onsdag 9 december 2009

Fråga till statministern om klimatflyktingar

Kommer just från möte med statsministern inför EU:s toppmöte fredag-lördag. Vid toppmötet kommer EU:s statsministrar och presidenter diskutera ekonomi, klimat och ”Stockholmsprogrammet”, dvs ett program om rätts- och migrationspolitik.

Jag frågade statsministern om han var beredd att verka för att EU:s ledare ska diskutera klimat och migrationspolitik samtidigt, i syfte att möta problematiken med att allt fler kommer att tvingas lämna sina hem och bli ”klimatflyktingar”.

Redan idag tvingas över 30 miljoner människor årligen att lämna sina hem på grund av torka, översvämning och miljöförstörelse. Följder av klimatförändringarna, såsom ökenutbredning, havsnivåhöjning, brist på dricksvatten och svårigheter att odla, kommer att leda till att antalet människor som nödgas fly kraftigt kommer öka.

Tina Acketoft, riksdagsledamot för fp och ledamot i Europarådet har skrivit en mycket intressant rapport om just klimatflyktingar.

Hon skriver bl.a. att det inte finns någon definition av vad en klimatflykting är och att det inte är lätt att skilja på frivillig flyttning och tvångsförflyttning. Hon menar att det behövs ny internationell lagstiftning på detta område eftersom klimatflyktingarna kommer att utgöra en av vår tids största utmaningar.

Statsministerns svar på min fråga fokuserade på den snabbstartsfond som ska inrättas för anpassningsåtgärder i utvecklingsländer. Statsministern angav att Sverige ska satsa ungefär 250 miljoner euro per år i denna ”snabbstartsfinansiering” tills nästa klimatprotokoll finns på plats. Dessa pengar är helt frivilliga och inget som ens EU-länderna kommit överens om. Vissa länder kommer bidra hyfsat (som Sverige) andra inget alls.

Statsministern sa att han inte väntade sig någon diskussion kring ”Stockholmsprogrammet” och därmed flyktingpolitiken (allt har förhandlats på tjänstemannanivå tidigare –länderna är verkligen inte eniga på detta område!).

Jag vet dock att i ”Stockholmsprogrammet” har Kommissionen fått ett uppdrag att analysera sambandet mellan klimat, migration och vilka effekter det kan få på invandringen till EU. Frågan kommer alltså upp igen!

Den som vill titta på eu-nämndens möte kan gå in på riksdagens tv-arkiv ( sök på "Öppet samråd i eu-nämnden 9 dec." Jag ställer min fråga under ”fortsättning 3” efter ca 2 min.)

Slutligen, ett reportage från Tanzania om klimatförändringar och påverkade levnadsförhållanden.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar