påverkar det undervisningen. Det pedagogiska upplägget kan bero av hur många som finns i gruppen. Lärare kan inte alltid genomföra upplägget de planerat för med stor frånvaro.

Det viktigt för alla, såväl elever, lärare och samhället att skolket minskar i skolan. Det handlar ju i slutändan om att understryka att eleverna går i skolan för att lära sig viktiga saker.

KGE

PS. Här länk till Jan Björklunds egen presentation av förslaget med bakgrund m.m.

Här kan du lyssna på hela intervjun med mig cirka 5 minuter. Start kl 15.12 idag onsd 11 maj. Gå in på länk 15.00-15.30.

onsdag 4 maj 2011

Sverige kan bli bättre på avfallshantering!

Idag har det varit riksdagsdebatt om avfall och kretslopp. I flera år jag motionerat och engagerat mig för förbättrad avfallshantering. Anledningen är enkel: tar vi klokare hand om vårt avfall förbättrar vi förutsättningarna för hälsa för människor och djur, gifterna minskar i miljön, klimatpåverkan blir lägre och vi får en förnuftigare hushållning av energi och råvaror.

Det ska vara lätt att göra rätt: Information ska vara lättillgänglig och insamlingssystemen ska vara inbjudande att använda.

I år har jag lagt extra krut på att lyfta frågan om information kring avfallshantering. Här hittar du min motion och här kan du lyssna till mitt anförande idag i kammaren . (Tillägg torsd 5 maj: Här finns debatten i skrift - mitt anförande är nr 17.)

Det ska inte behöva vara någon tvekan för konsumenter var man ska lämna sitt avfall för att göra rätt. Idag är informationen spretig och ofullständig. Får konsumenter inte bra information är det lätt att avfall hamnar fel!

Kommunerna har ansvaret att informera sina invånare. Hur informationen ges varierar mycket beroende på var man bor. Därtill är märkningen och informationen på varor otillfredsställande. Särskilt måste märkningen på det farliga avfallet bli bättre.

Det finns beräkningar på att runt 2 kg per år och person farligt avfall och elavfall hamnar i hushållssoporna - dvs fel! Till viss del beror det nog på att avfallet inte upplevs som farligt – vi har ju haft det i våra hem. Men batterier, energilampor, ugnsrengöring och insektsmedel är mycket skadligt om det hamnar i miljön. Det behövs mer kunskap och ökad service i insamlingen av dessa varor.

Även informationen på återvinningsstationerna är otillräcklig. I debatten gav jag förslag på några idéer för att stärka informationen. Jag nämnde att man skulle kunna skapa en nationell hemsida med information om hur man hanterar de flesta varor, möjlighet till telefon på återvinningsstationer för att man enkelt ska nå någon som kan ge vägledning för rätt sortering. Det behövs också fler pedagogiska bilder och information på fler språk.

I internationella jämförelser är Sverige ganska bra på att hantera avfall. Det betyder inte att vi kan slå oss till ro. Krafttag behövs för att bryta de stadigt ökande avfallsmängderna. Mellan år 1997 och 2008 ökade genomsnittet avfall per person i Sverige med 100 kilo. Nu är vi uppe i nästan 500 kilo avfall per person/år. Sverige är det land i EU som har högst förbränning – vi är inte bäst på materialåtervinning. Potentialen för ökad återvinning och klokare avfallshantering är stor.

Jag väntar med spänning på Naturvårdsverkets nationella avfallsplan som ska komma till sommaren. Den nuvarande är från 2005. Det är dags för nya tag! Men det är inte bara en myndighet som behöver tänka till. Framtida diskussion om avfallet behöver vara livfull i i hela samhället. Ständigt behöver diskussion pågå för att motivera till nya idéer, men vi måste också hela tiden agera för framsteg. Små förbättringar varje dag gör Sverige till ett föregångsland!

KGE

torsdag 28 april 2011

Moderaterna vill minska det hemliga stödet. Äntligen!

Idag på DN-debatt går Moderaternas partisekreterare ut och säger att
Moderaterna är beredda att offentliggöra namnen på dem som ger bidrag till
partier som är större än 20.000 kr/år. Ett bra steg framåt för ökad insyn i
det politiska livet!

I höstas i samband med att denna fråga behandlades i KU och riksdagen var
Moderaterna de stora motståndarna till ökad öppenhet. Jag minns
DN-löpsedeln ”Var är pengarna M?”

Socialdemokraterna, som under lång tid tagit emot stora bidrag från LO
utan någon nämnvärd insyn, visade sig nu vilja offentliggöra ekonomiska
bidrag till partier (här riksdagsdebatt där jag har ett replikskifte, anförande 12-16, med socialdemokraternas representant i KU).

Vi i FP har drivit på för ökad insyn i partiernas finansiering. Vi ser att
vi gjort skillnad och välkomnar att Moderaterna nu tar steg framåt.
Moderaterna öppnar dock inte idag för lagstiftning utan vill se en
överenskommelse mellan partierna i riksdagen.

En överenskommelse mellan riksdagspartierna, likt den som nu finns från år 2000
men utvidgad, betyder att vi kan få ökad insyn i bidragen till partier till
nästa val. Det återstår dock att se om överenskommelsen verkligen blir av.
Sverigedemokraterna visade sig vara motståndare till att offentliggöra
donationer. En överenskommelse bör gälla alla partier. En ytterligare brist
med överenskommelser till skillnad mot lagstiftning är att den gäller bara
etablerade riksdagspartier och inte eventuellt nya partier.

I framtiden kommer personvalet spela en större roll än idag - inte minst
mot bakgrund av att spärren i riksdagsvalet för personval till riksdagen nu
sänkts till 5%. Idag finns det etiska överenskommelser i partier om hur
mycket enskilda personer får ta emot. Men det är etiska regler och kan inte
kontrolleras eller sanktioneras.

Enskilda ledamöters röst kan vara helt avgörande. Det kan vara viktigt
att veta vad ledamöterna har för eventuellt ekonomiskt stöd och därmed intressen bakom sig. Det blir också mer fair play i kampen om väljarnas röster om väljarna med större säkerhet vet hur mycket som investerats i personvalskampanjer. En överenskommelse mellan partierna i riksdagen fångar inte upp behoven av ökad redovisning i personvalet.

Bra dock att Moderaterna tänker nytt!

KGE

onsdag 27 april 2011

Debatt om förstärkningar i meddelarskyddet

Ikväll har det varit debatt om tryck - och yttrandefrihet. Fokus var på förstärkt meddelarskydd i privat verksamhet som drivs med skattemedel. Majoriteten har sagt att frågan bör kunna lyftas av den pågående yttrandefrihetskommittén medan s, mp och v vill tillsätta en särskild utredning.

Jag hoppas Yttrandefrihetskommittén kan påbörja ett arbete med att se över en förstärkning av meddelarskyddet så att det blir mer likvärdiga villkor i offentlig verksamhet och privat verksamhet som drivs med offentliga medel. Folkpartiet har uttalat att vi vill se en utvidgning av meddelarskyddet i friskolor och i verksamheter där människors liv och hälsa står på spel, som exempelvis i sjukvården.

En orsak till att förstärka meddelarfriheten är att öka möjligheten att få vetskap om missförhållanden i verksamheter. Meddelarfrihet är en rättighet och ett skydd för att slå larm om missförhållanden. En slags spegelbild för att upptäcka missförhållanden är att införa en skyldighet att slå larm om missförhållanden. Detta finns t.ex. inom socialtjänsten och i hälso- och sjukvården genom lex Sarah och lex Maria.

Med utbildningsdepartementet i spetsen, tillsatte regeringen för ungefär ett år sedan en utredning med uppdrag att föreslå hur en skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen kan utformas.

Nu har utredningen "Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa” blivit färdig och ett förslag om att de som jobbar i skolan och förskolan kan bli skyldiga att anmäla missförhållanden har lämnats.

Detta är ett exempel på den goda tradition vi har i Sverige att utreda frågor för bra beslutsunderlag. Tids nog kan vi förhoppningsvis få bra underlag även för beslut om utökat meddelarskydd.

KGE

torsdag 14 april 2011


Har idag blivit vald till ordförande för svensk-franska parlamentarikerföreningen. Kul!

Vid mötet berättade franska ambassaden om franska universitetsreformer. Bl.a. har universiteten, liksom i Sverige, nyligen fått större självständighet. Detta leder till sammanslagningar av universitet till större universitet och ämneskluster. Att det nu görs stora franska satsningar på förnybar energi var en glad nyhet för mig.

KGE

- Posted using BlogPress from my iPhone

tisdag 12 april 2011

På gång i riksdagen -samtal i radio Östergötland

En hel del händer i riksdagen. Radio Östergötland intervjuade idag mig och Billy Gustafsson (s) om politiska läget.

Vårt samtal kom att handla om Konstitutionsutskottets pågående utfrågningar av ministrar, vårpropositionen som presenteras imorgon och de förslag till justeringar i sjukförsäkringen som nyligen presenterats.

Cirka kl. 15.35 startade intervjun och varade i tjugo minuter. Du hittar inslaget här .

KGE

måndag 11 april 2011

Öppna utfrågningar i KU ger klarhet

Förra veckan startade vi i KU med våra öppna utfrågningar. Då ställde vi frågor till tre representanter för media: Sveriges radios ledning och Lars-Göran Svensson, f.d. ansvarig utgivare för Uppdrag granskning i SVT. Vad det handlade om kan ni läsa här.

För att få klarhet i hur regeringen ingått avtalet om sänkta svavelhalter för sjöfarten frågades fd generaldirektören för Sjöfartsverket ut tillsammans med chefen som ledde förhandlingarna för svensk räkning. Dagens industri följde upp – och på samma sida skrev de om regeringens kommande satsningar på forskning och företag. Björklund på bild eftersom det är Folkpartiet som främst drivit på för att skapa bättre förutsättningar att attrahera experter till Sverige och för att företag ska kunna göra avdrag för investeringar i forskning och utveckling.

Eskil Erlandsson var årets förste minister att bli utfrågad i KU. I morgon är det dags för tre ministrar till. Kulturministern får ge sin version av det som vi talade med radions ledning om. Jan Björklund ger sin bild av vad Lars-Göran Svensson hävdar kring att utbildningsdepartementet skulle vilja påverkat deras program. Försvarsminister Tolgfors har fått tre KU-anmälningar och även dessa försöker vi bringa klarhet i. Allt direktsänds i TV för den intresserade.

Själv tycker jag utfrågningarna varit mycket klargörande – en riktig granskning av makten och i förlängningen ett viktigt bidrag till demokratin!

KGE

tisdag 29 mars 2011

Insatser för lärlingar och Libyen

Igår var jag på hotell Frimis i Linköping och besökte Kitija Ruksa som är lärling där. Kitija började sin lärlingsutbildning i höstas och är två dagar i veckan på en arbetsplats och tre dagar i skolan och läser kärnämnen.

Idag kan man läsa om besöket i Linköpings tidning. Vi folkpartistiska riksdagsledamöter satsar på att göra hundra besök hos lärlingar för att samla in tankar om lärlingsutbildningen från de som utbildar sig, skolor och arbetsgivare. Vi kommer göra en rapport för att kunna göra utbildningen ännu bättre.

Folkpartiet har varit drivande för att skapa lärlingsutbildning i Sverige eftersom det ökar möjligheterna att minska ungdomsarbetslösheten. I länder där lärlingsutbildning är välutbyggd, som t.ex. Danmark och Tyskland är ungdomsarbetslösheten lägre. Och Kitja berättade att hon redan blivit lovad sommarjobb. Lyckat kan man säga!

På fredag hade jag bokat mig för att besöka Carlsund utbildningscentrum i Motala och ett företag som tar emot lärlingar – men nu har det kommit en extrainsatt votering emellan.

På fredag röstar riksdagen om Sverige ska sända en väpnad styrka på upp till åtta Jas-plan för att delta i den Nato-ledda militärinsatsen i Libyen. Detta i syfte att upprätthålla flygförbudszonen på det sätt som FN gett stöd till. Nu finns dock inte mycket av det libyska flygvapnet kvar, utan striderna sker på marken. Det är främst där skydd nu måste sättas in. Sossarna vill dock inte sträcka sig längre än att upprätthålla flygförbudszonen och då går det inte att få till något annat mandat från Sverige. Jag kan i alla fall konstatera att det är på tiden att Sverige bidrar till att hejda massakern på civila i Libyen.

KGE

fredag 18 mars 2011

Möte med Margot Wallström om att motverka sexuellt våld mot kvinnor i krig

Idag har jag haft möte med Margot Wallström, FN:s särskilda representant med ansvar att motverka sexuellt våld i konflikter.

För en tid sedan fick jag upp ögonen för det fasanfulla sexuella våld som bedrivs mot kvinnor i krigssituationer. Folkpartiet och Lottakåren anordnade ett seminarium med utgångspunkt i kampanjen Ögat - se att systematiska våldtäkter används som vapen . Talare inbjöds att berätta om massvåldtäkterna på Balkan under 90-talet och i Kongo. Det var fasansfullt att lyssna på vad som hänt och det är sorgligt att reaktionerna varit så små.

I år motionerar jag och två folkpartister om stärkta insatser för att motverka sexuellt våld mot kvinnor i krig och konflikter. Motionen kommer att behandlas i riksdagen nu under april månad.

Ett framsteg på området är förstås att FN genom resolution 1888 år 2010 tillsatte en representant för att bevaka och motverka våldet. Uppdraget är begränsat till två år och därför är arbetet tydligt begränsat i antal länder och områden. Det viktigaste är att se till se till att förövarna inte går fria från straff, vilket i stort sett är fallet idag. Margot berättade att trots att 50.000-60.000 kvinnor utsattes för sexuellt våld i Bosnien och Hercegovina har det bara blivit 12 fällande domar!

Förövare och ordergivare måste kunna fällas i domstol för att motverka framtida brott och för att offer ska få upprättelse. Det kräver förändrade attityder, ny lagstiftning och fungerande rättsväsenden. Margot berättade att exempelvis i Sudan behövs fyra manliga vittnen som bevisning för att kunna fälla för våldtäkt. Det visar hur mycket det finns att göra. Två andra förändringar som måste till är att kvinnor får större inflytande i fredsprocesser och att det skapas en större politisk vilja att förebygga sexuellt våld i konflikter.

Självklart bottnar problemen i bristande jämställdhet. Det kan dock vara på sin plats att understryka att detta handlar om grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Kvinnor och flickor, men också män och pojkar, utsätts idag som civilbefolkning för systematiska våldtäkter som en del i krigföring. Statistiken och rapporteringen är förstås inte den bästa, men vi har nog för att agera. Jag hoppas på bra gensvar från riksdagen på ovan nämnda motion och önskar Margot framgång i sitt arbete.

KGE

onsdag 16 mars 2011

Att bygga en bro mellan forskning och politik

Jag kommer just från årsmöte och seminarium med RIFO- Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare – där jag nu blivit invald i styrelsen. Kul!

RIFO är ett forum där riksdagsledamöter och forskare träffas för att hålla seminarier och knyta kontakter. Verksamheten syftar till att uppmärksamma forskning som kan ha betydelse i riksdagens arbete, exempelvis om den vetenskapliga utvecklingen gått så mycket framåt att politikerna behöver ta nya beslut. Forskare och politiker behöver också ökad förståelse för varandras arbete. Själv var jag förvånad när jag började i riksdagen hur begränsat kunskapsflödet är mellan vetenskapen och politiken. Rifo försöker råda bot på detta.

Idag handlade det om hur Sverige ska kunna utvecklas som innovationsland. Störst intryck gjorde Helene Andersson Svahn, professor vid KTH i nanobioteknologi, som berättade om sin forskning och utveckling av produkter. Vilken karriär!! Född 1974 och nu världsledande professor och forskningsledare inom sitt område.

För att Sverige ska stå sig väl i den globala konkurrensen krävs satsningar på kunskap i allt från förskola till företag. Det är beklagligt att globaliseringsrådets rapporter lagts på hyllan och deras arbete har avstannat. Moderaterna fokuserar för mycket på ordning i ekonomin och för lite på konkurrenskraft i framtiden. Själv har jag skrivit riksdagsmotioner inspirerade av globliseringsrådet – en om att satsa på språkkunskaper tidigt i skolan och en om ökade möjligheter att finansiera vidareutbildning så att det livslånga lärandet kan genomföras i praktiken. Fler konkreta förslag som kan göras om till motioner är alltid välkomna!

KGE

torsdag 10 mars 2011

Om korruption och djurskydd

En riksdagsvecka går snabbt förbi - det håller nog Deborah med om som varit min praktikant under veckan. Det har varit möten och seminarier i ett. Särskilt stimulerande var KUs kvällsmöte om korruption i Sverige. Linköpingsforskaren Gissur O Erlingsson och Claes Sandgren från Stockholms universitet diskuterade förekomsten och utvecklingen av korruption i Sverige.

Det är svårt att forska om förekomst av korruption eftersom den är så svår att upptäcka. Det är ju två parter som inte har intresse av att någon annan ska få veta vad som pågår. Ofta upptäcks korruption av en slump. Men visst kan man försöka mäta korruption och Erlingsson hade som tes att korruptionen i Sverige ökat de senaste 30 åren. Varför? 1. Färre vågar anmäla eftersom det upplevs tufffare att få ett nytt jobb om man tvingas byta arbetsgivare. 2. Fler bolagiseringar av offentlig förvaltning ger sämre insyn. 3. Sämre lokal mediegranskning - det finns mindre resurser för granskande journalistik och fler vikarier på redaktioner.

Ett annat intressant möte under veckan var med landshövdingen. Bl.a fick vi då veta länsstyrelsens perspektiv på rapporteringen om djurskyddsinspektionen. Media har helt fokuserat på att antalet inspektioner minskat. Det är korrekt att det varit färre besök, men de har lett till fler åtgärder än tidigare, tex åtal och djurförbud. Ett viktigt skäl till varför det varit färre kontroller är att de kommunala inspektörerna behövt utbildas nu när de ska jobba för länsstyrelsen. Media har alltså enbart sett till kvantitet i besök men inte alls till kvalitet i gjorda besök och framtida inspektioner.

Viktigast för mig är förstås Konstitutionsutskottets möten. Vi är nu mitt inne i granskningen av statsråden. Nästa vecka beslutar vi vilka som ska kallas till de offentliga utfrågningarna som ska ske under april.

KGE

torsdag 3 mars 2011

Bra att skyddet för visslare ses över

Sverige är ett land som gjort sig känt för att i internationell jämförelse ha låg korruption. I det index som Transparency International gör ligger Sverige i toppskiktet. Det kan vi vara stolta över, men självklart finns problem också i vårt land. På senare tid har vi exempelvis i media uppmärksammats på korruptionsfall i kommuner.

Öppenhet och insyn främjar låg korruptionsnivå. Detta behöver kompletteras med skydd för whistle-blowers, dvs de människor som anmält korruption och andra oegentligheter. Om ingen vågar slå larm, är risken att missförhållanden aldrig upptäcks, än mindre åtgärdas. Det finns skydd idag, men det har visat sig inte alltid vara tillräckligt starkt.

Därför har riksdagen idag, på Konstitutionsutskottets förslag, gett regeringen i uppdrag att se över skyddet för whistle-blowers. Det är positivt att denna fråga lyfts från hela riksdagens sida och jag höll ett anförande för att visa FPs engagemang för frågan.

Jag talade bl.a. om att företag och andra arbetsgivare kan göra en hel del själva genom att ha en egen policy som gör att anställda som larmar inte ska behöva oroa sig för repressalier från arbetsgivaren. Vi i FP försöker själva dra vårt strå till stacken som offentliga arbetsgivare. Folkpartiets landstingsråd i Stockholms län skriver t.ex. på DN-debatt att de arbetar aktivt med att i landstingets verksamhet se till att whistle-blowers får det skydd de ska ha och att medarbetarna vet om det.

Särskilda system kan inrättas för anmälningar. Minst ett hundratal företag och organisationer har idag särskilda whistle-blowersystem för att garantera anmälarens integritet och att anmälningen hamnar rätt och tas omhand. Datainspektionen har förra året i november utfärdat föreskrifter som ska göra det enklare att införa whistle-blowersystem.

Det är angeläget att titta på andra länders lagstiftning för att eventuellt inspireras. I exempelvis Norge är det sedan 2007 straffbart med repressalier mot en person som slagit larm om oegentligheter. Den som utsatts kan få rätt till skadestånd. Minst 15 fall har prövats och visslaren har fått rätt i cirka hälften av fallen.

I riksdagen är vi överens om att det behövs en översyn för att se hur skyddet för whistle-blowers kan stärkas. Frågan spänner över flera områden. Yttrandefrihet, anställningsskydd, lojalitet mot arbetsgivare, integritet. Var gränserna ska gå är inte enkelt. Därför behövs en översyn.

KGE

onsdag 2 mars 2011

Kampen för yttrandefrihet i Libyen och i Sverige.

Det är lätt att känna engagemang för kampen för yttrandefrihet i omvärlden, som exempelvis den strid som nu pågår i Libyen och arabvärlden. Men engagerar yttrandefrihetsfrågor i Sverige?

Rätten att få uttrycka sig fritt är som luften vi andas – självklar när den finns, men kvävande när den saknas. Liberaler har kämpat för yttrandefrihet i flera hundra år och måste fortsätta vara vakthundar.

Jag är idag på bild över hela Correns sida 5. Det är kul. Reportaget handlar om yttrandefrihet med anledning av att en sifo-undersökning om riksdagsledamöternas inställning till yttrandefrihet har presenterats. Vad säger jag?

Jo, jag kommenterar tre påståenden om yttrandefrihet.

1. Nej till förbud i lag av sexistisk reklam. Staten kan inte förbjuda förlegade könsroller. Konsumenterna ska visa sin makt, uttrycka missnöje och vända sexistiska företag ryggen. Branschen bör ha metoder för självsanering. Den nyinrättade reklamombudsmannen är t.ex. ett bra initiativ.

2. Det ska självklart vara tillåtet att publicera bilder eller teckningar som kränker religiösa grupperingar. Yttrandefriheten måste omfatta även det som är kontroversiellt eller kan uppfattas som sårande. Religionsfriheten ska värnas, men likaså rätten att kritisera och driva med religioner. Gränsen går vid hets mot folkgrupp.

3. Företag och organisationer som lider skada av mediepublicering ska inte ha rätt att få skadestånd av medierna. Det är enskilda som ska ha rätt till skadestånd och kunna stämma för förtal. Om juridiska personer skulle få rätt att stämma tidningar finns risken att storföretag och intresseorganisationer skulle kunna tysta den oberoende granskningen genom att hota med dyra rättegångsprocesser. Media ska ha stor frihet att granska samhällslivet och publicera det som är viktigt för allmänheten att få kännedom om.

Nedan de tio påståenden som TU ville att vi skulle kommentera. Här kommenterar NTs ledare påståendena och riksdagsledamöternas svar. Bidra gärna med din åsikt!

KGE

1. Sexistisk reklam bör förbjudas i lag.
2. Poliser ska inte få läcka till medierna om innehållet i förundersökningar.
3. Kända människor ska inte behöva bli fotograferade i privata sammanhang utan att de gett tillstånd.
4. Det är bra att pass- och körkortsbilder numera skyddas av sekretess, så att medierna inte kan komma åt dem.
5. Medierna ska också i fortsättningen förbjudas att publicera odds från utländska spelbolag.
6. Det ska inte vara tillåtet att publicera bilder eller teckningar som kränker religiösa grupperingar.
7. Skadestånden i tryck- och yttrandefrihetsmål är löjligt låga och bör höjas kraftigt.
8. Det ska inte vara tillåtet att publicera namn och bild på den som är misstänkt för brott innan dom fallit.
9. Postens anställda bör ges rätt att vägra dela ut åsiktsreklam och andra skrifter som propagerar för nazistiska, rasistiska eller andra i ett demokratiskt samhälle stötande uppfattningar.
10. Företag och organisationer som lider skada av mediepublicering bör ha rätt att få skadestånd av medierna.

onsdag 23 februari 2011

Ett decenniums perspektiv på kriminalvård - "Framtiden" är nu!

Jag har snart ett decenniums perspektiv på svensk kriminalvård. Det har hänt en hel del kan jag konstatera efter att igår deltagit i Kriminalvårdens insynsråd.

Som ny riksdagsledamot 2002 blev jag utsedd att ta debatter om kriminalvård för justitieutskottet. Min debut i talarstolen våren 2003 blev två debatter samma dag – en om kriminalvård och en om brottsoffer. Jag hade då också utsetts att delta i en parlamentarisk utredning för en ny kriminalvårdslag som 2005 slutade i 1000 sidor text med titeln ”Framtidens kriminalvård”.

När jag tittar tillbaka på situationen i början/mitten av 2000-talet minns jag stora problem. Narkotikan flödade på anstalterna och man fick t.o.m. höra att intagna provade narkotika första gången i fängelse för att det fanns så stor tillgång där.

Sommaren 2004 rymde ett flertal mycket farliga fångar. Justitieminister Bodström satt kvar, men en ny generaldirektör tillsattes där partibok i (S) inte längre var avgörande.

Igår fick jag veta att det aldrig varit så lite narkotika på sluten anstalt som nu. Narkotikahundarna som vi i fp slet för att införa bedöms som jätteviktiga. Det är generellt lugnare i anstalterna när få är narkotika påverkade.

2010 är första året i mannaminne som ingen rymt från en sluten anstalt.

Ett intensivt arbete pågår nu om ADHD i anstalt. Så många som 40-50 procent av dem som sitter på långa fängelsestraff har ADHD. Kriminalvårdens uppgift är att verkställa straff och ge möjlighet för de intagna att vara bättre rustade att leva laglydiga liv när de avtjänat påföljden. Klart att kriminalvården måste arbeta med att förstå och minska problematiken kring ADHD.

Självklart finns det mycket kvar att göra, t.ex. behöver övergången mellan kriminalvård och livet i frihet bli bättre. En del intressanta utredningar pågår, t.ex. påföljdsutredningen. En ny fängelse- och häkteslagstiftning träder i kraft den 1 april som bygger på förslag från ovan nämnda utredning "Framtidens kriminalvård".

Vad som kallades "framtiden" är alltså här. Kan konstatera att saker ändrat sig på 10 år. Politik gör skillnad.

KGE

måndag 21 februari 2011

Behövd linje hotas av nedläggning

I fredags var jag tillbaka på Valla Folkhögskola för att besöka en utbildning för personer med kognitiva funktionshinder, såsom utvecklingsstörning, ADHD och Aspbergers syndrom.

I Folkpartiets partiprogram ”Frihet att växa” står det alldeles i inledningen såhär:

”Oavsett bakgrund, begåvning, fysisk och mental styrka måste alla människor få många livschanser, många möjligheter att växa och utvecklas. (...) Liberalismen betraktar alla människor som jämlikar – men inte som lika. Kraven på jämlikhet betyder inte att alla skall leva likadant, utan att alla skall ha möjligheter att utvecklas som självständiga människor. "

Med denna ideologiska uppbackning känns det naturligt att stå upp för den STUDS-utbildning som bedrivs på Valla folkhögskola och som nu åter är hotad av nedläggning.

Det blev ett fint reportage i Linköpings Tidning från besöket. Troligen kommer det också i veckans Linköpingsposten. Artikeln handlar främst om behovet av att hitta finansiering av stödpersoner till undervisningen.

Jag har nu haft kontakt med omsorgsnämndens ordförande i Linköping, Linnéa Darell (fp), om kommunens bidrag som tidigare räddat utbildningen. Hon såg positivt på att försöka göra en insats också för nästa år. Min kommande uppgift blir främst att driva på för en nationell lösning för stödpersoner och driva på för en dräglig privatekonomisk situation för studenterna. Om detta skriver jag i denna motion.

Nyligen har Nyamko Sabuni tagit ett bra initiativ på området utbildning för personer med funktionsnedsättning. Hon vill öka möjligheten till lärlingsutbildning för dem som gått särskola. Lärlingsutbildning, dvs undervisning på en arbetsplats, underlättar generellt övergången från utbildning till arbete och är ett viktigt svar på vad som måste göras för att minska ungdomsarbetslösheten. Själv planerar jag att i mars besöka ett antal lärlingsutbildningar i Östergötland för att lyssna in erfarenheter.

Denna vecka är det plenifritt i riksdagen – dvs det pågår ingen verksamhet i kammare och utskott. Jag har gott om tid på mig att läsa in mig i KU:s granskningsärenden och hinna med lite praktiska saker som t.ex. att planera hur jag ska ta emot en praktikant och hur ett antal skol- och komvux klasser ska få oförglömliga minnen från kommande besök i riksdagen. Kanske kan det också bli lite sport – det är ju faktiskt sportlov!

KGE

måndag 31 januari 2011

Härligt att göra skillnad!

Idag har jag varit på Valla Folkhögskola för att bättre förstå vad folkhögskolan kan göra för personer med utvecklingsstörning. Frågan för mig var förstås också vad vi politiker kan göra för att bidra till en bra undervisning och att situationen omkring skolan funkar för studenten .

I höstas skrev jag motioner med inspiration från Valla Folkhögskola, bl.a. en om studier för personer med funktionsnedsättning. Nu följer jag upp dem med att träffa dem det gäller. Jag fick vara med på engelsklektion på programmet STUDS. Det var härlig stämning i klassrummet med mycket spontanitet. "Det var det roligaste jag gjort på hela veckan!", utropade jag spontant när jag skulle gå. Men så har det ju inte gått så långt av veckan heller och förhoppningsvis händer det mer spännande.

Idag kom förresten utredningen ”Den framtida gymnasiesärskolan”. Jag har bl.a. motionerat om att studiebidraget ska heta studiebidrag också för dem i gymnasiesärskolan. Idag heter det förlängt barnbidrag. Svaret på motionen blev att riksdagen väntar med beslut för att se vad ovanstående utredning kommer fram till.

När frågan kom upp i kammaren hade Sverigedemokraterna skrivit en reservation nästan ordagrant från mitt förslag som sa att förändringen borde genomföras istället för att invänta utredningen. Ska man i en den sitsen skratta eller gråta? Ta det som ett exempel på att i politiken finns det inte mycket till copy right, det är lätt att vara bestämd och otålig i opposition och uppenbarligen är det så SD utvidgar sin politik så att den inte enbart handlar om att göra livet svårt för människor med utländsk bakgrund. Förslaget om studiebidrag var mitt först, bara så ni vet det! Hur som helst verkar utredningen kommit till en bra slutsats. På sidan 298 står det:

”Onödiga skillnader i bidragssystemen bör således undvikas mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan”. Utredaren utgår från ”att det förlängda barnbidraget till elever i gymnasiesärskolan ersätts med studiehjälp enligt samma förutsättningar som för ungdomar utan funktionsnedsättning”.

Torrt låter det, men det låter också som bifall, dvs ja, till min motion och att unga över 18 år i gymnasiesärskolan ska sluta att kallas för barn. Yeeeees!!

Idag har det hänt en annan rolig sak som sätts på ”resultatkontot”. I början av januari blev jag kontaktad av en chef för en stor språkskola som bl.a. ordnar utbytesår. Han sa att antalet ungdomar som väljer att åka på utbytesår under läsåret 2011/2012 riskerar att kraftigt minska p.g.a. oklarheter i informationen om utbytesstudenter har rätt att slutföra sina gymnasieprogram när de kommer tillbaka. Oroligheterna beror på att den nya gymnasiereformen snart blir verklighet.

Jag hörde genast av mig till utbildningsdepartementet. Ärendet har gått några turer där och jag har fått bra svar om att det inte ska vara problem att göra uppehåll i gymnasiestudierna för utbytesår. Skolverket ska nu också informera om detta på webben.

Idag fick jag mail från chefen vid språkskolan som skriver att två studenter är räddade, de vågar nu åka på utbytesår tack vare att jag fått fram lagtext och svar från departementet. Wow! Det känns fint att göra skillnad.

KGE

onsdag 26 januari 2011

Spännande riksdagsdebatter och höstgranskning övergår i vårgranskning

Idag har det hållits två aktuella riksdagsdebatter - den ena om våldsbejakande extremism och den andra om svenska elevers skolresultat. Den senare hann jag lyssna till. Oppositionens förslag om hur resultaten ska förbättras lyste med sin frånvaro. Björklund och regeringen gav besked om att tillsätta en parlamentarisk (= alla partier ingår) utredning för att se över regelverket kring vinst för friskolor. Det kan bli konstruktivt, åtminstone finns det hopp om det från MP och S sida.

Under debatten om extremism la jag sista handen vid de två debatter jag själv haft idag. Den ena debatten är slutpunkt för den granskning KU gör på hösten. Lite mer formellt kallas den för KU:s administrativa granskning. Då går KU igenom "statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning". Lite torrt säger säkert de flesta. Medieuppmärksamheten för höstgranskningen kan inte jämföras med det stora intresse granskningen av enskilda statsråd får dvs. vårgranskningen. Ändå påverkar kanske höstgranskningen regeringskansliets arbetssätt i väl så stor utsträckning som vårgranskningen.

Höstgranskningen handlar om att KU granskar olika delar av regeringens ”rutinarbete” - att de utför sitt arbete enligt lagen, t.ex. att offentlighetsprincipen följs, att dokumentationen fungerar, kontroll av hur lång tid ett överklagande tar, m.m. Varje år går KU igenom alla regeringsprotokoll. Häromdagen besökte jag KU-kansliet för att titta på regeringsprotokollen. Det handlar om kartonger som nu kan återlämnas till regeringen. Totalt sett ligger det månader av noggrann och systematisk granskning av akter och frågesvar bakom betänkandet som riksdagen klubbat idag. Lite högtidligt sagt är betänkandet ett av de sätt KU bidrar till att utveckla svensk demokrati och hålla ordning och reda i Regeringskansliet.

På fredag är sista dag då ledamöter kan anmäla ministrar till KU-granskning för detta riksdagsår. Här finns de KU-anmälningar som hittills kommit in. Imorgon tas första stegen i granskningen av enskilda ministrar. De offentliga utfrågningarna hålls i april och den uppmärksammade debatten då KU talar om vad man funnit hålls preliminärt den 13 juni.

Den andra debatten jag idag deltagit i handlade om JOs rapport till riksdagen. Rapporten är en 750 sidor lång bok där Justietieombudsmännen granskat om domstolar och statliga och kommunala myndigheter följer lagen. Aldrig någonsin i JOs 200-åriga historia har de fått så många anmälningar som nu, drygt 7000 på ett år. Många kommer från kriminalvården eftersom de inte har något annat tillsynsorgan. Det borde finnas! Därför har jag motionerat om att skapa ett fristående tillsynsorgan av kriminalvården som skulle kunna ta över en del av JOs arbete. Detta och lite till sa jag i debatten.

I kväll besöker jag biståndsmyndigheten SIDA med utrikesutskottet.

KGE

onsdag 19 januari 2011

Partiledardebatt och en månad efter vitryska "valet"
Så har riksdagen startat efter vinteruppehåll. Första utskottsmötet 2011 hölls igår och idag var det partiledardebatt.

Alla partiledardebatter har sina överraskningar. Idag avtackades tre partiledare vilket gjorde att fler vänliga ord sades än vanligt, ja det delades t.o.m. ut presenter.

Maria Wetterstrand höll ett annorlunda och bra tal där hon kritiserade utvecklingen mot slutenhet och intolerans i Danmark, förstås med udden riktad mot Sverigedemokraterna.

Jan Björklund lyfte blicken från dagspolitiken och tog upp långsiktiga frågor om hur Sverige ska stå starkt i globaliseringens tid. Han talade om skola, forskning, företagsklimat, att vi måste våga ta steg för att modernisera arbetsrätten och han talade jämställdhet genom att framhålla att akademikerkvinnors löner måste höjas.

Idag besökte fyra ledande vitryska politiker riksdagen. Det är idag exakt en månad sedan det hölls val i Vitryssland. Då fanns det hopp om en bättre framtid för Vitryssland. Hade själv tankar om att åka dit, precis som att jag var där inför presidentvalet 2005. Jag fick andra planer för december men självklart fanns jag på plats vid dagens besök.

Presidentvalet i Vitryssland blev ett stort bakslag för demokratin. Det blev mycket våldsamt. Sju presidentkandidater och flera dussin av deras nära medarbetare greps redan på kvällen den 19 december. Minst 700 personer greps och dömdes till fängelse. Medierna och människorättsaktivister har utsatts för husrannsakningar där datorer beslagstagits.

EU måste vidta åtgärder och klargöra att presidenten inte är legitimt vald! År 2009 i EU-nämnden drev jag frågan om att den vitryska ledningen inte skulle få vistas i de fina salongerna inför toppmötet i maj om det östliga partnerskapet (anförande 87). Jag ville då att EU skulle ställa krav på konkreta demokratiska framgångar, och inte förledas av vackert snack från Lukasjenko, innan han blev inbjuden till möten med andra statschefer. Jag kände mig ensam i mina krav och frispråkighet då. Det hela räddades hem genom att någon mindre högt uppsatt person än Lukasjenko deltog i mötet.
Carl Bildt har idag uttalat att han vill se reserestriktioner för ledningen i Vitryssland. Han publicerade också en mycket bra artikel i New York Times med några andra europeiska utrikesminstrar. Det är bra steg. Nu borde det vara tydligt för alla: i Europa finns en diktatur och läget har förvärrats. EU och grannländer måste svara upp för att stödja demokratin och civilsamhället.

KGE

Tillägg en dag efter (20 jan) : Lisa Bjurwald har idag skrivit ett intressant inlägg "I KGBs grepp" i DN. Artikeln finner du här.