fredag 25 september 2009

Provval klart och svenskarna behöver bättre språkkunskaper!

Provvalet inför riksdagen har räknats och jag fick igår veta att jag fått nästan hälften av alla ettor (de röstande kunde sätta 1-5). Jag är förstås väldigt glad för detta tydliga stöd från medlemmarna. Det ger ett starkt underlag för att jag får toppa riksdagslistan.

Det ska bli roligt att driva valkampanj. Jag kommer tala mycket utbildning, internationalisering och miljö.

Två av dessa berörs av att det imorgon är det europeiska språkdagen, en av EU:s många satsningar för att höja språkkunskaperna i unionen.

Trots EU-medlemskap och ökad internationalisering har vi under de senaste 15 åren haft en negativ språktrend i Sverige. Många ungdomar lämnar grundskolan utan betyg i engelska och ett fåtal lär sig ett andra språk i tillräcklig grad för att få användning av kunskaperna. Läsåret 94/95 hade ca 90% av alla elever slutbetyg i moderna språk i gymnasiet. Läsåret 07/08 hade detta sjunkit till ca 50%.

EU ger fantastiska möjligheter att jobba, handla och studera över landsgränser, men för att vi ska kunna ta vara på möjligheterna krävs språkkunskaper. Nedgången i språkkunskaper måste stoppas!

Det är när man är ung som man har lättast att lära språk. Därför gäller det att sätta in insatser tidigt. Jag och Helena von Schantz (ämneslärare i språk och fp-medlem) har skrivit motioner till folkpartiets landsmöte med tre huvudförslag på förstärkningar av språkundervisningen i grundskolan:

-gör engelska till obligatoriskt ämne från första klass.

-alla elever ska inleda språkstudierna i moderna språk i år 6 med ett prova-på-år med undervisning i alla språk som erbjuds på skolan. Detta betyder att finns det spanska, franska och tyska läser eleverna en tredjedel av varje språk innan de behöver välja ett språk i högstadiet att fördjupa sig i. Med ett prova-på- år får barnen en grund i flera språk och kunskap om de länder där språken talas – en slags europakunskap.

- gör det andra främmande språket obligatoriskt. En orsak till sjunkande språkkunskaper är nämligen att språk – som enda grundskoleämne – kan väljas bort. Den här särställningen ger signalen att ämnet är mindre viktigt än de andra och avhoppen är stora. Dessutom sänker möjligheten att hoppa av från kurserna studietakten i språkundervisningen, eftersom lärarna sänker nivån för att inte tappa fler elever.

Dessa förslag utvecklas i en artikel som är inskickad till Corren. Har vi tur kan ni läsa mer om förslagen där, imorgon eller kommande vecka.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar