måndag 9 januari 2012

Världsunikt elektronmikroskop vid Linköpings Universitet - kan det förenas med kommande bomässa?Idag har jag träffat professor Lars Hultman vid Linköpings universitet och tittat på det nya elektronmikroskopet - ett världsunikt mikroskop med vars hjälp man kan titta in i material för att se atomer, vilket i förlängningen kan bidra till framgångsrik materialutveckling och attraktiva svenska exportprodukter. Mikroskopet kommer att locka forskare och studenter till Sverige och Linköping. Just för att mikroskopet är så speciellt valde årets nobelpristagare i kemi att besöka just Linköpings universitet i samband med att han mottog priset.

Platsen för mikroskopet är mycket väl utvalt. Det gjordes 90 hål i marken på campusområdet för att hitta den mest stabila platsen - och de fann bra berg i de södra delarna, bakom K-huset, mot räddningstjänsten. Anläggningen är fascinerande! Det finns värme-och kylelement över hela provrummet för att hålla stabil temperatur och hela byggnaden är mycket välisolerad för när prover ska tas måste det vara absolut vibrationsfritt för att bilderna inte ska bli suddiga. Inte ens en radio kan vara påslagen.

Nu planeras för Bomässa år 2016 i Linköping och det finns planer att förlägga mässan, som sedan ska bli bostadsområde, i närheten av universitetet. Det är spännande med en samhällsbyggnadsmässa i Linköping som kan utveckla vår stad, men samtidigt är det viktigt att LinköpingsBo 2016 inte negativt påverkar forskningen med det nya elektronmikroskopet. Exempelvis vore det mycket olyckligt om spårväg byggs på området utanför mikroskopet. Det skulle störa både genom vibrationer och magnetfält. Även byggnationen av mässan måste utföras utan att störa verksamheten i mikroskoplabbet. Mikroskopet och det avancerade huset med titanfasad ritat av arkitektfirman Tham & Videgård har tillsammans en prislapp på cirka 70 miljoner kronor.  Anläggningen är en investering som inte får förstöras av de beslut som ska tas för  bomässan.

Kommunpolitikerna har därför en viktig uppgift: att dessa två framtidsintressen - forskningen och mässan - ska kunna gå ihop!

KGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar