tisdag 8 september 2009

Bättre landinfo krävs för korrekta beslut i flyktingpolitken

I juni blev en utvärdering klar av den nya migrationsprocessen (med domstolar) som infördes 2006. I utredningen framförs också synpunkter på utlänningslagen, som är den lag som reglerar svensk asylpolitik och rätten till uppehållstillstånd.

Idag har vi varit några alliansledamöter som deltagit i ett symposium med anledning av utredningen. Vi lyssnade och ställde frågor till sekreteraren för utredningen, migrationsministern, migrationsverkets generaldirektör, advokatsamfundets generalsekreterare, en lagman från överdomstolen och en forskare.

En stor del av vår diskussion kom att kretsa kring den information som finns tillgänglig om länderna där asylsökande kommer ifrån (landinfo). Om informationen är felaktig kommer besluten också att bli fel. Därför är det så viktigt att denna är korrekt.

Det var tydligt att det finns förbättringsmöjligheter på detta område. Bl.a. efterfrågades att överdomstolen måste ge tydligare vägledning (prejudikat) så att de tre migrationsdomstolarna dömer utifrån samma information.

Ett intressant besked kom från överdomstolen om landinfo:
de letar nu efter fall att ta upp till behandling för att ge vägledning om situationen i Irak för de kristna och situationen för homosexuella i Iran och Irak. Vid fikapausen frågade jag hur lång tid det kan ta innan det kommer något och jag fick svaret mellan en vecka och en månad.

På torsdag ska det också upp ett mål i överdomstolen om tolkning av begreppet ”väpnad konflikt”. Det behövs. Just nu får vissa aylsökande stanna och andra avvisas därför att domstolarna bedömer läget olika i Somalia.

Med tanke på alla de oroliga kristna irakier jag träffat, hoppas jag att det handlar mer om en veckas väntetid än en månad innan det kommer landinfo från överdomstolen också om Irak.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar