onsdag 25 november 2009

Östgötapolitiker lyfter frågan om avvisning av kristna irakier

Anne Ludvigsson, riksdagsledamot (s) och jag, har idag arrangerat ett seminarium på temat ”Asyl- och flyktingsfrågor med fokus Irak”.

Vi båda har deltagit i möten och läst om avvisningsshotade irakiers situation hemma i Östergötland och i andra delar av Sverige. Det finns brister i asylprocessen som måste åtgärdas för att vi ska kunna lita på att asylsökande får en rättssäker prövning.

Avslag eller uppehållstillstånd är i flera fall skillnad mellan liv och död. Processen måste fungera väl!

Inbjudna talare vid dagens seminarium var:
Håkan Sandvik, präst Svenska Kyrkans med kunskap om Mellanöstern
Nuri Kino, frilansjournalist, arbetar för SR och Dagens Eko.
Jan Johansson, diakon Svenska kyrkan, Linköping

Under seminariet diskuterades rättssäkerheten, bristen på kvalificerade tolkar och rättsliga biträden, tillvägagångssätten vid tvångsavvisning, Migrationsverkets bedömningar av läget i länder dit människor avvisas, mm.

En presentation gjordes av den färska rapporten "Skilda Världar" av Sveriges Kristna Råd. Rapporten innehåller de främsta bristerna i migrationslagstiftningen och dess tillämpning enligt SKR. Den är rak på sak och väl värd att läsa!

För tre år sedan trädde en ny utlänningslag i kraft och vi fick en migrationsprocess med domstolar. Det är tillräckligt med tid för att konstatera att vissa saker måste förändras. Inte minst bör förbättringar göras för hur barn behandlas i asylprocessen. Barnkonventionen måste få större genomslag i asylärenden. Här beskrivs några uppdrag givna av migrationsministern som är bra steg framåt, men otillräckliga.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar