måndag 12 oktober 2009

Förstatliga skolan och få en breddad rekrytering till högskolan

Idag i DN finns det en artikel om att svenska högskolor är medelmåttor på att ta in studenter med olika social bakgrund. Trots att den högre utbildningen är avgiftsfri spelar föräldrarnas utbildning stor roll. I sju år har regeringen gett anslag och det har startats projekt för att bredda rekryteringen, men inget har hänt.

Förklaringen tror jag inte ligger så mycket hos högskolan som i skolan. Den 25 september presenterade Skolverket en mycket intressant rapport där de kartlagt faktorer som förklarar varför svenska elever presterar betydligt sämre i skolan idag jämfört med tidigt 1990-tal. Ett av rapportens tydligaste budskap är att skolan har blivit sämre på att kompensera för elevers olika behov och bakgrunder. Bl.a. har lärandet i större utsträckning blivit ett eget ansvar för eleverna, med mindre lärarledd undervisning. Föräldrarna står i högre grad för motivation och kontroll.

En av de stora förändringarna som skolverket dömer ut är kommunaliseringen av skolan. Göran Persson (vår tidigare statsminister om ni minns honom) drev igenom att kommunerna i början av 90-talet blev huvudmän för skolan. Tanken var att kommunerna bättre skulle kunna fördela resurserna för att göra skolan mer likvärdig. Det har blivit tvärtom.

Idag varierar kommunernas anslag till eleverna betydligt mellan kommunerna: från 60.000 kr per elev i den kommun som hade lägst anslag till ca 108 000 i den kommun som hade högst (år 2007/2008). Det är inte särskilt långsökt att tro att fattiga kommuner satsar mindre på skolan än rika. I läroplanen anges att resurser ska fördelas med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov, vilket innebär att resurserna inte ska fördelas lika överallt. Men inom kommunerna varierar anslagen mycket lite. Dvs. områden med stor segregation, och därmed större behov, får inte mer pengar.

Att göra kommunerna ansvariga för skolan var fel. Oavsett var en elev bor ska hon eller han ha lika förutsättningar i skolan. Därför har jag i år lämnat in en motion om att förstatliga skolan. Att förstatliga skolan vore ett krafttag också för breddad rekrytering till högskolan.

4 kommentarer:

 1. Jag håller med dig och det har jag tyckt länge! Det var rena katastrofen för skolan att bli kommunaliserad, det är bara synd att det har fått gå nästan 20 år utan att någon har fört upp diskussionen för jag vet att det är en utbredd uppfattning ute bland personal och rektorer. Så tack Karin för att du tar tag i frågan!

  SvaraRadera
 2. Kan också instämma, ämnet är väl värt att tas upp. Jag skrev tidigare i år om det i MVT: http://mvt.se/asikter/ledare/1.471322

  SvaraRadera
 3. Maria Kjellberg16 oktober 2009 17:01

  Du har helt rätt. Tack!

  SvaraRadera
 4. Precis som Skolverkets rapport visar, skolarna behöver vara bättre på att kompensera för elevers sociala bakgrund och olika förutsättning utan att det blir en negativ segregering.

  När det gäller högskolor så är jag inte helt säkert på att DNs artikel ha tänkt på alla inblandade faktorer. Visst kan det ha mycket med utbildade föräldrars inställning till en högre utbildning att göra, men också kan vi förmodligen påstå att utbildade föräldrar tjänar mer pengar och därför ha sparat till eller har råd med boende till sitt barn i storstäder där det annars finns en enorm brist på student boende. Handelshögskolan i Stockholm kan inte erbjuda boende till sina studenter medan Södertörns Högskola upplåter ca 480 lägenheter åt studenter i närheten. Detta kan spela en viktig roll på statistiken i artikeln: ” På Handelshögskolan i Stockholm har 76 procent av studenterna högutbildade föräldrar medan siffran på Södertörns högskola är 32 procent.” Men visst, frågan behöver undersökas mera.
  Hälsningar
  /Rina B

  SvaraRadera