onsdag 26 januari 2011

Spännande riksdagsdebatter och höstgranskning övergår i vårgranskning

Idag har det hållits två aktuella riksdagsdebatter - den ena om våldsbejakande extremism och den andra om svenska elevers skolresultat. Den senare hann jag lyssna till. Oppositionens förslag om hur resultaten ska förbättras lyste med sin frånvaro. Björklund och regeringen gav besked om att tillsätta en parlamentarisk (= alla partier ingår) utredning för att se över regelverket kring vinst för friskolor. Det kan bli konstruktivt, åtminstone finns det hopp om det från MP och S sida.

Under debatten om extremism la jag sista handen vid de två debatter jag själv haft idag. Den ena debatten är slutpunkt för den granskning KU gör på hösten. Lite mer formellt kallas den för KU:s administrativa granskning. Då går KU igenom "statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning". Lite torrt säger säkert de flesta. Medieuppmärksamheten för höstgranskningen kan inte jämföras med det stora intresse granskningen av enskilda statsråd får dvs. vårgranskningen. Ändå påverkar kanske höstgranskningen regeringskansliets arbetssätt i väl så stor utsträckning som vårgranskningen.

Höstgranskningen handlar om att KU granskar olika delar av regeringens ”rutinarbete” - att de utför sitt arbete enligt lagen, t.ex. att offentlighetsprincipen följs, att dokumentationen fungerar, kontroll av hur lång tid ett överklagande tar, m.m. Varje år går KU igenom alla regeringsprotokoll. Häromdagen besökte jag KU-kansliet för att titta på regeringsprotokollen. Det handlar om kartonger som nu kan återlämnas till regeringen. Totalt sett ligger det månader av noggrann och systematisk granskning av akter och frågesvar bakom betänkandet som riksdagen klubbat idag. Lite högtidligt sagt är betänkandet ett av de sätt KU bidrar till att utveckla svensk demokrati och hålla ordning och reda i Regeringskansliet.

På fredag är sista dag då ledamöter kan anmäla ministrar till KU-granskning för detta riksdagsår. Här finns de KU-anmälningar som hittills kommit in. Imorgon tas första stegen i granskningen av enskilda ministrar. De offentliga utfrågningarna hålls i april och den uppmärksammade debatten då KU talar om vad man funnit hålls preliminärt den 13 juni.

Den andra debatten jag idag deltagit i handlade om JOs rapport till riksdagen. Rapporten är en 750 sidor lång bok där Justietieombudsmännen granskat om domstolar och statliga och kommunala myndigheter följer lagen. Aldrig någonsin i JOs 200-åriga historia har de fått så många anmälningar som nu, drygt 7000 på ett år. Många kommer från kriminalvården eftersom de inte har något annat tillsynsorgan. Det borde finnas! Därför har jag motionerat om att skapa ett fristående tillsynsorgan av kriminalvården som skulle kunna ta över en del av JOs arbete. Detta och lite till sa jag i debatten.

I kväll besöker jag biståndsmyndigheten SIDA med utrikesutskottet.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar