söndag 22 november 2009

Landsmötet tar ställning

Det är full fart här i Växjö!

Jag fick bifall till min motion om att alla barn ska undervisas i engelska från första klass. Det ger en mer likvärdig skola och vi tar tillvara på det faktum att små barn har lätt för att lära sig språk. Följ gärna debatten i SvD och Newsmill där min medmotionär Helena von Schantz är flitig.

I natt togs beslut om att fp ska verka för att barnkonventionen ska bli svensk lag för att barnperspektivet bättre ska slå igenom. Det är härligt! Här en riksdagsmotion där jag är motionär i frågan.

I de frågor som vi trott skulle leda till tuffa debatter har vi landat bra. Det blir ingen kvotering i föräldraförsäkringen och vi inväntar EU:s beslut för att se om vad de säger om den den finska gårdsförsäljningen och hotas inte Alkos försälningsmonopol och därmed Sveriges systembolag öppnar folkpartiet för försäljning av vin på gårdar.

Nu ska vi ta tag i rättspolitiken. Jag gissar att livsttidsstraffets vara eller inte vara och arvsrätten blir det stora frågorna.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar