tisdag 20 december 2011

Snart juluppehåll i riksdagen

Debatt inför statsbudgeten 2012
Det lackar mot jul och riksdagen håller kvällsöppet för att klara av alla budgetdebatter så att statsbudgeten för 2012 ska hinna klubbas igenom i god ordning. Konstitutionsutskottet, där jag är ledamot, var tidigt ut i debatten för att få räkenskaperna för rikets styrelse klara.

I år var KU-debatten betydligt lugnare än förra året, när oppositionen drev igenom en besparing på 300 miljoner på regeringskansliet. Nu har Socialdemokraterna sansat sig, gjort en överenskommelse med Alliansen och lagt tillbaka hela beloppet för att Sverige bl.a. ska kunna behålla ett antal ambassader. Mest positivt i år var dock att Moderaterna öppnat för lagstiftning om redovisning av bidrag för partier, och frågan ser ut att gå i Folkpartiets riktning.

Minoritetspolitiken, som också ligger inom KU:s område, har stärkts kraftigt sedan alliansregeringen tog över med Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag i ledningen. Antalet kommuner som ger tillgång till barnomsorg och äldreomsorg på minoritetsspråken har ökat stadigt. Senast i veckan beslutade regeringen att låta Norrköping ansluta sig till förvaltningsområdet för finska. Den som vill veta mer kan läsa en artikel den 15 dec av mig och Erik Ullenhag i Norrköpings Tidningar:

Vallagen ska ses över för mer demokrati
Fria, slutna och rättssäkra val är en förutsättning för demokrati. Det nyligen genomförda valet i Ryssland är förskräckande. Men även i ett demokratiskt land som Sverige lämnade valen 2010 mycket att önska. Ett enigt KU gav i våras regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att se över valsystemet och vallagen. Förra veckan hade utredningen möte för första gången och jag har blivit utsedd att representera FP.

Vi startade med att tala om att mandatfördelningen inte tillräckligt bra motsvarar antalet röster ett parti fått. I riksdagen har t.ex. Folkpartiet ett mandat mindre än vad antalet röster egentligen borde ge oss. I några kommuner har det varit avgörande i vilka valkretsar rösterna kommit från för antalet mandat partier fått. På sina håll har detta t.o.m. avgjort vilket block som styr! Utredningen kommer arbeta i cirka 1,5 år och hoppas göra skillnad till nästa val.

Fler unga måste få jobb
På landsmötet i november lade Folkpartiet grunden för en framtidsinriktad politik för fler jobb och en bättre arbetsmarknad. Några grupper i samhället, t.ex. de unga, har det särskilt tufft på arbetsmarknaden i svåra ekonomiska tider. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är högre än i andra jämförbara länder. 

Vad är vårt recept? Fler som klarar gymnasiet och som under utbildningstiden får kontakt med arbetsgivare, utbildningar som efterfrågas av arbetsgivare, lägre ingångslöner för unga och förändrad arbetsrätt så att kompetens väger tyngre än anställningstid. Om detta hade jag en debattartikel i Linköpings Tidning den 8 december och på luciadagen blev jag intervjuad på nyhetsplats under rubriken ”Viktigt att ungdomar får jobb”.


Sista dagen på riksdagen för i år. Önskar alla läsare av bloggen God Jul och Gott Nytt År!

KGEInga kommentarer:

Skicka en kommentar