måndag 1 juni 2009

Diskussion med forskare, företagare och rektor - en mycket spännande dag!

Idag har jag varit på ett särskilt intressant besök och haft spännande möten med högt kunskapsinnehåll.

Dagen började på CMIV (Center for Medical Image Science and Visualization) på Universitetssjukhuset. Centret producerar röntgenbilder som är tredimensionella. Patienter röntgas med en magnetkamera som tar tusentals bilder som sätts ihop och bildar bilder som gör att man kan helt och fullt kan se in i människan och upptäcka eventuella fel. CMIV är proffs på hjärtan och hjärnor och numera går alla sjukhusets kirurger som ska operera inom dessa områden först till CMIV för att få en riktigt bra bild av hur organet ser ut. CMIV har gått från att göra vackra och fascinerande bilder till något oumbärligt inför operation. Målet är att inom 25 år få nobelpris. Det känns som en rimlig vision.

Sedan bar det av till Sectra - ett mycket framgångsrikt företag i Mjärdevi som jobbar med avlyssningssäker kommunikation och med mammografi. Sectra är nära kopplat till CMIV och därav besöket på företaget.

På Sectra berättade Jan-Olof Brüer, vd och koncernchef , och Torbjörn Kronander, vice vd, hur de ser på Sveriges behov, främst gällande utbildning. Kronander framhöll att demografin ställer stora krav på effektivitet och god utbildning hos de unga. De unga ska försörja många äldre och därmed ett ökande vårdbehov. Kronander bekymrade sig över att kunskapskraven sänkts i skola och på universitet. Minska antalet val i skola och högre utbildning och satsa på djupa grundkunskaper i kärnämnen var hans budskap. Han fortsatte med att säga att elitism är nödvändigt. Expertskatt och annat som kan göra att fler skickliga forskare söker sig till och stannar kvar i Sverige behöver ses över. Minska fokuset på genomströmning i universiteten och satsa på kavlitet. Läkare måste få mer tid att forska, var några av hans önskemål.

Rektor Mille Milnert höll med om att kunskapskraven och kunskapen hos studenter sänkts. Linköpings Universitet försökte in i det längsta att kräva matte E från gymnasiet som behörighet till civilingenjörsprogram, men LiU har nu också sänkt till matte D eftersom alla andra universitet gjort så.

Vi diskuterade kommande beslut i Riksdagen: om kårobligatorium, avgifter för studenter utanför EES, statliga pengar till forskning och om vad som var bakgrunden till att LiU skulle ha stängt av en student från Internet (vilket rektorn sa skildrats fel i media – och underströk att LiU hade stängt av studenten från att koppla upp sin egen dator till det trådlösa nätverket, men att studenten fortfarande har kvar tillgången till sitt studentkonto och till universitetets stationära datorer).

På förmiddagen såg jag hur kunskap kan rädda liv och minska outsäglig smärta. På eftermiddagen poängterades att utbildningssystemet försämrats och att ett långsiktigt arbete krävs för att unga i Sverige ska hänga med i den globala kunskapskonkurrensen och klara framtidens utmaningar.

Det var en mycket stimulerande start på en vecka som kommer bestå av mycket EU-kampanj.

KGE

Vill säga något kort om söndagens DN-debatt om att förstärka skolplikten till stöd för elever utsatta för hedersförtryck. Artikeln fick den lite provokativa rubriken ”Slut med befrielse från skolans sexundervisning”. Detta att flickor också ska vara med på gympa, i simundervisning och på lektioner om sex- och samlevnadsundervisning är något jag lyft i Riksdagen i motion och debatt. Skrev också en artikel till Corren i ämnet som aldrig hann publiceras pga många EU-artiklar, sades det. Jag har också bidragit genom att till folkpartiet ta fram historieunderlag för hur lagen om befrielse utvecklats från 1950 och framåt. Det är utmärkt att Sabuni och Björklund nu föreslår lagändringar. Jag hoppas tiden är mogen för alla riksdagspartier att bejaka förslaget. För jämställdheten och jämlikhetens skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar