tisdag 22 november 2011

FP vill se lagstiftning kring redovisning av bidrag till partier

Folkpartiets linje är glasklar i frågan om offentlig redovisning kring bidrag till partier – vi vill se en rättslig reglering av redovisning av bidrag till partier och till personer valda i allmänna val. Detta vill jag framhålla i och med att vi idag i KU avslagit motioner om lagstiftning kring bidrag till partier.

Tillsammans med S har Alliansen format en majoritet som beslutat sig för att invänta kommande samtal mellan partisekreterarna i syfte att diskutera en ny överenskommelse mellan partierna i riksdagen om redovisning av bidrag, där frågan om framtida lagstiftning självklart kommer diskuteras. Partisekreterarna träffas i detta ärende nästa vecka.

Det finns en majoritet i riksdagen för lagstiftning kring redovisning av bidrag. Att S nu sällat sig till Alliansen i KU är för att hade de stått kvar med MP och V vid en reservation hade inget hänt. MP anklagar nu S för att ha blivit köpta av M genom en utlovad höjning av partibidragen. Sanningen är att vad S fått som svar på en motion är att en majoritet i utskottet sagt att vi förutsätter att regeringen fortlöpande ska beakta i vilken utsträckning som inflationen urholkar det statliga stödet till politisk verksamhet. Mandatbidragen har inte ändrats sedan 2004 och jag kan tycka att det kan vara rimligt att överväga inflationens påverkan om bidragens nivå ska ändras. Utskottet har dock inte ställt sig bakom S-förslaget om en översyn av nivån på partistödet.

I Europa är det bara Sverige, Malta, San Marino och Schweiz som saknar lagstiftning med krav på att partierna öppet ska redovisa ekonomiska bidrag. Våra nordiska grannar har således rättsliga regleringar. Finland har mest omfattande krav. De har nyligen ändrat sin lagstiftning för att öka insynen i både parti- och kandidatfinansieringen. Kostnader, bidrag och i vissa fall namn redovisas på en hemsida i standardiserat format. Se här för hur det går till i praktiken.

Öppenhet och tillförlitlighet i redovisningen av bidrag krävs för att väljarna ska kunna dra egna slutsatser kring vilka hänsyn och drivkrafter som partier, kandidater och valda kan ha i sina prioriteringar av politikområden och ställningstaganden.

Det räcker inte bara med en överenskommelse i riksdagen. Lagstiftning säkerställer jämförbar redovisning med möjlighet till kontroll och sanktioner och att också partier utanför riksdagen omfattas. Samtal mellan partisekreterarna betyder att frågan rör på sig. Nu gäller det att också Moderaterna rör på sig.

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar