torsdag 17 december 2009

Hösten 2009, mina två bästa:


Under juluppehållet kommer jag inte blogga, så lägger in en slags sammanfattning av hösten09. Den går på temat: "Mina två bästa..."


Tal på torg
-Arrangerade manifestation och talade för ett frigivande av den eritreanske journalisten Dawit Isaak på Stora Torget den 19 sept.
-Talade till minne av Kristallnatten den 9 nov på Stora Torget i Linköping.

Föredrag för allmänheten
-Höll den 3 nov föredrag på Rotary om vad det betyder att Sverige är ordförande i EU. Det gillades, så jag fick göra favorit i repris för en annan klubb. Fick därefter frågan att bli medlem. Det får ju anses vara bra betyg!

Motioner
-Jag har motionerat både till landsmötet (folkpartiets hösta beslutande organ) och till riksdagen om att göra engelska till ett obligatoriskt skolämne från första klass. Motionen bifölls på landsmötet och är nu hela partiets förslag. Förslaget skapade också stor debatt i riksmedia där hjärnforskare och Svenska akademin deltog.
-Har också motionerat både till landsmötet och till riksdagen om att barnkonventionen ska bli svensk lag. Också denna motion bifölls på landsmötet.

Ministerfrågor
-Ställt två frågor till statsministern inför europeiska toppmöten. Den ena handlade om att bevara skogen i klimatarbetet, den andra om klimatflyktingar.

Seminarier i riksdagen där jag varit värd
-Ett seminarium om ”Asyl- och flyktingsfrågor med fokus Irak”. Detta, tillsammans med andra möten under hösten, gav mig så pass mycket information att jag fick möjlighet att ensam träffa migrationsministern och lägga fram mina tankar.
-Ett seminarium på temat ”Biologisk mångfald och klimatet” med Stefan Edman och Lena Lindén, vd för Nordens Ark. Frågan om förlusten av biologisk mångfald kan i framtiden bli lika stor som klimatfrågan är nu.

Mediainslag
-Vecka 40 var jag omslagstjej för LinköpingsPosten och det var ett personporträtt av mig på dubbeluppslag med rubriken ”Internationellt engagemang en stor drivkraft”.
-Den 18 november fanns en stortskrattande Karin som besöker McDonalds på Correns förstasida. Inuti tidningen fanns en bra artikel med rubriken ”Sänkt arbetsgivaravgift gav fler ungdomar jobb”.

Artiklar
-Debattartikel med Helena von Schantz i ÖstgötaCorrespondenten med tre förslag för stärkt språkundervisning i grundskolan.
-Debattartikel i Norrköpings Tidningar med partiledare Jan Björklund om varför skolan bör få statligt huvudmannaskap. Tre argument: 1. tydligare ansvarsutkrävande, 2. barns rätt till likvärdig utbildning, 3. läraryrkets status och attraktionskraft skulle öka

Kontakt med utländska ambassader
-Lunchade med amerikanske ambassadören 2 nov, då jag var tydlig med att USA:s bud i klimatförhandlingarna inte duger.
-Har kopplat ihop koreanska ambassadens forskningsattaché med Clean Tech Östergötland. Ser ut som att det blir en koreansk delegationsresa efter nyår för att lära mer om östgötsk miljöteknik.

Valet 2010 i sikte
Under hösten röstade medlemmarna i Folkpartiet Östergötland fram mig till att stå överst på 2010 års valsedel till riksdagen. Hälften av alla som röstade i medlemsvalet vill se mig på toppen. Är mycket glad för det tydliga stödet.

Min målsättning är att väljarna i valet 2010 också ska ge mig förnyat förtroende för att jag ska kunna fortsätta att knuffa saker åt rätt håll när det gäller skola och universitet, utsatta barn, klimat och miljöskydd, jobb, kommunikationer i Östergötland och svenskt agerande i EU.

Vill du bidra i min kampanj, stötta mig genom att öppna dörrar till nätverk eller lägga ett gott ord för mig hos vänner och bekanta vore jag mycket tacksam. Hör gärna av dig!

God Jul och Gott Nytt År!

Karin Granbom Ellison
karin.granbom@riksdagen.se .

tisdag 15 december 2009

Rapport från EU-toppmöte i Kammaren

Har ägnat dagen åt att formulera en bra fråga till statsministern till återraporteringen från europeiska toppmötet. På grund av en frågefördelning i Kammaren som inte gynnade små partier från majoriteten fick jag inte ställa den. Nu är jag lite besviken och klagat för att få en bättre frågefördelning nästa gång!

Hur som helst, den som vill höra återrapporten kan gå in här.

Jag tänkte berömma statsministern för att han fått till en bra start på finansieringen av anpassningar till klimatförändringar i u-länder. Tänkte hänvisa till det tal som Barrosso höll på toppmötet. Det finns här i text och här hittar ni det i rörlig bild.

Det är dock värt att betänka att EU nu fått ihop 7,2 miljarder euro i eu-bistånd för anpassningar för tre år. Efter 2020 sägs det att världen totalt behöver få ihop ca 100 miljader euro per år. Åren 2012-2020 sägs det väldigt lite om. Det beslut som tagits nu är ett viktigt steg för en snabbstart innan Kyotoavtalet upphör 2012, men i framtiden kommer JÄTTEANSTRÄNGNINGAR att krävas!

Hade också tänkt återknyta till frågan jag ställde förra veckan till statsministern om att politikområdena migration och klimat måste kopplas ihop i framtiden. Ökenutbredning, havsnivåhöjningar och svårigheter att hitta drickvatten och odla är realiteter för många i den fattiga världen. Detta kommer leda till migrationsströmmar. Senast idag en film om detta i DN.

Nu hålls gruppmöte om det politiska läget!

KGE

måndag 14 december 2009

Filosofisk Fuglesang i Riksdagen

Idag besöker Christer Fuglesang Riksdagen. Kanske går jag och kollar om han är kvar för lite mingel nu på kvällen.

Läste ett citat av honom i en tänkvärd bok kallad "Fred! 100 röster mot våld och krig" som passar såhär i klimatkonferenstider:

"JAG SÅG ALLT. Jag såg hav och kontinenter. Jag såg öknar, bergskedjor och enorma skogar- men inga gränser mellan länder. Det går inte att se några nationer, bara en gemensam planet."

KGE

PS Det är en myt att kinesiska muren syns från månen (38400 mil bort), men den syns från omloppbanan kring jorden (40 mil bort).

fredag 11 december 2009

Möte med migrationsministern och barnombudsmannen

Hade två bra möten igår: ett med migrationsministern och ett med barnombudsmannen.

Under hösten har jag noga följt situationen för de kristna irakier som söker asyl i Sverige. Igår blev jag inbjuden till migrationsminister Tobias Billström. Vi satt ensamma och hade ett konstruktivt samtal under 45 minuter.

I Linköping finns cirka 400 kristna irakier och i Norrköping cirka 300 varav en stor andel snart ska avvisas. De är rädda och ser ingen framtid i Irak. Minoriteter förföljs och skyddet är svagt. För mindre än två veckor sedan bombades en kyrka och ett barnhem i Mosul.

Under hösten har jag deltagit i ett flertal möten med representanter från Svenska Kyrkan och kristna iraker, jag har ordnat ett seminarium i Riksdagen och talat med journalister och representanter från UNHCR.

Vill någon träffa de kristna irakierna jag talar om är det bara att delta i den mässa som startar kl. 12.00 på fredagar i Linköpings Domkyrka. Jag var där för en vecka och då var också Dagens Nyheter där och det ledde till ett bra reportage i söndagens DN.

I reportaget framkommer att Migrationsverket nu ser över de kristna irakiernas skyddsbehov. Nästa vecka kommer rättschefen Mikael Ribbenvik med ett nytt utlåtande om hur säkerhetsläget i Irak ser ut för minoriteter. Det blir avgörande.

Barnombudsmannen träffade jag för att diskutera barnkonventionens rättsliga ställning, dvs ska barnkonventionen bli lag?

Barnombudsmannen har tagit ställning för, men inte lättvindigt. Det viktiga är ju att ett sådant ställningstagande måste leda till skillnad i praktiken för barn.

Norge gjorde Barnkonventionen till lag 2003 och det har lett till att konventionen fått en starkare ställning. Konventionen har blivit mer känd: media skriver mer, barn känner bättre till sina rättigheter och domstolarna efterfrågar utbildning i barns internationella rättigheter, eftersom konventionen kan åberopas i domstol.

Island kommer att göra Barnkonventionen till lag i januari 2010. I Finland har den varit lag sedan 1991. Sverige gjorde Europakonventionen för mänskliga rättigheter till lag 1995. Det är dags att vi nu också tar det steget med Barnkonventionen.

KGE

onsdag 9 december 2009

Fråga till statministern om klimatflyktingar

Kommer just från möte med statsministern inför EU:s toppmöte fredag-lördag. Vid toppmötet kommer EU:s statsministrar och presidenter diskutera ekonomi, klimat och ”Stockholmsprogrammet”, dvs ett program om rätts- och migrationspolitik.

Jag frågade statsministern om han var beredd att verka för att EU:s ledare ska diskutera klimat och migrationspolitik samtidigt, i syfte att möta problematiken med att allt fler kommer att tvingas lämna sina hem och bli ”klimatflyktingar”.

Redan idag tvingas över 30 miljoner människor årligen att lämna sina hem på grund av torka, översvämning och miljöförstörelse. Följder av klimatförändringarna, såsom ökenutbredning, havsnivåhöjning, brist på dricksvatten och svårigheter att odla, kommer att leda till att antalet människor som nödgas fly kraftigt kommer öka.

Tina Acketoft, riksdagsledamot för fp och ledamot i Europarådet har skrivit en mycket intressant rapport om just klimatflyktingar.

Hon skriver bl.a. att det inte finns någon definition av vad en klimatflykting är och att det inte är lätt att skilja på frivillig flyttning och tvångsförflyttning. Hon menar att det behövs ny internationell lagstiftning på detta område eftersom klimatflyktingarna kommer att utgöra en av vår tids största utmaningar.

Statsministerns svar på min fråga fokuserade på den snabbstartsfond som ska inrättas för anpassningsåtgärder i utvecklingsländer. Statsministern angav att Sverige ska satsa ungefär 250 miljoner euro per år i denna ”snabbstartsfinansiering” tills nästa klimatprotokoll finns på plats. Dessa pengar är helt frivilliga och inget som ens EU-länderna kommit överens om. Vissa länder kommer bidra hyfsat (som Sverige) andra inget alls.

Statsministern sa att han inte väntade sig någon diskussion kring ”Stockholmsprogrammet” och därmed flyktingpolitiken (allt har förhandlats på tjänstemannanivå tidigare –länderna är verkligen inte eniga på detta område!).

Jag vet dock att i ”Stockholmsprogrammet” har Kommissionen fått ett uppdrag att analysera sambandet mellan klimat, migration och vilka effekter det kan få på invandringen till EU. Frågan kommer alltså upp igen!

Den som vill titta på eu-nämndens möte kan gå in på riksdagens tv-arkiv ( sök på "Öppet samråd i eu-nämnden 9 dec." Jag ställer min fråga under ”fortsättning 3” efter ca 2 min.)

Slutligen, ett reportage från Tanzania om klimatförändringar och påverkade levnadsförhållanden.

KGE

måndag 7 december 2009

Dags för en ny vecka

Öppnade lördagens tidning och sett att Otek Kuzminski får Linköpings kommuns honnörspris. Jättekul! Jag har varit pianoelev till Otek en är en av dem som nominerat honom till priset. Han var en oförglömlig lärare och har starkt bidragit till kulturen i Linköping.

I fredags närvarade jag vid prisutdelningen för Right Livelyhood Award, "det alternativa nobelpriset". Fyra pristagare som gjort extraordinära personliga insatser belönades. Två av dem hade passande nog koppling till klimatfrågan. Fick en pratstund både med Rene Ngongo som räddat regnskog under brinnande inbördeskrig i Kongo och med David Suzuki som fick priset för sin opinionbildning för miljön i Kanada. Suzuki framhöll att han var besviken på Kanadas bud inför klimatförhandlingarna och hade höga förhoppningar på Sverige.

Idag ska jag föreläsa på Rotary i Linköping om vad det betyder att vara ordförandeland i EU. På onsdag har jag möte med statsministern inför toppmötet torsd-fredag. Frågan är vad jag ska ta upp med honom: klimat eller det nya programmet om brottsbekämpning och asylpolitik, det s.k. stockholmprogrammet som Cecilia Malmström ska göra verklighet av?

KGE

torsdag 3 december 2009

Klimat, barn och djurskydd

Åt lunch med amerikanska ambassadören igår. Det var intressant med tanke på att USA nu för en helt ny utrikespolitik. Jag var mycket tydlig med att deras bud inför klimatkonferensen i Köpenhamn är otillräckligt. Ambassadörens svar var att i USA kan saker svänga snabbt, men ännu är inte opinionen med på krafttag för klimatet. Jag sa att jag hört det för flera år sedan, bl.a. då jag besökt Washington DC och Kalifornien under en resa med tema energi. Det är dags att USA rör på sig nu, eftersom läget är kritiskt och brådskande! Det är i dessa informella sammanhang man måste ta upp vad hjärtat är fullt av.

Jobbar just med en artikel om att vi bör stärka barnens ställning genom att göra barnkonventionen till lag. Jag har motionerat om detta till Riksdagen och till landsmötet (folkpartiets högsta beslutande organ). Barnombudsmannen, Unicef och Rädda Barnen vill också ta detta steg. Mycket glädjande beslutade landsmötet nu i november att hela partiet nu står för att konventionen ska gälla som svensk lag. Här finns riksdagsmotionen.

Har varit på min första julfest. Miljö- och jordbruksutskottets julbord heter duga. Där är intresset för mat stort! En av tjejerna, som jagar älg, hade med sig en älgtunga som hon lagt in och kokat själv. Inte helt och hållet min grej.

Har på morgonen träffat jordbruksministern för att tala grisar och djurskydd. Det blir särskild debatt om detta nästa vecka i riksdagen. Lars Hultström har avgått, branschen har lovat certifiering, mer tryck ställs på producenterna att de måste följa lagen, den utrednings som pågår om djurskyddet av Eva Eriksson kommer att få mer uppmärksamhet, och sist men inte minst, konsumenterna måste vara tydliga i sin efterfrågan. Få år kommer det bli sådan efterfrågan på krav-skinka!

KGE

onsdag 25 november 2009

Östgötapolitiker lyfter frågan om avvisning av kristna irakier

Anne Ludvigsson, riksdagsledamot (s) och jag, har idag arrangerat ett seminarium på temat ”Asyl- och flyktingsfrågor med fokus Irak”.

Vi båda har deltagit i möten och läst om avvisningsshotade irakiers situation hemma i Östergötland och i andra delar av Sverige. Det finns brister i asylprocessen som måste åtgärdas för att vi ska kunna lita på att asylsökande får en rättssäker prövning.

Avslag eller uppehållstillstånd är i flera fall skillnad mellan liv och död. Processen måste fungera väl!

Inbjudna talare vid dagens seminarium var:
Håkan Sandvik, präst Svenska Kyrkans med kunskap om Mellanöstern
Nuri Kino, frilansjournalist, arbetar för SR och Dagens Eko.
Jan Johansson, diakon Svenska kyrkan, Linköping

Under seminariet diskuterades rättssäkerheten, bristen på kvalificerade tolkar och rättsliga biträden, tillvägagångssätten vid tvångsavvisning, Migrationsverkets bedömningar av läget i länder dit människor avvisas, mm.

En presentation gjordes av den färska rapporten "Skilda Världar" av Sveriges Kristna Råd. Rapporten innehåller de främsta bristerna i migrationslagstiftningen och dess tillämpning enligt SKR. Den är rak på sak och väl värd att läsa!

För tre år sedan trädde en ny utlänningslag i kraft och vi fick en migrationsprocess med domstolar. Det är tillräckligt med tid för att konstatera att vissa saker måste förändras. Inte minst bör förbättringar göras för hur barn behandlas i asylprocessen. Barnkonventionen måste få större genomslag i asylärenden. Här beskrivs några uppdrag givna av migrationsministern som är bra steg framåt, men otillräckliga.

KGE

tisdag 24 november 2009

Språkdebatten i full gång

Debatten om språkundervisning har tänt till!

Imorgon onsd kl. 08.15 debatterar Helena von Schantz, fp-medlem och språklärare, med Horace Engdahl i P1 om språk med utgångspunkt i när ska barn börja få undervisning i språk och i vilket/vilka språk.

Idag finns det två inlägg i Svd om språkundervisning för barn. Läkaren och professorn Hugo Lagerkrantz gör ett inlägg om att det är när barn är riktigt unga som de är bäst på att lära språk och han hävdar att de t.o.m. borde börja med inlärning av främmande språk i förskolan. Tack för det stödet!

Förra året skrev hjärnforskaren Martin Ingvar ett inlägg om att det är slöseri med barns förmåga att de lockas välja bort språk när de har som störst förmåga att lära sig. Läs artikeln här.

KGE

Hultsröm bör avgå efter vanvårdsskandal

Det är bedrövliga bilder och skildringar av vanvård av grisar som nu visas i media. Swedish Meats ordförande Lars Hultström bör avgå efter denna vanvårdsskandal!

Hultström sviker inte enbart sina djur utan också i förtroendet gentemot konsumenter och i det svenska arbetet för ett ökat djurskydd.

Vi politiker har ansvar för att se till att det finns tillräckliga medel för en god djurskyddsinspektion. Vi i Folkpartiet Liberalerna har lyft frågan, om att göra en uppföljning av att länsstyrelserna har tillräckliga resurser för att klara av sitt uppdrag, med jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Detta är en fråga som vi måste följa upp och återkomma till. Det är fullkomligt oacceptabelt att djur lider på detta sätt.

KGE

söndag 22 november 2009

Landsmötet tar ställning

Det är full fart här i Växjö!

Jag fick bifall till min motion om att alla barn ska undervisas i engelska från första klass. Det ger en mer likvärdig skola och vi tar tillvara på det faktum att små barn har lätt för att lära sig språk. Följ gärna debatten i SvD och Newsmill där min medmotionär Helena von Schantz är flitig.

I natt togs beslut om att fp ska verka för att barnkonventionen ska bli svensk lag för att barnperspektivet bättre ska slå igenom. Det är härligt! Här en riksdagsmotion där jag är motionär i frågan.

I de frågor som vi trott skulle leda till tuffa debatter har vi landat bra. Det blir ingen kvotering i föräldraförsäkringen och vi inväntar EU:s beslut för att se om vad de säger om den den finska gårdsförsäljningen och hotas inte Alkos försälningsmonopol och därmed Sveriges systembolag öppnar folkpartiet för försäljning av vin på gårdar.

Nu ska vi ta tag i rättspolitiken. Jag gissar att livsttidsstraffets vara eller inte vara och arvsrätten blir det stora frågorna.

KGE

tisdag 17 november 2009

Glada miner! :-D

Cecilia Malmström (fp) förslås bli ny svensk kommissionär! Det är mycket glädjande. Cecilia är eu-minister, har varit eu-parlamentriker, doktor i statsvetenskap, talar fem språk –var det någon som tvekade vem som har mest kompetens?

Jag var på miljödepartementet och hade möte med statssekreteraren och allianskollegor. Vi gjorde en paus för att kolla på presskonferensen. Så stiger statsministern och Cecilia in och kamerorna smattrar. Någon säger ”Det måste vara Cecilia som blir kommissionär, hon ser så glad ut!” Någon annan säger: ”Statsministern ser också glad ut!” och då svarar min folkpartistiska kollega Lars Tysklind: ”Det måste vara för att han får vara på foto med en folkpartist”.

Har hört att jag idag är på Correns framsida och ser glad ut. Tillsammans med allianskollegorna hade jag ett mycket bra besök igår på McDonalds i Linköping. Jag gjorde hamburgare och lyssnade på ägare, chefer och anställda. Det står klart att alliansens sänkning av arbetsgivaravgiften har lett till att fler unga anställts. Ägaren Carina Ericsson sa att hon anställt fler i år och att McDonalds Sverige i år anställt över 3000 ungdomar, vilket är mer än prognoserna, och den sänkta arbetsgivaravgiften har varit en viktig orsak. Det vore ett slag mot de unga om oppositionen kommer till makten och genomför sitt förslag om att höja arbetsgivaravgifterna för de unga.

Nu ska jag ha gruppmöte, annars är det landsmötet som startar på torsdag, som står i mitt fokus. Gjorde intervju med Corren inför detta igår, där jag som ombud berättade om mina förväntningar och vad jag tror blir stora frågor. Håll utkik efter detta så återkommer jag mer om landsmötet senare.

KGE

torsdag 12 november 2009

På måndag vänder jag hamburgare för att unga ska få jobb

Arbetsförmedlingen i Östergötland börjar nu se ljuset i tunneln. Men speciellt bland ungdomar 18 till 24 år är det fortfarande kärvt. Vad kan politiker göra för att unga ska få jobb?

För att få förslag jobbar jag på måndag på Mc Donalds som är en stor arbetsgivare för unga. Tänkte fråga de anställda vad de har för drömmar, önskemål och erfarenheter och lyssna på arbetsgivarna vad de behöver för att anställa fler.

Snart är det landsmöte för Folkpartiet. En stor fråga blir arbetsrätten. Bl.a. tänkte jag höra med folket på McD hur stor roll arbetsrätten egentligen spelar för de ungas chans att komma in och få stanna kvar på arbetsmarknaden.

Folkpartiet la i somras fram ett förslag om att införa något som kallas för ”lärlingsjobb” med ”lärlingslön”, dvs en lägre lön i början. Tanken är att det är bättre för en 20-åring att ha ett jobb med låg lön än att gå arbetslös eller på socialbidrag. I mina öron låter det självklart att det är bättre att ha ett jobb och komma igång, än att sitta hemma och vänta och vänta på att man ska få det där jobbet med full lön som för många aldrig dyker upp.

Men som sagt, det behövs nya fräscha tag. Kom in och käka frukost på McD Tornby och ge mig din åsikt!

KGE

tisdag 10 november 2009

Biologisk mångfald hotas av klimatförändringar

Idag arrangerade Folkpartiet i Riksdagen ett seminarium på temat ”Biologisk mångfald och klimatet” (se föregående blogginlägg). Det var ett otroligt fascinerande seminarium!

Klimatfrågan är nu central i samhällsdebatten. Det är förstås nödvändigt för att hantera hotet om klimatförändrningarna. Men det är också bra att den frågan fått så mycket uppmärksamhet för det betyder att helt nya grupper i samhället börjat intressera sig för frågor närbesläktade med miljö och natur. Med tiden kommer klimatfrågan att behöva vidgas till en större helhetssyn vad gäller livsmiljö för människor, djur och växter. Situationen för artrikedomen blinkar rött!!

Vi vet inte hur många arter det finns på jorden och inte heller hur många som försvinner varje år. Men vi vet att den stora mängden arter är helt väsentlig för människan, exempelvis för produktionen av livsmedel och rening av vatten. I dagens DN finns det en ledare ”Tyst i kupan” om massdöden av bin. Bin behövs för pollinering, vilket i förlängningen ger oss mat. Det globala värdet av pollinatörernas arbete beräknas till 1 500 miljarder kronor om året, och hela 80 procent av alla grödor som äts av människan är beroende av insekter för pollinering.

Stefan Edman, som var en av talarna vid dagens seminarium, lyfte fram fyra E för varför vi ska bry oss om den biologiska mångfalden. Jag tillför en tolkning vad jag tror att han menar:

Etik – Liv har rätt i sig själv och vi ska inte förstöra för kommande generationer.

Ekologi – En mångfald av arter behövs för de formar ett system.

Ekonomi – Det är mycket dyrt att förstöra miljön (Sternrapporten på klimatområdet visar att det blir mycket kostsamt att inte snarast genomföra åtgärder mot klimatförändringar. Det håller på att utarbetas något liknande av Pavan Sukhdev för att sätta en prislapp på biologisk mångfald). På plussidan vad gäller ekonomi, är att miljötänkande kan driva fram en helt ny tillväxtbransch.

Estetik – Naturen innebär skönhet. Naturupplevelser kan få en att känna sig som en del av ett större sammanghang.

Här en länk till något av det som är på gång på området biologisk mångfald och ekosytemtjänster inom ramen för svenskt EU-ordförandeskap.

KGE

måndag 9 november 2009

9 november- en minnesdag

I helgen blev Folkpartiet i Östergötlands riksdagslista klar. Jag toppar listan och är förstås glad för det fortsatt starka förtroende som medlemmarna gett mig.

I kväll ska jag tala på en manifestation mot främlingsfientlighet och förtryck till minne av Kristallnatten den 9 november 1938. Stora Torget i Linköping kl. 18.00. Budskapet är förstås att vi inte får glömma vad som hänt i syfte att inte riskera att historien upprepar sig.Hitlers parti startade som ett litet parti med några få platser i tyska riksdagen. På ett decennium gick han från förförelse till förintelse.

Idag är det också 20 år sedan muren föll. Första gången jag var i Berlin var under tyska EU-ordförandeskapet våren 2007. Jag minns en middag på Hotel Adlon. Tal hölls på engelska, franska och tyska. Några hundra meter därifrån hade muren stått för 18 år sedan. Några hundra meter åt andra hållet fanns skräckens gata där Hitler och andra naziledare hade sina kontor under andra världskriget. På vägen dit passerar man nu ett minnesmärke för 6 miljoner dödade judar.

Jag hade rest till Berlin en dag tidigare för att se staden och drabbats av att historien blivit konkret. Decennier av förtryck har lämnat sina spår i staden. Nu satt jag där på Hotel Adlon, tillsammans med folkvalda från 27 länder som varit igenom krig och kallt krig, och vi hade mycket trevligt och diskuterade Europas gemensamma framtid. Det är vid sådana tillfällen ytterst tydligt att EU är något mycket större än en byråkrati.

KGE

torsdag 5 november 2009

Diskussion om bistånd och marknadsföring av östgötsk cleantech

Idag har jag haft allianskollegor på besök från Valdemarsvik. Vi hade rundtur i riksdagen, de lyssnade på den tv-sända frågestunden och därefter hade vi en diskussion med biståndsministern.

Gunilla Carlsson har gjort ett bra arbete med att fokusera det svenska biståndet genom att minska antalet länder och ha en tydligare inriktning mot på demokrati och mänskliga rättigheter. Efter att jag berömt henne för detta ställde jag en fråga om EU:s bistånd med tanke på att Gunilla Carlsson varit med och höjt biståndet till Eritrea där de håller den svenske medborgaren Dawit Isaak fången. Svaret blev att de fattigaste människorna också bor i diktaturer, så det är en svår avvägning. Samtidigt beklagade hon att världen går mot allt större ofrihet. Om den verkligen gör det vill jag själv låta vara osagt. Hur som helst är jag idag med i Expressen om vad jag gjort för Dawit Isaak. Bl.a. säger jag att hans namn måste nämnas i olika sammanhang så han inte glöms bort. Ovanstående är ett exempel på detta.

Har idag tillsammans med Jan Björklund en debattartikel i Norrköping om att folkpartiet vill återförstatliga skolan. Det verkar som att debattinläggen inte finns på NT:s hemsida så det blir ingen länk.

Det var en bra kväll på den koreanska ambassaden igår. Bl.a. berättade jag för forskningsattachén om hur många fina miljöteknikföretag det finns i Östergötland. Jag uppmanade honom och ambassadören att komma på besök. De nappade på idén så idag har jag kopplat ihop Cleantech Östergötland med dem. Hoppas det kan vara starten för ökad koreansk kännedom om att 4:e storstadsregionen också är en världsledande miljöteknikregion. I förlängningen hoppas jag förstås att det skapar affärsmöjligheter för östgötska företagare.

KGE

onsdag 4 november 2009

Debatt om sanering av förorenade marker och avfallshantering

Idag har jag ägnat hela dagen åt debatter för miljö- och jordbruksutskottet. Själv deltog jag i debatten om förorenade marker och hur vi utvecklar hanteringen av avfall. Ni hittar huvudanförandet här, nr 100. Försöker lyfta återvinningen (den här gången också av kläder) och vikten av att få bort det farliga avfallet (t.ex. små el-produkter och glödlampor) ur hushållsavfallet. Kiruna är Sverigebäst på att få bort det farliga avfallet. Testa här dina kunskaper om vad som får slängas i vanliga skräpkorgen. Inte helt lätt!

Nu ska jag alldeles strax till den koreanska ambassaden så hinner inte skriva särskilt mycket.

Folkpartiet har idag haft presskonferens om politiken efter den ekonomiska krisen. Det har bl.a. handlat om förändringar i arbetsrätten, fotsatta skattesänkingar på inkomster och införandet av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. I allt detta kan det komma bort att vi nu föreslår satsningar på höghastighetsbanor. I klartext betyder det att folkpartiet föreslår att Ostlänken ska byggas. Det är glädjande!

KGE

tisdag 3 november 2009

Skogen i klimatarbetet och seminarium om biologisk mångfald

Inför EU:s toppmöte i slutet av förra veckan deltog jag i öppen utfrågning av statsministern. Jag lyfte där den viktiga roll som skogen spelar i klimatarbetet. Varje år skövlas skog till en yta av Englands storlek. Detta motsvarar mycket stora utsläpp. I regnskogen finns också en stor del av världens biologiska mångfald.

Jag kommer nu från Kammaren där EU-ministern återrapporterat från toppmötet. Åter igen tog jag upp skogen i klimatarbetet. Per Bolund från Miljöpartiet hakade också på med en fråga om skogen. EU-ministern sade att skrivningarna i slutsatserna från toppmötet stärkts något, men uppenbart var frågan om skogen inte ett stort diskussionsämne, utan en fråga som måste följas inför Köpenhamnskonferensen.

Jag hade några tydliga budskap i Kammaren: Att stoppa skövlingen av regnskog är ett av de billigaste sätten att hantera klimatförändringarna. Det är nödvändigt att de rika länderna är med och betalar för skogens bevarande. Övervakningen av dem som får ekonomiskt stöd måste verkligen fungerar så att de sköter skogen på ett hållbart sätt. Det går inte skövla urskog för att plantera oljepalmer! Utbefolkningen måste kunna leva kvar i skog som skyddas.

Nästa tisdag arrangerar jag tillsammans med mina fp-kollegor i Miljö- och jordbruksutskottet ett seminarium om Biologisk mångfald och klimatutmaningen.

Deltar vid seminriet gör:
Lena Lindén, VD för Nordens Ark och Stefan Edman, biolog och författare.
Jan Terstad, programchef på ArtDatabanken med ett förflutet på Naturvårdsverket och i Miljödepartementet, kommenterar.

Tid: 10 november kl 12.00 – 13.30
Plats: Sveriges Riksdag, Riksgatan 2, mittpolen, RÖ,

Du är varmt välkommen! Anmälan är obligatorisk pga lunchsmörgås .
Anmälan sker senast 9 november kl.12.00 till mailto:avni.dervishi@riksdagen.se_.

KGE

onsdag 28 oktober 2009

Resa till Madrid inför spanskt EU-ordförandeskap

Har varit i Madrid i två dagar eftersom Spanien är nästa EU-ordförandeland. Snart kommer Spanien presentera sina ordförandeprioriteringar. Högst på EU-agendan kommer de att sätta jämställdhet och innovation.

Några reflektioner om detta:

Jämställdhet: Idag finns det fler kvinnor än män i den spanska regeringen, men de har långt kvar inom jämställdhetsområdet på många fronter. Vi träffade jämställdhetsministern, född 1977 precis som jag. Hon berättade om deras arbete för en mer jämställd föräldraförsäkring och eventuellt en pappamånad. Idag har papporna 15 dagar och den totala föräldraledigheten är 16 veckor. Jag passade på att fråga om den nya abortlagstiftningen som skapar stor splittring i det politiska landskapet. Regeringen lägger nu fram en lagstiftning som ger kvinnor rätt till fri abort upp till 14 veckor. Idag får abort endast ske i Spanien vid våldtäkt och om kvinnans eller fostrets hälsa är i fara. Denna lagstiftning kringgås hela tiden och har inte ändrats på 25 år. Det konservativa partiet med många katolska väljare är i uppror. Ett kraftfullt arbete har inletts om mäns våld mot kvinnor och det har bla skapats en mängd domstolar med särskilt kunnande om relationsvåld. Ministern berättade att besöksförbud upprätthålls genom elektroniska armbojor och hon talade om att Spanien under ordförandeskapet kommer diskutera skapandet av ett europeiskt besöksförbud.

Innovation: Det är dags att göra en översyn av Lissabonstrategin som till år 2010 skulle göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Många länder har inte lyckats följa strategins rekommendationer och strategin som sådan behöver kompletteras med hänsyn till miljö och eventuellt också sociala faktorer. Förmågan att omsätta forskning och utveckling i produkter och tjänster -dvs innovation – kommer vara avgörande för hur Europa klarar dig i den globala konkurrensen med Kina/USA och Indien.

Den svenska delegationen träffade Carlos Westendorp, som är fd utrikesminister och efterträdare till Carl Bildt i Kosovo och numera rådgivare till Felipe Gonzáles som leder den reflektionsgrupp som tillsattes av det franska ordförandeskapet (det är Westendorp och jag som syns på fotot överst). Då gruppen tillsattes var det för att EU-ledarna skulle slippa diskutera vissa frågor, t.ex. utvidgningen. Det kallades att ett antal visa män skulle fundera över Europas framtid. Jag var skeptisk och bekymrad att detta skulle bli en grupp fast i den förgångna. Men denne man vi träffade var mycket inspirerande.

Westendorp talade varmt om den nordiska modellen och hoppades att många länder skulle följa efter. Han menade att Europas konkurrenskraft måste bli mer teknikintensiv, EU måste öppna sig för och attrahera högkvalitativ invandring, säkerligen menade han specialiserad och högutbildad sådan. Han underströk vikten av utbildning på alla nivåer –från förskola till universitet. Spanien har mycket höga ”drop-outs” från skolan och jag hörde siffror om att ungdomsarbetslösheten är nu uppe i 38 (!!) procent. Vidare menade han att inom energi och klimatpolitiken måste enorma investeringar –en riktig revolution - göras eftersom investerar vi inte nu kommer det bli nödvändigt och mycket dyrt senare. På ett snyggt sätt uttryckte han stöd för energieffektivisering: ”the cheapest, safest and cleanest energy is that you do not use”. Spanien har länge legat efter i klimatarbetet, men har på senare tid gjort mycket stora investeringar i vind och solenergi. Jag lovade att skicka Wstendorp rapporter från Gloabliseringsrådet som jag tyckte ligger väl i linje med vad han eftersträvar.

Klimat: Ett besök gjordes också på miljöministeriet för att höra hur de kommer förvalta det fortsatta klimatarbetet. Glädjande var att höga klimatambitioner som uttalades från det spanska miljödepartementet. De var tydliga med att det var av yttersta vikt att det blir ett avtal i Köpenhamn och höll med om Margot Wallströms uttalande: ”there is no plan B since there is no planet B”.

Allmänt var det vackert väder i Madrid. Folk gick i shorts och kortärmat. Överallt var det byggnation –inte minst gatorna var uppgrävda. Spanien lider just nu av de haft en stor fatsighetsbubbla som nu spruckit och en stor mängd människor inom byggsektorn har blivit arbetslösa. Därför har staten i socialistisk anda satt igång ett stort offentligt byggnationsprojekt på 80 miljarder kronor. Det kommer att dröja länge innan Spanien får någon ordning på sin egen ekonomi –men efter denna resa har jag uppfattat att Spanien på ett vettigt sätt nog ska kunna föra EU framåt efter avslutat svenskt EU-ordförandeskap.

KGE

torsdag 22 oktober 2009

Klimatförhandlingarna går trögt och Reinfeldt sjunger i FN

Bekymrar mig lite för hur det går på veckans eu-ministerråd. Denna vecka är det "supervecka" för klimatet och för det svenska eu-ordförandeskapet. Satt i fem timmar i fredags med de svenska ministrarna som denna vecka leder möten med de andra eu-ministrarna. Finansministrarna träffades i förrgår och det gick dåligt. Miljöministrarna träffades igår och det gick lite bättre genom att de beslutade om ett gemensamt långsiktigt mål till 2050 och att den internationella luft- och sjöfarten ska tvingas minska sina utsläpp till 2020.

Nu är det 7 veckor kvar till Köpenhamnskonferensen om klimatet. Jag hoppas fortfarande på ett ambitiöst avtal, men en hel del återstår. Nästa vecka har jag möte med statsministern inför EU:s toppmöte. Då gäller det att åtminstone EU enas kring hur den industrialiserade världen ekonomiskt ska bidra till utvecklingsländerna för att där minska utsläppen av växthusgaser och bygga skydd för de förändringar som drabbar de fattiga pga klimatförändringar.

Har någon ett bra budskap eller fråga till statsministern tar jag gärna emot förslag!

I dessa tider då det går lite trögt i de internationella förhandlingarna får man tillåta sig en lite kul länk på you-tube där Reinfeldt sjunger i FN.

KGE

tisdag 20 oktober 2009

Folkpartiet går min väg

Folkpartiets partistyrelse har tagit beslut om att lägga fram ett förslag till landsmötet (vårt högsta beslutande organ) om att förstatliga skolan. Det skriver Jan Björklund och två framstående folkpartistiska kommunpolitiker idag på DN-debatt.

Utmärkt! Att skolan bör göras till ett statligt ansvar har jag motionerat om i riksdagen (se förra blogginlägget) och det är glädjande att det går framåt i frågan. Som ombud på landsmötet hoppas jag kunna rösta för att hela partiet –som första parti- ställer sig bakom förslaget.

Likaså har nu Björklund lagt fram förslaget om att alla elever ska få undervisning i engelska från första klass. Ordförande för utbildningsutskottet, Sofia Larsen(c), har ställt sig positiv till detta. Min språkmotion där jag yrkar på just detta kommer behandlas under året. Det blir alltså upp till bevis om det är verkstad som gäller!

KGE

måndag 12 oktober 2009

Förstatliga skolan och få en breddad rekrytering till högskolan

Idag i DN finns det en artikel om att svenska högskolor är medelmåttor på att ta in studenter med olika social bakgrund. Trots att den högre utbildningen är avgiftsfri spelar föräldrarnas utbildning stor roll. I sju år har regeringen gett anslag och det har startats projekt för att bredda rekryteringen, men inget har hänt.

Förklaringen tror jag inte ligger så mycket hos högskolan som i skolan. Den 25 september presenterade Skolverket en mycket intressant rapport där de kartlagt faktorer som förklarar varför svenska elever presterar betydligt sämre i skolan idag jämfört med tidigt 1990-tal. Ett av rapportens tydligaste budskap är att skolan har blivit sämre på att kompensera för elevers olika behov och bakgrunder. Bl.a. har lärandet i större utsträckning blivit ett eget ansvar för eleverna, med mindre lärarledd undervisning. Föräldrarna står i högre grad för motivation och kontroll.

En av de stora förändringarna som skolverket dömer ut är kommunaliseringen av skolan. Göran Persson (vår tidigare statsminister om ni minns honom) drev igenom att kommunerna i början av 90-talet blev huvudmän för skolan. Tanken var att kommunerna bättre skulle kunna fördela resurserna för att göra skolan mer likvärdig. Det har blivit tvärtom.

Idag varierar kommunernas anslag till eleverna betydligt mellan kommunerna: från 60.000 kr per elev i den kommun som hade lägst anslag till ca 108 000 i den kommun som hade högst (år 2007/2008). Det är inte särskilt långsökt att tro att fattiga kommuner satsar mindre på skolan än rika. I läroplanen anges att resurser ska fördelas med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov, vilket innebär att resurserna inte ska fördelas lika överallt. Men inom kommunerna varierar anslagen mycket lite. Dvs. områden med stor segregation, och därmed större behov, får inte mer pengar.

Att göra kommunerna ansvariga för skolan var fel. Oavsett var en elev bor ska hon eller han ha lika förutsättningar i skolan. Därför har jag i år lämnat in en motion om att förstatliga skolan. Att förstatliga skolan vore ett krafttag också för breddad rekrytering till högskolan.

fredag 9 oktober 2009

Grattis Obama!

President Obama får Nobels fredspris. Bravo!

Amerikanska folkets val av Barack Obama som president är för mig en av nutidens mest inspirerande händelser. På mitt arbetsrum i Riksdagen har jag bilder av honom när han svär presidenteden och håller sitt installationstal. Bredvid honom har jag en bild på Martin Luther King.

Det var symboliskt viktigt att det allra första Obama gjorde som president var att stänga fångläget på Guantanamo. Hans tal i Egypten om relationen mellan USA och den muslimska världen, som han inledde på arabiska, var storartat. Inte minst för att han då också tog chansen att ta upp kvinnors rätt, världen över, till utbildning och egen försörjning.

Förhoppningsvis har Obama bara startat sitt arbete för en mer fredlig och öppen värld där mänskliga rättigheter respekteras. Priset får inte på något sätt tolkas som annat än vi vill ha mer. Inte minst måste han snarast se till att USA levererar i klimatfrågan som är en fredsfråga av stora mått.

KGE

fredag 2 oktober 2009

Klart med motioner och "Personligt"

Har just skickat in sista motionen för min del för denna motionstid. På onsdag håller jag och mina allianskollegor presskonferens, så ska väl inte avslöja allt för mycket innan dess.

Fokus på mina motioner ligger på utbildning, utsatta barn, en handlar om kriminalvården (ett engagemang jag har med mig sedan tiden i justitieutskottet och nu som ledamot i insynsrådet) och en annan handlar om konkurrensfrågor och småföretagande.

Eftersom jag numera sitter i miljöutskottet har jag i år inte lagt någon motion på miljöområdet. Istället framför jag mina åsikter om återvinning, som jag motionerad om tidigare, i riksdagsdebatt den 14 oktober.

Denna vecka är jag veckans profil i LinköpingsPosten. Inte så ofta ställer jag upp på personporträtt, men här har jag gjort ett undantag.

Trevlig helg!

KGE

onsdag 30 september 2009

Motionstid i riksdagen och artikel om språk i Corren

Befinner mig i slutskedet av allmänna motionstiden. Därför blir det ett kort inlägg.

Corren publicerar idag en debattartikel av mig om språkundervisningen i skolan. Rubriksättningen blev "Gör B-språket obligatoriskt". Den får bli inlägget för idag.

KGE

tisdag 29 september 2009

Larmbågar vid domstol -äntligen!

Idag överlämnas en utredning till regeringen om hur säkerheten vid domstolar ska öka. Utredningen innehåller ett förslag om det kunna finnas fasta larmbågar vid ingången till domstolarnas entréerna för att kunna upptäcka eventuella vapen hos en inpasserande allmänhet.

Detta har jag väntat på och arbetat för sedan 2006!

Efter att två maskerade män, beväpnade med automatvapen, i maj 2006 rusat in i Västerås tingsrätt och fritagit en häktad under pågående förhandling, efterfrågade jag av Thomas Bodström, dåvarande justitieminister, larmbågar vid domstol. Se fråga här.

Kul att se att mitt förslag nu börjar bli verklighet och att ett genomarbetat förslag presenteras på dagens DN-debatt.

KGE

fredag 25 september 2009

Provval klart och svenskarna behöver bättre språkkunskaper!

Provvalet inför riksdagen har räknats och jag fick igår veta att jag fått nästan hälften av alla ettor (de röstande kunde sätta 1-5). Jag är förstås väldigt glad för detta tydliga stöd från medlemmarna. Det ger ett starkt underlag för att jag får toppa riksdagslistan.

Det ska bli roligt att driva valkampanj. Jag kommer tala mycket utbildning, internationalisering och miljö.

Två av dessa berörs av att det imorgon är det europeiska språkdagen, en av EU:s många satsningar för att höja språkkunskaperna i unionen.

Trots EU-medlemskap och ökad internationalisering har vi under de senaste 15 åren haft en negativ språktrend i Sverige. Många ungdomar lämnar grundskolan utan betyg i engelska och ett fåtal lär sig ett andra språk i tillräcklig grad för att få användning av kunskaperna. Läsåret 94/95 hade ca 90% av alla elever slutbetyg i moderna språk i gymnasiet. Läsåret 07/08 hade detta sjunkit till ca 50%.

EU ger fantastiska möjligheter att jobba, handla och studera över landsgränser, men för att vi ska kunna ta vara på möjligheterna krävs språkkunskaper. Nedgången i språkkunskaper måste stoppas!

Det är när man är ung som man har lättast att lära språk. Därför gäller det att sätta in insatser tidigt. Jag och Helena von Schantz (ämneslärare i språk och fp-medlem) har skrivit motioner till folkpartiets landsmöte med tre huvudförslag på förstärkningar av språkundervisningen i grundskolan:

-gör engelska till obligatoriskt ämne från första klass.

-alla elever ska inleda språkstudierna i moderna språk i år 6 med ett prova-på-år med undervisning i alla språk som erbjuds på skolan. Detta betyder att finns det spanska, franska och tyska läser eleverna en tredjedel av varje språk innan de behöver välja ett språk i högstadiet att fördjupa sig i. Med ett prova-på- år får barnen en grund i flera språk och kunskap om de länder där språken talas – en slags europakunskap.

- gör det andra främmande språket obligatoriskt. En orsak till sjunkande språkkunskaper är nämligen att språk – som enda grundskoleämne – kan väljas bort. Den här särställningen ger signalen att ämnet är mindre viktigt än de andra och avhoppen är stora. Dessutom sänker möjligheten att hoppa av från kurserna studietakten i språkundervisningen, eftersom lärarna sänker nivån för att inte tappa fler elever.

Dessa förslag utvecklas i en artikel som är inskickad till Corren. Har vi tur kan ni läsa mer om förslagen där, imorgon eller kommande vecka.

KGE

tisdag 22 september 2009

Statsbudget 2010 och höjning av studiemedlen

Åkte igår länet runt igår för att presentera statsbudgeten 2010. Roligt att kunna presentera några positiva satsningar fast vi befinner oss i den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet. En av dem är höjningen av studiemedlen, som jag verkat för genom uttalande i media och på gruppmöten i riksdagen. Har också skrivit motioner om studiemedelsystemet.

Det var nämligen inte så länge sedan jag själv var student och minns hur svårt och stressande det var att få pengarna att räcka till i slutet av månaden. Omkostnaderna har sedan dess stigit mer än studiemedlet så en rejäl höjning var på tiden. Studenterna får 350 kronor mer att röra sig med per månad.

Idag måste de flesta studenter som inte jobbar få pengar av sina föräldrar. Det är en tillbakagång om föräldrarna och relationen till dem ska påverka möjligheterna att studera. Ett bra studiemedelssystem och studiemedel som man kan leva på är en rättvisefråga och ett medel för människor att växa. Detta var jag glad att också igår kunna säga på presskonferens och här är ett exempel på det.

Nu på väg till Stockholm och riksdagen. Hörs!

KGE

lördag 19 september 2009

Frige Dawit Isaak! Manifestation i Linköping

På åtta orter, från Malmö till Luleå, har det idag ordnats manifestationer för Dawit Isaaks frigivning. På Stora torget i Linköping talade jag och representanter för alla riksdagspartier samt en journalist från ÖstgötaCorrespondenten.

Åtta år har nu gått sedan Eritreas president, i skuggan av dåden den 11 september, passade på att arrestera journalister och politiker. En av dem som fängslades var den svenske medborgaren Dawit Isaak, som skrev för den oberoende tidningen Setit.

Dawit Isaak blev fängslad den 23 september 2001 för att han använt sig av de mänskliga rättigheterna att skriva och tala. Nu flyttas han runt på fasansfulla fängelser och ingen får träffa honom. Någon rättegång har inte hållits.

Mänskliga rättigheter kan och bör gälla alla. Varje dag som Dawit Isaak och andra journalister är inspärrade trampar förtryckarna på den drömmen.

Enbart i frihet att byta åsikter kommer ett land att utvecklas till det bättre. Därför uppmanar jag den eritreanska regimen: Våga mer frihet och frige omedelbart Dawit Isaak!
Länk till nyhetsartikel i Corren om vår manifestation.

KGE

onsdag 16 september 2009

Riksdagen har öppnat, G20-möte och Vitryssar

Riksdagsarbetet har nu satt igång. Här finns en radiointervju med mig och Torbjörn Björlund (riksdagsledamot vänsterpartiet) om stämningen, talen och inledningen av valåret. Spola fram 6 min och 45 sek för att lyssna på enbart intervjun.

För exakt ett år sedan kollapsade den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers, vilket åstadkom den djupaste ekonomiska nedgången sedan depressionen på 30-talet. Nästa vecka hållerG20-ländernas toppmöte i Pittsburgh för att diskutera en internationell reglering och övervakning av finansmarknaden för att förhindra att samma sak upprepas.

Sverige deltar vid G20-mötet som EU-ordförandelan. För att kunna tala med stark röst har Reinfeldt kallat till möte imorgon med de andra EU-ländernas stats- och regeringschefer i Bryssel (Det ryktas dock om att detta möte tillkommit efter hot om att Sarkozy i Frankrike velat samla ihop ett möte själv.).

Inför det informella toppmötet träffade statsministern oss i EU-nämnden. Utöver att diskutera finansmarknadsfrågor talade vi också finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländer. Det börjar bli brådskande för världens länder att komma framåt i förhandlingarna inför Köpenhamnsmötet. G20-mötet, under amerikansk ledning, måste komma framåt i dessa frågor!

EU-nämndens möte med Reinfeldt kan följas här. Det som var av störst behållning, tycker jag, var Reinfeldts personliga skildring av läget i klimatförhandlingarna.

Har idag träffat oppositionen från Vitryssland. Också för dem är det en speciell dag i negativ bemärkelse. Det är 10 år sedan försvinnandet av dåvarande vice talmannen och vice premiärministern. Nästa år är det presidentval. Oppositionen hävdade att paradoxalt nog kan den ekonomiska krisen vara bra för demokratin i landet. Presidenten får mindre kontroll över landet och måste vända sig utomlands för att få lån. Men delegationen ansåg att pressen från utlandet mot regimen för liten och var rädda för att ”the window of opportunity” hinner stängas innan omvärlden reagerat.

KGE

måndag 14 september 2009

Riksdagens öppnande och träff med vitryska oppositionen

På tisdag den 15 sept öppnar riksdagen. Då blir det kungabesök och regeringsförklaring. Sedan startar allmän motionstid då vi ledamöter kan skriva motioner i alla ämnen.

På onsdag kl. 10 träffar jag och eu-nämnden och statsministern i tv-sändning inför EU-toppmöte om ekonomiska krisen och hur finansieringen av klimatarbetet ska se ut. Försöker nu hitta på en bra fråga.

På onsdag eftermiddag har jag möte med vitryska oppositionen. I våras inledde EU ett samarbete med Vitryssland med högnivåträffar. Jag var själv tveksam till detta och menade att det var fel att bjuda in den vitryska presidenten att mingla med EU:s presidenter och premiärministrar utan att EU ställt tydliga krav på demokratisk utveckling i Vitryssland. Hur läget utvecklats sedan invigningen av partnerskapet i maj är oklart, men jag har fått rapporter om att det kan bedömas som sämre.

Det är inte lätt att få info om Vitryssland (eller Belarus, som vissa föredrar för att visa landets självständighet från Ryssland) och därför är träffar med representanter från landet desto viktigare.

KGE

fredag 11 september 2009

Manifestation för Dawit Isaak, 19 sept i Linköping

I dagarna har EU och Eritrea enats om detaljerna i det biståndsavtal som ger Eritrea 122 miljoner Euro (ca 1,25 miljarder kronor) i bistånd fram till 2013. Detta sker utan krav på frigivning av politiska fångar.

Den 23 september är det åtta år sedan den svenske medborgaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Riksdagens tvärpolitiska Dawit Isaak-grupp (där jag är medlem) kommer uppmärksamma detta med manifestationer helgen innan på flera orter i Sverige.

Jag är en av dem som ser till att det hålls en manifestation också i Linköping. Förutom att jag idag haft möte med utrikesminister Carl Bildt i eu-nämnden har det alltså gått en hel del tid åt det praktiska med manifestationen.

Alla riksdagsledamöter från Östergötland har inbjudits att framföra korta appeller. ÖstgötaCorrespondenten har utsett en representant för dem och jag hoppas det blir fler journalister.

Plats för manifestationen för Dawit Isaak: Stora Torget, Linköping kl. 12-13, lördagen den 19 september.

Välkommen!

Passar på att tipsa om två länkar med aktuellt agerande av några partikollegor:

(Fredrik Malm i TV8)
(Olle Schmidt nominerar Isaak till Sacharov-priset)

KGE

tisdag 8 september 2009

Bättre landinfo krävs för korrekta beslut i flyktingpolitken

I juni blev en utvärdering klar av den nya migrationsprocessen (med domstolar) som infördes 2006. I utredningen framförs också synpunkter på utlänningslagen, som är den lag som reglerar svensk asylpolitik och rätten till uppehållstillstånd.

Idag har vi varit några alliansledamöter som deltagit i ett symposium med anledning av utredningen. Vi lyssnade och ställde frågor till sekreteraren för utredningen, migrationsministern, migrationsverkets generaldirektör, advokatsamfundets generalsekreterare, en lagman från överdomstolen och en forskare.

En stor del av vår diskussion kom att kretsa kring den information som finns tillgänglig om länderna där asylsökande kommer ifrån (landinfo). Om informationen är felaktig kommer besluten också att bli fel. Därför är det så viktigt att denna är korrekt.

Det var tydligt att det finns förbättringsmöjligheter på detta område. Bl.a. efterfrågades att överdomstolen måste ge tydligare vägledning (prejudikat) så att de tre migrationsdomstolarna dömer utifrån samma information.

Ett intressant besked kom från överdomstolen om landinfo:
de letar nu efter fall att ta upp till behandling för att ge vägledning om situationen i Irak för de kristna och situationen för homosexuella i Iran och Irak. Vid fikapausen frågade jag hur lång tid det kan ta innan det kommer något och jag fick svaret mellan en vecka och en månad.

På torsdag ska det också upp ett mål i överdomstolen om tolkning av begreppet ”väpnad konflikt”. Det behövs. Just nu får vissa aylsökande stanna och andra avvisas därför att domstolarna bedömer läget olika i Somalia.

Med tanke på alla de oroliga kristna irakier jag träffat, hoppas jag att det handlar mer om en veckas väntetid än en månad innan det kommer landinfo från överdomstolen också om Irak.

KGE

fredag 4 september 2009

Makt, kvinnor och män.

Behövs Kvinnoförbunden i partierna? Mitt svar är ja. De fyller en roll genom att tala om jämställdhet och synliggöra bristen på denna.

Ett tag kändes det som att Sverige i princip var klart med jämställdhetsarbetet. Det är lika dumt som att säga att Sverige är färdigt med demokratin. Båda måste vinnas för varje generation.

Imorgon håller Liberala Kvinnor en stor konferens på riksdagen. Trots att andrakammarsalen rymmer hundratals åhörare är det väntelista. Imorgon ligger fokus på maktinnehav. Att uppnå jämn representation i beslutande församlingar är ett första steg. Globalt sett är enbart 17% av parlamentariker kvinnor. Men när vi uppnått lika antal, som i Sveriges riksdag, infinner sig frågan ”behandlas kvinnor och män olika vid makten”? Javisst. Beter sig kvinnor och män som vill ha inflytande olika? Ja. Medvetenhet om detta är ett steg mot jämlikhet.

Det utbredda våldet mot kvinnor är det yttersta exemplet på att kvinnor också i Sverige inte är jämlika män. Nästa vecka ska jag göra två besök i föreningar som kan mycket om detta: Kvinnojouren i Motala och Stadsmissionen i Linköping. I EU-valrörelsen var vi ett gäng folkpartister som gjorde ett besök på Stadsmissionen och träffade personer som arbetar med kvinnor som har missbruksproblem. De sa att kvinnorna far särskilt illa för att besöksförbuden inte fungerar. Jag ska vid dessa två besök försöka höra om det finns något sätt som jag som lagstiftare kan bidra till att detta blir bättre.

Lättläst statistik som tydliggör utvecklingen och läget på jämställdhetsområdet.

KGE

torsdag 3 september 2009

Högskolan är inte ams

På högskolan i Borås startar nu kursen Bloggens teori och praktik. Jag träffade nyligen en kille som läst en sommarkurs i Science Fiction Litteratur. Är detta kurser som ligger i tiden och ska betalas av skattepengar eller är detta något för fritiden?

10.000 nya högskoleplatser ska skapas efter årsskiftet. Det är bra att möjligheterna att utbilda sig ökar när det är svårt att få jobb. Men platserna måste fyllas av utbildning av akademisk kvalitet. Högskolan är ingen Ams-åtgärd.

Såhär sa Lars Leijonborg i början av 2009 till Mona Sahlin: "Uppsagda Volvoarbetare är välkomna till högskolan, men inte till improviserade snabbkurser utan till en gedigen akademisk miljö som tillämpar samma kvalitetskrav gentemot denna sökandegrupp som gentemot andra. De ska inte flytta från ett löpande band på en bilfabrik till ett löpande band på en utbildningsfabrik. De ska möta en fri akademi som upprätthåller sina principer."

Linköpings Universitet vill inte ha pengar för att utöka antalet platser i denna senaste giv. Det är hedervärt att säga "nej" om ett "ja" skulle betyda att tumma på kvaliteten.

lördag 29 augusti 2009

Torgmöte och japanskt val - tema ungdomsarbetslöshet

Har stått på Gyllentorget idag och diskuterat med folk. Första lördagen efter den 25 i varje månad (lönehelgen alltså) finns vi folkpartister där. Det är kul att höra vad som rör sig i tankarna hos allmänheten.

Idag var det t.ex. en familj som berättade för mig att deras unga söner har jättesvårt att få jobb eller stöd för att starta företag. De sa att sönerna tvingas gå till socialen och söka socialbidrag och för att få bidraget ska de gå en kurs där det också går missbrukare. Att blanda unga, besvikna människor med missbrukare, det låter illa och bör kollas upp! En positiv sak: Det är bra att regeringen i början av veckan kunde presentera att de under 2010 och 2011 vill öka antalet utbildningsplatser på högskola, komvux och yrkeshögskola med 23000 nya platser och också satsa kraftigt på arbetsmarknadsåtgärder, särskilt för unga. Det röstar jag gärna igenom.

Imorgon hålls parlamentsval i Japan. Det verkar som att Liberaldemokraterna som haft makten i stort sett i 50 år tappar stort och förlorar makten. Ungdomarna är besvikna och vill ha jobb. När företag minskar personalen för att klara sig genom recessionen är det ungdomarna som åkt ut först. Utökade dagisplatser har också blivit ett tema i debatten. Födelsetalet i Japan är otroligt lågt, och det förstår jag, eftersom dagis/förskoleverksamheten nästan är obefintlig. De flesta moderna kvinnor vill inte vara hemmafruar!

Jag vet inte vilket parti som är bäst för Japan, men Demokratiska partiet (de som ser ut att vinna) har lovat betydligt större minskningar av CO2-utsläpp. Det vore välkommet eftersom Japan hittills stretat emot rejält inför klimatkonferensen i Köpenhamn.

KGE

tisdag 25 augusti 2009

Flyktingspolitik och statsbudgeten 2010

Idag tar också Sveriges radio upp frågan om de irakiska flyktingarna nationellt. Här finner ni ett inslag där jag upprepar mina förslag.

I Corren lovar jag att framföra idén om ett verkställighetsstopp beträffande irakierna. Har idag på riksdagen, i samband med dkisussion om statsbudgeten 2010, talat med folkpartiets talesperson i migrationsfrågor om detta . Svaret är att det är migrationsdomstolen som måste fatta beslut om verkställighetsstopp -inte vi politiker. Det som spelar roll för ett sådant beslut är att migrationsverket har korrekt underlag om situationen i olika länder. Men som jag sagt tidigare, tyvärr kan nog dessa underlag bli bättre.

För övrigt pågår förhandlingarna om statsbudgeten. I detta läge då ekonomin ser ljusare ut finns det utrymme för några satsningar, men fortfarande måste vi politiker ta ansvar för att fler inte blir arbetslösa. Tyvärr är det ju så att arbetsmarknaden inte reagerar lika snabbt som tillväxtsiffrorna. Kommunerna har i år fått sämre skatteintäkter och har därmed inte lika mycket i kassan att anställa folk för under nästa år. Sverige har också en särskilt hög ungdomsarbetslöshet att jobba med.

Det kommer snart besked, mer kan jag inte säga i detta läge.

KGE

måndag 24 augusti 2009

Möte med irakier

Idag har jag varit på möte med ett hundratal irakier som riskerar avvisas. Här några mediaklipp där jag deltar: Östnytt och Sveriges Radio Östergötland.

Efter USAs tillbakadragande av trupper har våldet ökat i Irak. Många attacker har skett mot kristna irakier. Media har rapporterat om kristna irakier som utvisats från Sverige och direkt tvingats fly igen.

Vi i folkpartiet menar att rutinerna behöver ses över vad gäller uppföljningar av de avvisningar som sker. Vi är tveksamma till att Migrationsverket har tillräcklig kännedom om hur förhållandena ser ut i Irak.

Vi anser också att det är dags att se över vissa delar i utlänningslagstiftningen. Definitionen av väpnad konflikt kan behöva vidgas, reglerna kring asyl för barn behöver ses över, liksom definitionen av särskilt ömmande skäl.

Det var ett bra möte mellan politiker och irakier idag i domkyrkans församlingslokal. Många berättade om svåra situationer. Imorgon när jag träffar min riksdagsgrupp ska jag vidarebefordra vad jag erfarit till personer som arbetar dagligen med migrationsfrågor.

Slutligen, förra veckan hölls en debatt om avvisningar om kristna irakier i Riksdagen. Den finns att läsa här (§13).

KGE

tisdag 11 augusti 2009

Funktionshindrade ska inte placeras med dem som avtjänar straff

Läste en artikel i DN i fredags om att autistiska barn har omhändertagits av socialtjänsten och placerats i statliga slutna ungdomshem avsedda för barn som avtjänar straff för grova brott.

Så kan det inte fortsätta. Det är ingen bra miljö för funktionshindrade. Personer som inte har begått brott ska inte placeras på instution tillsammans med dem som begått brott av flera skäl:

1. icke dömda personer ska inte behöva risker att misstänkas för att ha begått brott
2. icke dömda personer ska inte riskera att bli behandlade som om de avtjänar en påföljd (att vara funktionshindrad är sannerligen inte ett brott!)
3. de unga funktionshindrade som blandas med pesoner med kriminellt beteende kan påverkas av skadliga värderingar
4. det är tveksamt om de funktionshindrade får rätt vård

Har gjort en del research i frågan genom att bl.a. tala med Riksförbundet Attention och med DN-journalisten. Har idag skrivit en fråga till socialminister Göran Hägglund om vilka åtgärder regeringen ska vidta för att unga som inte begått brott inte ska behöva leva i sluten ungdomsvård tillsammans med personer som avtjänar en påföljd.

Det måste bli slut på detta, liksom att det inte är värdigt att vuxna psykist sjuka sätts på rättspsyk utan att vara dömda.

Unga som omhändertas av samhället tillhör samhällets mest utsatta. Det har visat sig att många placeringar på institutioner och statliga hem är oproffsigt gjorda. Det är dåliga krav på vård och stöd i boendena, ja till och med beträffande säkerheten. Här finns en bra rapport av folkpartiet om barn som placeras i samhällets vård och vad som behöver göras.

Aktion Hägglund!

torsdag 9 juli 2009

Sommarpaus

Nu tar jag sommaruppehåll i bloggandet. Kosan ställs bl.a. till Centraleuropa. Tänkte ta tåget till Slovakien, Ungern och Kroatien. Förhoppningsvis blir det också lite svensk skärgård. Njuter av att läsa böcker och lyssna på SR Sommar i P1 och På Spaning efter Europa.

Den som har ett semesterlästips eller något annat att hälsa får gärna skriva en kommentar.

Vi hörs runt mitten av augusti då bloggandet kommer igång igen!
Glad sommar!

KGE

torsdag 2 juli 2009

På väg hem från Almedalen

Har varit några intensiva dagar i Almedalen. Hade själv debatt igår, inbjuden av Naturskyddsföreningen, mot Peter Eriksson (mp) och Anders Ygeman (ordf. Miljö- och jordbruksutskottet) om EU, svenskt ordförandeskap och miljö/hållbarhetsfrågor.

Prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet är bra och gav stöd i debatten. Klimatfrågan står i topp, Östersjön (svårt utsatt av övergödning, överfiske och kemikalier) är en viktig del i och med att det ska bli beslut om en Östersjöstrategi. Diskussioner om vad man ska göra inför FN-konventionen om biologisk mångfald finns tydligt med på agendan. Jag tror att man ska försöka dra lärdom av vad som gjorde att folk vaknade till i klimatfrågan. En panel liknande FN:s klimatpanel bör tillsättas och en rapport liknande Sternrapporten som visar kostnader för förluster i ekosystem och biologisk mångfald bör göras.

Så har jag förstås lyssnat på seminarier och tal. Bästa seminariet var en teater om hedersrelaterat våld spelad av ungdomar från Fryshuset och Sherafs hjältar och hjältinnor med efterföljande diskussion.

Nu är det dags att stiga på flyget. Skickar sist med en länk till Folkbladet och en artikel som uppföljning till mitt besök på Justitiedepartementet om bluffakturor.

KGE

tisdag 23 juni 2009

Presentation av svenskt EU-ordförandeskap och Bluffakturor

Idag har statsministern presenterat arbetsprogrammet för det svenska ordförandeskapet i EU. Det och andra nyheter finns nu på hemsidan för ordförandeskapet.

Vi riksdagsledamöter fick chansen att ställa frågor. Jag ställde en fråga med anledning av att en fortsatt utvidning av EU står högt på svensk agenda och att Slovenien nu blockerar Kroatiens medlemskap. Denna blockad är mycket olycklig eftersom behandlingen av Kroatien inte bara påverkar Kroatien utan påverkar hela regionen och människornas hopp och vilja att där göra tuffa reformer.

Såhär står det i arbetsprogrammet för det svenska ordförandeskapet (sid 9):

”Den fortsatta utvidgningsprocessen är av strategisk betydelse för att säkerställa fred och framsteg i ett öppet, enat Europa. Det är därför centralt att EU står fast vid sina åtaganden och de etablerade principerna på utvidgningsområdet. Takten i EU-närmandet avgörs av de enskilda ländernas reformframsteg. Kroatiens förhandlingar med EU kan under hösten komma att nå ett slutskede. ”

Meningen ”Takten i EU-närmandet avgörs av de enskilda ländernas reformframsteg.” är central. I och med att Slovenien blockerar ett medlemskap p.g.a. en gränstvist mellan de två länderna är det inte Kroatien själv som kan uppfylla alla EU:s uppställda kriterier. Slovenien skapar sig istället ett överläge. Det är inte heller troligt att Kroatien längre kan slutföra sina förhandlingar under hösten.

Utrikesminister Carl Bildt har fått huvudrubriker genom att vid en presskonferens igår säga att: ”Sverige har inga planer att agera i gränskonflikten mellan Kroatien och Slovenien”.

Jag menar att det är fel att avvisa aktiva åtgärder och påtryckning från EU:s sida i denna fråga. Frågan är större än att två länder ska få fortsätta träta om en bit hav. Därför tog jag upp frågan med Bildts chef, dvs Statsministern, och han gav ett betydligt mer nyanserat svar om att frågan måste hanteras och att den medling som initierats av EU måste följas. Det exakta svaret finns på riksdagens hemsida imorgon.

Nu ska jag förbereda mig inför ett möte som jag väntat på länge. I höstas drev jag frågan om att något måste göras för att få stopp på de ökande bluffakturorna. Imorgon ska jag äntligen få träffa ansvarig statssekreterare. Såhär i sommartider är detta en brännande fråga eftersom bedragarna ökar sin verksamhet då stackars sommarvikarier är lättare att vilseleda.

KGE

onsdag 17 juni 2009

Tobias Krantz ny högskole- och forskningsminister

Min rumsgranne här på riksdagen är utsedd till ny minister. Kul! Tobias är kunnig, noggrann och har en gedigen bakgrund inom akademin. Han blev riksdagsledamot 2002 (samtidigt som jag för övrigt) och har på senaste tid varit folkpartiets talesperson i socialal frågor.

Det var inte så länge sedan Tobias var bjuden till ett evenemang i Linköping som jag tog initiativ till efter att han skrivit en rapport om hur samhället sviker barn som är placerade i familjehem och på institution. Här en artikel om detta i Corren.

För oss som känner Tobias är denna minsterutnämning ingen överraskning. Det är bara att glädja sig och önska Tobias framgång! Studenterna måste få högre studiemedel. Det blir hans viktigaste uppgift under kommande året.

Själv har jag just avslutat ett möte med statsministern inför europeiska toppmötet. Jag framhöll att Sverige måste driva på, med stöd från EU, att i-länder utanför EU ska ta sitt ansvar i klimatfrågan -inte minst på kommande G8-möte i Italien i juli.

NU ska jag iväg och köpa blommor till Tobias!

torsdag 11 juni 2009

Tack Lars Leijonborg

Idag har Lars Leijonborg meddelat att han avgår som högskole- och forskningsminister. Lars säger att han nu åstadkommit det viktigaste av vad han ville göra som minster. Han har
  • lagt fram en forskningsproposition som innebar den största satsningen på forskning och utveckling i svensk historia
  • avlämnad en slutrapport för globaliseringsrådet
  • tagit hen vinsten i den europeiska kampen om forskningsanläggningen ESS
  • igår röstade Riksdagen igenom avskaffandet av kårobligatoriet.

Lars Leijonborg har varit en stark liberal kraft i svensk politik i 40 år. Nu säger han att han vill göra något annat. För mig var Lars särskilt inspirerande för att han idogt hävdade visionen att göra Sverige till en stark kunskapsnation och för hans internationella engagemang och utblick.

Här kommenterar jag händelsen i radionyheterna.

KGE

onsdag 10 juni 2009

Kroatien i EU? och Ökad på vindkraft -dåligt!

KROATIEN i EU?

Idag har svensk-kroatiska föreningen för parlamentariker (som jag startat och är ordförande för) haft sitt första möte. Ambassadör Matek berättade om Kroatiens väg mot EU. Mycket kom att handla om gränstvisten ute i vattnet utanför Piranbukten som nu hindrar Kroatien från att bli EU-medlem. Slovenien blockerar kroatiskt medlemskap och det ser ut att bli en svår nöt att knäcka. Troligen kommer frågan upp på nästa möte med EU:s utrikesministrar. På fredag träffar jag Carl Bildt i EU-nämnden. Får då höra med honom hur medlingen mellan länderna går.

MER SKATT på VINDKRAFT. DÅLIGT!

På måndag är det stor klimatdebatt i riksdagen. I samband med detta diskuteras förstås Sveriges energiproduktion. Förra sommaren gjorde Skatteverket en tolkning av lagstiftningen som gör att vindkraftskooperativ nu måste betala mer i skatt än vad man tidigare trott. Denna skatteökning hotar möjligheten för privatpersoner att slå sig ihop och äga vindkraft eftersom beskattningen leder till att energin blir för dyr. Istället får man köpa sin el billigare på elbörsen av de stora bolagen. De som redan investerat i vindkraft får ett ekonomiskt bakslag.

Cirka 20.000 människor är idag delägare i vindkraftverk. Detta leder till fler ägare och större konkurrens på energimarknaden som annars är helt dominerad av Eon, Fortum och Vattenfall. Mer konkurrens är bra! En annan ännu viktigare fördel med andelägandet är att möjligheten att äga vindkraft ger större acceptans hos människor som bor i anslutning till vindkraftverk. Det man äger stör inte på samma sätt som det som ett stort företag smäller upp.

Så idag träffade jag personer som blir drabbade av Skatteverkets nya tolkning. Det här med skatter är ibland väldigt invecklat, men så mycket förstod jag är att om inget händer på detta område blir det svårt att få fler att vilja köpa in sig i vindkraftparker och den stora ökning av vindkraft som är planerad till 2020 kommer bli mycket svårare att uppnå.

På måndag finns det en reservation i klimatpropositionen som behandlar detta. Reservationen blir troligen avslagen, såsom brukar ske. Alltså motgång för vindkraftkooperativen. Jag anser att regeringen bör agera och utreda frågan för att snarast återkomma med ett förslag som inte missgynnar vanligt folk från att bli delägare i vindkraftverken. Corren och jag tycker lika.

KGE

tisdag 9 juni 2009

Framgång i EU-valet

Framgång för Folkpartiet! Klart man är glad som europavän. Att svenska folket blivit mer positiva till EU och euron syns i valresultatet.

Marit Paulsen is still going strong. En ledarskribent i Corren har idag tagit tillbaka att hon skrev att Marit var ett fattigdomstecken för Folkpartiet. Det tycks så mycket... men det är snyggt att erkänna misstaget.

Därtill är det skönt att konstatera att stylister inte vinner val. Marit vinner på att hon är genuin och kompetent. En författare som inte snuttifierar. Det är skönt att få andrum i mediabruset.

Här en radiointervju med eu-valsanalys med mig och Lars Stjernkvist.

KGE

lördag 6 juni 2009

D-day, nationaldag och eu-val

Jag har just tittat på BBC och France2:s tv-sändningar från högtidlighållandet av Dagen D på den amerikanska kyrkogården i Normandie. Den franske presidenten, den amerikanske presidenten och Kanadas och Storbritanniens premiärministrar höll tänkvärda tal.

I somras besökte också jag på Omaha beach och den amerikanska kyrkogården. Jag gick mellan de 9000 vita gravkorsen och läste namnen på de modiga män som mist livet för frihet och demokrati för framtida generationer. Från kyrkogården kan man se vågor som blåser in från Engelska kanalen. Det står små blommor vid vissa gravstenar. Det är frifullt och vackert. Tanken på hur det såg ut på samma plats för 65 år sedan är outhärdlig.

Mitt engagemang för EU grundar sig i att det är denna organisation vi har att tacka för fred i Europa. De som för 65 år sedan sköt mot varann sänder nu representanter till sammanträden för att diskutera och kompromissa fram lösningar på problem.

Idag har jag ägnat förmiddag och lunch åt att försöka övertyga de sista osäkra väljarna att gå och rösta och rösta för mer europeiskt samarbete. Det är Sveriges nationaldag idag. Det finns inga motsättningar mellan att vara en stolt svensk och en stolt europé, men då krävs det lite mer än att bara försöka maximera sitt eget lands förmåner. Jag är stolt över att företräda ett parti som vågat satsa på att bejaka det europeiska samarbetet, trots att det länge inte varit populärt. Jag tror det lönar sig redan imorgon, jag är övertygad om att det belönas på lång sikt.

KGE

onsdag 3 juni 2009

Besök av partiledare och europaparlamentariker


Idag har Jan Björklund och Olle Schmidt besökt Linköping. Vi startade med att träffa polisen och åklagare som jobbar på internationella åklagarkammaren för att diskutera kampen mot grov, organiserad brottslighet.

Narkotikabrottslighet utgör en stor del av den internationella brottsligheten. Att människohandel pågår är väl känt, främst för sexuellt utnyttjande, men det börjar också bli vanligare att människor förs in i EU för att tvingas tigga pengar under vidriga omständigheter. Ett ökande problem är investeringsbedrägerier där folk lockas att satsa pengar i bolag som inte finns. Hedersmord som begås utomlands är säkert vanligare än vad som kommer till myndigheternas kännedom, även om de internationella åklagarna också utreder sådana fall. Åklagarna lyfte främst vikten av att de får goda förutsättningar att använda telefonavlyssning i brottsbekämpningen eftersom de medande att den är avgörande bevisning i många fall.

Sedan var det lunch på Anders Ljungstedts restaurangskola med lokala folkpartister. Därefter höll Jan, Olle och jag torgmöte på stora torget. Det var bra gensvar från folk. Några sa att de bestämde sig i det ögonblicket. Någon visade intresse för att bli medlem.

Nu pausar jag för att ladda om för dörrknackning. Det är slutspurt i valkampanjen. Jag tror folkpartiet får minst 10% på söndag. Men då gäller det förstås att ligga i.

KGE

måndag 1 juni 2009

Diskussion med forskare, företagare och rektor - en mycket spännande dag!

Idag har jag varit på ett särskilt intressant besök och haft spännande möten med högt kunskapsinnehåll.

Dagen började på CMIV (Center for Medical Image Science and Visualization) på Universitetssjukhuset. Centret producerar röntgenbilder som är tredimensionella. Patienter röntgas med en magnetkamera som tar tusentals bilder som sätts ihop och bildar bilder som gör att man kan helt och fullt kan se in i människan och upptäcka eventuella fel. CMIV är proffs på hjärtan och hjärnor och numera går alla sjukhusets kirurger som ska operera inom dessa områden först till CMIV för att få en riktigt bra bild av hur organet ser ut. CMIV har gått från att göra vackra och fascinerande bilder till något oumbärligt inför operation. Målet är att inom 25 år få nobelpris. Det känns som en rimlig vision.

Sedan bar det av till Sectra - ett mycket framgångsrikt företag i Mjärdevi som jobbar med avlyssningssäker kommunikation och med mammografi. Sectra är nära kopplat till CMIV och därav besöket på företaget.

På Sectra berättade Jan-Olof Brüer, vd och koncernchef , och Torbjörn Kronander, vice vd, hur de ser på Sveriges behov, främst gällande utbildning. Kronander framhöll att demografin ställer stora krav på effektivitet och god utbildning hos de unga. De unga ska försörja många äldre och därmed ett ökande vårdbehov. Kronander bekymrade sig över att kunskapskraven sänkts i skola och på universitet. Minska antalet val i skola och högre utbildning och satsa på djupa grundkunskaper i kärnämnen var hans budskap. Han fortsatte med att säga att elitism är nödvändigt. Expertskatt och annat som kan göra att fler skickliga forskare söker sig till och stannar kvar i Sverige behöver ses över. Minska fokuset på genomströmning i universiteten och satsa på kavlitet. Läkare måste få mer tid att forska, var några av hans önskemål.

Rektor Mille Milnert höll med om att kunskapskraven och kunskapen hos studenter sänkts. Linköpings Universitet försökte in i det längsta att kräva matte E från gymnasiet som behörighet till civilingenjörsprogram, men LiU har nu också sänkt till matte D eftersom alla andra universitet gjort så.

Vi diskuterade kommande beslut i Riksdagen: om kårobligatorium, avgifter för studenter utanför EES, statliga pengar till forskning och om vad som var bakgrunden till att LiU skulle ha stängt av en student från Internet (vilket rektorn sa skildrats fel i media – och underströk att LiU hade stängt av studenten från att koppla upp sin egen dator till det trådlösa nätverket, men att studenten fortfarande har kvar tillgången till sitt studentkonto och till universitetets stationära datorer).

På förmiddagen såg jag hur kunskap kan rädda liv och minska outsäglig smärta. På eftermiddagen poängterades att utbildningssystemet försämrats och att ett långsiktigt arbete krävs för att unga i Sverige ska hänga med i den globala kunskapskonkurrensen och klara framtidens utmaningar.

Det var en mycket stimulerande start på en vecka som kommer bestå av mycket EU-kampanj.

KGE

Vill säga något kort om söndagens DN-debatt om att förstärka skolplikten till stöd för elever utsatta för hedersförtryck. Artikeln fick den lite provokativa rubriken ”Slut med befrielse från skolans sexundervisning”. Detta att flickor också ska vara med på gympa, i simundervisning och på lektioner om sex- och samlevnadsundervisning är något jag lyft i Riksdagen i motion och debatt. Skrev också en artikel till Corren i ämnet som aldrig hann publiceras pga många EU-artiklar, sades det. Jag har också bidragit genom att till folkpartiet ta fram historieunderlag för hur lagen om befrielse utvecklats från 1950 och framåt. Det är utmärkt att Sabuni och Björklund nu föreslår lagändringar. Jag hoppas tiden är mogen för alla riksdagspartier att bejaka förslaget. För jämställdheten och jämlikhetens skull.

torsdag 28 maj 2009

Fler svenska studenter i Europa!


Idag har jag varit på Linköpings universitetet för att promota att fler svenska studenter ska studera utomlands, särskilt i Europa inom Erasmusprogrammet.

Svenska studenter ligger idag under EU-genomsnittet för deltagande i Erasmusutbyten. Sverige tar emot tre gånger fler erasmusstudenter än vad som reser ut. Läsåret 06/07 åkte 394 studenter till Tyskland som är Sveriges största handelspartner. Samma år kom 1989 tyska studenter till svenska lärosäten. Från Frankrike kom 1257 studenter, men enbart 438 studenter åkte dit från Sverige. Vilken obalans!

Glädjande är att Linköpings Universitet, i jämförelse med andra svenska universitet, har den största andelen studenter som deltar i Erasmus. Förra året tog 261 linköpinsstudenter chansen att läsa eller praktisera inom Erasmus. Men ändå är detta en mycket låg siffra - det motsvarar bara 1 % av alla studenter. Ungefär 40% av alla studenter säger att de är intresserade av att studera utomlands. Ändå blir det inte av!

Företagsekonomer är de som främst gör slag i saken. Nästan en tredjedel av dem deltar i Erasmus. Sämre är det bland lärarstuderande: bara 3% åker ut. Att så få av dem pluggar utomlands är beklagligt eftersom lärarna måste med på vagnen för att de i sin tur ska uppmuntra kommande elever/studenter att våga ta steget att plugga eller jobba utomlands. Så vad ska man göra?

Det verkar behövas mer info om att Erasmus finns och värdet av utlandsstudier.

Utbytet behöver kunna räknas in i utbildningen/ kanske t.o.m. vara en obligatorisk del av den.

Goda språkkunskaper ska premieras i hela grundutbildningen så att svenskar bedömer att de klarar av att läsa utomlands. Under många år har språkkunskaperna bland unga sjunkit. Under denna mandatperiod har alliansen skapat några drivkrafter för att öka språkkunskaperna. Vi behöver fortsätta det arbetet.

Att studera utomlands är ett sätt att få större förståelse för andra kulturer, skapa nätverk och få djupare språkfärdigheter. Svenskar gillar ju att resa, men det är dags att fler går på djupet!

KGE

onsdag 27 maj 2009

Dawit Isaak och besök av toppkandidater + partiledare

Tiden går fort och EU-kampanjen går på högvarv. Det känns länge sedan vi kampanjade för förtidsröstning (en vecka sedan exakt), men här ser ni något av resultatet.

Kommer just från EU-debatt på Berzeliusskolan – min gamla gymnasieskola. I kväll ska jag göra en paus i kampanjandet och gå och lyssna på ett panelsamtal om Dawit Isaak på Folkungaskolan. Känns som ett yttryck för stöd av yttrandefriheten att gå dit. Självklart har jag skrivit under det upprop som tidningarna ordnade om frisläppande av Dawit för en tid sedan.

En av talarna i kväll är Johan Karlsson som är en av författarna till boken ” Dawit och friheten - om den svenske samvetsfången och Eritreas inställda demokratisering” som släppts på Silcs Förlag.

Jag anser att det är fel att EU (med stöd av Sveriges regering) nu i vår höjt biståndet till Eritrea. EU borde istället hålla inne biståndet och sätta upp minimikrav på mänskliga rättigheter för att på så sätt sätta press på den eritreanska regeringen.

Håller just nu på att jobba med två besök för toppkandidater till EU-parlamentet.

Nu fredag den 29 maj kommer Cecilia Wikström och besöker stadsmissionen i Linköping. Vi ska bl.a. besöka deras behandlingshem för utsatta kvinnor och deras unika kafé som finns i en kyrka i slutet av Ågatan.

På onsdag den 3 juni kl. 13.30-14.30 kan väljare träffa eu-kandidat Olle Schmidt och partiledare Jan Björklund på Stora Torget i Linköping.

Imorgon torsd 28 maj kl. 13 har jag pressträff i Café Cesam på Universitetet om studenters rörlighet i EU och vad som behöver göras för att fler ska ta steget att delta i Erasmusprogram. Själv har jag studerat i fyra länder utanför Sverige. Det var bland det bästa som hände under studietiden... och inte minst stärkte det mitt engagemang för EU-frågor.

KGE

tisdag 19 maj 2009

Debatter och boktips


Imorgon börjar förtidsröstningen för EU-valet. Jag ska gå och rösta med Folkpartiets EU-parlamentariker Olle Schmidt som imorgon kampanjar i Norrköping och Linköping.

Förra veckan deltog jag i två riksdagsdebatter: Djurskydd och debatten om att föra in Flyget i EU:s utsläppshandel. Ni hittar mina anförande här (nummer 6 och 37).

Har just beställt böcker på internet. Jag gillar skarpt BBC:s radiointervjuer och lyssnade just på Richard Thaler, en ekonom som haft starkt inflytande på Obamas administration och vars bok sägs ligga på flera toppolitikers nattduksbord. Hoppas att "Nudge" snart finns i min brevlåda.

Beställde också en bok om förnybar energi som var boktips i förra veckans nummer av Riksdag och Departement. Kunde heller inte hålla mig från att beställa Tommy Möllers bok "Politiskt ledarskap". Efter en föreläsning på Stockholms universitet i höstas berättade han att han höll på att lägga sista handen vid boken. Sedan dess har jag velat ha den.

Just läst klart Barack Obamas bok "Dreams from my Father". En sällsynt läsvärd bok. Obama slutar inte att förundra och inspirera. Såg ni förresten BBC:s dokumentär om honom i lördags före eurovision? Fel låt vann i lördags, men rätt man vann i november. För väl att det inte var tvärtom.

KGE

tisdag 12 maj 2009

Ostlänken och husavdrag - diskussion med företagare

Igår träffade Gunnar Andrén, ledamot i riksdagens skatteutskott, Gunilla Almesåker, kandidat till europaparlamentet, och jag företagare i Linköping.

Först träffade vi VD:n och grundaren för Erichs Communications. De berättade hur de professionellt arbetar med kommunikation för företag och organisationer. Vår diskussion fokuserades på Ostlänken då jag anser att vi i Östergötland tydligare måste kommunicera att Ostlänken inte bara är bra för oss regionalt utan för hela Sverige. Alltså att det är ett nationellt projekt. Det är bara på detta sätt vi kan få statsmakternas öra.

Senare berättade Astrid Brissman, Livskomfort, och Mats Andersson och Jan Andersson, Målerihantverkarna, om aktuella önskemål från företagen, särskilt med hänsyn till den svaga konjunkturen.

Båda lovordade ROT(reparationer, om- och tillbyggnader)/RUT(rengöring, underhåll och tvätt)-avdragen, men vi diskuterade också dess utformning eftersom det nu ligger ett förslag från regeringen om att förändra dessa avdrag.

Astrid Brissman och jag är båda bekymrade över att ROT och RUT nu läggs samman i en pott som kallas HUS-avdrag där varje medborgare totalt kan göra skatteavdrag för allt från tvätt och städning till ombyggnadsarbete upp till 50.000kr.

När skatteavdrag för hushållsnära tjänster infördes (RUT) 1 juli 2007 gjordes detta för att underlätta för kvinnor som ofta bär största ansvaret för hushållsarbetet och för att fler kvinnor ska bli företagare eller anställda istället för att jobba svart. En sammanslagning av RUT och ROT är en tillbakagång för jämställdheten, då hårda, dyra investeringar troligen konkurrerar ut (kvinnligt) underhåll.

KGE
PS I fredags var jag i Söderköping för att lägga fram en idé om euron. Läs resultatet här.