fredag 18 november 2011

Skyddet för whistleblowers behöver stärkas i Sverige

Veckan har gått rasande fort. Sitter nu på tåget upp till Stockholm efter att ha varit en kort tur till Linköpings för att hålla föredrag för nya fp-medlemmar om hur man kan påverka inom politiken. I helgen är vi några miljöengagerade liberaler som ska träffas i Stockholm för att jobba fram ny miljöpolitik.

Mest spännande denna vecka var seminariet om skydd för whistleblowers som Transparency International arrangerade och där jag fick möjlighet att delta i en panel. Birthe Taraldset från Norge berättade insiktsfullt om hur lagstiftningen fungerar där sedan de 2007 införde ny samlad lagstiftning till skydd för whistleblowers i arbetsmiljölagen. Ett problem med den svenska lagstiftningen är just att skyddet för whistleblowers är alltför splittrat och det gör att den som överväger om att larma om missförhållanden på sin arbetsplats har svårt att veta vilket skydd han eller hon har. Forskning visar att just detta -att inte kunna överblicka skyddet- gör att folk låter bli att berätta vad de ser och det skadar samhället.

Efter skandalerna kring Carema vill regeringen se över möjligheterna att stärka meddelarskyddet i privat sektor finansierad med skattepengar. Det är bra att de öppnar för detta, dock anser jag att det är för smalt. Det finns även andra privata verksamheter som allvarligt kan skada samhället, genom t.ex. miljöskador, korruption och påverkan på folks sparpengar, om de inte sköts på ett korrekt och etiskt sätt. I USA infördes efter Enronskandalen av detta skäl 2002 lagen Sarbanes-Oxley Act om att alla börsnoterade bolag ska ha ett whistleblowersystem.

I artiklar rapporterar TCO och Kommunalarbetaren från seminariet.

Transparency International släpper troligen snart en rapport om skydd för whistleblowers. Vill passa på att tipsa om ett examensarbete "Anställdas yttrandefrihet och kritikrätt" av Frida Jakobsson som väl beskriver dagens rättsläge, den norska lagen och lagförstärkningar som gjorts i England.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar