tisdag 10 november 2009

Biologisk mångfald hotas av klimatförändringar

Idag arrangerade Folkpartiet i Riksdagen ett seminarium på temat ”Biologisk mångfald och klimatet” (se föregående blogginlägg). Det var ett otroligt fascinerande seminarium!

Klimatfrågan är nu central i samhällsdebatten. Det är förstås nödvändigt för att hantera hotet om klimatförändrningarna. Men det är också bra att den frågan fått så mycket uppmärksamhet för det betyder att helt nya grupper i samhället börjat intressera sig för frågor närbesläktade med miljö och natur. Med tiden kommer klimatfrågan att behöva vidgas till en större helhetssyn vad gäller livsmiljö för människor, djur och växter. Situationen för artrikedomen blinkar rött!!

Vi vet inte hur många arter det finns på jorden och inte heller hur många som försvinner varje år. Men vi vet att den stora mängden arter är helt väsentlig för människan, exempelvis för produktionen av livsmedel och rening av vatten. I dagens DN finns det en ledare ”Tyst i kupan” om massdöden av bin. Bin behövs för pollinering, vilket i förlängningen ger oss mat. Det globala värdet av pollinatörernas arbete beräknas till 1 500 miljarder kronor om året, och hela 80 procent av alla grödor som äts av människan är beroende av insekter för pollinering.

Stefan Edman, som var en av talarna vid dagens seminarium, lyfte fram fyra E för varför vi ska bry oss om den biologiska mångfalden. Jag tillför en tolkning vad jag tror att han menar:

Etik – Liv har rätt i sig själv och vi ska inte förstöra för kommande generationer.

Ekologi – En mångfald av arter behövs för de formar ett system.

Ekonomi – Det är mycket dyrt att förstöra miljön (Sternrapporten på klimatområdet visar att det blir mycket kostsamt att inte snarast genomföra åtgärder mot klimatförändringar. Det håller på att utarbetas något liknande av Pavan Sukhdev för att sätta en prislapp på biologisk mångfald). På plussidan vad gäller ekonomi, är att miljötänkande kan driva fram en helt ny tillväxtbransch.

Estetik – Naturen innebär skönhet. Naturupplevelser kan få en att känna sig som en del av ett större sammanghang.

Här en länk till något av det som är på gång på området biologisk mångfald och ekosytemtjänster inom ramen för svenskt EU-ordförandeskap.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar