torsdag 28 maj 2009

Fler svenska studenter i Europa!


Idag har jag varit på Linköpings universitetet för att promota att fler svenska studenter ska studera utomlands, särskilt i Europa inom Erasmusprogrammet.

Svenska studenter ligger idag under EU-genomsnittet för deltagande i Erasmusutbyten. Sverige tar emot tre gånger fler erasmusstudenter än vad som reser ut. Läsåret 06/07 åkte 394 studenter till Tyskland som är Sveriges största handelspartner. Samma år kom 1989 tyska studenter till svenska lärosäten. Från Frankrike kom 1257 studenter, men enbart 438 studenter åkte dit från Sverige. Vilken obalans!

Glädjande är att Linköpings Universitet, i jämförelse med andra svenska universitet, har den största andelen studenter som deltar i Erasmus. Förra året tog 261 linköpinsstudenter chansen att läsa eller praktisera inom Erasmus. Men ändå är detta en mycket låg siffra - det motsvarar bara 1 % av alla studenter. Ungefär 40% av alla studenter säger att de är intresserade av att studera utomlands. Ändå blir det inte av!

Företagsekonomer är de som främst gör slag i saken. Nästan en tredjedel av dem deltar i Erasmus. Sämre är det bland lärarstuderande: bara 3% åker ut. Att så få av dem pluggar utomlands är beklagligt eftersom lärarna måste med på vagnen för att de i sin tur ska uppmuntra kommande elever/studenter att våga ta steget att plugga eller jobba utomlands. Så vad ska man göra?

Det verkar behövas mer info om att Erasmus finns och värdet av utlandsstudier.

Utbytet behöver kunna räknas in i utbildningen/ kanske t.o.m. vara en obligatorisk del av den.

Goda språkkunskaper ska premieras i hela grundutbildningen så att svenskar bedömer att de klarar av att läsa utomlands. Under många år har språkkunskaperna bland unga sjunkit. Under denna mandatperiod har alliansen skapat några drivkrafter för att öka språkkunskaperna. Vi behöver fortsätta det arbetet.

Att studera utomlands är ett sätt att få större förståelse för andra kulturer, skapa nätverk och få djupare språkfärdigheter. Svenskar gillar ju att resa, men det är dags att fler går på djupet!

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar