onsdag 28 oktober 2009

Resa till Madrid inför spanskt EU-ordförandeskap

Har varit i Madrid i två dagar eftersom Spanien är nästa EU-ordförandeland. Snart kommer Spanien presentera sina ordförandeprioriteringar. Högst på EU-agendan kommer de att sätta jämställdhet och innovation.

Några reflektioner om detta:

Jämställdhet: Idag finns det fler kvinnor än män i den spanska regeringen, men de har långt kvar inom jämställdhetsområdet på många fronter. Vi träffade jämställdhetsministern, född 1977 precis som jag. Hon berättade om deras arbete för en mer jämställd föräldraförsäkring och eventuellt en pappamånad. Idag har papporna 15 dagar och den totala föräldraledigheten är 16 veckor. Jag passade på att fråga om den nya abortlagstiftningen som skapar stor splittring i det politiska landskapet. Regeringen lägger nu fram en lagstiftning som ger kvinnor rätt till fri abort upp till 14 veckor. Idag får abort endast ske i Spanien vid våldtäkt och om kvinnans eller fostrets hälsa är i fara. Denna lagstiftning kringgås hela tiden och har inte ändrats på 25 år. Det konservativa partiet med många katolska väljare är i uppror. Ett kraftfullt arbete har inletts om mäns våld mot kvinnor och det har bla skapats en mängd domstolar med särskilt kunnande om relationsvåld. Ministern berättade att besöksförbud upprätthålls genom elektroniska armbojor och hon talade om att Spanien under ordförandeskapet kommer diskutera skapandet av ett europeiskt besöksförbud.

Innovation: Det är dags att göra en översyn av Lissabonstrategin som till år 2010 skulle göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Många länder har inte lyckats följa strategins rekommendationer och strategin som sådan behöver kompletteras med hänsyn till miljö och eventuellt också sociala faktorer. Förmågan att omsätta forskning och utveckling i produkter och tjänster -dvs innovation – kommer vara avgörande för hur Europa klarar dig i den globala konkurrensen med Kina/USA och Indien.

Den svenska delegationen träffade Carlos Westendorp, som är fd utrikesminister och efterträdare till Carl Bildt i Kosovo och numera rådgivare till Felipe Gonzáles som leder den reflektionsgrupp som tillsattes av det franska ordförandeskapet (det är Westendorp och jag som syns på fotot överst). Då gruppen tillsattes var det för att EU-ledarna skulle slippa diskutera vissa frågor, t.ex. utvidgningen. Det kallades att ett antal visa män skulle fundera över Europas framtid. Jag var skeptisk och bekymrad att detta skulle bli en grupp fast i den förgångna. Men denne man vi träffade var mycket inspirerande.

Westendorp talade varmt om den nordiska modellen och hoppades att många länder skulle följa efter. Han menade att Europas konkurrenskraft måste bli mer teknikintensiv, EU måste öppna sig för och attrahera högkvalitativ invandring, säkerligen menade han specialiserad och högutbildad sådan. Han underströk vikten av utbildning på alla nivåer –från förskola till universitet. Spanien har mycket höga ”drop-outs” från skolan och jag hörde siffror om att ungdomsarbetslösheten är nu uppe i 38 (!!) procent. Vidare menade han att inom energi och klimatpolitiken måste enorma investeringar –en riktig revolution - göras eftersom investerar vi inte nu kommer det bli nödvändigt och mycket dyrt senare. På ett snyggt sätt uttryckte han stöd för energieffektivisering: ”the cheapest, safest and cleanest energy is that you do not use”. Spanien har länge legat efter i klimatarbetet, men har på senare tid gjort mycket stora investeringar i vind och solenergi. Jag lovade att skicka Wstendorp rapporter från Gloabliseringsrådet som jag tyckte ligger väl i linje med vad han eftersträvar.

Klimat: Ett besök gjordes också på miljöministeriet för att höra hur de kommer förvalta det fortsatta klimatarbetet. Glädjande var att höga klimatambitioner som uttalades från det spanska miljödepartementet. De var tydliga med att det var av yttersta vikt att det blir ett avtal i Köpenhamn och höll med om Margot Wallströms uttalande: ”there is no plan B since there is no planet B”.

Allmänt var det vackert väder i Madrid. Folk gick i shorts och kortärmat. Överallt var det byggnation –inte minst gatorna var uppgrävda. Spanien lider just nu av de haft en stor fatsighetsbubbla som nu spruckit och en stor mängd människor inom byggsektorn har blivit arbetslösa. Därför har staten i socialistisk anda satt igång ett stort offentligt byggnationsprojekt på 80 miljarder kronor. Det kommer att dröja länge innan Spanien får någon ordning på sin egen ekonomi –men efter denna resa har jag uppfattat att Spanien på ett vettigt sätt nog ska kunna föra EU framåt efter avslutat svenskt EU-ordförandeskap.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar