måndag 31 januari 2011

Härligt att göra skillnad!

Idag har jag varit på Valla Folkhögskola för att bättre förstå vad folkhögskolan kan göra för personer med utvecklingsstörning. Frågan för mig var förstås också vad vi politiker kan göra för att bidra till en bra undervisning och att situationen omkring skolan funkar för studenten .

I höstas skrev jag motioner med inspiration från Valla Folkhögskola, bl.a. en om studier för personer med funktionsnedsättning. Nu följer jag upp dem med att träffa dem det gäller. Jag fick vara med på engelsklektion på programmet STUDS. Det var härlig stämning i klassrummet med mycket spontanitet. "Det var det roligaste jag gjort på hela veckan!", utropade jag spontant när jag skulle gå. Men så har det ju inte gått så långt av veckan heller och förhoppningsvis händer det mer spännande.

Idag kom förresten utredningen ”Den framtida gymnasiesärskolan”. Jag har bl.a. motionerat om att studiebidraget ska heta studiebidrag också för dem i gymnasiesärskolan. Idag heter det förlängt barnbidrag. Svaret på motionen blev att riksdagen väntar med beslut för att se vad ovanstående utredning kommer fram till.

När frågan kom upp i kammaren hade Sverigedemokraterna skrivit en reservation nästan ordagrant från mitt förslag som sa att förändringen borde genomföras istället för att invänta utredningen. Ska man i en den sitsen skratta eller gråta? Ta det som ett exempel på att i politiken finns det inte mycket till copy right, det är lätt att vara bestämd och otålig i opposition och uppenbarligen är det så SD utvidgar sin politik så att den inte enbart handlar om att göra livet svårt för människor med utländsk bakgrund. Förslaget om studiebidrag var mitt först, bara så ni vet det! Hur som helst verkar utredningen kommit till en bra slutsats. På sidan 298 står det:

”Onödiga skillnader i bidragssystemen bör således undvikas mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan”. Utredaren utgår från ”att det förlängda barnbidraget till elever i gymnasiesärskolan ersätts med studiehjälp enligt samma förutsättningar som för ungdomar utan funktionsnedsättning”.

Torrt låter det, men det låter också som bifall, dvs ja, till min motion och att unga över 18 år i gymnasiesärskolan ska sluta att kallas för barn. Yeeeees!!

Idag har det hänt en annan rolig sak som sätts på ”resultatkontot”. I början av januari blev jag kontaktad av en chef för en stor språkskola som bl.a. ordnar utbytesår. Han sa att antalet ungdomar som väljer att åka på utbytesår under läsåret 2011/2012 riskerar att kraftigt minska p.g.a. oklarheter i informationen om utbytesstudenter har rätt att slutföra sina gymnasieprogram när de kommer tillbaka. Oroligheterna beror på att den nya gymnasiereformen snart blir verklighet.

Jag hörde genast av mig till utbildningsdepartementet. Ärendet har gått några turer där och jag har fått bra svar om att det inte ska vara problem att göra uppehåll i gymnasiestudierna för utbytesår. Skolverket ska nu också informera om detta på webben.

Idag fick jag mail från chefen vid språkskolan som skriver att två studenter är räddade, de vågar nu åka på utbytesår tack vare att jag fått fram lagtext och svar från departementet. Wow! Det känns fint att göra skillnad.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar