onsdag 9 november 2011

Ta bättre till vara på utländska akademiker!

Har idag besökt Saco för att tala med nye ordföranden Göran Arrius om hans och Sacos syn på att snabbare få utländska akademiker in på arbetsmarknaden och i rätt jobb. Det tar idag alltför lång tid att validera och komplettera utländska utbildningar och alltför många utländska akademiker har jobb de är överkvalificerade för.

Bland annat talade vi om ett lyckat projekt i Västra Götaland och ett lyckat mentorprojekt för utländska akademiker som Jusek anordnat. Sveriges ingenjörer är tydligen också på gång med mentorprojekt. Vad det handlar om är att projekt och arbetssätt som varit lyckade behöver få spridning och inte bara vara lokala engagemang.

Vi talade också om att bemanningsföretag ofta är en väg in i arbete för personer med utländsk härkomst. Igår lanserade tankesmedjan Fores en rapport ”Diskriminering eller reglering – vad hindrar etablering?”. Bland annat kom forskarna fram till att bemanningsföretag diskriminerar mindre, liksom kvinnliga chefer.

För en kort tid sedan besökte jag Arbetsförmedlingen i Norrköping för att följa upp hur etableringsreformen fungerar. Reformen trädde i kraft för ungefär 11 månader sedan och syftet är att nyanlända snabbare ska få jobb och kunskap om sina rättigheter och skyldigheter i Sverige.

Mitt intryck var att det nya arbetssättet fungerar väl. Stödet till nyanlända är betydligt snabbare och mer individualiserat. Den obligatoriska samhällsinformationen på minst 60 timmar verkar mycket nyttig. Rent av konstigt att denna information inte funnits tidigare! I framtiden bör fler än de som omfattas av etableringsreformen få ta del av samhällsinformationen.

På Saco diskuterade vi etableringsreformens betydelse för akademiker. Reformen är bra, var beskedet, men det kan vara för kort tid att planen för etablering sträcker sig över två år. För en akademiker, t.ex en jurist, är det rimligt att tänka sig att validering, svenskundervisning och kompletterande utbildning tar längre tid än två år.

Å andra sidan måste validering och komplettering snabbas upp! Riksrevisionen kom nyligen med en utvärdering ”Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning” där de bland annat pekar på hur mycket samhället skulle tjäna på att skynda på denna process. Här en DN-debattartikel i ämnet. Regeringen håller med om brister och svarar på vilka planer de har för åtgärder i en skrivelse som skickats till riksdagen.

Mina planer är att fortsatt driva på för att underlätta för fler akademiker med utländsk utbildning att snabbt komma i rätt arbete. Med det stora generationsskifte som är på gång är det särskilt angeläget ta till vara på dessa människors kunskap. Det lönar sig ur alla aspekter.

Imorgon ska jag träffa utländska doktorander vid Linköpings Universitet. Ska bli kul!

KGE

1 kommentar:

  1. Kul att ni ser det framgångsrika arbetet som vi gör i V:a Götaland. Jag arbetar med nyanlända gruppen inom ramen för detta projekt och det tar ibland lång tid innan goda exempel når fram till beslutsfattare, men men.....

    SvaraRadera